Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Περικλής Μήτκας - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. A. Symeonidis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques", Expert Systems with Applications (Elsevier), Vol. 25, No. 4., pp 589-602, November 2003

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. D. Kehagias, P. Toulis, P. Mitkas, "A Long-Term Profit Seeking Strategy for Continuous Double Auctions in a Trading Agent Competition", in Lecture Notes in Computer Science 3955 Springer, pp. 116-126, May 18-20, 2006
  2. P. Toulis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Mertacor: A Successful Autonomous Trading Agent", in 5th Intl. Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS’06), pp. 1191-1198, 9 May 2006
  3. D. Kehagias, A. Symeonidis, P. Mitkas, "Towards improving Multi-Agent Simulation in safety management and hazard control environments", 2002 AI, Simulation and Planning in High Autonomous Systems - AIS'2002, 7-10 April, Lisbon, Portugal, 2002

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: