Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

SHREC 2009 - Generic Shape Retrieval Contest

In this paper we present the results of the SHREC’09- Generic Shape Retrieval Contest. The aim of this track was to evaluate the performances of various 3D shape retrieval algorithms on the NIST generic shape benchmark. We hope that the NIST shape benchmark will provide valuable contributions to the 3D shape retrieval community. Seven groups have participated in the track and they have submitted 22 sets of rank lists based on different methods and parameters. The performance evaluation of the SHREC’09- Generic Shape Retrieval Contest is based on 6 different metrics.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: