Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Grammatikopoulou, S. Laraba, O. Sahbenderoglu, K. Dimitropoulos, S. Douka, N. Grammalidis, "An Adaptive Framework for the Creation of Exergames for Intangible Cultural Heritage Education", Journal of Computers in Education, Springer, DOI: 10.1007/s40692-018-0115-z, 2018.
 2. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, B. Denby, L. Crevier-Buchman, S. Dupont, S. Nikolopoulos, Y. Kompatsiaris, V. Charisis, L. Hadjileontiadis, F. Pozzi, M. Cotescu, S. Ciftci, A. Katos, A. Manitsaris, N. Grammalidis, "A Multimodal Approach for the Safeguarding and Transmission of Intangible Cultural Heritage: The Case of i-Treasures", IEEE Intelligent Systems, 2018, DOI: 10.1109/MIS.2018.111144858.
 3. P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, I. Barboutis, N. Grammalidis, P. Lefakis, "Wood Species Recognition through Multidimensional Texture Analysis", Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, Volume 144, pp. 241-248, January 2018.
 4. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, C. Zioga, A. Kamas, K. Patsiaoura, N. Grammalidis, "Grading of invasive breast carcinoma through Grassmannian VLAD encoding", PloS One, 12(9): e0185110, September 2017.
 5. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Classification of Multidimensional Time-Evolving Data using Histograms of Grassmannian Points", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/TCSVT.2016.2631719
 6. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Automated Detection and Classification of Nuclei in PAX5 and H&E stained Tissue Sections of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, DOI:10.1007/s11760-016-0913-6
 7. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Higher Order Linear Dynamical Systems for Smoke Detection in Video Surveillance Applications", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/ TCSVT.2016.2527340
 8. A. Kitsikidis, N. V. Boulgouris, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Unsupervised Dance Motion Patterns Classification from Fused Skeletal Data using Exemplar-based HMMs", Heritage in the Digital Era, Vol. 4, No. 2, 2015, pp. 207-2018.
 9. K. Dimitropoulos, E. Michail, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for the Detection of Centroblasts in Microscopic Images of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, Volume 8, Issue 1, December 2014, pp 33-40.
 10. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Spatio-Temporal Flame Modeling and Dynamic Texture Analysis for Automatic Video-Based Fire Detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), Vol. 25, No. 2, February 2015, pp. 339-351.
 11. A. E. Cetin, K. Dimitropoulos, B. Gouverneur, N. Grammalidis, O. Gunay, B. Ugur Toreyin, S. Verstockt, "Video Fire Detection – Review", ELSEVIER, Digital Signal Processing, 23(6): 1827-1843 (2013)
 12. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabane, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Video-Based Flame Detection For The Protection Of Cultural Heritage", Heritage in the Digital Era, 2013 Vol.2, No.1. pp.23-47.
 13. T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, A. Koutsia, N. Grammalidis, "Video Sensor Network for Real-Time Traffic Monitoring and Surveillance" IET Intelligent Transport Systems, Volume 4, Issue 2, p.103–112, doi:10.1049/iet-its.2008.0092, Jun 2010
 14. H. Gao, T. Heuer, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, M. Weinmann, M. Huhnold, T. Astheimer, P. Kirrane, C. Stockhammer, A. Kurz, J. Pfister, U. Hartmann, "Safe Airport Operation Based on Innovative Magnetic Detector System" IET Intelligent Transport Systems,Vol.3, No.2, pp.236-244, Jun 2009
 15. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, H. Gao, A. Kurz, P. Kirrane, J. Pfister, T. Heuer, M. Weinmann, U. Hartmann, "Airfield Traffic Surveillance Based on Magnetic Signal Processing and Analysis" IEEE Aerospace and Electronics Systems, Vol. 23, No.1, pp. 21-27., Jan 2008
 16. E. Stoykova, A. Alatan, P. Benzie, N. Grammalidis, S. Malassiotis, J. Ostermann, S. Piekh, V. Sainov, C. Theobalt, T. Thevar, X. Zabulis, "3D Time-varying Scene Capture Technologies - A Survey" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special issue on 3DTV, Vol. 17, Issue 11, pp. 1568-1586, Nov 2007.
 17. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, D. Simitopoulos, N. Pavlidou, M. G. Strintzis, "Video System For Surface Movement Surveillance at Airports" Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning and Operations,TAYLOR & FRANCIS, Volume 11, Issue 4, pp. 169-180, Oct 2007.
 18. C. Stockhammer, H. Gao, Th. Heuer, U. Hartmann, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, J. Pfister, "Reliable Eyes For Air Traffic Controllers At Airports" Parliament Magazine 234, 44, Nov 2006.
 19. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, H. Gao, T. Heuer, M. Weinmann, S. Voit, C. Stockhammer, U. Hartmann, N. Pavlidou, "Detection, Tracking and Classification of Vehicles and Aircraft Based on Magnetic Sensing Technology", International Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Transactions on Engineering, Computing and Technology, Vol. 14, pp. 161-166, August 2006
 20. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, "Sign synthesis from SignWriting notation using MPEG-4 standard, H-Anim and inverse kinematics techniques" International Journal of Disability & Human Development 2005;4(3), pp. 191-203, Sep 2005
 21. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, A. Gilbert, E. Piazza, C. Herrlich, R. Heidger, "Using intelligent digital cameras to monitor aerodrome surface traffic" IEEE Intelligent Systems, Vol. 20, No. 3, pp. 76-81, Jun 2005.
 22. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "FAP Extraction Using Three Dimensional Motion Estimation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 12, No. 10, pp.865-876, October 2002
 23. N. Grammalidis, N. Sarris, F. Deligianni, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Facial Adaptation for MPEG-4 Talking Heads", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Special Issue on Signal Processing for 3D Imaging and Virtual Reality, Vol. 2002, No. 10, pp. 1005-1020, October 2002
 24. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Building Three-Dimensional Head Models", Graphical Models, Vol. 63, No 5, pp. 333-368, Academic Press, September 2001
 25. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Sprite Generation and Coding in Multiview Image Sequences", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.2, pp.302-312, March 2000
 26. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Coding for the Storage and Communication of Visualizations of 3D Medical Data", Signal Processing: Image Communication, Vol. 13, No. 1, pp. 65–87, Jul. 1998.
 27. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity and Occlusion Estimation in Multiocular Systems and their Coding for the Communication of Multiview Image Sequences", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.3, pp.327-344, June 1998
 28. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview 3D Image Generation", Image Communication, Vol.11, No.3, pp.205-230, January 1998
 29. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences using Joint 3-D Motion/Disparity Compensation", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 07, No. 2, pp. 312–328, Apr. 1997.
 30. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3D Camera Motion Estimation and Foreground / Background Separation for Stereoscopic Image Sequences", Optical Engineering, vol. 36, No. 2, pp. 574-579, Feb. 1997.
 31. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Joint Three-Dimensional Motion/Disparity Segmentation for Object-Based Stereo Image Sequence Coding", SPIE Optical Engineering Journal, Special Section on Visual Communications and Image Processing, Vol.35, No.1, Jan. 1996, pp.137-144.
 32. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereo Image Sequence Coding based on 3-D Motion Estimation and Compensation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 7, 1995, pp. 129-145.
 33. K. I. Diamantaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "KLT-based coding of Stereo Image Sequences", Journal of Communications, no. 45, pp. 20-23, May 1994

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, C. Zioga, A. Kamas, K. Patsiaoura, N. Grammalidis, "A novel multidimensional texture analysis approach for automated grading of invasive breast cancer", Pathology Visions 2018, San Diego, USA, 4-6 November 2018.
 2. S. Giannoulakis, N. Tsapatsoulis, N. Grammalidis, "METADATA FOR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: The case of folk dances", 13th International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISIGRAPP 2018), Funchal, Portugal, to be presented.
 3. E. Melissa, N. Grammalidis, "Intangible Cultural Heritage and the importance of new i-Treasures technologies for its safeguarding. The local dance of Zamantas from Pentapoli, Serres as a use case and the perspectives of a local tourist policy", Euromed 2017, Volos, Greece, December 2017.
 4. N. Grammalidis, S. Giannoulakis, N. Tsapatsoulis, S. Kamarinopoulos, P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, A. Doulamis, "A holistic motion data description schema for the capturing of traditional dances: Preservation, transmission and development of new applications", Euromed 2017, Volos, Greece, December 2017.
 5. A. Grammatikopoulou, S. Laraba, O. Sahbenderoglu, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "An Adaptive Framework for the Creation of Body-Motion-Based Games", 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications,Β (VS-Games 2017), Athens, Greece, 6-8 September 2017
 6. S. B. Dias, E. Konstantinidis, J. A. Diniz, P. Bamidis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, M. Stadtschnitzer, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, L. J. Hadjileontiadis, "Serious Games as a means for holistically supporting Parkinson's Disease patients: The i-PROGNOSIS Personalized Game Suite framework", 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications,Β (VS-Games 2017), Athens, Greece, 6-8 September 2017
 7. S. B. Dias, E. Konstantinidis, J. A. Diniz, P. Bamidis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, M. Stadtschnitzer, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, L. Hadjileontiadis, "On supporting Parkinson's Disease patients: The i-PROGNOSIS Personalized Game Suite design approach", IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Thessaloniki, Greece, June 22-24, 2017.
 8. S. Hadjidimitriou, V. Charisis, K. Kyritsis, E. Konstantinidis, A. Delopoulos, P. Bamidis, S. Bostantjopoulou, A. Rizos, D. Trivedi, L. Klingelhofer, J. Wadoux, N. De Craecker, F. Karayiannis, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, M. Stadtschnitzer, A. Esser, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, S. B. Dias, J. A. Diniz, H. P. da Silva, G. Lyberopoulos, E. Theodoropoulou, L. J. Hadjileontiadis, "Active and Healthy Ageing for Parkinson's Disease Patients' Support: A User's Perspective within the i-PROGNOSIS Framework", International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Well-being, Vila Real, Portugal, December 1-3, 2016.
 9. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, P. Roussel, B. Denby, P. Chawah, L. Buchman, S. Dupont, S. Laraba, B. Picart, M. Tits, J. Tilmanne, S. Hadjidimitriou, J. Hadjileontiadis, V. Charisis, C. Volioti, A. Stergiaki, A. Manitsaris, O. Bouzos, S. Manitsaris, "The i-Treasures Intangible Cultural Heritage dataset", 3rd International Symposium on Movement & Computing, Thessaloniki, Greece, 5-6 July 2016.
 10. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Classification of Nuclei in Follicular Lymphoma Tissue Sections using Different Stains and Bayesian Networks", MEDICON 2016, Paphos, Cyprus, 31 March - 2 April 2016.
 11. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Extracting dynamics from multi-dimensional time-evolving data using a bag of higher-order Linear Dynamical Systems", VISAPP 2016, Rome, Italy, 27-29 February 2016.
 12. F. Dagnino, F. Pozzi, E. Yilmaz, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, "Designing Serious Games for ICH Education", Digital Heritage 2015, Granada, Spain, 28 September – 2 October 2015.
 13. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, M. Politou, E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, S. K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, A. Glushkova, C. Violioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, "Novel 3-D game applications for Intangible Cultural Heritage", in Proc. Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage 2015, Volos, Greece, 24-26 September 2015.
 14. A. Doulamis, N. Doulamis, C. Ioannidis , C. Chrysouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Potsiou, E. K. Stathopoulou, M. Ioannides, "5D Modelling: An Efficient Approach for Creating Spatiotemporal Predictive 3D Maps of Large-Scale Cultural Resources", CIPA 2015, Taipei, Taiwan, 31 August - 4 September 2015.
 15. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, D. Ugurca, C. Baycay, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, S. Douka, N. Grammalidis, "A Game-like Application for Dance Learning using a Natural Human Computer Interface", HCI International 2015, L.A. USA
 16. T. Wei, B. Lee, Y. Qiao, A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Experimental Study of Skeleton Tracking Abilities from Microsoft Kinect non-Frontal Views" 3DTV-Conference, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015.
 17. A. Doulamis, S. Soile, N. Doulamis, C. Chrisouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Manesis, C. Potsiou, C. Ioannidis, "Selective 4D modelling framework for spatial-temporal Land Information Management System", 3rd International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy2015), Paphos, Cyprus, 16-19 March 2015.
 18. E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, S.K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, A. Glushkova, C. Volioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, N. Grammalidis, "Novel 3D Game-like Applications driven by body interactions for learning specific forms of Intangible Cultural Heritage", in VISAPP2015, Berlin, Germany, 11-14 March 2015.
 19. F. M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Serious games to support learning of rare ˜intangible cultural expressions", in Proc. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED2015), pp. 7184-7194, Madrid, Spain, 2-4 March 2015.
 20. G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.
 21. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Smoke Detection Using Spatio-Temporal Analysis, Motion Modeling and Dynamic Texture Recognition", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 1-5 September 2014.
 22. E. Michail, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Morphological and Textural Analysis of Centroblasts in Low-Thickness Sliced Tissue Biopsies of Follicular Lymphoma", IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2014), Chicago, USA, 26-30 August 2014.
 23. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Interactive Mobile Application, Web Technologies And Fire Simulations In The Service Of Forest Fire Volunteers", IEEE/ComSoc TEMU2014, Heraklion, Greece, 28-30 July 2014.
 24. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, E. Yilmaz, S. Douka, N. Grammalidis, "Multi-sensor technology and fuzzy logic for dancer’s motion analysis and performance evaluation within a 3D virtual environment", HCI Internation 2014, Heraklion, Greece, 22-27 June 2014.
 25. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, S. Douka, N. Grammalidis, "Dance Analysis using Multiple Kinect Sensors", VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014
 26. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, B. Denby, S. Al Kork, L. Crevier-Buchman, C. Pillot-Loiseau, M. Adda-Decker, S. Dupont, J. Tilmanne, M. Ott, M. Alivizatou, E. Yilmaz, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, O. Deroo, A. Manitsaris, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Capturing the Intangible: An Introduction to the i-Treasures Project", in VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 27. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, M. Athanasiou, G. Xanthopoulos, "An integrated system for Estimation and Visualization of Fire Propagation and Verification of its Predictions by Exploiting Data of Real Fire Behaviour for Fires in Greece and Turkey", 16th Pan-Hellenic Forestry Conference, Thessaloniki, 6-9 October 2013.
 28. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Detection of Centroblasts in H&E stained images of Follicular Lympoma", MUSCLE International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding, Antalya, Turkey, 3-4 October 2013
 29. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "A complete framework for automatic grading of H&E stained images of follicular lymphoma", 25th European Congress of Pathology, Lisbon, 31 August – 4 September 2013.
 30. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Real time Video Fire Detection using Spatio-Temporal Consistency Energy", IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance (AVSS 2013), Aug 27-30, 2013, Krakow, Poland
 31. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabene, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Flame Detection for Video-Based Early Fire Warning for the Protection of Cultural Heritage", Progress in Cultural Heritage Preservation Lecture Notes in Computer Science Volume 7616, pp 378-387, 2012.
 32. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Mobile Technology and 3D Modelling in the Service of Volunteer Firefighters", International Workshop on Multi-Sensor Systems and Networks for Fire Detection and Management, Antalya, Turkey, 8-9 November 2012.
 33. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Flame Detection For Video-Based Early Fire Warning Systems and 3D Visualization of Fire Propagation", IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece, June, 2012
 34. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Video-Based Flame Detection using Spatio-Temporal Features and SVM Classification", International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2012), Rome, February 2012
 35. N. Grammalidis, E. Cetin, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, K. Kose, O. Gunay, B. Gouverneur, D. Torri, E. Kuruoglu, S. Tozzi, A. Benazza, F. Chaabane, B. Kosucu, C. Ersoy, "A Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage", 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Barcelona, Spain, August 29 – September 2, 2011, accepted for publication.
 36. D. Torri, A. Blonda, F. Chaabane, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Fire detection, fuel model estimation and fire propagation estimation/visualization for the protection of Cultural Heritage", 6th International Congress of ESSC, Thessaloniki, May 2011.
 37. K. Dimitropoulos, K. Köse, N. Grammalidis, A. E. Cetin, "Fire Detection and 3-D Fire Propagation Estimation for the Protection of Cultural Heritage Areas", ISPRS Technical Commission VIII Symposium, 9-12 August 2010, Kyoto, Japan
 38. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved 3D video synthesis combining graph cuts and chroma key technology", 3DTV-CON 2010, Tampere, Finland, Jun 2010
 39. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved Depth Field Estimation for Autostereoscopic 3D-TV based on Graph-Cuts" EURO ITV 2010 8th Conference on Interactive TV and Video, Tampere,Finland, 9th-11th June 2010
 40. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Video and Signal Based Surveillance for Airport Applications" 6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, Genoa, Italy, pp.170-175, Sep 2009
 41. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "3D CONTENT GENERATION FOR AUTOSTEREOSCOPIC DISPLAYS" 3DTV-CON 2009, Berlin, Germany, May 2009
 42. T. Katsibas, T. Semertzidis, X. Lacondemine, N. Grammalidis, "Signal Processing For A Laser Based Air Data System In Commercial Aircrafts" European Signal Processing Conference, EUSIPCO2008, Lausanne, Aug 2008
 43. Y. Bastanlar, N. Grammalidis, X. Zabulis, E. Yilmaz, Y. Yardimci, G. Triantafyllidis, "3D Reconstruction for a Cultural Heritage Virtual Tour System" ISPRS2008, Beijing, China, Jul 2008
 44. K. Kose, N. Grammalidis, E. Yilmaz, E. Cetin, "3D Wildfire Simulation System" ISPRS2008, Beijing, China, Jul 2008
 45. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Automated Visual Traffic Monitoring and Surveillance through a Network of Distributed Units" ISPRS2008, Beijing, China, Jul 2008
 46. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Intelligent Traffic Monitoring and Surveillance With Multiple Cameras" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 125-132, Jun 2008.
 47. X. Zabulis, N. Grammalidis, G. D. Floros, "An efficient and memory-conserving implementation of multi-view stereo for wide-area reconstruction" 3DPVT2008, Atlanta, GA, USA, Jun 2008
 48. H. Gao, Th. Heuer, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, M. Weinmann, M. Huhnold, Th. Astheimer, P. Kirrane, C. Stockhammer, A. Kurz, J. Pfister, U. Hartmann, "An innovative system based on magnetic detectors for safe airport operation" 7th European Congress on ITS, Geneva, Switzerland, Jun 2008
 49. K. Kose, N. Grammalidis, E. Yilmaz, E. Cetin, "3D Forest Fire Propagation Simulation" 3DTV-CON 2008, Istanbul, Turkey, May 2008
 50. X. Zabulis, N. Grammalidis, Y. Bastanlar, E. Yilmaz, Y. Y. Cetin, "3D Scene Reconstruction Based on Robust Camera Motion Estimation and Space Sweeping for a Cultural Heritage Virtual Tour System", 3DTV-CON2008, Istanbul, Turkey, May 2008
 51. T. Semertzidis, A. Koutsia, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis , K. Georgouleas, P. Violakis, "TRAVIS: An efficient Traffic Monitoring System" 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, May 2008
 52. K. Kose, E. Yilmaz, N. Grammalidis, B. Aktug, A. E. Cetin, A. Ilhami, "3D Forest-Fire Spread Simulation System (3-Boyutlu Orman Yang" Proc. SIU 2008, Didyma, Aydin, Turkey, Apr 2008
 53. N. Zournis-Karouzos, A. Koutsia, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "An efficient sensor for traffic monitoring and tracking applications, based on fast motion detection at the areas of interest" VISAPP2008, Funchal, Portugal, pp. 666-669, Jan 2008
 54. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis, K. Georgouleas, P. Violakis, "Traffic Monitoring Using Multiple Cameras, Homographies AND Multi-Hypothesis Tracking" Proc. 3DTV International Conference: True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON 07), Kos Island, Greece, May 2007.
 55. A. Koutsia, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, M. Karaman, L. Goldmann, "Football Player Tracking from Multiple Cameras" 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007), Barcelona, Spain, pp. 523-526, Mar 2007.
 56. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, T. Heuer, H. Gao, C. Stockhammer, U. Hartmann, "Network of Magnetic Detectors for Enhancing Airport Safety", EWGT2006 Joint International Conference, Bari, Italy, pp. 219-225, September 2006
 57. C. Stockhammer, H. Gao, T. Heuer, U. Hartmann, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, J. Pfister, P. Kirrane, "ISMAEL " IEEE ITSC 2006, Toronto, Canada, pp. 510-515, Sep 2006
 58. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, H. Gao, Th. Heuer, M. Weinmann, S. Voit, C. Stockhammer, U. Hartmann, N. Pavlidou, "Detection, Tracking and Classification of Vehicles and Aircraft Based on Magnetic Sensing Technology" Intern. Conf. Intell. Sys.; Prague, Czech Republic, Aug 2006
 59. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Gesture Synthesis from Sign Language Notation using MPEG-4 Humanoid Animation Parameters and Inverse Kinematics" 2nd International Conference on Intelligent Environments 2006, Athens, Greece, Jul 2006
 60. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, "Detection of Ferromagnetic Materials for Surface Traffic Surveillance at Airports" 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, pp.455-463, May 2006
 61. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, D. Simitopoulos, N. Pavlidou, M. Strintzis, "Aircraft Detection and Tracking using Intelligent Cameras" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, pp. 594-597, Sep 2005
 62. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics (ICTAMI), Alba Lulia,Romania, Sep. 2005.
 63. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Text-to-sign language synthesis tool", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 64. H. Gao, M. Weinmann, C. Stockhammer, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, K. Dimitropoulos, T. Heuer, U. Hartmann, "ISMAEL - Intelligent Surveillance and Management for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors", JISSA 2005 - Joint International Symposium on Sensors and Systems for Airport Surveillance, Paris, June 20-21 June 2005.
 65. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "Synthesis of Virtual Reality Animation from Sign Language Notation using MPEG-4 Body Animation Parameters", International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies New College, Oxford, UK, September 2004
 66. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "Synthesis of Virtual Reality Animations from SWML using MPEG-4 Body Animation Parameters", Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, 4th International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2004, Lisbon, Portugal, May 2004
 67. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, A. Gilbert, E. Piazza, C. Herrlich, R. Heidger, M. Strintzis, "IST INTERVUSE PROJECT:INTEGRATED RADAR, FLIGHT PLAN AND DIGITAL VIDEO DATA FUSION FOR A-SMGCS", ITS in EUROPE Congress, Budapest 2004, May 2004
 68. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, M. Strintzis, "Video Sensor Data Fusion for Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems", Sixth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication,Thessaloniki, Greece, pp. 127-132, May 2004
 69. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "VSigns ", Proc. Sixth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication,Thessaloniki, Greece, May 2004
 70. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.
 71. N. Grammalidis, N. Sarris, M. G. Strintzis, "Generation of Personalized MPEG-4 compliant Talking Heads", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp. 185-190, Capri, Italy, September 2002
 72. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Using the expectation-maximization algorithm for depth estimation and segmentation of multi-view images", Proc. First International Symposium on 3D Data Processing Visualization and Transmission, pp. 686 -689, Padova, Italy, June 2002
 73. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of Visualisations of 3D Medical Data", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 74. N. Grammalidis, G. Goussis, B. Troufakos, M. G. Strintzis, "3-D Human Body Tracking from Depth Images Using Analysis by Synthesis", in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), Thessaloniki, Greece, pp. 185-188, October 2001
 75. S. Malassiotis, F. Tsalakanidou, N. Mavridis, V. Giagourta, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "A Face and Gesture Recognition System Based on an Active Stereo Sensor", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), Thessaloniki, Greece, October 2001
 76. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Joint Depth Estimation and Segmentation from Multi-view Images using the Expectation-Minimization Algorithm", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001, Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 77. V. Giagourta, N. Grammalidis, S. Malassiotis, F. Nebiacolombo, M. G. Strintzis, "The HISCORE gesture recognition application: A gesture recognition system based on an active stereo sensor", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 78. N. Grammalidis, G. Goussis, G. Troufakos, M. G. Strintzis, "Estimating Body Animation Parameters From Depth Images Using Analysis by Synthesis", IEEE International Workshop on Digital and Computational Video, DCV'01,Tampa, Fla, February 2001
 79. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Detection of Human Faces in Images using a Novel Neural Network Technique", in Proc. International Conference on Neural Networks and Applications (NNA '01), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain, February 2001
 80. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "A Novel Neural Network Technique for the Detection of Human Faces in Visual Scenes", NEUREL 2000 - Fifth Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Belgrade, Yugoslavia, September 2000
 81. N. Grammalidis, N. Sarris, Ch. Barzokas, M. G. Strintzis, "Generation Of 3-D Head Models From Multiple Images Using Ellipsoid Approximation For The Rear Part", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000, Vancouver, Canada, September 2000
 82. A. Savaidis, C. Papazachos, P. Soupios, N. Grammalidis, C. Saragiotis, L. Hadjileontiadis, S. M. Panas, "Rapid Determination of Earthquake Parameters Using a phase Auto-Detect System", Proceedings of XXVII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Lisbon, Portugal, September 2000
 83. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Head Detection and Tracking by 2-D and 3-D Ellipsoid Fitting", IEEE Computer Graphics International Conference (CGI'00), Geneva, Switzerland, June 2000
 84. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Multiview Sprite Generation and Coding", in Proc. IEEE Int'l Conference on Image Processing (ICIP-99), Kobe, Japan, pp. 477-481, October 1999
 85. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Use of Dynamic Programming for Dense Depth Estimation from Uncalibrated Image Sets", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 86. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Sprite Generation and Coding of Multi-view Image Sequences", in Proc. 10th International Conference on Image Analysis and Processing Image-based Emerging Applications, Venice, Italy, pp. 95-101, September 1999
 87. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Depth and Occlusion Estimation from Uncalibrated Camera Views using Dynamic Programming along the Epipolar Lines", Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS'99, Berlin, June 1999
 88. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Using 2-D and 3-D Ellipsoid Fitting for Head and Body Segmentation and Head Tracking", Int'l Conference on Image and Multidimensional Dihital Signal Processing, IMDSP'98, Alpbach, Austria, July 1998
 89. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "High Order Luminance Models for 3-D Model-Based Coding of Multiview Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece, September 1997
 90. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Motion Compensation from Multi-view Facial Image Sequences using a Specular Light Reflection Model", 1997 Picture Coding Symposium, PCS'97, Berlin, September 1997
 91. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Coding for Multiview Image Sequences using a Specular Light Reflection Model", 13th Int'l Conference on Digital Signal Processing, DSP'97, Santorini, Greece, July 1997
 92. N. Grammalidis, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Use of Classification for Fast Fractal-Based Coding in the Wavelet Domain", Fractals in Engineering FE97 Conference, Arcachon, France, June 1997
 93. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Multiview Video Coding Using a Multi-state Dynamic Programming Disparity Estimation Algorithm", Conference on Digital Compression Technologies and Systems for Video Communications, Berlin, October 1996
 94. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview Image Sequence Compression", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP’96), Lausanne, Switzerland, Sep. 1996.
 95. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Internatinal Conf. on Image Processing (ICIP’95), Washington, D.C., USA, Oct. 1995.
 96. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malasiotis, H. Sahinoglou, "Coding for the Transmission and Storage of 3-D Medical Data", in Proc. IEEE Medical Imaging Conference, San Francisco, USA, Oct. 1995.
 97. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Depth Map Coding for Stereo and Multiview Image Sequence Transmission", in International Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, Santorini, Greece, Sep. 1995.
 98. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1995.
 99. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, N. Grammalidis, "Depth Map and Disparity Field Coding for the Communication of Multiview Images", invited paper, in International Conference on Digital Signal Processing (DSP’95), Nicosia, Cyprus, Jun. 1995.
 100. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-based coding of stereo image sequences using joint 3D motion/disparity segmentation", In Proc. Visual Communications and Image Processing, Taipei, Taiwan, Apr. 1995, pp. 1678-1689.
 101. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for Monoscopic and Stereoscopic 3-D Medical Data Visualization", in International Workshop on Image Processing, Budapest, Hungary, Jun. 1994.
 102. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Motion Estimation and Compensation for Stereoscopic Image Sequence Coding", in Proc. 4th European Workshop on 3DTV, Rome, Italy, Oct. 1993.
 103. H. Sahinoglou, S. Malasiotis, N. Nikolaidis, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, I. Pitas, "A motion/disparity vector field smoothing algorithm", Proc. of 1993 Picture Coding Symposium, Lausanne, January 1993

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Papagiannakis, E. Geronikolakis, M. Pateraki, V. M. Lopez–Menchero, M. Tsioumas, S. Sylaiou, F. Liarokapis, A. Grammatikopoulou, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, N. Huebner, N. Dhemre, N. Partarakis, G. Margetis, G. Drossis, M. Vassiliadi, A. Chalmers, C. Stephanidis, N. Magnenat-Thalmann, "Mixed Reality Gamified Presence and Storytelling for Virtual Museums: a survey", In: Lee N. (eds) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham, 2018.
 2. M. Alivizatou-Barakou, A. Kitsikidis, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, G. Chantas, S. Nikolopoulos, S. Al Kork, B. Denby, L. Buchman, M. Adda-Decker, C. Pillot-Loiseau, J. Tillmane, S. Dupont, B. Picart, F. Pozzi, M. Ott, E. Yilmaz, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, L. Hadjileontiadis, M. Cotescu, A. Manitsaris, S. Manitsaris, N. Grammalidis, "Intangible Cultural Heritage and New Technologies: Challenges and Opportunities for Cultural Preservation and Development", Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage, SPRINGER-VERLAG, pp. 129-160, January 2017.
 3. K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Information Technologies in Traditional Dance Analysis", Science of Dance, Scientific Dance Association, April-May 2014.
 4. T. Katsibas, T. Semertzidis, X. Lacondemine, N. Grammalidis, "Real-Time Signal Acquisition, High Speed Processing and Frequency Analysis in Modern Air Data Measurement Instruments", ISBN: 978-953-307-002-5, InTech, Croatia, pp. 459-480, Dec 2009
 5. G. A. Triantafyllidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, "Virtual Community Practice Toolkits Using 3D Imaging Technologies", D. Akoumianakis (editor) in "Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology Lifecycle and Workflow Analysis", ISBN: 978-1-60566-340-1, pp. 227-248, April 2009
 6. G. A. Triantafyllidis, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Coding of stereoscopic and 3d images and video" Encyclopedia of Multimedia, Edited by Borko Furht, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-24395-X, Feb 2006
 7. Ν. Aifanti, A. D. Sappa, N. Grammalidis, S. Malassiotis, "Human Motion Tracking and Recognition" in Mehdi Khosrow-Pour (Editor), Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group, ISBN 1-59140-553-X., Jan 2005.
 8. A. D. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, N. Grammalidis, "Vision-Based 3D Human Body Representations" in Mehdi Khosrow-Pour (Editor), Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group, ISBN 1-59140-553-X., Jan 2005.
 9. A. Sappa, N. Aifanti, N. Grammalidis and S. Malassiotis (N. Sarris, M. G. Strintzis eds. ), "Advances in Vision-Based Human Body Modeling", in N. Sarris, M.G. Strintzis eds, 3D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Idea Group Publishing, pp. 1-26, April 2004

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: