Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Online Identification of Primary Social Groups

Online group identification is a challenging task, due to the inherent dynamic nature of groups. In this paper, a novel framework is proposed that combines the individual trajectories produced by a tracker along with a prediction of their evolution, in order to identify existing groups. In addition to the widely known criteria used in the literature for group identification, we present a novel one, which exploits the motion pattern of the trajectories. The proposed framework utilizes the past, present and predicted states of groups within a scene, to provide robust online group identification. Experiments were conducted to provide evidence of the effectiveness of the proposed method with promising results.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: