Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Enhancing Real Time 3D reconstruction with pre scanned meshes

In this paper, we propose a novel, full-body, real-time 3D reconstruction framework that makes use of pre-scanned body parts (more precisely pre-scanned 3D heads) so as to provide a more detailed 3D reconstruction mainly in the semantically important head area. Our framework deals with 3 major challenges: a) multiple depth sensors collaboration, b) prescanned head positioning and c) reconstruction and texturing. In all the above challenges, we propose novel solutions so as to cope with time and space complexity, synchronization and 3D mesh quality. Experimental evaluation provides evidence that superior 3D mesh quality can be achieved compared to simple (not enhanced) use of depth cameras’ data.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: