Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

ICT Services for Life Improvement for the Elderly

Integrated care ICT Platform to support patients, care-givers and health/social professionals in the care of dementia and Parkinson's disease with training, empowerment, sensor-based data analysis and cooperation services based on user-friendly interfaces.

http://ebooks.iospress.nl/publication/47331

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: