Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Human fall detection from acceleration measurements using a Recurrent Neural Network

In this work, a method for human fall detection is presented based on Recurrent Neural Networks. The ability of these networks to process and encode sequential data, such as acceleration measurements from body-worn sensors, makes them ideal candidates for this task. Furthermore, since such networks can benefit greatly from additional data during training, the use of a data augmentation procedure involving random 3D rotations has been investigated. When evaluated on the publicly available URFD dataset, the proposed method achieved better results compared to other methods.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: