Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

I-SEARCH: a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval

In this article, a unified framework for multimodal search and retrieval is introduced. The framework is an outcome of the research that took place within the I-SEARCH European Project. The proposed system covers all aspects of a search and retrieval process, namely low-level descriptor extraction, indexing, query formulation, retrieval and visualisation of the search results. All I-SEARCH components advance the state of the art in the corresponding scientific fields. The I-SEARCH multimodal search engine is dynamically adapted to end-user’s devices, which can vary from a simple mobile phone to a high-performance PC.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: