Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece

The National Geomatics Center of China (NGCC) produced Global Land Cover (GlobalLand30) maps with 30 m spatial resolution for the years 2000 and 2009–2010, responding to the need for harmonized, accurate, and high-resolution global land cover data. This study aims to assess the mapping accuracy of the land surface water layer of GlobalLand30 for 2009–2010. A representative Mediterranean region, situated in Greece, is considered as the case study area, with 2009 as the reference year. The assessment is realized through an object-based comparison of the GlobalLand30 water layer with the ground truth and visually interpreted data from the Hellenic Cadastre fine spatial resolution (0.5 m) orthophoto map layer. GlobCover 2009, GlobCorine 2009, and GLCNMO 2008 corresponding thematic layers are utilized to show and quantify the progress brought along with the increment of the spatial resolution, from 500 m to 300 m and finally to 30 m with the newly produced GlobalLand30 maps. GlobalLand30 detected land surface water areas show a 91.9% overlap with the reference data, while the coarser resolution products are restricted to lower accuracies. Validation is extended to the drainage network elements, i.e., rivers and streams, where GlobalLand30 outperforms the other global map products, as well.

http://www.mdpi.com/2073-445X/4/1/1/pdf

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: