Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. S. Zygouris, K. Ntovas, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, C. Karagiannidis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease 56, no. 2 (2017): 619-627
 2. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, Iss. 1, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 3. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Special Issue: 3rd generation accessibility: Information and Communication Technologies towards universal access, Springer, 2014
 4. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease.
 5. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 6. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 7. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Springer 2012
 8. K. Votis, C. Alexakos, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Pushing the limits of service-oriented architecture and introducing accessibility terms into a public educational web interaction environment", International Journal of Knowledge and Learning Inderscience 2008 - Vol. 4, No.6  pp. 567 – 582

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. V. Solachidis, I. Paliokas, N. Vretos, K. Votis, U. Cortιs, D. Tzovaras, "Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers", Proceedings of 11th International conference of PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, June 26-29, 2018
 2. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and innovations (AIAI2018), accepted for publication.
 3. A. Vafeiadis, T. Vafeiadis, S. Zikos, S. Krinidis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Energy-based decision engine for household human activity recognition", in Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing, Athens, Greece, Mar. 2018.
 4. E. Polychronidou, S. Segkouli, E. Kalamaras, S. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Parkinson's Disease patients classification based on a motion tracking methodology", International Conference on Biomedical and Health Informatics 2017, ICBHI 2017
 5. A. Vafeiadis, D. Kalatzis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Acoustic scene classification: From a hybrid classifier to deep learning", in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017), November 2017
 6. MG. Tsipouras, N. Giannakeas, S. Doumpoulakis, A. Voulgaridis, D. Kikidis , K. Votis , D. Tzovaras, "Rule Editor for ARDEN Syntax Generation towards a more Effective Self-Management of Asthma Disease Patients", IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Washington DC, USA, pp. 520-524, doi: 10.1109/BIBE.2017.00094
 7. I. Paliokas, AT. Tzallas, N. Katertsidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Gamification in Social Networking: A Platform for People Living with Dementia and their Caregivers", 17th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Washington DC, USA, pp. 574-579, doi: 10.1109/BIBE.2017.00104
 8. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio-based Event Recognition System for Smart Homes", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2017), San Francisco, USA, Aug 2017
 9. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), 2-4 April, 2017, Perth, Western Australia
 10. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", IFIP Advances in Information and Communication Technology , vol. 475, pp. 600-610, 2016.
 11. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, Jul 2016
 12. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", (2016) 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), 4-8 April, 2016, Pisa, Italy (accepted)
 13. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 14. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 15. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 744-748.
 16. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 621-625.
 17. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), 19-21 October 2015, Gyor, Hungary
 18. D. Stanev, P. Moschonas, K. Votis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Simulation and Visual Analysis of Neuromusculoskeletal Models and Data", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2015, 14-17 September 2015, Bayonne/Biarritz - France.
 19. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct (pp. 932-935), ACM, (2015, August)
 20. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", in Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece, Oct. 2013, HJNM 2014;17(Suppl1):73.
 21. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep 2014.
 22. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through Preferences: Context-Aware Recommender of Settings", HCII 2014, June 2014, Crete, Greece
 23. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI), vol., no., pp.33,36, 1-4 June 2014.
 24. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014) / 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 25. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalizd web accessibility", W4A 2014, April 2014, Seoul, Korea
 26. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 July 2013
 27. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, 13-15 May 2013, Rio de Janeiro, Brazil
 28. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, April 28, 2013, Paris, France
 29. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", 27th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference, CSUN 2012, March, 2012, San Diego, CA
 30. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 31. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", July 2011, HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 32. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 33. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 34. T. Oikonomou, K. Votis, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Applying WAI-ARIA to open-source CMS Widgets- Practical Application and Results", 1st AEGIS International Conference, 7-8 Oct. 2010, Seville, Spain.
 35. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, (ICCHP 2010), July 14-16, 2010, Vienna University of Technology, Austria
 36. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, G. Hassapis, "Introducing Accessibility in the Web Services Domain", 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology,(ICCSIT_2010), 09-11 July 2010, Chengdu, China
 37. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML-EICS 2010, Berlin, June 2010
 38. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Conference on Web Accessibility, W4A, 26-27 April 2010, Raleigh, north Carolina, USA
 39. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "The Semantics of Personalised Web Accessibility Assessment", accepted for the 25th ACM Symposium on Applied Computing, 22-26 March, 2010, Sierre, Switzerland
 40. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, "Simulating vision impairments for Java/Swing developers using the NetBeans IDE", CSUN 25th conference, San Diego, March 22-27 2010
 41. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Approximation Simulator for Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software,(ETAPS 2010), 20-28 March 2010, Paphos, Cyprus
 42. K. Votis, T. Oikonomou, P. Korn, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "A Visual Impaired Simulator to achieve Embedded Accessibility Designs", 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009) November, 20-22, 2009,Shanghai, China
 43. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, Likothanasis, "Standalone Vision Impairments Simulator for Java Swing Applications", USAB 2009 Usability & HCI Learning from the Extreme Panorama University, Linz, November 09-10, 2009 Johannes Kepler University Linz, Austria
 44. A. Mourouzis, G-E. Kastori, K. Votis, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A Harmonised Methodology Towards Measuring Accessibility", Proceedings Volume 5, *LNCS_5614*, HCI International 2009, 19-24 July 2009, San Diego, USA.
 45. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Open Source Tool for Simulating a Variety of Vision Impairments in Developing Swing Applications", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009
 46. K. Votis, R. Lopes, D. Tzovaras, L. Carrico, S. Likothanassis, "A Semantic Accessibility Assessment Environment For Design & Development for the Web",HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009.
 47. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Towards the Universal Semantic Assessment of Accessibility", 24th ACM Symposium on Applied Computing. March 8-12, 2009, Honolulu, Hawaii, USA.
 48. K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "The Impact of a Service Oriented Approach as an Enabler for E-Government educational services for All Citizens", Springer CCIS Volume 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, 24-28 September 2008, Athens, Greece
 49. K. Votis, D. Tzovaras, "A multi-layer Ontological based Framework for testing Accessibility of Applications and services", ASK-IT Final Conference, Mobility for All – The Use of Ambient Intelligence in Addressing the Mobility Needs of People with Impairments: The Case of ASK-IT, Nuremberg, Germany, 26-27 June, 2008

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. S. Segkouli, I. Paliokas, T. Tsakiris, M. Tsolaki, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling accessibility features in enhanced VR environments for supporting spatial abilities and social interaction in elderly and MCI patients", Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Editor(s): Bamidis D. et al., Ch.8, IGI Global Topic Selections, pp. 147-162, 2014.
 2. K. Votis, S. Segkouli, A. Drosou, D.Tzovaras, M. Tsolaki, "An Ambient Intelligence System for the Monitoring, Empowerment and Disease Evolution Prediction for Patients with Μild cognitive impairments", IGI Global Topic Collections, 2014.
 3. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "A Service Oriented Ontological Framework for the Semantic Validation of Web Accessibility", Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Service, IGI Global, 2009

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: