Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. S. Baldi, I. Michailidis, V. Ntampasi, E. Kosmatopoulos, I. Papamichail, M. Papageorgiou, "Simulation-based Synthesis for Approximately Optimal Urban Traffic Light Management", American Control Conference, IEEE , 2015, ISBN: 978-1-4799-8685-9, doi: 10.1109/ACC.2015.7170843.
  2. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Improving Energy Savings and Thermal Comfort in Large-scale Buildings via Adaptive Optimization", Control Theory: Perspectives, Applications and Developments, Edited by Francisco Miranda, Nova Science Publishers, Francisco Miranda (Ed.), 2015, pp. 14-1–14-22, 2015. ISBN: 978-1-63482-707-22.
  3. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Proactive Control for Solar Energy Exploitation: a German High-inertia Building Case Study", Applied Energy, Elsevier, 2015, doi:10.1016/j.apenergy.2015.06.033.
  4. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, A. Papachristodoulou, P. A. Ioannou, "Convex Design Control for Practical Nonlinear Systems", Transactions on Automatic Control, IEEE, 2014, Vol. 59, Issue 7, pp. 1692-1705, 2014. doi:10.1109/TAC.2014.2309271.
  5. I. Michailidis, M. F. Pichler, E. Kosmatopoulos, "Multi-Linear State Space Model Identification for Large Scale Building Systems", Sustainable Building Conference Institute of Technology and Testing of Building Materials of Graz University of Technology, AEE - Institute for Sustainable Technologies, 2013, ISBN 978-3-85125-301-6, DOI: 10.3217/978-3-85125-301-6.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, P. A. Ioannou, "A ‘Plug-n- Play’ Computationally Efficient Approach for Control Design of Large-Scale Nonlinear Systems using co-Simulation", 52nd Conference on Decision and Control, IEEE, 2013 December 10th-13th, Florence, Italy, pp. 436-441, 2013.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: