Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

The i-Treasures Intangible Cultural Heritage dataset

In this paper, we introduce the i-Treasures Intangible Cultural Heritage (ICH) dataset, a freely available collection of multimodal data captured from different forms of rare ICH. More specifically, the dataset contains video, audio, depth, motion capture data and other modalities, such as EEG or ultrasound data. It also includes (manual) annotations of data, while in some cases additional features and metadata are provided, extracted using algorithms and modules developed within the i-Treasures project. We describe the creation process (sensors, capture setups and modules used), the dataset content and the associated annotations. An attractive feature of this ICH Database is that it’s the first of its kind, providing annotated multimodal data for a wide range of rare ICH types. Finally, some conclusions are drawn and the future development of the dataset is discussed.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: