Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Psaltis, K. Apostolakis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Multimodal Student Engagement Recognition in Prosocial Games", IEEE Transactions on Games, Vol 10, Issue 3, Pages: 292-303, DOI: 10.1109/TCIAIG.2017.2743341, Sept 2018
 2. A. Dimou, D. Ataloglou, K. Dimitropoulos, F. Alvarez, P. Daras, "LDS-Inspired Residual Networks", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 10.1109/TCSVT.2018.2869680, 2018.
 3. A. Grammatikopoulou, S. Laraba, O. Sahbenderoglu, K. Dimitropoulos, S. Douka, N. Grammalidis, "An Adaptive Framework for the Creation of Exergames for Intangible Cultural Heritage Education", Journal of Computers in Education, Springer, DOI: 10.1007/s40692-018-0115-z, 2018.
 4. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, B. Denby, L. Crevier-Buchman, S. Dupont, S. Nikolopoulos, Y. Kompatsiaris, V. Charisis, L. Hadjileontiadis, F. Pozzi, M. Cotescu, S. Ciftci, A. Katos, A. Manitsaris, N. Grammalidis, "A Multimodal Approach for the Safeguarding and Transmission of Intangible Cultural Heritage: The Case of i-Treasures", IEEE Intelligent Systems, 2018, DOI: 10.1109/MIS.2018.111144858.
 5. P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, I. Barboutis, N. Grammalidis, P. Lefakis, "Wood Species Recognition through Multidimensional Texture Analysis", Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, Volume 144, pp. 241-248, January 2018.
 6. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, C. Zioga, A. Kamas, K. Patsiaoura, N. Grammalidis, "Grading of invasive breast carcinoma through Grassmannian VLAD encoding", PloS One, 12(9): e0185110, September 2017.
 7. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Classification of Multidimensional Time-Evolving Data using Histograms of Grassmannian Points", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/TCSVT.2016.2631719
 8. K. Apostolakis, A. Psaltis, K. Stefanidis, K. Kaza, S. Thermos, K. Dimitropoulos, E. Dimaraki, P. Daras, "Exploring the Prosociality Domains of Trust and Cooperation, through Single and Cooperative Digital Gameplay in Path of Trust", International Journal of Serious Games (IJSG), Vol: 3, No: 3, pp. 39-57, September 2016
 9. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Automated Detection and Classification of Nuclei in PAX5 and H&E stained Tissue Sections of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, DOI:10.1007/s11760-016-0913-6
 10. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Higher Order Linear Dynamical Systems for Smoke Detection in Video Surveillance Applications", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/ TCSVT.2016.2527340
 11. A. Kitsikidis, N. V. Boulgouris, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Unsupervised Dance Motion Patterns Classification from Fused Skeletal Data using Exemplar-based HMMs", Heritage in the Digital Era, Vol. 4, No. 2, 2015, pp. 207-2018.
 12. K. Dimitropoulos, E. Michail, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for the Detection of Centroblasts in Microscopic Images of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, Volume 8, Issue 1, December 2014, pp 33-40.
 13. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Spatio-Temporal Flame Modeling and Dynamic Texture Analysis for Automatic Video-Based Fire Detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), Vol. 25, No. 2, February 2015, pp. 339-351.
 14. A. E. Cetin, K. Dimitropoulos, B. Gouverneur, N. Grammalidis, O. Gunay, B. Ugur Toreyin, S. Verstockt, "Video Fire Detection – Review", ELSEVIER, Digital Signal Processing, 23(6): 1827-1843 (2013)
 15. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabane, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Video-Based Flame Detection For The Protection Of Cultural Heritage", Heritage in the Digital Era, 2013 Vol.2, No.1. pp.23-47.
 16. T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, A. Koutsia, N. Grammalidis, "Video Sensor Network for Real-Time Traffic Monitoring and Surveillance" IET Intelligent Transport Systems, Volume 4, Issue 2, p.103–112, doi:10.1049/iet-its.2008.0092, Jun 2010
 17. H. Gao, T. Heuer, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, M. Weinmann, M. Huhnold, T. Astheimer, P. Kirrane, C. Stockhammer, A. Kurz, J. Pfister, U. Hartmann, "Safe Airport Operation Based on Innovative Magnetic Detector System" IET Intelligent Transport Systems,Vol.3, No.2, pp.236-244, Jun 2009
 18. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, H. Gao, A. Kurz, P. Kirrane, J. Pfister, T. Heuer, M. Weinmann, U. Hartmann, "Airfield Traffic Surveillance Based on Magnetic Signal Processing and Analysis" IEEE Aerospace and Electronics Systems, Vol. 23, No.1, pp. 21-27., Jan 2008
 19. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, D. Simitopoulos, N. Pavlidou, M. G. Strintzis, "Video System For Surface Movement Surveillance at Airports" Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning and Operations,TAYLOR & FRANCIS, Volume 11, Issue 4, pp. 169-180, Oct 2007.
 20. C. Stockhammer, H. Gao, Th. Heuer, U. Hartmann, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, J. Pfister, "Reliable Eyes For Air Traffic Controllers At Airports" Parliament Magazine 234, 44, Nov 2006.
 21. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, H. Gao, T. Heuer, M. Weinmann, S. Voit, C. Stockhammer, U. Hartmann, N. Pavlidou, "Detection, Tracking and Classification of Vehicles and Aircraft Based on Magnetic Sensing Technology", International Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Transactions on Engineering, Computing and Technology, Vol. 14, pp. 161-166, August 2006
 22. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, A. Gilbert, E. Piazza, C. Herrlich, R. Heidger, "Using intelligent digital cameras to monitor aerodrome surface traffic" IEEE Intelligent Systems, Vol. 20, No. 3, pp. 76-81, Jun 2005.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, C. Zioga, A. Kamas, K. Patsiaoura, N. Grammalidis, "A novel multidimensional texture analysis approach for automated grading of invasive breast cancer", Pathology Visions 2018, San Diego, USA, 4-6 November 2018.
 2. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "A Deep Learning Approach for Analyzing Video and Skeletal Features in Sign Language Recognition", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Krakow, Poland, 16-18 October, 2018.
 3. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Skeleton-based Action Recognition Based on Deep Learning and Grassmannian Pyramids", 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2018), Rome, Italy, 3-7 Sept. 2018.
 4. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Sign Language Recognition Based on Hand and Body Skeletal Data", 3DTV Conference, IEEE, Stockholm, Helsinki, 3-5 June 2018.
 5. F. D'Andria, J. M. Garrido, K. Apostolakis, K. Dimitropoulos, P. Daras, M. Boniface, S. Modafferi, S. Crowle, L. Middleton, "ProsocialLearn: a Prosocial Games Marketplace", 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility & Security, 26-28 February 2018. Paris, France
 6. N. Grammalidis, S. Giannoulakis, N. Tsapatsoulis, S. Kamarinopoulos, P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, A. Doulamis, "A holistic motion data description schema for the capturing of traditional dances: Preservation, transmission and development of new applications", Euromed 2017, Volos, Greece, December 2017.
 7. K. Apostolakis, K. Stefanidis, A. Psaltis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Offline and Online Adaptation in Prosocial Games", Proceedings of the 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2017), Athens, Greece, September 2017.
 8. A. Grammatikopoulou, S. Laraba, O. Sahbenderoglu, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "An Adaptive Framework for the Creation of Body-Motion-Based Games", 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications,Β (VS-Games 2017), Athens, Greece, 6-8 September 2017
 9. S. B. Dias, E. Konstantinidis, J. A. Diniz, P. Bamidis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, M. Stadtschnitzer, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, L. J. Hadjileontiadis, "Serious Games as a means for holistically supporting Parkinson's Disease patients: The i-PROGNOSIS Personalized Game Suite framework", 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications,Β (VS-Games 2017), Athens, Greece, 6-8 September 2017
 10. S. B. Dias, E. Konstantinidis, J. A. Diniz, P. Bamidis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, M. Stadtschnitzer, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, L. Hadjileontiadis, "On supporting Parkinson's Disease patients: The i-PROGNOSIS Personalized Game Suite design approach", IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Thessaloniki, Greece, June 22-24, 2017.
 11. S. Hadjidimitriou, V. Charisis, K. Kyritsis, E. Konstantinidis, A. Delopoulos, P. Bamidis, S. Bostantjopoulou, A. Rizos, D. Trivedi, L. Klingelhofer, J. Wadoux, N. De Craecker, F. Karayiannis, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, M. Stadtschnitzer, A. Esser, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, S. B. Dias, J. A. Diniz, H. P. da Silva, G. Lyberopoulos, E. Theodoropoulou, L. J. Hadjileontiadis, "Active and Healthy Ageing for Parkinson's Disease Patients' Support: A User's Perspective within the i-PROGNOSIS Framework", International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Well-being, Vila Real, Portugal, December 1-3, 2016.
 12. A. Psaltis, K. Kaza, K. Stefanidis, S. Thermos, K. Apostolakis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Multimodal Affective State Recognition in Serious Games Applications", 2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2016), Chania, Greece, October 4-6, 2016.
 13. K. Kaza , A. Psaltis , K. Stefanidis , K. Apostolakis , S. Thermos , K. Dimitropoulos, P. Daras, "Body Motion Analysis for Emotion Recognition in Serious Games", HCI International 2016, Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016.
 14. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, P. Roussel, B. Denby, P. Chawah, L. Buchman, S. Dupont, S. Laraba, B. Picart, M. Tits, J. Tilmanne, S. Hadjidimitriou, J. Hadjileontiadis, V. Charisis, C. Volioti, A. Stergiaki, A. Manitsaris, O. Bouzos, S. Manitsaris, "The i-Treasures Intangible Cultural Heritage dataset", 3rd International Symposium on Movement & Computing, Thessaloniki, Greece, 5-6 July 2016.
 15. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Classification of Nuclei in Follicular Lymphoma Tissue Sections using Different Stains and Bayesian Networks", MEDICON 2016, Paphos, Cyprus, 31 March - 2 April 2016.
 16. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Extracting dynamics from multi-dimensional time-evolving data using a bag of higher-order Linear Dynamical Systems", VISAPP 2016, Rome, Italy, 27-29 February 2016.
 17. F. Dagnino, F. Pozzi, E. Yilmaz, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, "Designing Serious Games for ICH Education", Digital Heritage 2015, Granada, Spain, 28 September – 2 October 2015.
 18. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, M. Politou, E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, S. K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, A. Glushkova, C. Violioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, "Novel 3-D game applications for Intangible Cultural Heritage", in Proc. Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage 2015, Volos, Greece, 24-26 September 2015.
 19. A. Doulamis, N. Doulamis, C. Ioannidis , C. Chrysouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Potsiou, E. K. Stathopoulou, M. Ioannides, "5D Modelling: An Efficient Approach for Creating Spatiotemporal Predictive 3D Maps of Large-Scale Cultural Resources", CIPA 2015, Taipei, Taiwan, 31 August - 4 September 2015.
 20. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, D. Ugurca, C. Baycay, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, S. Douka, N. Grammalidis, "A Game-like Application for Dance Learning using a Natural Human Computer Interface", HCI International 2015, L.A. USA
 21. T. Wei, B. Lee, Y. Qiao, A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Experimental Study of Skeleton Tracking Abilities from Microsoft Kinect non-Frontal Views" 3DTV-Conference, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015.
 22. A. Doulamis, S. Soile, N. Doulamis, C. Chrisouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Manesis, C. Potsiou, C. Ioannidis, "Selective 4D modelling framework for spatial-temporal Land Information Management System", 3rd International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy2015), Paphos, Cyprus, 16-19 March 2015.
 23. E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, S.K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, A. Glushkova, C. Volioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, N. Grammalidis, "Novel 3D Game-like Applications driven by body interactions for learning specific forms of Intangible Cultural Heritage", in VISAPP2015, Berlin, Germany, 11-14 March 2015.
 24. F. M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Serious games to support learning of rare ˜intangible cultural expressions", in Proc. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED2015), pp. 7184-7194, Madrid, Spain, 2-4 March 2015.
 25. G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.
 26. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Smoke Detection Using Spatio-Temporal Analysis, Motion Modeling and Dynamic Texture Recognition", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 1-5 September 2014.
 27. E. Michail, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Morphological and Textural Analysis of Centroblasts in Low-Thickness Sliced Tissue Biopsies of Follicular Lymphoma", IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2014), Chicago, USA, 26-30 August 2014.
 28. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Interactive Mobile Application, Web Technologies And Fire Simulations In The Service Of Forest Fire Volunteers", IEEE/ComSoc TEMU2014, Heraklion, Greece, 28-30 July 2014.
 29. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, E. Yilmaz, S. Douka, N. Grammalidis, "Multi-sensor technology and fuzzy logic for dancer’s motion analysis and performance evaluation within a 3D virtual environment", HCI Internation 2014, Heraklion, Greece, 22-27 June 2014.
 30. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, S. Douka, N. Grammalidis, "Dance Analysis using Multiple Kinect Sensors", VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014
 31. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, B. Denby, S. Al Kork, L. Crevier-Buchman, C. Pillot-Loiseau, M. Adda-Decker, S. Dupont, J. Tilmanne, M. Ott, M. Alivizatou, E. Yilmaz, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, O. Deroo, A. Manitsaris, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Capturing the Intangible: An Introduction to the i-Treasures Project", in VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 32. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, M. Athanasiou, G. Xanthopoulos, "An integrated system for Estimation and Visualization of Fire Propagation and Verification of its Predictions by Exploiting Data of Real Fire Behaviour for Fires in Greece and Turkey", 16th Pan-Hellenic Forestry Conference, Thessaloniki, 6-9 October 2013.
 33. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Detection of Centroblasts in H&E stained images of Follicular Lympoma", MUSCLE International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding, Antalya, Turkey, 3-4 October 2013
 34. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "A complete framework for automatic grading of H&E stained images of follicular lymphoma", 25th European Congress of Pathology, Lisbon, 31 August – 4 September 2013.
 35. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Real time Video Fire Detection using Spatio-Temporal Consistency Energy", IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance (AVSS 2013), Aug 27-30, 2013, Krakow, Poland
 36. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabene, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Flame Detection for Video-Based Early Fire Warning for the Protection of Cultural Heritage", Progress in Cultural Heritage Preservation Lecture Notes in Computer Science Volume 7616, pp 378-387, 2012.
 37. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Mobile Technology and 3D Modelling in the Service of Volunteer Firefighters", International Workshop on Multi-Sensor Systems and Networks for Fire Detection and Management, Antalya, Turkey, 8-9 November 2012.
 38. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Flame Detection For Video-Based Early Fire Warning Systems and 3D Visualization of Fire Propagation", IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece, June, 2012
 39. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Video-Based Flame Detection using Spatio-Temporal Features and SVM Classification", International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2012), Rome, February 2012
 40. Α. Tsagaris, S. Manitsaris, K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, "Intelligent Invariance Techniques for Music Gesture Recognition based on Skin Modelling", 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, Hungary, November 21-22, 2011, pp. 219-223.
 41. P. Blonda, F. Chaabene, K. Dimitropoulos, N. Gammalidis, S. Rejichi, C. Tarantino, D. Torri, "EO Observations For Complementing Vegetation Definition And Distribution: An Example For Fire Propagation", Second International Conference on Space Technology, Athens, 15-17 September 2011, accepted for publication.
 42. N. Grammalidis, E. Cetin, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, K. Kose, O. Gunay, B. Gouverneur, D. Torri, E. Kuruoglu, S. Tozzi, A. Benazza, F. Chaabane, B. Kosucu, C. Ersoy, "A Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage", 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Barcelona, Spain, August 29 – September 2, 2011, accepted for publication.
 43. D. Torri, A. Blonda, F. Chaabane, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Fire detection, fuel model estimation and fire propagation estimation/visualization for the protection of Cultural Heritage", 6th International Congress of ESSC, Thessaloniki, May 2011.
 44. K. Dimitropoulos, K. Köse, N. Grammalidis, A. E. Cetin, "Fire Detection and 3-D Fire Propagation Estimation for the Protection of Cultural Heritage Areas", ISPRS Technical Commission VIII Symposium, 9-12 August 2010, Kyoto, Japan
 45. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved 3D video synthesis combining graph cuts and chroma key technology", 3DTV-CON 2010, Tampere, Finland, Jun 2010
 46. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Improved Depth Field Estimation for Autostereoscopic 3D-TV based on Graph-Cuts" EURO ITV 2010 8th Conference on Interactive TV and Video, Tampere,Finland, 9th-11th June 2010
 47. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "Video and Signal Based Surveillance for Airport Applications" 6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, Genoa, Italy, pp.170-175, Sep 2009
 48. K. Dimitropoulos, T. Semertzidis, N. Grammalidis, "3D CONTENT GENERATION FOR AUTOSTEREOSCOPIC DISPLAYS" 3DTV-CON 2009, Berlin, Germany, May 2009
 49. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Automated Visual Traffic Monitoring and Surveillance through a Network of Distributed Units" ISPRS2008, Beijing, China, Jul 2008
 50. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, K. Georgouleas, "Intelligent Traffic Monitoring and Surveillance With Multiple Cameras" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 125-132, Jun 2008.
 51. H. Gao, Th. Heuer, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, M. Weinmann, M. Huhnold, Th. Astheimer, P. Kirrane, C. Stockhammer, A. Kurz, J. Pfister, U. Hartmann, "An innovative system based on magnetic detectors for safe airport operation" 7th European Congress on ITS, Geneva, Switzerland, Jun 2008
 52. T. Semertzidis, A. Koutsia, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis , K. Georgouleas, P. Violakis, "TRAVIS: An efficient Traffic Monitoring System" 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, May 2008
 53. N. Zournis-Karouzos, A. Koutsia, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "An efficient sensor for traffic monitoring and tracking applications, based on fast motion detection at the areas of interest" VISAPP2008, Funchal, Portugal, pp. 666-669, Jan 2008
 54. A. Koutsia, T. Semertzidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, A. Kantidakis, K. Georgouleas, P. Violakis, "Traffic Monitoring Using Multiple Cameras, Homographies AND Multi-Hypothesis Tracking" Proc. 3DTV International Conference: True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON 07), Kos Island, Greece, May 2007.
 55. A. Koutsia, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, M. Karaman, L. Goldmann, "Football Player Tracking from Multiple Cameras" 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007), Barcelona, Spain, pp. 523-526, Mar 2007.
 56. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, T. Heuer, H. Gao, C. Stockhammer, U. Hartmann, "Network of Magnetic Detectors for Enhancing Airport Safety", EWGT2006 Joint International Conference, Bari, Italy, pp. 219-225, September 2006
 57. C. Stockhammer, H. Gao, T. Heuer, U. Hartmann, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, J. Pfister, P. Kirrane, "ISMAEL " IEEE ITSC 2006, Toronto, Canada, pp. 510-515, Sep 2006
 58. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, H. Gao, Th. Heuer, M. Weinmann, S. Voit, C. Stockhammer, U. Hartmann, N. Pavlidou, "Detection, Tracking and Classification of Vehicles and Aircraft Based on Magnetic Sensing Technology" Intern. Conf. Intell. Sys.; Prague, Czech Republic, Aug 2006
 59. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, N. Pavlidou, "Detection of Ferromagnetic Materials for Surface Traffic Surveillance at Airports" 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, pp.455-463, May 2006
 60. K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, D. Simitopoulos, N. Pavlidou, M. Strintzis, "Aircraft Detection and Tracking using Intelligent Cameras" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, pp. 594-597, Sep 2005
 61. H. Gao, M. Weinmann, C. Stockhammer, N. Grammalidis, I. Gragopoulos, K. Dimitropoulos, T. Heuer, U. Hartmann, "ISMAEL - Intelligent Surveillance and Management for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors", JISSA 2005 - Joint International Symposium on Sensors and Systems for Airport Surveillance, Paris, June 20-21 June 2005.
 62. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, A. Gilbert, E. Piazza, C. Herrlich, R. Heidger, M. Strintzis, "IST INTERVUSE PROJECT:INTEGRATED RADAR, FLIGHT PLAN AND DIGITAL VIDEO DATA FUSION FOR A-SMGCS", ITS in EUROPE Congress, Budapest 2004, May 2004
 63. N. Pavlidou, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, D. Simitopoulos, M. Strintzis, "Video Sensor Data Fusion for Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems", Sixth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication,Thessaloniki, Greece, pp. 127-132, May 2004

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Papagiannakis, E. Geronikolakis, M. Pateraki, V. M. Lopez–Menchero, M. Tsioumas, S. Sylaiou, F. Liarokapis, A. Grammatikopoulou, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, N. Huebner, N. Dhemre, N. Partarakis, G. Margetis, G. Drossis, M. Vassiliadi, A. Chalmers, C. Stephanidis, N. Magnenat-Thalmann, "Mixed Reality Gamified Presence and Storytelling for Virtual Museums: a survey", In: Lee N. (eds) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham, 2018.
 2. M. Alivizatou-Barakou, A. Kitsikidis, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, G. Chantas, S. Nikolopoulos, S. Al Kork, B. Denby, L. Buchman, M. Adda-Decker, C. Pillot-Loiseau, J. Tillmane, S. Dupont, B. Picart, F. Pozzi, M. Ott, E. Yilmaz, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, L. Hadjileontiadis, M. Cotescu, A. Manitsaris, S. Manitsaris, N. Grammalidis, "Intangible Cultural Heritage and New Technologies: Challenges and Opportunities for Cultural Preservation and Development", Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage, SPRINGER-VERLAG, pp. 129-160, January 2017.
 3. K. Apostolakis, K. Kaza, A. Psaltis, K. Stefanidis, S. Thermos, K. Dimitropoulos, E. Dimaraki, P. Daras, "Path of Trust: A prosocial co-op game for building up trustworthiness and teamwork", InΒ Games and Learning Alliance: Fourth International Conference, GALA 2015, Rome, Italy, December 9-11, 2015, Revised Selected Papers. Springer. To appear
 4. K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Information Technologies in Traditional Dance Analysis", Science of Dance, Scientific Dance Association, April-May 2014.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: