Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Πασχαλίνα Μεδεντζίδου - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. A. Dimou, P. Medentzidou, F. Alvarez, P. Daras, "Multi-target Detection In CCTV Footage For Tracking Applications Using Deep Learning Techniques", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Sept 25-28, Phoenix, Arizona, USA

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: