Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Landmark-based multimodal human action recognition

Human activity recognition has received a lot of attention recently, mainly thanks to the advancements in sensing technologies and systems’ increasing computational power. However, complexity in human movements, sensing devices’ noise and person-specific characteristics impose challenges that still remain to be overcome. In the proposed work, a novel, multi-modal human action recognition method is presented for handling the aforementioned issues. Each action is represented by a basis vector and spectral analysis is performed on an affinity matrix of new action feature vectors. Using modality-dependent kernel regressors for computing the affinity matrix, complexity is reduced and robust lowdimensional representations are achieved. The proposed scheme supports online adaptivity of modalities, in a dynamic fashion, according to their automatically inferred reliability. Evaluation on three publicly available datasets demonstrates the potential of the approach.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: