Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Introducing Target Profiling for Context-Aware Tracking

In this paper, an automated methodology that builds a profile for each pedestrian tracked based on its appearance, its occlusion status and the semantic information related to its position, is presented. The extracted profiles are utilized to perform context-aware tracking in multi-target tracking scenarios. A novel fusion scheme that combines the output of multiple trackers, exploiting context-related information cues is proposed. A set of decision rules is created that implicitly integrates occlusion reasoning capabilities in multi-target scenarios. Key aspects of the fusion process presented are (a) a common, context-aware methodology to assess the confidence of each tracker’s output and (b) a correlation scheme that evaluates the consistency of the trackers’ output. The confidence and consistency metrics extracted are used to produce weights for the fusion of the available trackers.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: