Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Introducing a Unified Framework for Content Object Description

In this paper, a novel framework for description of rich media content is introduced. Firstly, the concept of ‘content objects’ is provided. Content objects are rich media presentations, enclosing different types of media, along with real-world information and user-related information. These highly complex presentations require a suitable description scheme in order to be searched and retrieved by end users. Therefore, a novel rich unified content description is analysed, which provides a uniform descriptor for all types of content objects irrespective of the underlying media and accompanying information.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: