Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γρηγόριος Καλογιάννης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. P. Daras, G. Kalogiannis, D. Palaka, M. G. Strintzis, "Hippocrates: the multi tiered medical application using the brief case model", Proc. International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare, TELEMED 03, London, January 2003

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: