Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ηλίας Γιαλαμπουκίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, D. Liparas, G. Casamayor, L. Wanner, N. Heise, T. Wagner, A. Bilous, E. Jamin, B. Simeonov, V. Alexiev, R. Busch, I. Arapakis, I. Kompatsiaris, "A multimodal analytics platform for journalists analysing large-scale, heterogeneous multilingual and multimedia content", 2018, Frontiers in Robotics and AI, 5, 123.
 2. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimedia retrieval based on non-linear graph-based fusion and partial least squares regression", 2017, Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, Issue 21, pp. 22383. https://doi.org/10.1007/s11042-017-4797-4

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Moumtzidou, M. Bakratsas, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Road passability estimation using deep neural networks and satellite image patches", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany (accepted for publication)
 2. G. Vingione, G. Scarpino, L. Marzell, T. Pettengell, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, L. Gale, W.-K. Lee, W. Lee, M. Gienger, D. Hoppe, V. Sitokonstantinou, I. Papoutsis, C. Kontoes, F. Baruffi, M. Ferri, H. Yoon, A. Karppinen and A.-M. Harri, "EOPEN: Open interoperable platform for unified access and analysis of earth observation data", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany (accepted for publication)
 3. S. Andreadis, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mavropoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2019", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 602-608, Jan. 2019.
 4. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, M. G. Scarpino, G. Palumbo, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, F. Zaffanella, D. Norbiato, M. Ferri, & G.Vingione, "Earth Observation and Social Multimedia Data Fusion for Natural Hazards and Water Management: The H2020 EOPEN Project Paradigm", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management, Venice, 27-30 November 2018
 5. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, R. Fiorin, F. Lombardo, D. Norbiato, A. Karakostas, M. Ferri, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Social Media Observations for Flood Event Monitoring in Italy over a One-Year Period", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
 6. G. Vingione, L. Marzell, E. Cadau., I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, M. Melcott, L. Gale, W.-K. Lee, S. Woo, M. Gienger, D. Hoppe, C. Kontoes, I. Papoutsis, M. Ferri, F. Baruffi, J. Yoon, H. Yoon, A. Karppinen, A.-M. Harri, "THE H2020-EO EOPEN PROJECT", INSPIRE Conference 2018, 18-21 September 2018, Antwerp, Belgium (poster presentation).
 7. D. C. Hilbring, J. Moßgraber, P. Hertweck, T. Hellmund, H. van der Schaaf, A. Karakostas, E. Kontopoulos, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Harmonizing Data Collection in an Ontology for a Risk Management Platform", In proceedings of Enviroinfo 2018, September 5-7, Shaker-Verlag
 8. S. Andreadis, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Flood Monitoring Tool for Urban Areas Using Satellite, Weather and Social Data", US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop 2018 - Big Data and Critical Infrastructures, 26-28 August 2018, Belgrade, Serbia (poster presentation)
 9. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fusion of Compound Queries with Multiple Modalities for Known Item Video Search", 13th Workshop on IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), 10-12 June 2018, Zagori, Greece
 10. A. Moumtzidou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Flood relevance estimation from visual and textual content in social media streams", WWW 2018 Workshop on Exploitation of Social Media for Emergency Relief and Preparedness (SMERP), 23 April 2018, Lyon, France.
 11. E. Michail, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, M. G. Scarpino, S. Vrochidis, G. Vingione, I. Kompatsiaris, K. Labbassi, M. Menenti, F.-E. Elghandour, "Testing a Flood Mask Correction Method Of Optical Satellite Imagery Over Irrigated Agricultural Areas", 2nd Mapping Water Bodies from Space Conference (MWBS2018), 27-28 March 2018, ESA-ESRIN Frascati, Italy.
 12. T. Tsikrika, S. Symeonidis, I. Gialampoukidis, A. Satsiou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Recommendation System Based on Density-Based Clustering", (13 March 2018) In: Diplaris S., Satsiou A., Følstad A., Vafopoulos M., Vilarinho T. (eds) Internet Science. INSCI 2017 International Workshops, IFIN, DATA ECONOMY, DSI, and CONVERSATIONS, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol 10750. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-77547-0_5
 13. A. Moumtzidou, S. Andreadis, F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2018", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 14. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Topic Detection and Visualisation System on Social Media Posts", In International Conference on Internet Science, pp. 421-427. Springer, Cham, 2017.
 15. E. Batziou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Antoniou, I. Kompatsiaris, "Unsupervised Keyword Extraction Using the GoW Model and Centrality Scores", In International Conference on Internet Science, pp. 344-351. Springer, Cham, 2017.
 16. K. Avgerinakis, A. Moumtzidou, S. Andreadis, E. Michail, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Visual and textual analysis of social media and satellite images for flood detection", Multimedia Satellite task of MediaEval 2017.
 17. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Crater monitoring through social media observations", In European Planetary Science Congress 2017, Vol. 11, EPSC2017-25-1, 2017.
 18. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Detection of Terrorism-related Twitter Communities using Centrality Scores", In Proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Forensics and Security, pp. 21-25. ACM, 2017.
 19. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Tachos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2017", Proc. TRECVID 2017 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2017.
 20. G. Vingione, L. Marzell, E. Cadau, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, M. Melcott, L. Gale, W.-K. Lee, S. Woo, M. Gienger, D. Hoppe, C. Kontoes, I. Papoutsis, M. Ferri, F. Baruffi, J. Yoon, H. Yoon, A. Karppinen, A.-M. Harri, "The H2020-EO EOPEN project", ESA Conference on Big Data from Space 2017, 28-30 November 2017, Toulouse, France.
 21. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Monitoring Tool for Terrorism-related Key-players and Key-communities in Social Media Networks", In Proceedings of the 2017 IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2017), Dekelia Air Base, Athens, Greece, September 11-13, 2017.
 22. A. Moumtzidou, T. Mironidis, F. Markatopoulou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, D. Galanopoulos, A. Ioannidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2017", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
 23. I. Gialampoukidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Complex Networks Based on DBSCAN and a Martingale Process", Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP), 2016 11th International Workshop on, pp. 1-6. IEEE, 2016.
 24. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Incremental estimation of visual vocabulary size for image retrieval", In INNS Conference on Big Data, pp. 29-38. Springer International Publishing, 2016.
 25. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Key player identification in terrorism-related social media networks using centrality measures", In Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2016 European, pp. 112-115. IEEE, 2016.
 26. A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, T. Mironidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Multimedia Interactive Search Engine based on Graph-based and Non-linear Multimodal Fusion", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, IEEE, 2016.
 27. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A hybrid graph-based and non-linear late fusion approach for multimedia retrieval", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, pp. 1-6, IEEE, 2016.
 28. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Retrieval of Multimedia objects by Fusing Multiple Modalities", In Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 359-362, ACM.
 29. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid framework for news clustering based on the DBSCAN-Martingale and LDA", In proceedings of the 12th international conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM2016), New York, July 16-21, 2016. pp. 170-184, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-41920-6_13
 30. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fast Visual Vocabulary Construction for Image Retrieval using Skewed-Split k-d trees", In International Conference on Multimedia Modeling, pp. 466-477. Springer International Publishing, 2016.
 31. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
 32. I. Gialampoukidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Query-based Topic Detection Using Concepts and Named Entities", 1st International Workshop on Multimodal Media Data Analytics (MMDA 2016), The Hague, Netherlands, August 30, 2016.
 33. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Kalpakis, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Analysis of Suspended Terrorism-Related Content on Social Media", 2018, In Community-Oriented Policing and Technological Innovations, SpringerBriefs in Policing, Springer.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: