Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

SHREC’09 Track: Structural Shape Retrieval on Watertight Models

The annual SHape REtrieval Contest (SHREC) measures the performance of 3D model retrieval methods for several different types of models and retrieval purposes. In this contest the structural shape retrieval track focuses on the retrieval of 3d models which exhibit a relevant similarity in the shape structure. Shape structure is typically characterised by features like protrusions, holes and concavities. It defines relationships in which components of the shape are connected.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: