Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A Technology Platform for Enabling Behavioural Change as a “PATHway” Towards Better Self-management of CVD

We describe a technology platform developed as part of a novel approach to technology-enabled exercise-based Cardiac Rehabilitation (CR), termed PATHway. We explain the overall concept and explain how technology can facilitate remote participation and better adherence to community-based long-term Phase III CR. The demo will showcase the user experience of interacting with the PATHway system, including navigation and manual data entry, whilst also demonstrating real-time sensing and analysis of exercise movements and automatic adaptation of exercise based on physiological response.

Συνημμένα

  • A Technology Platform for Enabling Behavioural Change as a PATHway Towards Better Self-management of CVD (13.13MB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: