Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A Computer-Assisted System with Kinect Sensors and Wristband Heart Rate Monitors for Group Classes of Exercise-based Rehabilitation

Exercise-based rehabilitation for chronic conditions such as cardiovascular disease, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease, constitutes a key element in reducing patient symptoms and improving health status and quality of life. However, group exercise in rehabilitation programmes faces several challenges imposed by the diversified needs of their participants. In this direction, we propose a novel computer-assisted system enhanced with sensors such as Kinect cameras and wristband heart rate monitors, aiming to support the trainer in adapting the exercise programme on-the-fly, according to identified requirements. The proposed system design facilitates maximal tailoring of the exercise programme towards the most beneficial and enjoyable execution of exercises for patient groups. This work contributes in the design of the next-generation of computerised systems in exercise-based rehabilitation.

Συνημμένα

  • A Computer-Assisted System with Kinect Sensors and Wristband Heart Rate Monitors for Group Classes of Exercise-based Rehabilitation (163KB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: