Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Tools for User Interaction in Immersive Environments

REVERIE – REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments – is a large scale collaborative project co-funded by the European Commission targeting novel research in the general domain of Networked Media and Search Systems. The project aims to bring about a revolution in 3D media and virtual reality by developing technologies for safe, collaborative, online environments that can enable realistic interpersonal communication and interaction in immersive environments. To date, project partners have been developing component technologies for a variety of functionalities related to the aims of REVERIE prior to integration into an end-to-end system. In this demo submission, we first introduce the project in general terms, outlining the high-level concept and vision before briefly describing the suite of demonstrations that we intend to present at MMM 2014.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: