Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

SP-Dock: Protein-Protein Docking using Shape and Physicochemical Complementarity

In this paper, a framework for protein-protein docking is proposed, which exploits both shape and physicochemical complementarity to generate improved docking predictions. Shape complementarity is achieved by matching local surface patches. However, unlike existing approaches, which are based on single-patch or two-patch matching, we developed a new algorithm that compares simultaneously, groups of neighboring patches from the receptor with groups of neighboring patches from the ligand. Taking into account the fact that shape complementarity in protein surfaces is mostly approximate rather than exact, the proposed group-based matching algorithm fits perfectly to the nature of protein surfaces. This is demonstrated by the high performance that our method achieves especially in the case where the unbound structures of the proteins are considered. Additionally, several physicochemical factors, such as desolvation energy, electrostatic complementarity, hydrophobicity, Coulomb potential and Lennard-Jones potential are integrated using an optimized scoring function, improving geometric ranking in more than 60% of the complexes of Docking Benchmark 2.4.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: