Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

HeartHealth: New Adventures in Serious Gaming

We present a novel, low-cost, interactive, exercise-based rehabilitation system. Our research involves the investigation and development of patient-centric, sensor-based rehabilitation games and surrounding technologies. HeartHealth is designed to provide a safe, personalised and fun exercise environment that could be deployed in any exercise based rehabilitation program. HeartHealth utilises a cloud-based patient information management system built on FIWARE Generic Enablers1,and motion tracking coupled with our sophisticated motion comparison algorithms. Users can record customised exercises through a doctors interface and then play the rehabilitation game where they must perform a sequence of their exercises in order to complete the game scenario. Their exercises are monitored, recorded and compared by our Motion Evaluation software and real-time feedback is than given based on the users performance.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: