Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Φωτεινή Πατρώνα - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. F. Patrona, A. Chatzitofis, D. Zarpalas, P. Daras, "Motion Analysis: Action Detection, Recognition and Evaluation based on motion capture data", Pattern Recognition, Special Issue on Articulated Motion and Deformable Objects, Volume 76, Pages 612-622, DOI: 10.1016/j.patcog.2017.12.007 April 2018

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: