Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Θεόδωρος Σεμερτζίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Axenopoulos, V. Eiselein, A. Penta, E. Koblents, E. La Mattina, P. Daras, T. Semertzidis, M. Lazaridis, A. Dimou, T. Senst, J. Amores, F. Alvarez, L. Kondrad, G. Vella, A. Randazzo, P. Pomo, "A framework for large-scale analysis of video 'in the Wild' to assist digital forensic examination", IEEE Security & Privacy Magazine, Special Issue on Digital Forensics, 2017, accepted for publication.
 2. T. Semertzidis, J. Novak, M. Lazaridis, M. Melenhorst, I. Micheel, D. Michalopoulos, M. B¨ockle, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Crowd-powered System for Fashion Similarity Search", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), Vol: 7 Issue 4, May 2016
 3. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "Large-Scale Spectral Clustering Based On Pairwise Constraints", Information Processing & Management, Volume 51, Issue 5, September 2015, Pages 616-624, ISSN 0306-4573, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2015.05.007.
 4. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "The Influence Of Image Descriptors’ Dimensions Value Cardinalities To Large-Scale Similarity Search", SPRINGER International Journal of Multimedia Information Retrieval, pp. 1-18, issn: 2192-6611, doi: 10.1007/s13735-014-0073-9, Nov. 2014
 5. T. Semertzidis, P. Daras, P. Moore, L. Makris, M. G. Strintzis, "Automatic creation of 3D environments from a single sketch using Content Centric Networks", Communications Magazine, IEEE , vol.49, no.3, pp.152-157, March 2011, doi: 10.1109/MCOM.2011.5723813
 6. T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, A. Koutsia, N. Grammalidis, "Video Sensor Network for Real-Time Traffic Monitoring and Surveillance" IET Intelligent Transport Systems, Volume 4, Issue 2, p.103–112, doi:10.1049/iet-its.2008.0092, Jun 2010

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. N. Bastas, T. Semertzidis, P. Daras, "DepthRank: Exploiting Temporality to Uncover Important Network Nodes", In: Ciampaglia G., Mashhadi A., Yasseri T. (eds) Social Informatics. SocInfo 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10540. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67256-4_12
 2. K. Gkountakos, T. Semertzidis, G. T. Papadopoulos, P. Daras, "Incorporation of Semantic Segmentation Information in Deep Hashing Techniques for Image Retrieval", IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (23rd ICE/ITMC), Madeira Island, Portugal, 27-29 June, 2017.
 3. T. Semertzidis, A. Axenopoulos, P. Karadimos, P. Daras, "Soft Biometrics in Low Resolution and Low Quality CCTV Videos", 7th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-16), Madrid, 23-25 November, 2016
 4. D. Rafailidis, T. Semertzidis, M. Lazaridis, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Data-Driven Approach for Social Event Detection", Working Notes Proceedings of the MediaEval 2013 Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013
 5. T. Semertzidis, K. Mcguinness, P. Daras, L. Makris, N. O. E'Connor, M. G. Strintzis, "Creation of virtual worlds from 3D models retrieved from content aware networks based on sketch and image queries", WIAMIS 2011, 13-15 April 2011, Delft, The Netherlands
 6. P. Daras, T. Semertzidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Similarity Content Search in Content Centric Networks" Acm Multimedia 2010, Firenze, Italy, October 2010
 7. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved 3D video synthesis combining graph cuts and chroma key technology", 3DTV-CON 2010, Tampere, Finland, Jun 2010
 8. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved Depth Field Estimation for Autostereoscopic 3D-TV based on Graph-Cuts" EURO ITV 2010 8th Conference on Interactive TV and Video, Tampere,Finland, 9th-11th June 2010
 9. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Video and Signal Based Surveillance for Airport Applications" 6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, Genoa, Italy, pp.170-175, Sep 2009
 10. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "3D CONTENT GENERATION FOR AUTOSTEREOSCOPIC DISPLAYS" 3DTV-CON 2009, Berlin, Germany, May 2009
 11. T. Katsibas, T. Semertzidis, X. Lacondemine, N. Grammalidis, "Signal Processing For A Laser Based Air Data System In Commercial Aircrafts" European Signal Processing Conference, EUSIPCO2008, Lausanne, Aug 2008
 12. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Automated Visual Traffic Monitoring and Surveillance through a Network of Distributed Units" ISPRS2008, Beijing, China, Jul 2008
 13. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Intelligent Traffic Monitoring and Surveillance With Multiple Cameras" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 125-132, Jun 2008.
 14. T. Semertzidis, A. Koutsia, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis , K. Georgouleas, P. Violakis, "TRAVIS: An efficient Traffic Monitoring System" 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, May 2008
 15. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis, K. Georgouleas, P. Violakis, "Traffic Monitoring Using Multiple Cameras, Homographies AND Multi-Hypothesis Tracking" Proc. 3DTV International Conference: True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON 07), Kos Island, Greece, May 2007.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. T. Semertzidis, C. Athanasiadis, M. G. Strintzis, P. Daras, "Social Media Navigation: Detecting Trends, Events, and Influential Users", Encyclopedia of Computer Science and Technology, Second Edition DOI: 10.1081/E-ECST2-120054035, Feb 2017-02-24
 2. T. Semertzidis, D. Rafailidis, E. Tiakas, M. G. Strintzis, P. Daras, "Multimedia Indexing, Search and Retrieval in Large Databases of Social Networks", Social Media Retrieval, Computer Communications and Networks series, Springer 2012, ISBN 978-1-4471-4554-7, November 30, 2012
 3. T. Semertzidis, P. Daras, I. laso-Ballesteros (Editors) et al, "Social Networks Overview: Current Trends and Research Challenges", European Commission, Networked Media Unit, Information Society and Media, ISBN 978-92-79-18923-4 doi:10.2759/1559, Nov 2010
 4. T. Katsibas, T. Semertzidis, X. Lacondemine, N. Grammalidis, "Real-Time Signal Acquisition, High Speed Processing and Frequency Analysis in Modern Air Data Measurement Instruments", ISBN: 978-953-307-002-5, InTech, Croatia, pp. 459-480, Dec 2009

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: