Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σωτήρης Διπλάρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. S. Diplaris, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, G. Banos, Z. Abas, "A decision-tree-based alarming system for the validation of national genetic evaluations", Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 52, Feb. 2006, pp. 21-35.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. S. Diplaris, A. Flores, B. Sigurbjornsson, N. Tintarev, M. Escriche, R. van Zwol, I. Kompatsiaris, "Collective Intelligence in Mobile Consumer Social Applications", In Proc. 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), pp. 206-212, full paper, Athens, Greece, 13-15 June 2010
  2. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: