Δρ. Ιωάννης Μανάκος - Δημοσιεύσεις

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Μανάκος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. G. Kordelas, I. Manakos, D. Aragones, R. Diaz-Delgado, J. Bustamante, "Fast and automatic data-driven thresholding for inundation mapping with Sentinel-2 data", 2018, Remote Sensing, 10, 910, DOI: 10.3390/rs10060910
 2. D. Pasetto, S. Arenas-Castro, J. Bustamante, R. Casagrandi, N. Chrysoulakis, A. Cord, A. Dittrich, C. Domingo, G. El Serafy, A. Karnieli, G. Kordelas, I. Manakos, L. Mari, A. Monteiro, E. Palazzi, D. Poursanidis, A. Rinaldo, S. Terzago, A. Ziemba, G. Ziv, "Integration of satellite remote sensing data in ecosystem modelling at local scales: practices and trends", Methods in Ecology and Evolution, 2018, accepted for publication.
 3. I. Manakos, K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, I. Gkinis, Z. Petrou, E. Stylianidis, G. Pozoukidou, "Assessing urban development trends in representative Local Administrative Units before and after the Greek economic crisis", 2017, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 7, 49-56, DOI: 10.1016/j.rsase.2017.06.004
 4. I. Manakos, C. Karakizi, I. Gkinis, K. Karantzalos, "Validation and Inter-Comparison of Spaceborne Derived Global and Continental Land Cover Products for the Mediterranean Region: The Case of Thessaly", 2017, Land, 6(2), 34, DOI: 10.3390/land6020034.
 5. I. Manakos, E. Technitou, Z. Petrou, C. Karydas, V. Tomaselli, G. Veronico, G. Mountrakis, "Multi-modal knowledge base generation from very high resolution satellite imagery for habitat mapping", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 1033-1060, DOI: 10.5721/EuJRS20164953.
 6. A. Endres, G. Mountrakis, H. Jin, W. Zhuang, I. Manakos, J.J. Wiley Jr, C.M. Beier, "Relative importance analysis of Landsat, waveform LIDAR and PALSAR inputs for deciduous biomass estimation", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 795-807, DOI: 10.5721/EuJRS20164942
 7. D. Koureas, A. Hardisty, R. Vos, D. Agosti, C. Arvanitidis, P. Bogatencov, P. Buttigieg, Y. de Jong, F. Horvath, G. Gkoutos, Q. Groom, T. Kliment, U. Kõljalg, I. Manakos, A. Marcer, K. Marhold, D. Morse, P. Mergen, L. Penev, L. Pettersson, J. Svenning, A. van de Putte, V. Smith, "Unifying European Biodiversity Informatics (BioUnify)", 2016, Research Ideas and Outcomes 2: e7787, doi: 10.3897/rio.2.e7787
 8. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, "Remote sensing for biodiversity monitoring: A review of methods for biodiversity indicator extraction and assessment of progress towards international targets", 2015, Biodiversity and Conservation, 24(10), 2333-2363.
 9. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. A. Mücher, M. Adamo, "Discrimination of vegetation height categories with passive satellite sensor imagery using texture analysis", 2015, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing, 8(4), 1442–1455.
 10. I. Manakos, K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. Petrou, L. Filchev, A. Apostolakis, "Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece", 2015, Land 4(1), 1-18.
 11. R. Lucas, P. Blonda, P. Bunting, G. Jones, J. Inglada, M. Arias, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, M. Adamo, R. Charnock, C. Tarantino, C. A. Mücher, R. Jongman, H. Kramer, D. Arvor, J. P. Honrado, P. Mairota, "The Earth Observation Data for Habitat Monitoring (EODHAM) System", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 17–28.
 12. H. Nagendra, P. Mairota, C. Marangi, R. Lucas, P. Dimopoulos, J. P. Honrado, M. Niphadkar, C. A. Mücher, V. Tomaselli, M. Panitsa, C. Tarantino, I. Manakos, P. Blonda, "Satellite Earth observation data to identify anthropogenic pressures in selected protected areas", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 124-132.
 13. C. A. Mücher, L. Roupioz, H. Kramer, M. M. B. Bogers, R. H. G. Jongman, R. M. Lucas, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, M. Adamo, P. Blonda., "Synergy of Airborne LiDAR and Worldview-2 satellite imagery for land cover and habitat mapping: a BIOSOS-EODHAM case study for the Netherlands", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 48–55.
 14. Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, T. Stathaki, M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, P. Blonda, M. Petrou, "A rule-based classification methodology to handle uncertainty in habitat mapping employing evidential reasoning and fuzzy logic", 2014, Pattern Recognition Letters, 48, 24-33.
 15. M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R.M. Lucas, C.A. Mucher, G. Veronico, C. Marangi, V. De Pasquale, P. Blonda, "Expert knowledge for translating land cover/use maps to General Habitat Categories (GHC)", 2014, Landscape Ecol., 29(6), 1045-1067.
 16. V. Kosmidou, Z. Petrou, R.G.H. Bunce, C.A. Mucher, R.H.G. Jongman, M.M. Bogers, R.M. Lucas, V. Tomaselli, P. Blonda, E. Padoa-Schioppa, I. Manakos, M. Petrou, "Harmonization of the Land Cover Classification System (LCCS) with the General Habitat Categories (GHC) classification system", 2014, Ecol. Indic. 36, 290–300
 17. A. Elatawneh, A. Wallner, I. Manakos, T. Schneider, T. Knoke, "Forest Cover Database Updates Using Multi-Seasonal RapidEye Data - Storm Event Assessment in the Bavarian Forest National Park", Forests 2014, 5, 1284-1303.
 18. C.G. Karydas, M. Petriolis, I. Manakos, "Evaluating alternative methods of soil erodibility mapping in the Mediterranean island of Crete.", Special Issue 'Soil Erosion: A Major Threat to Food Production and the Environment', Journal of Agriculture, 2013, 3(3), Pages 362-380.
 19. I. Manakos, "Remote Sensing in Europe: Status analysis and trends focusing on environment and agriculture", Journal of Aeronautics and Space Technologies, 2013, Vol.6, No. 1, Pages 1-5.
  (Recent only)

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. Z. Petrou, T. Stathaki, I. Manakos, M. Adamo, C. Tarantino, P. Blonda, "Land cover to habitat map conversion using remote sensing data: a supervised learning approach," in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Quebec City, 2014, pp. 4683–4686.
 2. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. Tarantino, M. Adamo, P. Blonda, "A vegetation height classification approach based on texture analysis of a single VHR image", Proceedings of the 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 2014, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 17, 012210 doi:10.1088/1755-1315/17/1/012210.
 3. S. Mucher, L. Roupioz, H. Kramer, M. Wolters, M. Bogers, R. Lucas, P. Bunting, Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, G.F. Ficetola, A. Bonardi, M. Adamo, P. Blonda, "LIDAR as a valuable information source for habitat mapping", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 520–523.
 4. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, V. Tomaselli, R. Lucas, S. Muncher, P. Blonda, "Disambiguation rules based on Earth Observation data for Land Cover to habitat map translation: a case study", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 487–491.
 5. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R. M. Lucas, V. Tomaselli, C. A. Mucher, P. Blonda, "Land cover to habitat map translation: Disambiguation rules based on Earth Observation data", in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Melbourne, 2013. pp. 3817–3820.
 6. P. Blonda, P. Dimopoulos, R. H. G. Jongman, C. A. Mucher, H. Nagendra, D. Iasillo, A. Arnaud, P. Mairota, J. P. Honrado, E. Padoa-Schioppa, R. Lucas, P. Bunting, L. Durieux, S. Bollanos, L. Candela, J. Inglada, I. Manakos, "The BIO_SOS European Initiative for Habitat Monitoring", 33rd EARSeL annual Symposium Proceedings, Matera, Italy, 2013, 911 - 920.
  (Recent only)

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. I. Manakos, S. Lavender, "Remote Sensing in Support of Geo-Information in Europe", Land Use and Land Cover Mapping in Europe - practices & trends, Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, 3-10.
 2. I. Manakos, M. Braun, "Land Use & land cover mapping in Europe - practices and trends", Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, p.441
  (Recent only)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: