Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Νικόλαος Κακλάνης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Elsevier, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 2. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M.F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards Standardization of User Models for Simulation and Adaptation Purposes", Universal Access in the Information Society, Special Issue: 3rd generation accessibility: Information and Communication Technologies towards universal access, Springer, 2014
 3. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Special Issue: 3rd generation accessibility: Information and Communication Technologies towards universal access, Springer, 2014
 4. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", (2014) Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126.
 5. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 6. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Special Issue: Accessibility aspects in UIDLs, Springer, August 2012, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0
 7. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Springer 2012

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), 2-4 April, 2017, Perth, Western Australia
 2. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments", 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, October 16 - 18, 2016 Wroclaw, Poland.
 3. K. McGlinn, M. Weise, H. Wicaksono, N. Kaklanis, I. Petri, D. Tzovaras, W. Lawton, "Identifying Use Cases and Data Requirements for BIM Based Energy Management Processes", (2016) CIBSE Technical Symposium (CIBSE) 2016, 14-15 April 2016, Heriot Watt, Edinburgh, Scotland (accepted)
 4. N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Offering personalised cloud-based ICT solutions to elderly with cognitive impairments", (2016) Med-e-Tel 2016, 6-8 April 2016, Luxembourg
 5. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", (2016) 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), 4-8 April, 2016, Pisa, Italy (accepted)
 6. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 7. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 8. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 744-748.
 9. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 621-625.
 10. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), 19-21 October 2015, Gyor, Hungary
 11. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through Preferences: Context-Aware Recommender of Settings", HCII 2014, June 2014, Crete, Greece
 12. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalizd web accessibility", W4A 2014, April 2014, Seoul, Korea
 13. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, 12th European AAATE Conference, 19-22 September 2013, Vilamoura, Portugal, pp. 489-493.
 14. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 July 2013
 15. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, 13-15 May 2013, Rio de Janeiro, Brazil
 16. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, April 28, 2013, Paris, France
 17. N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Biswas, P. Langdon, D. Tzovaras, "An Interoperable and Inclusive User Modelling concept for Simulation and Adaptation", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 18. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 19. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A methodology for generating virtual user models of elderly and disabled for the accessibility assessment of new products", 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, July 11-13, 2012, Linz, Austria
 20. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, CWUAAT 2012, March 2012
 21. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", 27th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference, CSUN 2012, March, 2012, San Diego, CA
 22. P. Moschonas, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "Novel Human Factors for Ergonomy Evaluation in Virtual Environments Using Virtual User Models", ACM SIGGRAPH VRCAI 2011, The 10th International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry, 11-12 December 2011, Hong Kong, China
 23. Y. Mohamad, P. Biswas, P. Langdon, M. Peissner, M. Dangelmaier, C. Jung, P. Wolf, N. Kaklanis, "Standardisation of user models for designing and using inclusive products", Joint Virtual Reality Conference (JVRC), 20-21 September, 2011, Nottingham, UK
 24. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An extension of UsiXML enabling the detailed description of users including elderly and disabled", in International Workshop on Software Support for User Interface Description Language, Interact 2011, Lisbon, 2011
 25. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 26. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", July 2011, HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 27. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 28. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 29. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A framework for automatic simulated accessibility assessment in virtual environments", (2011) In Digital Human Modeling (pp. 302-311). Springer Berlin Heidelberg.
 30. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Enforcing accessible design of products and services through simulated accessibility evaluation", Confidence 2010, Jyväskylä, Finland, 9-10 December 2010
 31. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML-EICS 2010, Berlin, June 2010
 32. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Conference on Web Accessibility, W4A, 26-27 April 2010, Raleigh, north Carolina, USA
 33. N. Kaklanis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Haptic navigation in the World Wide Web" HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009, LNCS5616, pp.707-715.
 34. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "A haptic rendering engine of web pages for blind users", ACM International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2008), Naples-Italy, May 2008
 35. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "Hapgets, Towards Haptically-enhanced widgets based on a User Interface Description Language", Workshop on Multimodal Interaction Through Haptic Feedback (MITH 2008), Naples-Italy, May 2008

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. P. Biswas, N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "An Interoperable and Inclusive User Modeling Concept for Simulation and Adaptation. In A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing", (pp. 195-236). Springer London (2013).
 2. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Haptic Rendering of HTML components and 2D maps included in web pages", in G. Ghinea, F. Andres, S. Gulliver (Eds) Multi-ple Sensorial Media Advances and Applications: New Developments in MulSeMedia, 2010, to appear.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: