Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A 3D Shape Retrieval Framework Supporting Multimodal Queries

This paper presents a unified framework for 3D shape retrieval. The method supports multimodal queries (2D images, sketches, 3D objects) by introducing a novel view-based approach able to handle the different types of multimedia data. More specifically, a set of 2D images (multi-views) are automatically generated from a 3D object, by taking views from uniformly distributed viewpoints.
For each image, a set of 2D rotation-invariant shape descriptors is produced. The global shape similarity between two 3D models is achieved by applying a novel matching scheme, which effectively combines the information extracted from the multi-view representation. The experimental results prove that the proposed method demonstrates superior performance over other well-known state-of-the-art
approaches.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: