Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Άννα Σάτσιου - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. A. Satsiou, L. Tassiulas, "Reputation-based Resource Allocation in P2P Systems of Rational Users", IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems, vol. 21 no.4,
pp. 466-479, April 2010
  2. P. Antoniadis, B. Le Grand, A. Satsiou, L. Tassiulas, R. Aguiar, J. Barraca, S. Sargento, "Community Building over Neighbourhood Wireless Mesh Networks", IEEE Technology and Society Magazine, Vol. 27, Is. 1, pp 48-56, Spring 2008.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: