Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A user-centric approach for event-driven summarisation of surveillance videos

In this paper, a user-centric approach for video summarization is introduced. The method produces meaningful video summaries, by fusing low-level visual information, extracted by processing consecutive frames, with high-level information derived from detected events. The video summaries are presented to the user in the form of most representative frames, while an intuitive user interface allows the user to adjust the level of granularity of the presented summaries.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: