Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Study on Mobile Image Search

Visual-based mobile image search aims to provide a link between the physical and digital worlds by making the visual surroundings of the user “searchable” and objects in visual proximity “clickable”. Providing the advantage of easy and fast querying, this type of search is rapidly gathering popularity in various applications. The efficient combination of the phone’s sensors with image recognition technology makes mobile image search more than a simple shift from PC search to mobile. In this study we examine twelve existing mobile image search services with the aim of identifying the technologies and business models being used in them and analysing likely future developments in this field from a technological and socioeconomic perspective.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: