Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ηλίας Καλαμαράς - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
 2. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 3. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimed Tools Appl., 2016. doi:10.1007/s11042-016-3886-0
 4. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras , "Multi-Objective Optimization for Multimodal Visualization", IEEE Trans. Multimedia, vol.16, no.5, 2014, doi: 10.1109/TMM.2014.2316473.
 5. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for retrieval and interactive visualization of multimodal data", Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, 12(2), 28-39, 2013.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. S. Papadopoulos, A. Drosou, I. Kalamaras, D. Tzovaras, "Behavioural Network Traffic Analytics for Securing 5G Networks", in Proc. of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), accepted for publication.
 2. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Consistency-based Multimodal Graph Embedding Method for Dimensionality Reduction", DSAA2017, accepted for publication.
 3. K. Mochament, A. Agathangelidis, E. Polychronidou, I. Kalamaras, P. Moschonas, C. Palaskas, K. Stamatopoulos, A. Chailyan, N. Overby, P. Marcatili, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "3D protein-structure-oriented discovery of clinical relations across Chronic Lymphocytic Leukemia patients", In International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), 2017, to appear.
 4. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", IFIP Advances in Information and Communication Technology , vol. 475, pp. 600-610, 2016.
 5. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), vol. 458, pp. 383-396, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 6. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A multi-objective approach for the clustering of abnormal behaviours in mobile networks", 2015 IEEE International Conference in Communications Work-shop (ICCW), pp.1491-1496, 2015, doi: 10.1109/ICCW.2015.7247390, doi:10.1109/ICCW.2015.7247390.
 7. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for multimodal retrieval and visualization of multimedia data", CGIM 2012, 18-20 June 2012, 13th IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: