Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A computerized system for real-time exercise performance monitoring and e-coaching using motion capture data

A lack of exercise and physical activity is one of the main health-risk behaviors, causing chronic diseases. This paper proposes a computerized system for monitoring exercise performance and e-coaching. The aim of the system is to increase users’ physical activity and fitness levels, improve the effectiveness of exercise-based rehabilitation and training, and subsequently motivate people to become more active. Capable of acquiring and fusing motion capture data from different modalities (Kinect and IMUs), depending on the physical exercise intricacy to be captured and evaluated, the proposed system performs real-time anthropometric measurements and analysis. The main challenges of physical exercise performance monitoring are also addressed. Lying-down physical exercises or exercises with caregiver or trainer support can be captured, monitored and evaluated. Exercise repetition detection and evaluation, and e-coaching of the subjects through comprehensive semantic feedback are performed in real-time.

Συνημμένα

  • A computerized system for real-time exercise performance monitoring and e-coaching using motion capture data (274KB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: