Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. T. Semertzidis, J. Novak, M. Lazaridis, M. Melenhorst, I. Micheel, D. Michalopoulos, M. B¨ockle, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Crowd-powered System for Fashion Similarity Search", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), Vol: 7 Issue 4, May 2016
 2. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, L. J. Hadjileontiadis, M. G. Strintzis, "Swarm Intelligence for Detecting Interesting Events in Crowded Environments", IEEE Trans. on Image Processing, 2015.
 3. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "Large-Scale Spectral Clustering Based On Pairwise Constraints", Information Processing & Management, Volume 51, Issue 5, September 2015, Pages 616-624, ISSN 0306-4573, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2015.05.007.
 4. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "The Influence Of Image Descriptors’ Dimensions Value Cardinalities To Large-Scale Similarity Search", SPRINGER International Journal of Multimedia Information Retrieval, pp. 1-18, issn: 2192-6611, doi: 10.1007/s13735-014-0073-9, Nov. 2014
 5. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Joint Modality Fusion and Temporal Context Exploitation for Semantic Video Analysis", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, 2011:89. DOI: 10.1186/1687-6180-2011-89
 6. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, H. J. Escalante, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Object-level Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis", Computer Vision and Image Understanding, vol. 115, no. 9, pp. 1288-1307, September 2011
 7. G. Vouzounaras, P. Daras, M. G. Strintzis, "Automatic generation of 3D outdoor and indoor building scenes from a single image", SPRINGER Multimedia Tools and Applications Journal (MTAP), DOI 10.1007/s11042-011-0823-0, May 2011
 8. T. Semertzidis, P. Daras, P. Moore, L. Makris, M. G. Strintzis, "Automatic creation of 3D environments from a single sketch using Content Centric Networks", Communications Magazine, IEEE , vol.49, no.3, pp.152-157, March 2011, doi: 10.1109/MCOM.2011.5723813
 9. G. Stavropoulos, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model Search and Retrieval From Range Images Using Salient Features", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 12, No. 7, pp. 692–704, Nov. 2010.
 10. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Map-Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, Vol. 17, No. 3, pp. 24–33, Jul.-Sep. 2010.
 11. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Com-puter Graphics Forum, vol. 29, no. 5, pp. 1595-1604, August 2010
 12. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, J. Steffen, R. Ordelman, M. Huijbregts, F. deJong, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A system for the semantic multi-modal analysis of news audio-visual content" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, , vol. 2010, 2010
 13. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics" J. Data Semantics, issue XIV, accepted for publication
 14. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Enquiring MPEG-7 based Ontologies", Multimedia Tools Appl. 46(2), pp. 331-370, 2010
 15. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Investigating Fuzzy DLs-Based Reasoning in Semantic Image Analysis", Multimedia Tools Appl., S.I. Semantic Multimedia, 49(1), pp. 167-194, 2010
 16. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Description and Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol11, Issue 8, pp. 1422-1433, Dec 2009
 17. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel 2D Urban Map Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, December 2009.
 18. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval using the 3D Shape Impact Descriptor", Pattern Recognition, Vo. 42 , No. 11, pp. 2447–2459, Nov. 2009.
 19. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics", J. Data Semantics XIV, pp. 105-132, 2009.
 20. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Statistical Motion Information Extraction and Representation for Semantic Video Analysis" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol. 19, no. 10, pp. 1513-1528, Oct 2009
 21. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "A Channel Coding Approach for Human Authentication from Gait Sequences" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.4, no.3, pp.428 - 440, Sep 2009.
 22. J. M. Konstantinides, A. Mademlis, P. Daras, P. A. Mitkas, M. G. Strintzis, "Blind Robust 3D-Mesh Watermarking Based on Oblate Spheroidal Harmonics", IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 11, No. 1. pp. 23-38, Jan 2009.
 23. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Interactive Mixed Reality White Cane Simulation for the Training of the Blind and the Visually Impaired" International Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No. 1, pp. 51–58, Jan 2009.
 24. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear Models for 3D Face and Facial Expression Recognition" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 3, no. 3, pp. 498-511, Sep. 2008.
 25. A. Mademlis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Combining Topological and Geometrical Features for Global and Partial 3D Shape Retrieval", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 10, No. 5, pp. 819–831, Aug. 2008.
 26. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time hand posture recognition using range data", Image & Vision Computing, vol. 26, no. 7, pp. 1027-1037, Jul. 2008.
 27. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 3D face and hand biometric system for robust user-friendly authentication" Pattern Recognition Letters, vol. 28, no. 16, pp. 2238-2249, Dec 2007
 28. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, D. Simitopoulos, N. Pavlidou, M. G. Strintzis, "Video System For Surface Movement Surveillance at Airports" Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning and Operations,TAYLOR & FRANCIS, Volume 11, Issue 4, pp. 169-180, Oct 2007.
 29. G. D. Giannoglou, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, I. Kompatsiaris, M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, E. Parissi, P. Diamantopoulos, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. E. Louridas, "A Novel Active Contour Model for Fully Automated Segmentation of Intravascular Ultrasound Images: In-Vivo Validation in Human Coronary Arteries" Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 1292-1302, Sep 2007
 30. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Face Recognition with the Geodesic Polar Representation" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.2, no.3, pp.537-547, Sep 2007
 31. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Snapshots: A Novel Local Surface Descriptor and Matching Algorithm for Robust 3D Surface Alignment" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.29, no. 7, pp. 1285-1290, Jul 2007.
 32. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", Personal and Ubiquitous Computing, April 25, 2007, ISSN 1617-4909 (Print) 1617-4917 (Online), Springer London.
 33. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Global and Local Information for Knowledge-Assisted Image Analysis and Classification" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Knowledge-Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, vol. 2007, Article ID 45842, Apr 2007
 34. D. Zarpalas, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Using the Spherical Trace Transform", Eurasip Journal on Advances in Signal Processing, Vol.2007, article ID 23912, pp. 1-14, Jan 2007, doi:10.1155/2007/23912
 35. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "SQ-Map: Efficient Layered Collision Detection and Haptic Rendering" IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 13, no. 1, pp. 80 - 93, Jan 2007
 36. K. Moustakas, G. Nikolakis, K. Kostopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Rendering of Visual Data for the Visually Impaired" IEEE Multimedia Magazine, vol. 14, no. 1, pp. 62-72, Jan 2007
 37. D. Palaka, P. Daras, K. Petridis, M. G. Strintzis, "A Novel Peer-to-peer Payment Protocol", International Journal of Network Security, Vol.4, No.1, pp.107-120, Jan 2007
 38. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, C. Canero, P. Vieyres, M. G. Strintzis, "A user interface for mobile robotized tele-echography" Elsevier, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, Vol 569, Issue 2, Dec 2006
 39. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object-based MPEG-2 video indexing and retrieval in a collaborative environment" Multimedia Tools and Applications Journal, Springer, vol. 30, no. 3, pp. 255-272, Sep 2006
 40. N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Product Code Optimization for Determinate State LDPC Decoding in Robust Image Transmission" IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 15, No 8, pp. 2113-2119, Aug 2006.
 41. S. N. Efstratiadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Partition Priority Wavelet Image Compression", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 5, No. 7, July 1996, pp. 1111-1124.
 42. P. Daras, D. Zarpalas, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Shape-Structure Comparison Method for Protein Classification", IEEE/ACM transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Vol. 3, No. 3, pp. 193-207, Jul 2006
 43. K. Moustakas, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, S. Raidt, M. Mancas, M. Dimiccoli, E. Yagci, S. Balci, E. I. Leon, M. G. Strintzis, "MASTERPIECE: Physical Interaction and 3D content-based search in VR Applications" IEEE Multimedia Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 92-100, Jul 2006
 44. N. V. Boulgouris , K. E. Zachariadis, A. Kanlis, M. G. Strintzis, "Multiple description wavelet coding of layered video using optimal redundancy allocation" EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Volume 2006, pp.1-19., May 2006
 45. S. Malassiotis, N. Aifanti, M. G. Strintzis, "Personal Authentication Using 3-D Finger Geometry" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 1, no. 1, pp. 12-21, Mar 2006
 46. N. Thomos, S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Robust Transmission of H.264/AVC Streams Using Adaptive Group Slicing and Unequal Error Protection" EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Special issue on Advanced Video Technologies and Applications for H.264/AVC and Beyond, Vol 2006, Feb 2006
 47. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient 3D model search and retrieval using generalized 3D radon transforms" IEEE Transactions on Multimedia, Volume 8, No 1, pp. 101-114, Feb 2006.
 48. N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Optimized transmission of JPEG2000 streams over wireless channels" IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 15, No. 1, pp. 54-67, Jan 2006
 49. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Robust Face Recognition Using 2D and 3D Data: Pose and Illumination Compensation" Pattern Recognition, Vol. 38, No 12, pp. 2537-2548, Dec 2005
 50. F. Tsalakanidou, F. Forster, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time acquisition of depth and color images using structured light and its application to 3D face recognition" Elsevier Real-Time Imaging, Special Issue on Multi-Dimensional Image Processing, Vol. 11, No 5-6, pp.358-369, Dec 2005
 51. N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Wireless Image Transmission Using Turbo Codes and Optimal Unequal Error Protection" IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 14, No. 11, pp. 1890-1901, Nov 2005
 52. S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Semantic Video Object Detection" IEEE Trans.CSVT, Special Issue on Analysis and Understanding for Video Adaptation, Vol. 15, No. 10, pp. 1210-1224, Oct 2005.
 53. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Robust Real-time 3D Head Pose Estimation from Range Data" Pattern Recognition, Vol. 38, No. 8, pp. 1153-1165,, Aug 2005.
 54. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Generation Based on Efficient Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 15, No. 8, pp. 1065 - 1073, Aug 2005
 55. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, A. Gilbert, E. Piazza, C. Herrlich, R. Heidger, "Using intelligent digital cameras to monitor aerodrome surface traffic" IEEE Intelligent Systems, Vol. 20, No. 3, pp. 76-81, Jun 2005.
 56. A. D. Sappa, N. Aifanti, S. Malasiotis, M. G. Strintzis, "Prior Knowledge Based Motion Model Representation" Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, ELCVIA, Special Issue on Articulated Motion, Vol.5, No.3, pp.55-67, Apr 2005.
 57. C. Canero, N. Thomos, G. A. Triantafyllidis, G. Litos, M. G. Strintzis, "Mobile Tele-echography: User Interface Design" IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 9, No. 1, pp. 44-49, Mar 2005
 58. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malasiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models Based on Shape Descriptors" IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 7, No 1, pp. 114-126, Feb 2005.
 59. F. Tsalakanidou, S. Malasiotis, M. G. Strintzis, "Face Localization and Authentication Using Color and Depth Images" IEEE Transactions on Image Processing, vol. 14, no. 2, pp. 152-168, Feb 2005
 60. A. Briassouli adn M. G. Strintzis, "Locally Optimum Nonlinearities for DCT Watermark Detection", IEEE Trans. Image Processing, Vol. 13, No. 12, pp 1604-1618, December 2004
 61. D. Simitopoulos, S. A. Tsaftaris, N. V. Boulgouris, A. Briassouli and M. G. Strintzis, "Fast watermarking of MPEG-1/2 streams using compressed-domain perceptual embedding and a generalized correlator detector", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, no. 8, pp. 1088 - 1106, July 2004
 62. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Video Object Segmentation using Bayes-based Temporal Tracking and Trajectory-based Region Merging", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 14, no. 6, pp. 782-795, June 2004
 63. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Object-based Multimedia Applications", International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 18, no. 4, pp. 701-725, June 2004
 64. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Region-based Image Retrieval using an Object Ontology and Relevance Feedback", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, no. 6, pp. 886-901, June 2004
 65. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Real-time compressed domain spatiotemporal segmentation and ontologies for video indexing and retrieval", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on Audio and Video Analysis for Multimedia Interactive Services, vol. 14, no. 5, pp. 606-621, May 2004
 66. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE Multimedia Magazine, Vol. 11, No 2, pp. 58-71, April 2004
 67. T. Papadimitriou, K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Video Scene Segmentation using Spatial Contours and 3-D Robust Motion Estimation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol 14, No 4, pp. 485-497, April 2004
 68. N. V. Boulgouris, N. Thomos, M. G. Strintzis, "Transmission of Images over Noisy Channels Using Error-resilient Wavelet Coding and Forward Error Correction", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 13, No. 12, pp 1170-1181, December 2003
 69. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Stereo Vision System for Precision Dimensional Inspection of 3D Holes", Intl. Journal of Machine Vision and Applications, vol. 15, no. 2, pp. 101-113, December 2003
 70. D. Simitopoulos, N. Zissis, P. Georgiadis, V. Emmanouilidis, M. G. Strintzis, "Encryption and Watermarking for the Secure Distribution of Copyrighted MPEG Video on DVD", ACM Multimedia Systems Journal, Special Issue on Multimedia Security, Volume 9, Number 3, pp 217-227, September 2003
 71. G. A. Triantafyllidis, M. Varnuska, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for the Enhancement of JPEG Coded Images", Computers & Graphic: An International Journal of Systems & Applications in Computer Graphics (ISSN 0097-8493), vol. 27(4), pp. 529-534, Elsevier, August 2003
 72. P. Daras, I. Kompatsiaris, I. Grinias, G. Akrivas, G. Tziritas, S. Kollias, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool using Moving Object Segmentation and Tracking in Video Shots", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2003, No. 9, pp. 861-877., August 2003
 73. D. Simitopoulos, D. Koutsonanos, M. G. Strintzis, "Robust Image Watermarking based on Generalized Radon Transformations", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 13, Issue 8, pp. 732-745, August 2003
 74. F. Tsalakanidou, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Depth and Color Eigenfaces for Face Recognition", Elsevier Mathematics & Computer Science: Pattern Recognition Letters, Vol. 24, No. 9–10, pp. 1427–1435, Jun. 2003.
 75. N. Ploskas, D. Simitopoulos, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Rigid and Non-Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", Elsevier Signal Processing: Image Communication Journal, Vol. 18, Issue 3, pp.185-202, March 2003
 76. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Detection and Reduction in Compressed Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.12, No.10, pp.877-890, October 2002
 77. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "FAP Extraction Using Three Dimensional Motion Estimation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 12, No. 10, pp.865-876, October 2002
 78. N. Grammalidis, N. Sarris, F. Deligianni, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Facial Adaptation for MPEG-4 Talking Heads", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Special Issue on Signal Processing for 3D Imaging and Virtual Reality, Vol. 2002, No. 10, pp. 1005-1020, October 2002
 79. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian Approach for Segmentation in Stereo Image Sequences", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP), Special Issue on Signal Processing for 3D Imaging and Virtual Reality, Vol. 2002, No. 10, October 2002
 80. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "A family of wavelet-based stereo image coders", IEEE Trans. on CSVT, Vol. 12, No. 10, pp.898-903, October 2002
 81. G. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "Combined Frequency and Spatial Domain Algorithm for the Removal of Blocking Artifacts", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP) (ISSN 1110-8657), Special Issue on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, Part II, vol. 2002(6), pp. 601-612, Hindawi Pub., June 2002
 82. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and Content-based Watermarking for Color Image and Image Region Indexing and Retrieval", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2002, no. 4, pp. 420-433, April 2002
 83. M. G. Strintzis, N. V. Boulgouris, "Construction of Optimal Subband Coders using Optimized and Optimal Quantizers", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 11, No 3, pp.234-242, March 2002
 84. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Building Three-Dimensional Head Models", Graphical Models, Vol. 63, No 5, pp. 333-368, Academic Press, September 2001
 85. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation and Coding of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Trans. on Image Processing, vol 10, no. 8, pp.1133-1151, August 2001
 86. N. Sarris, M. G. Strintzis, "Construction of a Videophone for the Hearing Impaired using MPEG-4 Tools", IEEE Multimedia special issue on , July 2001
 87. D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, K. Argyraki, M. G. Strintzis, "Rate-distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence", European Transactions on Telecommunications, Vol. 12, No. 3, pp.189-195, May 2001
 88. N. V. Boulgouris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Image Compression Based on Optimal Prediction, Adaptive Lifting and Conditional Arithmetic Coding", IEEE Trans.on Image Processing, Vol.10, No.1, pp. 1-14, January 2001
 89. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Optimal Progressive and Lossless Image Coding Using Reduced Pyramids with Variable Decimation Ratios", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.9, No.12, pp. 2117-2123, December 2000
 90. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 10, No. 8, pp. 1388-1403, December 2000
 91. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Coding of Multichannel Signals Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 9, No. 10, pp.1811-1817, October 2000
 92. M. G. Strintzis, "Optimal Subband Coders of Quantized Multidimensional Signals", IEEE Trans. On Circuits and Systems II Vol. 47, No. 8, pp. 757-771, August 2000
 93. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, I. Sarafidis, "Optimal Reconstruction from Quantized Data", Image Communication, Vol. 15, pp.811-815, July 2000
 94. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion and Visible Backgroumd and Foreground areas in Stereo: A Bayesian Approach", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.4, pp.563-576, June 2000
 95. T. Papadimitriou, K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Robust Estimation of Rigid Body 3-D Motion Parameters based on Point Correspondences", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.4, pp.541-550, June 2000
 96. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol. 19, No.6, pp.652-662, June 2000
 97. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Orientation Sensitive Interpolative Pyramids for Lossless and Progressive Image Coding", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.9, No.4, pp.710-715, April 2000
 98. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive Image Coding", IEEE Trans. on Circuits and Systems II, Vol.47, No.4, pp.332-340, April 2000
 99. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Sprite Generation and Coding in Multiview Image Sequences", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.2, pp.302-312, March 2000
 100. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.10, No.1, pp.158-166, February 2000
 101. K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Optimal Transform Coding in the Presence of Quantization Noise", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.8, No.11, pp.1508-1516, November 1999
 102. K. I. Diamantaras, K. Hornik, M. G. Strintzis, "Optimal Linear Compression under Unreliable Representation and Robust PCA Neural Models", IEEE Trans. on Neural Networks, Vol.10, No.5, pp.1186-1196, September 1999
 103. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Analysis and Coding", Image Communication Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 817-840, August 1999
 104. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Context Based Adaptive Arithmetic Coding Technique for Lossless Image Compression", IEEE Signal Processing Letters, Vol.6, No.9, pp.168-171, July 1999
 105. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Object-Based Coding of Stereoscopic and 3D Image Sequences: A Review", IEEE Signal Processing Magazine, Special Issue on Stereo and 3D Imaging (invited paper), Vol.16, No.3, pp.14-28, May 1999
 106. P. J. Klutke, J. G. Gostomzyk, P. Mattioli, F. Baruffaldi, A. Plasencia, C. Borrell, M. Pasarin, E. DiCrescenzo, E. Pipitone, C. Mancini, A. Toschi, M. Morshedi, M. G. Strintzis, K. H. Englmeier, "Pratical Evaluation of Standard-Based Low-Cost Video Conferencing on Telemedicine and Epidemiological Applications", Medical Informations and the Internet in Medicine, Vol.24, No.2 pp. 135-145, April 1999
 107. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Tracking the Left Ventricle in Echocardiographic Images by Learning Heart Dynamics", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol.18, No.3, pp.282-291, March 1999
 108. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Optimal Biorthogonal Wavelet Decomposition of WireFrame Surfaces Using Box Splines, and its Application to the Hierarchical Coding of 3D Objects", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.8, No.1, pp.41-58, January 1999
 109. T. Stamkopoulos, K. Diamantaras, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, "ECG Analysis using Non-linear PCA Neural Metworks For Ischemia Detection", IEEE Trans. on Signal Processing, Vol.46, No.11, pp.3058-3068, November 1998
 110. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation and Tracking for Multiview Image Sequence Coding", Signal Processing: Image Communication Journal, Special Issue on 3D Video Technology, vol. 14, No. 1-2, pp. 95-110, November 1998
 111. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Tracking Textured Deformable Objects Using a Finite Element Mesh", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.6, pp.756-775, October 1998
 112. T. Konstantinidis, M. G. Strintzis, "Advanced Serial Port Communication under Win32", C/C++ Users Journal, Vol.6, No.9, pp.66-71, September 1998
 113. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Trans. On Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 8, No. 5, pp. 547-561, September 1998
 114. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-linear Principal Component Analysis and Vector Quantization for Image Coding", IEEE Transactions Image Processing, Special Issue on Applications of Neural Networks to Image Processing, Vol. 7, No. 8, pp. 1218-1223, August 1998
 115. N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, K. Pappas, M. G. Strintzis, "An Adaptive Back-propagation Neural Network for Real-Time Ischemia Episodes Detection Development and Performance Analysis using the European ST-T Database", IEEE Trans. on Biomedical Engineering, Vol.45, No.7, pp.805-814, July 1998
 116. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Coding for the Storage and Communication of Visualizations of 3D Medical Data", Signal Processing: Image Communication, Vol. 13, No. 1, pp. 65–87, Jul. 1998.
 117. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity and Occlusion Estimation in Multiocular Systems and their Coding for the Communication of Multiview Image Sequences", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.3, pp.327-344, June 1998
 118. L. Makris, I. Kamilatos, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "Teleworks: A CSCW Application for Remote Medical Diagnosis Support and Teleconsultation", IEEE Trans. on Information Technology in Biomedicine, Vol.2, No.2, pp.62-74, June 1998
 119. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Construction of Subband Coders using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.7, No.5, pp.649-668, May 1998
 120. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Neural Classifiers Using One-Time Updating", IEEE Trans. on Neural Networks, Vol.9, No.3, pp.436-448, May 1998
 121. N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, C. Pappas, M. G. Strintzis, "ECG Processing Techniques based on Neural Networks and Bidirectional Associative Memories", Journal of Medical Engineering and Technology (invited paper), Vol.22, No.3, pp.106-111, May 1998
 122. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Field Estimation using Rate-Distortion Optimization", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.2, pp.171-181, April 1998
 123. L. Makris, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "Hippocrates: an Integrated Platform for Telemedicine Applications", Medical Informatics Journal, Vol.23, No.4, pp.265-276, April 1998
 124. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal Decomposition for Progressive Multidimensional Signal Coding using Optimal Quantizers", IEEE Trans. on Signal Processing, Special Issue on Theory and Applications of Filter Banks and Wavelets, Vol. 46, No. 4, pp. 1054–1068, Apr. 1998.
 125. M. G. Strintzis, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Hierarchical Coding of Noisy and Quantized Images", IEEE Transactions Image Processing, Vol. 7, No. 2, pp. 155-167, February 1998
 126. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview 3D Image Generation", Image Communication, Vol.11, No.3, pp.205-230, January 1998
 127. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", International Journal of Imaging Systems and Technology (invited paper), Vol.9, pp.238-247, January 1998
 128. M. G. Strintzis, "A Review of Compression Methods for Medical Images in PACS", International Journal on Medical Informatics, Vol.52, pp.159-165, January 1998
 129. P. Kotsas, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, J. F. Cornhill, "A Fast and Accurate Method for Registration of MR Images of the Head", International Journal on Medical Informatics, Vol.52, pp.167-182, January 1998
 130. N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "ECG Pattern Recognition and Classification using Non-linear Transformations and Neural Networks: A review", International Journal on Medical Informatics, Vol.52, pp.191-208, January 1998
 131. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for the Hierarchical Representation of Vector Valued Signals", Signal Processing, Vol.65, No.1, January 1998.
 132. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimization of Quadtree Segmentation and Hybrid 2D and 3D Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", IEEE Trans. on Selected Areas in Communications, Special Issue on Very Low Bit Rate Coding, Vol. 15, No. 9, pp. 1726–1738, Dec. 1997.
 133. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences Using 3D Models", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.7, No.6, pp.892-906, December 1997
 134. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Motion Estimation Based on Spatio-Temporal Warping for Very Low Bit-Rate Coding", IEEE Trans. on Communications, Vol.45, No.10, pp.1172-1176, October 1997
 135. M. G. Strintzis, I. Kokkinidis, "Maximum Likelihood Motion Estimation in Ultrasound Image Sequences", IEEE Signal Processing Letters, Vol.4, No.6, June 1997
 136. M. G. Strintzis, "Design of Filters for Optimal Pyramidal and Subband Decomposition", Signal Processing, Vol.58, No.3, pp.253-260, May 1997
 137. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences using Joint 3-D Motion/Disparity Compensation", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 07, No. 2, pp. 312–328, Apr. 1997.
 138. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3D Camera Motion Estimation and Foreground / Background Separation for Stereoscopic Image Sequences", Optical Engineering, vol. 36, No. 2, pp. 574-579, Feb. 1997.
 139. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Model Based Joint Motion and Structure Estimation from Stereo Images", Journal of Computer Vision and Image Understanding, Vol.65, No.1, pp.79-94, January 1997
 140. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of Video-Conference Stereo Image Sequences using 3D Models", Image Communication, Vol.9, No.1, pp.125-135, January 1997
 141. E. Kopsacheilis, I. Kamilatos, M. G. Strintzis, L. Makris, "Design of CSCW Applications for Medical Teleconsultation and Remote Siagnosis Support", Medical Informatics Journal, Vol.22, No.2, pp.121-132, January 1997
 142. L. Makris, N. Argyriou, M. G. Strintzis, "Network Access and Data Security Design for Telemedicine Applications", Medical Informatics Journal, Vol.22, No.2, pp.133-142, January 1997
 143. M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Filter Banks for Subband Coding of Quantised Signals", Signal Processing, Vol.62, pp.15-36, January 1997
 144. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and disparity estimation using rate-distortion theory for very low bit rate and multiview image sequence coding", In Visual Communications and Image Processing'97, International Society for Optics and Photonics, Vol. 3024, pp. 352–359, Jan. 1997.
 145. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of 3D Moving Medical Data using a 3D Warping Technique", Signal Processing, (Fast Communications Section), 55(2), Dec. 1996, pp. 247-252.
 146. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Joint Three-Dimensional Motion/Disparity Segmentation for Object-Based Stereo Image Sequence Coding", SPIE Optical Engineering Journal, Special Section on Visual Communications and Image Processing, Vol.35, No.1, Jan. 1996, pp.137-144.
 147. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereo Image Sequence Coding based on 3-D Motion Estimation and Compensation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 7, 1995, pp. 129-145.
 148. K. I. Diamantaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "KLT-based coding of Stereo Image Sequences", Journal of Communications, no. 45, pp. 20-23, May 1994
 149. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, "Evaluation of Multiresolution Block Matching Techniques for Motion and Disparity Estimation", Signal Processing: Image Communication, Vol. 6, No. 1, pp. 59–67, Mar. 1994.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. D. Rafailidis, T. Semertzidis, M. Lazaridis, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Data-Driven Approach for Social Event Detection", Working Notes Proceedings of the MediaEval 2013 Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013
 2. D. Zarpalas, A. Zafeiropoulos, P. Daras, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, "Brain Structures Segmentation using Optimum Global and Local Weights on Mixing Active Contours and Neighboring Constraints", International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, ISABEL 2011, Barcelona, Spain, October 26-29, 2011.
 3. D. Zarpalas, I. Biperis, E. Fotiadou, E. Lyka, P. Daras, M. G. Strintzis, "Depth estimation in integral images by anchoring optimization techniques", 2011 IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME 2011), July 11-15, 2011, Barcelona, Spain
 4. T. Semertzidis, K. Mcguinness, P. Daras, L. Makris, N. O. E'Connor, M. G. Strintzis, "Creation of virtual worlds from 3D models retrieved from content aware networks based on sketch and image queries", WIAMIS 2011, 13-15 April 2011, Delft, The Netherlands
 5. G. Vouzounaras, J. D. Perez-Moneo Agapito, P. Daras, M. G. Strintzis, "3D Reconstruction of Indoor and Outdoor Building Scenes from a Single Image" ACM Multimedia 2010, Workshop on Surreal Media and Virtual Cloning (ACM 2010), Firenze, Italy, October 2010
 6. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Probabilistic Combination of Spatial Context with Visual and Co-occurrence Information for Semantic Image Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, China, September 2010
 7. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Statistical Learning Approach to Spatial Context Exploitation for Semantic Image Analysis" 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), Istanbul, Turkey, August 2010
 8. P. Daras, T. Semertzidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Similarity Content Search in Content Centric Networks" Acm Multimedia 2010, Firenze, Italy, October 2010
 9. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Symposium on Geometry Processing 2010, ( SGP 2010 ), Lyon, France, 5-7 July 2010.
 10. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Practical Approach for applying Non-Linear Dynamics to Particle Systems", International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, (GRAPP 2010), Angers, France, 17-21 May 2010.
 11. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Multimodal and Temporal Contextual Information for Semantic Video Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2009), Cairo, Egypt, pp. 4325-4328, Nov 2009
 12. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Haptic Rendering through Predictive Collision Detection", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 13. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear decomposition of 3D face images: an application to facial expression recognition", in 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009.
 14. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, M. Grzegorzek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Comparative Evaluation of Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, pp. 161-164, May 2009
 15. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Fuzzy DLs to Enhance Semantic Image Analysis" 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), 3-5 Dec., Koblenz, Germany, pp. 31-46, Dec 2008
 16. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis Based on Estimation and Representation of Higher-Order Motion Statistics" 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP '08), Prague, Czech Republic,, pp. 21-26, Dec 2008
 17. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "Gait authentication using distributed source coding", IEEE International Conference on Image Processing, San Diego, CA, USA, Oct. 2008.
 18. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Using Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Representation and Retrieval", INTERMEDIA Workshop on Hypermedia 3D Internet, Geneva, Switzerland, 13-15 Oct. 2008.
 19. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Estimation and Representation of Accumulated Motion Characteristics for Semantic Event Detection" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 41-44, Oct 2008
 20. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Expression-Compensated 3D Face Recognition with Geodesically Aligned Bilinear Models", in Proc. 2nd IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems BTAS 2008, Washington, Sep. 2008, pp. 1-6.
 21. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear Elastically Deformable Models with Application to 3D Face and Facial Expression Recognition", in Proc. 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition FG '08, 17-19 Sep. 2008, pp. 1-8.
 22. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distance Maps for Collision Detection of Deformable Models", Short Paper IADIS International Conference CGV 2008 (part of MCCSIS 2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-27 Jul. 2008, pp. 216-220.
 23. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Accumulated Motion Energy Fields Estimation and Representation for Semantic Event Detection" Proc. International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2008), Niagara Falls, Canada, pp. 221-230, Jul 2008
 24. G. T. Papadopoulos, K. Chandramouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Izquierdo, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Classification Techniques for Knowledge-Assisted Image Analysis" 9th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2008), Klagenfurt, AustriaMay 2008, pp. 4-7, May 2008
 25. S. Perdikis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Recognition of Human Activities using Layered Hidden Markov Models", Eurographics 2008 - Short Papers, Crete, Greece, April 2008.
 26. G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Approach for Range Image to 3D Model Partial Matching", in Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Crete, Greece, April 2008.
 27. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval based on Resulting Fields", 29th International conference on EUROGRAPHICS 2008, Workshop on 3D object retrieval, Crete, Greece, April 2008.
 28. I. Mpiperis, S. Malasiotis, V. Petridis, M. G. Strintzis, "3D Facial Expression Recognition Using Swarm Intelligence" IEEE Int. Conf. on Accoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2008), Las Vegas, Nevada, USA, Mar 2008.
 29. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Driven Semantic Video Analysis Using Visual Information Objects" Proc. Second International Conference on Semantics and Digital Media Technologies (SAMT07), Genova, Italy, Springer LNCS vol. 4816, pp. 56-69, Dec 2007.
 30. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics" 2nd International Conference on Metadata and Semantic Research (MTSR), Corfu, Greece, Oct 2007.
 31. S. Argyropoulos, N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Adaptive Frame Interpolation for Wyner-Ziv Video Coding" Proc. 2007 IEEE Multimedia Signal Processing Workshop (MMSP-2007), Chania, Hellas, Oct 2007
 32. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Content and Context Information for Semantic Image Analysis and Classification" 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), special session on The Semantic Gap in Visual Information Retrieval, Poznan, Poland, pp. 708-712, Sep 2007.
 33. S. Dasiopoulou, J. Heinecke, C. Saathoff, M. G. Strintzis, "Multimedia Reasoning with Natural Language Support" 1st IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), Irvine, CA, USA, Sep 2007.
 34. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "On 3D Partial Matching of Meaningful Parts", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep. 2007.
 35. V. Tsatsaias, P. Daras, M. G. Strintzis, "3D Protein Classification Using Topological, Geometrical and Biological Information" IEEE International Conference on Image Processing, (ICIP 2007), San Antonio, Texas, USA, Sep 2007.
 36. E. Onasoglou, A. Mademlis, D. Katsikas, P. Daras, M. G. Strintzis, "A novel prototype for documentation and retrieval of 3D objects" IEEE International Workshop on Visual and Multimedia Digital Libraries (VMDL 2007), Modena, Italy, Sep 2007.
 37. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, L. Makris, A. Gounaris, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval for Cultural Heritage Multimedia Libraries" 14th International Conference of Image Analysis and Processing - Workshops, Italy, Sep 2007.
 38. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Multimodal Fusion for Cued Speech Language Recognition", in Proc. European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Poznan, Poland, Sep. 2007, pp. 1289–1293.
 39. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 2D+3D Face Identification System for Surveillance Applications" 2007 IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS 2007), London, UK, Sep 2007.
 40. S. Argyropoulos, A. S. Tan, N. Thomos, E. Arikan, M. G. Strintzis, "Robust Transmission Of Multi-View Video Streams Using Flexible Macroblock Ordering And Systematic LT Codes" Proc. 3DTV International Conference: True-Vision, Capture, Transmission, and Display of 3D Video (3DTV-CON 07), Kos Island, Greece, May 2007
 41. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Volume Watermarking Using 3D Krawtchouk Moments", 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007), Barcelona, Spain, Mar. 2007.
 42. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Face Recognition by Point Signatures and Iso-Contours" Proc. 4th IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA2007), Innsbruck, Austria, Feb 2007.
 43. E. Parissi, Y. Kompatsiaris, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, G. D. Giannoglou, "An Automated Model for Rapid and Reliable Segmentation of Intravascular Ultrasound Images" 7th International Symposium on Biological & Medical Data Analysis-ISBMDA2006, Thessaloniki, Dec 2006
 44. N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Robust Image Transmission Based on Product-Code Optimization for Determinate State LDPC Decoding" IEEE International Conference on Image Processing, Atlanta, GA, USA, Oct 2006
 45. P. Panagi, S. Dasiopoulou, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Genetic Algorithm Approach to Ontology-Driven Semantic Image Analysis" 3rd IEE International Conference of Visual Information Engineering (VIE), K-Space Research on Semantic Multimedia Analysis for Annotation and Retrieval special session, Bangalore, India, Sep 2006
 46. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Gesture Synthesis from Sign Language Notation using MPEG-4 Humanoid Animation Parameters and Inverse Kinematics" 2nd International Conference on Intelligent Environments 2006, Athens, Greece, Jul 2006
 47. G. Nikolakis, G. Brochard, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Navigation Training Tool for the Visually Impaired", International Conference on Assistive Technologies for Vision and Hearing Impairment, CVHI 2006, Kufstein, July 2006.
 48. N. Thomos, S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Robust Transmission of H.264/AVC Video Using Adaptive Slice Grouping and Unequal Error Protection" International Conference on Multimedia & Expo, ICME 2006, Toronto, Ontario, Canada, Jul 2006
 49. A. Mademlis, A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Content-based Search based on 3D Krawtchouk moments", 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT 2006), University of North Carolina, Chapel Hill, USA, June 2006.
 50. P. Daras, D. Tzovaras, A. Mademlis, A. Axenopoulos, D. Zarpalas, M. G. Strintzis, "3D search and retrieval using Krawtchouk moments", 3D Shape Retrieval Contest (SHREC2006), Technical report, UU-CS-2006-030, ISSN: 0924-3275, June 2006.
 51. N. Karatzoulis, I. Tsampoulatidis, I. Maglogiannis, I. Zormpas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Intelligent Configurable Electronic Shop Platform based on Ontologies and 3D Visualization", 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI) 2006, Jun. 2006.
 52. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Expression Compensation for Face Recognition Using a Polar Geodesic Representation" Proc. 3rd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT 2006), University of North Carolina, Chapel Hill, USA, Jun 2006.
 53. C. Doulaverakis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Based Access to Multimedia Cultural Heritage Collections - The REACH Project" EUROCON 2005, Belgrade, Serbia & Montenegro, Nov 2005
 54. N. Thomos, S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Error resilient transmission of H.264/AVC streams using flexible macroblock ordering" 2nd European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic, and Digital Media Techniques, EWIMT05, London, UK, Nov 2005
 55. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, C. Canero, P. Vieyres, M. G. Strintzis, "Otelo Mobile Tele-Echography: A System Interface" International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Belek, Antalya, Turkey, Nov 2005
 56. I.S. Hatzizisis, V.G. Koutkias, I. Kompatsiaris, G. Karpetas, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G.D. Giannoglou, "An Active Contour Model Approach for Segmentation of Intravascular Ultrasound Image Sequences", Proc. 32nd International Conference on Computers in Cardiology, Lyon, September 2005.
 57. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Combining 2D and 3D face images for reliable identity verification", in Proc. European Signal Processing Conference, Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 58. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics (ICTAMI), Alba Lulia,Romania, Sep. 2005.
 59. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Shape-Based Techniques for Protein Classification", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep. 2005, vol-II, pp. 1130-1133.
 60. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Cane simulation for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 61. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object recognition for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 62. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Text-to-sign language synthesis tool", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 63. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D content-based search and retrieval using the 2D polar wavelet transform", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep. 2005, vol-II, pp. 1146-1149.
 64. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, C. Canero, P. Vieyres, M. G. Strintzis, "A User Interface for Mobile Robotized Tele-Echography" 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2005, Milos Island, Greece, Sep 2005
 65. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Reduction of Blocking Artifacts in Block-based Compressed Images", Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, Acivs 2005, Antwerp, Belgium, Sep. 2005.
 66. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 2D+3D Face Authentication System Robust Under Pose and Illumination Variations" Proc. 4th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2005), Zagreb, Croatia, Sep 2005
 67. N. Voisine, S. Dasiopoulou, F. Precioso, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A genetic algorithm-based approach to knowledge-assisted video analysis" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep 2005
 68. D. Koutsonanos, M. Papadogiorgaki, E. Kalapanidas, D. Tzovaras, C. Davarakis, M. G. Strintzis, "Enhancing Electronic Music Tuition Systems with Virtual Reality Tools", 5th Open Workshop of MUSICNETWORK: Integration of Music in Multimedia Applications, Vienna, Austria, Jul. 2005.
 69. K. Moustakas, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Costume designer Creativity Utilizing Haptic Interaction in Cloth Editing Applications", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 70. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction with a Virtual Environment Dynamically Created from a Monoscopic Video", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 71. G. Nikolakis, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Representation of Images for the Blind and the Visually Impaired", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 72. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Ancient Technology Works Presentation Using Haptic Interaction and Gesture Recognition", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 73. G. A. Triantafyllidis, V. Mitropoulou, M. G. Strintzis, "Changing classroom environment by the use of ict and the new emerging role of the teacher" IADIS e-Society 2005, Qawra, Malta, Jun 2005
 74. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, W. Stechele, M. G. Strintzis, "An Extensible Modular Common Reference System for Content-based Information Retrieval: the SCHEMA Reference System" Proc. Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI05), Riga, Latvia, Jun 2005
 75. S. Bloehdorn, K. Petridis, C. Saathoff, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, S. Handschuh, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Semantic Annotation of Images and Videos for Multimedia Analysis" 2nd European Semantic Web Conference, ESWC 2005, Heraklion, Greece, May 2005
 76. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Search and retrieval of 3D protein structures", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’05), Montreux, Switzerland, Apr. 2005.
 77. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D shape descriptors based on Fourier transforms", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’05), Montreux, Switzerland, Apr. 2005.
 78. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "The SCHEMA Reference System: An Extensible Modular System for Content-based Information Retrieval" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 79. S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Region-based Approach to Conceptual Image Classification" Proc. IEE International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2005), Glasgow, UK, Apr 2005.
 80. N. Voisine, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, E. Spyrou, T. Athanasiadis, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Video Analysis Using a Genetic Algorithm" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 81. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval Using 3D Packet Wavelet Transform and Knowledge Interpretation", in First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments (SVE’05), Villars, Switzerland, Mar. 2005, pp. 86-95.
 82. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Classification of 3D Models using Combined Semantical and Geometrical Information", in First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments (SVE’05), Villars, Switzerland, Mar. 2005, pp. 77-85.
 83. S. Valette, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A polygonal mesh partitioning algorithm based on protrusion conquest for perceptual 3D shape description" Workshop Towards Semantic Virtual EnvironmentsEnvironments (SVE2005), Villars, Switzerland, Mar 2005
 84. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Feedback Using an Efficient Superquadric Based Collision Detection Method", in First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, Pisa, Italy, Mar. 2005, pp. 649-650.
 85. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Geometry Education Haptic VR Application Based on a New Virtual Hand Representation", in IEEE Virtual Reality (VR’05), Bonn, Germany, Mar. 2005, pp. 249-252.
 86. V. Mitropoulou, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Design of Educational Software: programmer and teacher approach" 3rd International Symposium of Interactive Media Design, Istnabul Turkey, Jan 2005
 87. A. Ukovich, G. Ramponi, H. Doulaverakis, Y. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Shredded document reconstruction using MPEG-7 standard descriptors", The 4th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Rome, Italy, December 2004
 88. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis and M. G. Strintzis, "Simulation of Ancient Technology Works using Haptic Interaction and Gesture Recognition", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, Belgium, Dec. 2004, pp. 261-270.
 89. D. Koutsonanos, K. Moustakas, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Interactive Cloth Editing and Simulation in Virtual Reality Applications for Theater Professionals", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, Belgium, Dec. 2004, pp. 37-46.
 90. S. Dasiopoulou, V. K. Papastathis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Framework For Knowledge-Assisted Semantic Video Analysis and Annotation", Proc. 4th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2004) at the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC 2004), November 2004
 91. K. Petridis, S. Bloehdorn, N. Simou, V. Tzouvaras, S. Handschuh,Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, and M. G. Strintzis, "Knowledge Representation for Semantic Multimedia Content Analysis and Reasoning", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology, London, U.K., November 2004
 92. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Representation and Simulation of Cloth and Deformable Objects", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’04), Singapore, Oct. 2004, Vol. 5, pp. 3013-3016.
 93. N. V. Boulgouris, K. Zachariadis, A. Kanlis, M. G. Strintzis, "Multiple Description wavelet coding of video", IEEE International Conference on Image Processing, Vol. 4, pp. 2263 , October 2004
 94. N. Thomos, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Wireless transmission of images using JPEG2000", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2004, Singapore, pp. 2523-2526, October 2004
 95. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "A knowledge-based approach to domain-specific compressed video analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2004), Singapore, pp. 341-344, October 2004
 96. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Gait Estimation from Monoscopic Video", in Proc. IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2004, Vol. 1, pp. 47-50, Singapore, October 2004
 97. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Watermarking of 3D Models for Data Hiding", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’04), Singapore, Oct. 2004, Vol. 1, pp. 47-50.
 98. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the Spherical Trace Transform", IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP’04), Siena, Italy, Oct. 2004, pp. 335-338.
 99. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Pose and Illumination Compensation for 3D Face Recognition", Proc. IEEE International Conference on Image Processing, Vol. 1, pp. 91-94, Singapore, October 2004
 100. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Moustakidis, M. G. Strintzis, "CyberGrasp and PHANTOM -integration: Enhanced haptic access for visually impaired users", 9th International Conference ‘Speech and Computer’ (SPECOM’04), St. Petersburg, Russia, Sep. 2004, pp. 507-513.
 101. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A non causal bayesian framework for object tracking and occlusion handling for the synthesis of stereoscopic video", 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 102. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "Synthesis of Virtual Reality Animation from Sign Language Notation using MPEG-4 Body Animation Parameters", International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies New College, Oxford, UK, September 2004
 103. G. Nikolakis, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Browser: A Haptic Environment to Access HTML Pages", 9th International Conference ‘Speech and Computer’ (SPECOM’04), St. Petersburg, Russia, Sep. 2004, pp. 514-520.
 104. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Unsupervised Motion Classification by means of Efficient Feature Selection and Tracking", 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT'04), Thessaloniki, September 2004
 105. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Exploitation of 3D Images for Face Authentication under Pose and Illumination Variations", Proc. 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission (3DPVT 2004), Thessaloniki, Greece, pp. 50-57, September 2004
 106. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Shape Matching Using the 3D Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 107. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Watermarking for Indexing Using the Generalized Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 108. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Human Walking Modeling", in Proc. Third International Workshop on Articulated Motion and Deformable Objects, Palma de Mallorca, Spain, September 2004
 109. A. Caplier, L. Bonnaud, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Comparison of 2D and 3D Analysis For Automated Cued Speech Gesture Recognition", Proc. 9-th International Workshop on SPEECH AND COMPUTER (SPECOM'2004), September 2004
 110. D. Palaka, P. Daras, K. Petridis, M. G. Strintzis, "A Novel Peer-to-Peer Payment System", International Conference on E-Business and Telecommunication Networks, ICETE 2004, Setubal, August 2004
 111. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Combining multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model in the Schema Reference System", Proc. 8th International Conference on Information Visualization (IV 2004), London, UK, pp. 253-258, July 2004
 112. V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Object segmentation and ontologies for MPEG-2 video indexing and retrieval", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 573-581, July 2004
 113. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A test-bed for region-based image retrieval using multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model: The Schema Reference System", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 592-600, July 2004
 114. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Extraction of 3D Scene Structure from a Video for the Generation of 3D Visual and Haptic Representations", W3C Workshop on Multimodal Interaction, Sophia Antipolis, France, Jul. 2004.
 115. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Fast Hierarchical Simulation of Cloth and Deformable Objects using an Optimal Pyramidal Representation", International Conference on Computer Animation and Social Agents (CASA’04), Geneva, Italy, Jul. 2004, pp. 163-170.
 116. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the 3D Radon Transform", International Conference on Communications (ICC’04), Multimedia Technologies and Services Symposium (MMTS), Paris, France, Jun. 2004.
 117. I. Tsampoulatidis, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology Based Interactive Graphic Environment for Product Presentation", In Computer Graphics International (CGI’04), IEEE, Heraklion, Crete, Greece, Jul. 2004, pp.644 - 647.
 118. G. Nikolakis, G. Fergadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Mixed Reality Learning Environment for Geometry Education", 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN’04), Samos, Greece, May 2004.
 119. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "Synthesis of Virtual Reality Animations from SWML using MPEG-4 Body Animation Parameters", Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, 4th International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2004, Lisbon, Portugal, May 2004
 120. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "VSigns ", Proc. Sixth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication,Thessaloniki, Greece, May 2004
 121. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis,, M. G. Strintzis, "Integration of 2D and 3D Images for Enhanced Face Authentication", Proc. IEEE 6th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG2004), Seoul, Korea, May 2004
 122. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Generalized Radon Transform Based 3D Feature Extraction for 3D Object Retrieval", 5th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’04), Lisboa, Portugal, Apr. 2004.
 123. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Compressed-domain object detection for video understanding", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisbon, Portugal, April 2004
 124. I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, P. Hobson, M. G. Strintzis, "Integrating Knowledge, Semantics and Content for User-Centred Intelligent Media Services: The ACEMEDIA Project", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Lisbon, April 2004
 125. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Still image objective segmentation evaluation using ground truth", Proc. Fifth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Prague, Czech Republic, pp. 9-14, October 2003
 126. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Authoring Tool based on Efficient Object-based Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence", 2nd International Workshop on ICTs, Arts and Cultural Heritage, Athens, Greece, Oct. 2003.
 127. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Approach to Object-Based Image Retrieval", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2003), Barcelona, Spain, vol. II, pp. 511-514, September 2003
 128. D. Koutsonanos, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Geometric Attack Resistant Image Watermarking for Copyright Protection", Proc. IST International Conference on Digital Printing Technologies, NIP 19, N.Orleans, USA, pp. 507-510, September 2003
 129. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time Head Tracking and 3D Pose Estimation from Range Data", IEEE International Conference on Image Processing 2003, Barcelona, Spain, September 2003
 130. P. Daras, D. Palaka, V. Giagourta, D. Bechtsis, K. Petridis, M. G. Strintzis, "A novel peer-to-peer payment protocol", IEEE EUROCON 2003, International Conference on Computer as a Tool (Invited paper), Ljubljana, Slovenia, September 2003
 131. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Monocular 3D Human Body Reconstruction Towards Depth Augmentation of Television Sequences", IEEE International Conference on Image Processing 2003, Barcelona, Spain, September 2003
 132. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Real-time compressed-domain spatiotemporal video segmentation", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 373-380, September 2003
 133. N. Thomos, N. V. Boulgouris, and M. G. Strintzis, "Wireless image transmission using turbo codes and optimal unequal error protection", IEEE International Conference on Image Processing, Barcelona, Spain, Vol. 1, pp. 73-76, September 2003
 134. E. Izquierdo, J. R. Casas, R. Leonardi, P. Migliorati, Noel O' Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Advanced Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval: The Schema Project", Proc. 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS 2003, London, pp.519-528, April 2003
 135. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontologies for Object-based Image Retrieval", Proc. Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2003), London, UK, pp.96-101, April 2003
 136. V. Mezaris, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and content-based watermarking for image indexing", Proc. Fourth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Bordeaux, France, pp. 13-18, April 2003
 137. D. Simitopoulos, A. Oikonomopoulos, M. G. Strintzis, "Rotation, Translation and Scaling Invariant Watermarking Using a Generalized Radon Transformation", Proc. 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS 2003, London, pp.220-229., January 2003
 138. S. Kyratzi, C. Collyda, G. Nikolakis, G. Triantafyllidis, D. Tzovaras, P. Daras, M. G. Strintzis, "A user interface environment in mobile tele-echography", Proc. International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare (TELEMED’03), London, UK, Jan. 2003.
 139. D. K. Bechtsis, P. Daras, M. G. Strintzis, "A web/wap-based management tool for health care services", Proc. International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare, TELEMED 03, London, January 2003
 140. P. Daras, G. Kalogiannis, D. Palaka, M. G. Strintzis, "Hippocrates: the multi tiered medical application using the brief case model", Proc. International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare, TELEMED 03, London, January 2003
 141. C. Delgorge, L. Al Bassit, C. Novales, N. Smith-Guerin, G. Poisson, P. Vieyres, L. Urbain, O. Merigeaux, F. Aversa, M. G. Strintzis, G. Triantafyllidis, Ph. Arbeille, R. Comino, R. Istepanian, T. Owens, A. Bove, G. Nicolai, A. Bove, C. Bru, A. D, "MObile Tele-Echography using an ultra-Light rObot", International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare, January 2003
 142. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.
 143. S. Malassiotis, N. Aifanti, M. G. Strintzis, "A Gesture Recognition System Using 3D Data", in Proc. IEEE 1st International Symposium on 3D Data Processing Visualization and Transmission, Padova, Italy, November 2002
 144. D. Simitopoulos, D. Koutsonanos and M. G. Strintzis, "A watermarking method resistant to geometric attacks", Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication Workshop, Budapest, Hungary, pp. 136-141, October 2002
 145. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo Image Pairs", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’02), Dubrovnik, Croatia, Sep. 2002.
 146. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Framework for the Efficient Segmentation of Large-format Color Images", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N.Y., USA, vol. I, pp. 761-764, September 2002
 147. N. V. Boulgouris, N. Thomos, M. G. Strintzis, "Image Transmission using error-resilient wavelet coding and forward error correction", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2002, Rochester, N.Y., USA, Volume 3, pp. 549-552, September 2002
 148. N. Thomos, N. V. Boulgouris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "LIST VITERBI Decoding of Convolutional Codes for Efficient Data Hiding", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2002, Rochester, N.Y., USA, Volume 3, pp. 461-464, September 2002
 149. N. Grammalidis, N. Sarris, M. G. Strintzis, "Generation of Personalized MPEG-4 compliant Talking Heads", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp. 185-190, Capri, Italy, September 2002
 150. N. V. Boulgouris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Fast Compressed-domain Segmentation For Video Indexing and Retrieval", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.295-300, Capri, Italy, September 2002
 151. I. Kompatsiaris, E. Triantafyllou, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-based Image Search Engine", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.287-294, Capri, Italy, September 2002
 152. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Content-based Multimedia Applications", Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.273-279, Capri, Italy, September 2002
 153. N. V. Boulgouris, N. Thomos, M. G. Strintzis, "Error-Resilient Coding and Forward Error Correction for Image Transmission over Unreliable Channels", European Signal Processing Conference 2002, EUSIPCO 2002, Toulouse, France, September 2002
 154. P. Daras, D. K. Bechtsis, M. G. Strintzis, "A WEB/WAP based system for remote monitoring patients with data mining support", Proc. 6th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL '02), supported by IEEE, Belgrade, Yugoslavia, September 2002
 155. D. Simitopoulos, S. A. Tsaftaris, N. V. Boulgouris and M. G. Strintzis, "Fast MPEG Watermarking for Copyright Protection", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2002), Dubrovnik, Croatia, Volume 3, pp. 1027-1030, September 2002
 156. D. Simitopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Image compression for indexing based on the encoding cost map", 11th European Signal Processing Conference (EUSIPCO’02), Toulouse, France, Sep. 2002, Vol. III, pp. 463-466.
 157. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "A Hybrid Algorithm for the removal of Blocking Artifacts", Proc. of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002, pp. 161-164.
 158. N. Ploskas, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Neural Network Algorithm for Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN’02), Madrid, Spain, Aug. 2002.
 159. D. Simitopoulos, S. Tsaftaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Compressed-domain Video Watermarking of MPEG Streams", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2002), Lausanne, Switzerland, Volume 1, pp. 569 -572, August 2002
 160. D. Simitopoulos, D. Koutsonanos, M. G. Strintzis, "Image Watermarking Resistant to Geometric Attacks using Generalized Radon Transformations", IEEE 14th International Conference on Digital Signal Processing (DSP 2002), Santorini, Greece, Volume 1, pp. 85 -88, July 2002
 161. G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Reduction in JPEG Coded Images", 14th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, Jul. 2002, pp. 1325-1328.
 162. Ch. Collyda, S. Kyratzi, G. A. Triantafyllidis, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "The Graphical User Interface for the Otelo Tele-Echography System", 6th World Multiconferece on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2002) Orlando, USA, July 2002
 163. N. Thomos, N. V. Boulgouris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Efficient Data Hiding in JPEG2000 Images using Sequential Decoding of Convolutional Codes", 14th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 2002, Santorini, Greece, Volume 2, pp. 717-720, July 2002
 164. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Using the expectation-maximization algorithm for depth estimation and segmentation of multi-view images", Proc. First International Symposium on 3D Data Processing Visualization and Transmission, pp. 686 -689, Padova, Italy, June 2002
 165. K. E. Zachariadis, N. V. Boulgouris, N. Thomos, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Wavelet-based Communication of Medical Image Sequences", 4th International Workshop on Enterprise Networking and Computing in Health Care Industry, Nancy, France, June 2002
 166. D. Sampson, C. Karagiannidis, M. G. Strintzis, "A Web-based Architecture for Promoting Re-usable Adaptive Educational e-Content", in Proc. of the 5th IASTED International Conference on Advanced Technologies in Education (CATE 2002), ISBN: 0889863326, pp. 199-203, Cancun, Mexico, ACTA Press, May 2002
 167. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Neural Network for Context-based Arithmetic Coding in Lossless Image Compression", 2001 WSES International Conference on Neural Networks and Applications, Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, February 2002
 168. D. Simitopoulos, S. A. Tsaftaris, N. V. Boulgouris, and M. G. Strintzis, "Fast compressed domain watermarking of MPEG multiplexed streams", Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication Workshop, Madrid, Spain, pp. 89-92, November 2001
 169. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of Visualisations of 3D Medical Data", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 170. S. Petsas, D. Tzovaras, L. Makris, M. G. Strintzis, "WAP-based Personalised Health Care Services", IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC’01), Istanbul, Turkey, Oct. 2001.
 171. N. V. Boulgouris, K. E. Zachariadis, A. Leontaris, M. G. Strintzis, "Drift-free Multiple Description Coding of Video", Multimedia Signal Processing, Cannes, France, October 2001
 172. I. Kompatsiaris, E. Triantafillou, M. G. Strintzis, "Region-Based Image Color Image Indexing and Retrieval", accepted for presentation at the International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, October 2001
 173. N. Grammalidis, G. Goussis, B. Troufakos, M. G. Strintzis, "3-D Human Body Tracking from Depth Images Using Analysis by Synthesis", in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), Thessaloniki, Greece, pp. 185-188, October 2001
 174. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models based on Shape Descriptions", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 175. S. Malassiotis, F. Tsalakanidou, N. Mavridis, V. Giagourta, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "A Face and Gesture Recognition System Based on an Active Stereo Sensor", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), Thessaloniki, Greece, October 2001
 176. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Reduction in Frequency Domain", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 177. N. V. Boulgouris, F. D. Koravos, M. G. Strintzis, "Self-synchronizing Watermark Detection for MPEG-4 Objects", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2001,vol. 3, pp. 1371 - 1374, Malta, September 2001
 178. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Transform Domain Approach in Blocking Effect Detection", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’01), Malta, Sep. 2001.
 179. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Algorithm for Blockiness Reduction", EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services, Budapest, Hungary, Sep. 2001.
 180. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, P. Dafas, N. Kotridis, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-Based Image Search Engine", 11th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2001), Palermo, Italy, September 2001
 181. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Blocking Artifacts of Compressed Still Images", 11th International Conference on Image Analysis and Processing, Palermo, Italy, Sep. 2001.
 182. P. Bas, N. V. Boulgouris, F. D. Koravos, J. M. Chassery, M. G. Strintzis,, B. Macq, "Robust Watermarking of Video Objects for MPEG-4 Applications", invited paper, Proc. SPIE, July 2001
 183. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion Detection in Stereopairs", International Conference on Trends in Communications (EUROCON’01), Bratislava, Slovakia, Jul. 2001.
 184. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for Smoothing DCT Compression Artifacts", 5th WSES/IEEE World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, Rethymnon, Crete, Jul. 2001.
 185. M. G. Strintzis, N. V. Boulgouris, S. Malassiotis, "Box Splines for the Hierarchical Coding of 3-D Surfaces", OFEA 2001, St. Petersburg, Russia, June 2001
 186. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "An Efficient Technique for Arithmetic Entropy Coding of images", Tenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Alicante, Spain, June 2001
 187. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", to be presented in ISCAS'2001, Sydney, May 2001
 188. N. V. Boulgouris, A. Leontaris, N. Thomos, M. G. Strintzis, "Robust layered coding of video for transmission over noisy channels", IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2001, ISCAS 2001, Sydney, Australia, Volume 5, pp. 105-108, May 2001
 189. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Content-based Watermarking for Indexing Using Robust Segmentation", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2001), Tampere, Finland, May 2001
 190. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Disparity-Compensated Wavelet Coding of Stereo Images Using Feedback", International Conference on Augmented, Virtual Environments and Three-Dimensional Imaging, Mykonos, Greece, May 2001
 191. D. Simitopoulos, N. V. Boulgouris, A. Leontaris,, M. G. Strintzis, "Scalable Detection of Perceptual Watermarks in JPEG2000", Conference on Communications and Multimedia Security (CMS 2001), Darmstadt, Germany, pp. 93-101, May 2001
 192. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Content-Based Representation of Colour Image Sequences", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2001 (ICASSP 2001), Salt Lake City, May 2001
 193. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "DCT Coefficients adjustment for deblocking compressed images", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001.
 194. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Content-Based Search of VRML Models Using Shape Descriptors", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001.
 195. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Joint Depth Estimation and Segmentation from Multi-view Images using the Expectation-Minimization Algorithm", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001, Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 196. N. Mavridis, F. Tsalakanidou, D. Pantazis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "The HISCORE face recognition application: Affordable desktop face recognition based on a novel 3D camera", Proc. Euroimage International Conference on Augmented and Virtual Environments and 3D Imaging (ICAV3D 2001), Mykonos, Greece, pp. 157-160, May 2001
 197. V. Giagourta, N. Grammalidis, S. Malassiotis, F. Nebiacolombo, M. G. Strintzis, "The HISCORE gesture recognition application: A gesture recognition system based on an active stereo sensor", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 198. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Squares Algorithm for Efficient Context-Based Adaptive Arithmetic Coding", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Sydney, Australia, May 2001
 199. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Detection in Compressed Data", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’01), Salt lake City, Utah, USA, May 2001.
 200. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Arithmetic Entropy Coding for Lossless Wavelet Image Compression", Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, May 2001
 201. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2001), Sydney, Australia, May 2001
 202. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A Gesture Recognition System Based on an Active Stereo Sensor", Gesture Workshop, London, April 2001
 203. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Context Based Arithmetic Image Coding using a Separate Least Squares Algorithm", 22nd Picture Coding Symposium, Seoul, Korea, April 2001
 204. G. Triantafillidis, M. G. Strintzis, "A Neural Network for Context-based Arithmetric Coding in Losslers Image Compreassion", WSES International Conference on Neural Networks and Applications, TenerifePlaya, Canary Islands, February 2001
 205. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Compound Bayes Test for Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo", International Workshop on Digital and Computational Video (DCV’01), Tampa, Florida, USA, Feb. 2001.
 206. N. Grammalidis, G. Goussis, G. Troufakos, M. G. Strintzis, "Estimating Body Animation Parameters From Depth Images Using Analysis by Synthesis", IEEE International Workshop on Digital and Computational Video, DCV'01,Tampa, Fla, February 2001
 207. D. Simitopoulos, S. A. Tsaftaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Digital watermarking of MPEG-1 and MPEG-2 multiplexed streams for copyright protection", IEEE International Workshop on Digital and Computational Video (DCV 2001), Tampa, Florida, USA, pp. 140-147, February 2001
 208. G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Separate Least Squares Algorithm for Efficient Arithmetic Coding in Lossless Image Compression", 9-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzen, Czech Republic, February 2001
 209. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Detection of Human Faces in Images using a Novel Neural Network Technique", in Proc. International Conference on Neural Networks and Applications (NNA '01), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain, February 2001
 210. N. Sarris, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "A Novel Neural Network Technique for the Detection of Human Faces in Visual Scenes", NEUREL 2000 - Fifth Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Belgrade, Yugoslavia, September 2000
 211. M. G. Strintzis, N. V. Boulgouris, S. Malassiotis, "Hierarchical Coding of 3-D Surfaces Using Box Splines", EUSIPCO 2000 (invited paper), September 2000
 212. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000 (invited paper), Vancouver, Canada, September 2000
 213. N. Sarris, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Facial Model Adaptation", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000, Vancouver, Canada, September 2000
 214. N. Grammalidis, N. Sarris, Ch. Barzokas, M. G. Strintzis, "Generation Of 3-D Head Models From Multiple Images Using Ellipsoid Approximation For The Rear Part", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000, Vancouver, Canada, September 2000
 215. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Embedded Coding of Stereo Images", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000, Vancouver, Canada, September 2000
 216. T. Papadimitriou, K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "A novel Rigid Object Segmentation Method based on Multiresolution 3D Motion and Luminance Analysis", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000, Vancouver, Canada, September 2000
 217. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian segmentation of Stereopairs", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME’00), New York City, USA, Aug. 2000.
 218. N. Sarris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "'LipTelephone': A Videophone for the Deaf", MIE 2000 Conference, Hannover, Germany, pp. 1215-1219, August 2000
 219. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", MIE 2000 Conference, Hannover, August 2000
 220. N. Sarris, P. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Automatic Extraction of Facial Feature Points for MPEG4 Videophone Applications", 2000 International Conference on Consumer Electronics, Los Angeles, U.S.A., June 2000
 221. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Asymmetric Digital Subscriber Lines (ADSL) for Fast Internet and Multimedia Services", 2000 International Conference on Consumer Electronics, Los Angeles, U.S.A., June 2000
 222. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Head Detection and Tracking by 2-D and 3-D Ellipsoid Fitting", IEEE Computer Graphics International Conference (CGI'00), Geneva, Switzerland, June 2000
 223. N. V. Boulgouris, S. Zaharos,, M. G. Strintzis, "Adaptive Decorrelation and Entropy Coding for Context-based Lossless Image Compression", First Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits, and Systems, Istanbul, Turkey, June 2000
 224. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, P. Dafas, M. G. Strintzis, "Deformable boundary detection of stents in angiographic images", Medical Infobahn for Europe – Proceedings of MIE2000 and GMDS2000, A. Hasman et al. (Eds.), IOS Press, 2000, Vol. 77, pp. 1235-1239.
 225. K. Argyraki, D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Rate-Distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence Coding", International Workshop on Packet Video 2000, Cagliari, Italy, May 2000.
 226. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Color Image Sequences", 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2000), Geneva, Switzerland, May 2000
 227. N. V. Boulgouris, A. Leontaris, M. G. Strintzis, "Wavelet compression of 3D medical images using conditional arithmetic coding", 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2000), Geneva, Switzerland, May 2000
 228. N. V. Boulgouris, D. Vyzovitis, M. G. Strintzis, "Wavelet Image Coding using Intercontext Arithmetic Adaptation", SPIE conference on Image and Video Communications and Processing, San Jose, CA, February 2000
 229. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Wireframes", International Conference WSG, Plzen, Czech Republic, Feb. 2000.
 230. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE Medical Imaging 2000, San Diego, California USA, Feb. 2000.
 231. G. Tzanetos, N. Sarris, M. G. Strintzis, "A Novel Neural Network Technique for the Detection of Human Faces in Visual Scenes", Sixth Int'l Conference on Applications of High-Performance Computers in Engineering, Maui, Hawaii, January 2000
 232. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos and M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Videoconference over the Internet using a VRML - Java Framework", Int. Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS '99), Singapore, December 1999
 233. M. G. Strintzis, I. Kompatsiaris, "3D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", ICIP-99 (invited paper), Kobe, Japan, October 1999
 234. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Reversible Multiresolution Image Coding Based on Adaptive Lifting", ICIP-99, Kobe, Japan, October 1999
 235. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Multiview Sprite Generation and Coding", in Proc. IEEE Int'l Conference on Image Processing (ICIP-99), Kobe, Japan, pp. 477-481, October 1999
 236. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Image Sequences", ICIP-99, Kobe, Japan, October 1999
 237. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Zerotree Stereo Image Compression Using Filter Bank Decompositions", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 238. T. Doukoglou, I. W. Hunter, M. G. Strintzis, "3D Image Acquisition via a Multi-Contrast Mode Confocal Scanning Laser Microscope", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 239. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Use of Dynamic Programming for Dense Depth Estimation from Uncalibrated Image Sets", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 240. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, I. Orfanos, "Using Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) for High Bitrate Multimedia Applications", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 241. I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "An Authoring Tool for the Composition of MPEG-4 Audiovisual Scenes", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 242. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "A VRML-Java Framework for 3-D Objects Streaming over the Internet", Int. Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI 99), Santorini, Greece, pp. 169-172, September 1999
 243. N. Liogas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "VRML 2.0 Authoring Tool Using SGI’s COSMO 3D", in IWSNHC3DI’99, Santorini, Greece, Sep. 1999.
 244. T. Papadimitriou, K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "A New Image Sequence Segmentation Method Based on Luminance and 3-D Motion Information", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 245. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient Classification of Occlusion Areas in Stereo pairs", in IWSNHC3DI’99, Santorini, Greece, Sep. 1999.
 246. D. Tzovaras, D. Koutsos, M. G. Strintzis, "Efficient Head Detection Based on Color Eigenfaces", in IWSNHC3DI’99, Santoirini, Greece, Sep. 1999.
 247. D. Vyzovitis, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Low Redundancy Arithmetic Coding for Visual Information with Application to Stereo Image Coding", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging, IWSNHC3DI 99, pp. 152-156, Santorini, Greece, September 1999
 248. N. Grammalidis, D. Beletsiotis, M. G. Strintzis, "Sprite Generation and Coding of Multi-view Image Sequences", in Proc. 10th International Conference on Image Analysis and Processing Image-based Emerging Applications, Venice, Italy, pp. 95-101, September 1999
 249. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (IEEE ICMCS'99), Florence, Italy, June 1999
 250. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Higher Order Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS'99, Berlin, June 1999
 251. N. Grammalidis, L. Bleris, M. G. Strintzis, "Depth and Occlusion Estimation from Uncalibrated Camera Views using Dynamic Programming along the Epipolar Lines", Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS'99, Berlin, June 1999
 252. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object Articulation Based on Local 3D Motion Estimation", European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques (ECMAST’99), Madrid, Spain, May 1999.
 253. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Articulation Using Local 3D Motion Esimation", 4th European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques, ECMAST'99, Madrid (Spain), May 1999
 254. N. Sarris, G. Tzanetos, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Model Adaptation and Tracking of a Human Face", 4th European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques, ECMAST'99, Madrid (Spain), May 1999
 255. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Image Coding Using Optimal Interpolative Pyramids With Variable Sampling Ratios", Int'l Workshop on Intelligent Communication Techologies and Applications, Neuchatel, Switzerland, May 1999
 256. N. Sarris, D. Makris, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Model Based Rigid Tracking of a Human Head", Int'l Workshop on Intelligent Communication Technologies and Applications with Emphasis on Mobile Communications, Neuchatel, Switzerland, May 1999
 257. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, I. Kompatsiaris, "Digital Signal Processing for the Analysis and Coding of Stereoscopic and 3D Video", SPIE Conference on Electronic Imaging (invited paper), San Jose, CA, January 1999
 258. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’98), Chicago, Illinois, USA, Oct. 1998.
 259. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Total Least Squares 3-D Motion Estimation", Int'l Conference on Image Processing (ICIP 98), Chicago, October 1998
 260. I. Diamantis, A. Ntalakas, M. G. Strintzis, "Real Time Video Distribution Using Publication Through a Database", SIBGRAPI'98 Conference, Rio de Janeiro, October 1998
 261. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Directional Interpolation Pyramids for still Image Compression", SIBGRAPI'98 Conference, Rio de Janeiro, October 1998
 262. I. Thomos, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Optimized Block Based Disparity Estimation in Stereo Systems Using a Maximum-Flow Approach", SIBGRAPI'98 Conference, Rio de Janeiro, October 1998
 263. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a Rate-Distortion Framework", EUSIPCO Workshop, Special Section in “Video Compression and Communication”, Rhodes, Greece, Sep. 1998.
 264. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Robust Image Watermarking in the Subband or Discrete Cosine Transform Domain", EUSIPCO Workshop, Special Section in Watermarking, Rhodes, Greece, Sep. 1998.
 265. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Visualisation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", EUSIPCO'98, Rhodes, September 1998
 266. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Optimal Reconstruction from Quantized Data", Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, September 1998
 267. N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, I. Chouvarda, P. Kakas, M. G. Strintzis, "Smart Alarming Scheme for ICU Using Neural Networks", 1998 IEEE Computers in Cardiology Conference, pp.493-496, Cleveland, September 1998
 268. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Analysis and Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Alpbach, Austria, Jul. 1998.
 269. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive 3D Volume Data Coding", in IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Austria, Jun. 1998.
 270. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Using 2-D and 3-D Ellipsoid Fitting for Head and Body Segmentation and Head Tracking", Int'l Conference on Image and Multidimensional Dihital Signal Processing, IMDSP'98, Alpbach, Austria, July 1998
 271. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Watermarking of Subband or Discrete Cosine Transformed Images", COST 254 Int'l Workshop on Intelligent Communications, pp.73-76, L'Aquila, Italy, June 1998
 272. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of Videoconference Image Sequences using the MPEG-4 Standard", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 273. S. Malassiotis, P. Kotsas, M. G. Strintzis, Z. Hatzopoulou, H. Drakou, E. Arvanitaki, "Communication of Ultrasound Image Sequences with Region of Interest Control", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 274. N. Sarris, N. Pachtas, M. G. Strintzis, D. Mitrakos, "Model Based Communication for Purposes of Tutoring in Internet-Based Distance Learning Systems", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 275. L. Makris, A. Gouvalis, P. Kotsas, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "A DICOM Server for Internet-based fast Communication of Medical Images", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 276. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Review of Methods for Object-Based Coding of Stereoscopic and 3D Image Sequences", ISCAS'98 (invited paper), Monterey, USA, May 1998
 277. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Representation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", ECMAST'98, Berlin, May 1998
 278. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Use of Box Splines for the Optimal Wavelet Decomposition of 3D Wire-Frame Meshes", International Wavelet Conference: Wavelets and Multiscale Methods, Tangiers, April 1998
 279. N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Lossless and Progressive Image Coding Using Generalized Reduced Pyramids", Conference on Information Sciences and Systems, CISS'98, Princeton, N.J., U.S.A., March 1998
 280. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Blind Source Separation in the Presence of Measurement Noise", Conference on Information Sciences and Systems, CISS'98, Princeton, N.J., U.S.A., March 1998
 281. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Non-Rigid Motion Estimation for Multiview Image Sequences Compression", in Visual Communications and Image Processing, San Jose, USA, Jan. 1998.
 282. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multi-view Image Sequences", Int'l Conference on Computer Vision, ICCV'98, Bombay, January 1998
 283. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation For Efficient Multiview Image Sequence Coding", in IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’97), Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997.
 284. J. Benoit-Pineau, N. Sarris, D. Barba, M. G. Strintzis, "Video Coding For Wireless Varying Bit Rate Communication Based on Areas of Interest and Region Representation", 4th Int'l Conference on Image Processing (ICIP 97), Santa Barbara, CA, October 1997
 285. P. Kotsas, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, "Three-Dimensional Registration of Medical Images Using a Fully Automated Method", 1997 IEEE EMBS Conference, Chicago, October 1997
 286. K. Diamantaras, S. Bacharakis, O. Barnea, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, A. Armaganidis, "Signal Integration and Tele-Cooperation in a Critical Care Unit", 1997 IEEE EMBS Conference, Chicago, October 1997
 287. N. Pachtas, M. G. Strintzis, "Interactive Multimedia Applications Development for the OTE Telecommunications Museum in Athens", EVA'97 Conference, Thessaloniki, October 1997
 288. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation from Trinocular Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece, September 1997
 289. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "High Order Luminance Models for 3-D Model-Based Coding of Multiview Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece, September 1997
 290. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Automatic 3D Model Construction for Rigid 3D motion Estimation of Monocular Videoconference Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece,, September 1997
 291. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", in IWSNHC3DI’97, Rhodes, Greece, Sep. 1997.
 292. P. Kotsas, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, "Hierarchical Three-Dimensional Registration of MR, SPECT and CT Images Using a Fully Automated Method", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece,, September 1997
 293. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Motion Compensation from Multi-view Facial Image Sequences using a Specular Light Reflection Model", 1997 Picture Coding Symposium, PCS'97, Berlin, September 1997
 294. E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, I. Kamilatos, L. Makris, "Information Confidentiality and Interoperability in Distributed Diagnostic Imaging Systems", 15th Int'l EuroPACS Meeting, Pisa, September 1997
 295. T. Stamkopoulos, N. Maglaveras, K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Ischemia Classification Techniques Using an Advanced, Neural Network Algorithm", 1997 Int'l IEEE Computers in Cardiology Conforence, September 1997
 296. I. Chouvarda, N. Maglaveras, FJL Van Capelle, J. de Bakker, C. Pappas, M. G. Strintzis, "Comparison of Time and Frequency based Methods for Electrode Distance Estimation from Surviving Tissue", 1997 Int'l IEEE Computers in Cardiology Conference, September 1997
 297. G. Stalidis, N. Maglaveras, A. Dimitriadis, C. Pappas, M. G. Strintzis, "Parametric 4D Modelling of Nyocardial Surface Motion Applied to MRI Data", 1997 Int'l IEEE Computers in Cardiology Conference, September 1997
 298. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bayesian Joint Motion/Disparity Estimation for Multiocular Image Sequences", SPIE's Optical Science, Engineering and Instrumentation '97 Conference, San Diego, CA., August 1997
 299. M. G. Strintzis, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Progressive Image Coding using Lloyd-Max Quantizaters", SPIE's Optical Science, Engineering and Instrumentation '97 Conference, San Diego, CA., August 1997
 300. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Optimal Wavelet Decomposition of Wire-Frame Meshes Using Box Splines", SPIE's Optical Science, Engineering and Instrumentation 97 Conference, San Diego, CA., August 1997
 301. L. Makris, N. Argiriou, M. G. Strintzis, "Network Access and Data Security Design for Telemedicine Applications", The Second IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC'97, Alexandria, Egypt, July 1997
 302. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Coding for Multiview Image Sequences using a Specular Light Reflection Model", 13th Int'l Conference on Digital Signal Processing, DSP'97, Santorini, Greece, July 1997
 303. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Tracking of Deformable Surfaces in Multiview Image Sequence Coding", in 13th IEEE International Conference on Digital Image Processing (DSP'97), Santorini, Jul. 1997, Vol. I, pp. 417-420.
 304. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Disparity Estimation Using Rate-Distortion Theory for Stereo Image Sequence Coding", in IEEE Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, Jul. 1997.
 305. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hopfield Network for Stereo Correspondence Using Block-Matching Techniques", in AIENG, Capri (Naples), Italy, Jul. 1997.
 306. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Convex Separation with the Neural Weight Commitment Model", Artificial Intelligence in Engineering AIENG 97 Conference, Capri, Italy, July 1997
 307. M. G. Strintzis, T. Sevintikidis, N. V. Boulgouris, "Lossless and Progressive Image Coding Using Optimal Pyramidal Analysis", Proc. SPIE Vol. 3169, p. 563-574, Wavelet Applications in Signal and Image Processing V, July 1997
 308. K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Neural Nonlinear Classifiers with Synaptic Weight Commitment", 1997 IEEE Int'l Symposium on Circuits and Systems, ISCAS97, Hong-Kong, June 1997
 309. P. Kotsas, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, "A New Automated Method for Three-Dimensional Registration of Medical Images", 1997 Biomedicine in Engineering (BIOMED) Conference, Acquasparta, Italy, June 1997
 310. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Reduced Pyramid Interpolation for Lossless and Progressive Image Coding", in the First IEEE Signal Processing Society Workshop on Multimedia Signal Processing, Princeton, USA, Jun. 1997.
 311. N. Grammalidis, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Use of Classification for Fast Fractal-Based Coding in the Wavelet Domain", Fractals in Engineering FE97 Conference, Arcachon, France, June 1997
 312. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Optimal Subband Coder Design Using Noisy PCA", 1997 European Conference on Signal Analysis and Prediction, Prague, June 1997
 313. P. Kotsas, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, "Non-Stationary ECG Analysis using the Wigner-Ville Transform and Wavelets", 1997 European Conference on Signal Analysis and Prediction, Prague, June 1997
 314. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production", in Proc. 2nd European Conference on Multimedia Applications Services and Techniques (ECMAST’97), Milan, Italy, May 1997, pp. 345-357.
 315. T. D. Doukoglou, E. Baharakis, I. Kamilatos, M. G. Strintzis, C. Haloutsos, "Integration of Digital Angiography and s-Camera Diagnostic Modalities to a Generalized Hospital Information System", 15th Int'l Medical Informatics MIE Conference, Thessaloniki, May 1997
 316. N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, C. Pappas, M. G. Strintzis, "Intelligent Alarming System for Intensive Care Units", 15th Int'l Medical Informatics MIE Conference, Thessaloniki, May 1997
 317. P. Kotsas, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, "A New Automated Method for Three-Dimensional Registration of MR Images of the Head", 15th Int'l Medical Informatics, MIE'97 Conference, Thessaloniki, May 1997
 318. K. Diamantaras, M. G. Strintzis, "Noisy PCA Theory and Application in Filter Bank Codec Design", 1997 IEEE Int'l Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: ICASSP 97, Munich, April 1997
 319. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Motion Estimation and Object Articulation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Coding", in Proc. 2nd Erlangen Symposium on Advances in Digital Image Communication, Erlangen, Germany, Apr. 1997, pp. 123-132.
 320. N. Pachtas, L. Makris, P. Tsarchopoulos, M. G. Strintzis, G. Provataris, N. Economou, "Development of Interactive Multimedia Applications for the Enhancement of the Exhibits at the Technology Museum of Thessaloniki", EVA '97 FLORENCE Conference, March 1997
 321. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Estimation Using Rate Distortion Theory", SPIE Conference on Visual Communications and Image Processing '97, San Jose, CA, February 1997
 322. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal Decompositions for the Coding of Multichannel Images", in International Workshop on Image Processing, Manchester, UK, Nov. 1996.
 323. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Medical Data", in the 18th International Conf. IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS’96), Amsterdam, The Netherlands, Nov. 1996.
 324. N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Multiview Video Coding Using a Multi-state Dynamic Programming Disparity Estimation Algorithm", Conference on Digital Compression Technologies and Systems for Video Communications, Berlin, October 1996
 325. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal and Subband Decompositions for the Coding of Multichannel Signals", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS’96), Loen, Norway, Sep. 1996.
 326. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Hierarchical Decompositions for Signals Coded Using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS’96), Loen, Norway, Sep. 1996.
 327. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Heart Muscle MRI Data", in International Conf. IEEE Computers in Cardiology, USA, Sep. 1996.
 328. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Subband Coding with Lloyd-Max Quantization", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP’96), Lausanne, Switzerland, Sep. 1996.
 329. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, T. Sevintikidis, G. Gioumousia, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Hierarchical Coding of Noisy and Quantized Images", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP'96), Lausanne, Sep. 1996.
 330. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview Image Sequence Compression", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP’96), Lausanne, Switzerland, Sep. 1996.
 331. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Coding of Multichannel Images Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, Spain, Jun. 1996.
 332. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-Linear Principal Component Analysis and Vector Quantization for Image Coding", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, Spain, Jun. 1996.
 333. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Internatinal Conf. on Image Processing (ICIP’95), Washington, D.C., USA, Oct. 1995.
 334. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malasiotis, H. Sahinoglou, "Coding for the Transmission and Storage of 3-D Medical Data", in Proc. IEEE Medical Imaging Conference, San Francisco, USA, Oct. 1995.
 335. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Triangular Hierarchical Interpolation Algorithm for Lossless 2-D and 3-D Medical Data Compression", in International Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, Santorini, Greece, Sep. 1995.
 336. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Depth Map Coding for Stereo and Multiview Image Sequence Transmission", in International Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, Santorini, Greece, Sep. 1995.
 337. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1995.
 338. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, N. Grammalidis, "Depth Map and Disparity Field Coding for the Communication of Multiview Images", invited paper, in International Conference on Digital Signal Processing (DSP’95), Nicosia, Cyprus, Jun. 1995.
 339. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-based coding of stereo image sequences using joint 3D motion/disparity segmentation", In Proc. Visual Communications and Image Processing, Taipei, Taiwan, Apr. 1995, pp. 1678-1689.
 340. D. Tzovaras, S. N. Efstratiadis, M. G. Strintzis, "Wavelet image compression using IIR minimum variance filters, partition priority, and multiple distribution entropy coding", In Visual Communications and Image Processing, Chicago, IL, USA, Sep. 1994, pp. 489-500.
 341. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for Monoscopic and Stereoscopic 3-D Medical Data Visualization", in International Workshop on Image Processing, Budapest, Hungary, Jun. 1994.
 342. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Motion Estimation and Compensation for Stereoscopic Image Sequence Coding", in Proc. 4th European Workshop on 3DTV, Rome, Italy, Oct. 1993.
 343. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Use of Multiresolution Techniques for Vector Field Coding in Motion and Disparity Estimation", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1993.
 344. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Multiresolution Block Matching Techniques for Motion and Disparity Estimation", in Picture Coding Symposium ‘93, (PCS ‘93), Lausanne, Switzerland, Mar. 1993.
 345. H. Sahinoglou, S. Malasiotis, N. Nikolaidis, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, I. Pitas, "A motion/disparity vector field smoothing algorithm", Proc. of 1993 Picture Coding Symposium, Lausanne, January 1993
 346. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, I. Pitas, "Image Coding Using Non-linear Principal Component Analysis and Vector Quantization", in Proc. ISSSE'92 International Conference, Paris, France, Sept 1992.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. T. Semertzidis, C. Athanasiadis, M. G. Strintzis, P. Daras, "Social Media Navigation: Detecting Trends, Events, and Influential Users", Encyclopedia of Computer Science and Technology, Second Edition DOI: 10.1081/E-ECST2-120054035, Feb 2017-02-24
 2. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Non-Linear Particle Systems for Scalable Simulation of Deformable Models", Lecture Notes in Communications in Computer and Information Science, Springer, 2012.
 3. T. Semertzidis, D. Rafailidis, E. Tiakas, M. G. Strintzis, P. Daras, "Multimedia Indexing, Search and Retrieval in Large Databases of Social Networks", Social Media Retrieval, Computer Communications and Networks series, Springer 2012, ISBN 978-1-4471-4554-7, November 30, 2012
 4. Th. Athanasiadis, Ph. Mylonas, G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Knowledge-Driven Segmentation and Classification", Multimedia Semantics: Metadata, Analysis and Interaction, R. Troncy, B. Huet and S. Schenk (Editors), pp. 163-182, ISBN: 978-0-470-74700-1, Wiley, July 2011.
 5. S. Argyropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distributed source coding for biometrics: A case study on gait recognition", Biometrics: Theory, Methods, and Applications, N. V. Boulgouris, K. Plataniotis, E. Micheli-Tzanakou Eds., December 2009, Willey-IEEE Press
 6. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A First Approach to Contact-Based Biometrics for User Authentication", Advances in Biometrics, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5558/2009, Springer Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-01792-6, Thursday, June 04, 2009
 7. G. Kordelas, A. Mademlis, P. Daras, M. G. Strintzis, "Object Recognition and Pose Estimation from 2.5D Scenes" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009, ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 8. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Content-Based Search and Retrieval of CAD Objects" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009, ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 9. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Object Watermarking" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009,ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 10. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics", in Metadata and Semantics, Springer US, ISBN 978-0-387-77745-0, pp. 113-122, October, 2008 (DOI 10.1007/978-0-387-77745-0).
 11. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D face recognition", in Encyclopedia of Multimedia, B. Furht, Ed., Springer-Verlag New York Inc, 2008
 12. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Face and facial expression recognition using 3D data: an overview", in Encyclopedia of Multimedia, B. Furht, Ed., Springer-Verlag New York Inc, 2008.
 13. V. Mezaris, G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis and Understanding" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VII, pp. 3419-3425, Oct 2008
 14. S. Dasiopoulou, C. Saathoff, P. Mylonas, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Introducing Context and Reasoning in Visual Content Analysis: An Ontology-based Framework" Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, P.M.Hobson, I. Kompatsiaris (Eds), Springer Verlang, pp. 99-122, Mar 2008
 15. S. Dasiopoulou, C. Doulaverakis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology-Based Framework for Semantic Image Analysis and Retrieval" Semantic-Based Visual Information Retrieval, Yu-Jin ZHANG (Editor), Idea Group Inc., Dec 2007
 16. E. Parissi, I. Kompatsiaris, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, G. D. Giannoglou, "An Automated Model for Rapid and Reliable Segmentation of Intravascular Ultrasound Images", Lecture Notes in Computer Science, Biological and Medical Data Analysis", Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 4345/2006, pp. 368-377, Nov. 2006
 17. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Processing of Color Images" "Color Image Processing: Methods and Applications", R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, 2006, Nov 2006
 18. S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, N. Thomos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of 2D and 3D Color Image Sequences" in Color Image Processing: Methods and Applications, R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, Nov 2006
 19. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Segmentation of Images and Video" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht (Editor), pp. 780-788, ISBN 0-387-24395-X, Springer, Sep 2006
 20. I. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", IFIP Artificial Intelligence Applications and Innovations, Volume: 204 (2006), August 2006, pp.345-352, ISSN 1571-5736
 21. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Mixed Reality Cane Simulation", IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 204, Artificial Intelligence Applications and Innovations, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Bramer (Eds.), pp. 353-360, Boston Springer, 2006.
 22. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Interactive Simulation of Deformable Objects for Medical Applications", Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 23. G. Nikolakis, D. Koutsonanos, P. Daras, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction In Medical Virtual Environments" Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 24. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production" Lecture Notes in Computer Science (Electronic Publication), S.Flida, M.Morganti Eds., Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 1242, Apr 2006
 25. L. Makris, M. G. Strintzis, "Multimedia Web Information Systems" Encyclopaedia of Multimedia, Edited by Borko Furht, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-24395-X, Feb 2006
 26. G. A. Triantafyllidis, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Coding of stereoscopic and 3d images and video" Encyclopedia of Multimedia, Edited by Borko Furht, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-24395-X, Feb 2006
 27. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Face Recognition" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht Ed., Springer-Verlag New York Inc., ISBN 038724395X, Feb 2006.
 28. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, G. Nikolakis, D. Tzovaras, G. Litos, M. G. Strintzis, "User Interface environment and Image Communication in Mobile Tele-Echography" M-Health: Emerging Mobile Health Systems, Eds: R. H.Istepanian, S. Laxminarayan, C. S. Pattichis, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-26558-9, pp. 475-488, Dec 2005
 29. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Access to Virtual Models of Real Data for Training the Visually Impaired" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag Integrative Psychiatrie, ISBN 3-85184-027-5, Jun 2005
 30. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interface for the Performance of a Remote Echography Examination" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag Integrative Psychiatrie, pp. 59-68, ISBN 3-85184-027-5, Jun. 2005.
 31. I. Kompatsiaris, V. Mezaris, M. G. Strintzis, "Multimedia content indexing and retrieval using an object ontology" Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools, G. Stamou and S. Kollias (Editors), ISBN 0-470-85753-6, Wiley, pp. 339-371, May 2005
 32. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Combined Indexing and Watermarking of 3D Models using the Generalized 3D Radon Transforms", Multimedia Security Handbook, B.Fuhrt and D.Kirouski Eds, CRC Press, pp 733-758, ISBN 0-8493-2773-3, December 2004
 33. D. Simitopoulos, A. Briassouli, M. G. Strintzis, "Robust Watermarking Detection from Quantized MPEG Video Data", Multimedia Security Handbook, B.Fuhrt and D.Kirouski Eds, CRC Press, ISBN 0-8493-2773-3, December 2004
 34. I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology-Based E-government Thematic Services Based on Topic Maps", On the Move to Meaningful Internet Systems 2004, eds. R. Meersman, Z. Tari and A. Corsaro, Springer-Verlag Heidelberg, pp. 569-580, October 2004.
 35. A. Sappa, N. Aifanti, N. Grammalidis and S. Malassiotis (N. Sarris, M. G. Strintzis eds. ), "Advances in Vision-Based Human Body Modeling", in N. Sarris, M.G. Strintzis eds, 3D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Idea Group Publishing, pp. 1-26, April 2004
 36. P. Dafas, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Adaptive Mesh Construction using FCO sampling"
 37. D. Simitopoulos, S. A. Tsaftaris, N. V. Boulgouris, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Digital Watermarking for the Copyright Protection of Compressed Video", Intelligent Integrated Media Communication Techniques, Eds: Mohammed Najim, Michael Ansorge, Jurij F. Tasic, Kluwer Academic Publisher, Boston, ISBN: 1-4020-7552-9, October 2003
 38. N. V. Boulgouris, N. Thomos, M. G. Strintzis, "Error-resilient coding for multimedia communications", Intelligent Integrated Media Communication Techniques, eds. Mohammed Najim, Michael Ansorge, Jurij F. Tasic, Kluwer Academic Publisher, Boston, October 2003
 39. N. Sarris, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Facial Animation and its Application to a Videophone System for the Deaf"
 40. I. Kamilatos, M. G. Strintzis, "A medical CSCW with Reduced Bandwidth Requirements Based on a Distributed Processing Discipline", Multimedia Networking: Technology, Management and Applications, Idea-Group Publishing, Hershey, USA, ISBN 1-930708-14-9, pp.134-150, December 2001

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: