Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σταύρος Παπαδόπουλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 2. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Novel Graph-based Descriptor for the Detection of Billing-related Anomalies in Cellular Mobile Networks", IEEE Trans. Mobile Comput., Vol. 15, No. 11, pp. 2655-2668, doi: 10.1109/TMC.2016.2518668.
 3. St. Papadopoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Border gateway protocol graph: detecting and visualizing internet routing anomalies", IET Information Security, vol. 10, no. 3, pp. 125-133, doi:10.1049/iet-ifs.2014.0525.
 4. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", Advances in Visual Computing, volume 7432 of Lecture Notes in Computer Science, pages 696-705, Springer Berlin Heidelberg, 2012

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Magnification Approach for enhancing the Insight in Data Visualizations", In Proc. of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Im-aging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP, 29-39, Porto, Portugal, 2017
 2. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Scale-and-Stretch Approach for Image Retargeting", in Proc. of the 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), Naples, Italy, pp. 7-14, 2016
 3. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", IFIP Advances in Information and Communication Technology , vol. 475, pp. 600-610, 2016.
 4. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), vol. 458, pp. 383-396, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 5. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Fast Frequent Episode Mining based on Finite-State Machines", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering pp. 199-208, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_18.
 6. St. Papadopoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, O. Abdelrahman, G. Gorbil, D. Tzovaras, "A BRPCA based approach for anomaly detection in mobile networks", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 115-125, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_10.
 7. St. Papadopoulos, V. Mavroudis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Visual Analytics for enhancing supervised attack attribution in mobile networks", Information Sciences and Systems 2014 (ISCIS ‘14), pp.193-203 2014, doi:10.1007/978-3-319-09465-6_21, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6_21
 8. St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Towards Visualizing mobile network data", 1st International EU FP7 NEMESYS Workshop on Mobile Network Security and Resilience (part of 28th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS), accepted for publication, October, 2013
 9. St. Papadopoulos, G. Theodoridis, D. Tzovaras, "BGPfuse: Using visual feature fusion for the detection and attribution of BGP anomalies", to appear in 10th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec) , October, 2013
 10. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "BGPViewer: Using Graph representations to explore BGP routing changes", 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-3 July 2013
 11. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", ISVC'12, 8th International Symposium on Visual Computing, July 16-18, 2012, Rethymnon, Crete, Greece

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: