Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Social Media Navigation: Detecting Trends, Events, and Influential Users

The streaming nature of the social media content, the increasing population of social media users, and the allconnected devices have significantly amplified the amounts of shared content. Navigating through these vast amounts of content and extracting meaningful information and knowledge has become an extremely interesting research topic in recent years. Many researchers have proposed algorithms and methods to organize the shared content into meaningful ways and thus enable efficient navigation through and exploration of the shared content. In this entry, we discuss the progress in three different but overlapping topics: detection of social trends, detection of events, and detection of influential users.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: