Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Advancements and Challenges towards a Collaborative Framework for 3D Tele-immersive Social Networking (2013)

Social experiences realized through teleconferencing systems are still quite different from face to face meetings. The awareness that we are online and in a, to some extent, lesser real world are preventing us from really engaging and enjoying the event. Several reasons account for these differences and have been identified. We think it is now time to bridge these gaps and propose inspiring and innovative solutions in order to provide realistic, believable and engaging online experiences. We present a distributed and scalable framework named REVERIE that faces these challenges and provides a mix of these solutions. Applications built on top of the framework will be able to provide interactive, truly immersive, photo-realistic experiences to a multitude of users that for them will feel much more similar to having face to face meetings than the experience offered by conventional teleconferencing systems.

Συνημμένα

  • Advancements and Challenges towards a Collaborative Framework for 3D Tele-immersive Social Networking (2013) (1.12MB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: