Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Γεωργία Πελέκα - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. I. Mariolis, G. Peleka, A. Kargakos, S. Malassiotis, "Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning", in Advanced Robotics (ICAR), 2015 International Conference on, pp. 655–662, July, 2015

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: