Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ευλάμπιος Αποστολίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Ioannidou, E. Apostolidis, C. Collyda, V. Mezaris, "A web-based tool for fast instance-level labeling of videos and the creation of spatiotemporal media fragments", Multimedia Tools and Applications, vol. 76, no. 2, pp. 1735-1774, January 2017. DOI: 10.1007/s11042-015-3125-0.
 2. E. Apostolidis, T. Kounalakis, C. Manifavas, G. Triantafyllidis, "Optimized Watermarking for Light Field Rendering based Free-View TV", 3D Research Journal, Springer, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, January 2013.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Apostolidis, E. Apostolidis, V. Mezaris, "A motion-driven approach for fine-grained temporal segmentation of user-generated videos", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 2. D. Teyssou, J.-M. Leung, E. Apostolidis, K. Apostolidis, S. Papadopoulos, M. Zampoglou, O. Papadopoulou, V. Mezaris, "The InVID Plug-in: Web Video Verification on the Browser", Proc. Int. Workshop on Multimedia Verification (MuVer 2017) at ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 3. C. Collyda, E. Apostolidis, A. Pournaras, F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "VideoAnalysis4ALL: An on-line tool for the automatic fragmentation and concept-based annotation, and the interactive exploration of videos", Proc. ACM ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 2017.
 4. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 5. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mironidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, Y. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Video Search Engine", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 6. E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, D. Stein, S. Eickeler, J.-L. Redondo Garcia, R. Troncy, L. Pikora, "Automatic fine-grained hyperlinking of videos within a closed collection using scene segmentation", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 7. H.A. Le, Q.M. Bui, B. Huet, B. Cervenkova, J. Bouchner, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Pournaras, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, M. Stadtschnitzer, "LinkedTV at MediaEval 2014 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 8. E. Apostolidis, V. Mezaris, "Fast Shot Segmentation Combining Global and Local Visual Descriptors", Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Florence, Italy, May 2014.
 9. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, V. Aleksic, F. Markatopoulou, C. Papagiannopoulou, S. Vrochidis, V. Mezaris, R. Busch, I. Kompatsiaris, "VERGE: An Interactive Search Engine for Browsing Video Collections", Proc. Video Browser Showdown (VBS'14) at the 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8326, pp. 411-414, January 2014.
 10. D. Stein, S. Eickeler, R. Bardeli, E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Muller, "Think Before You Link - Meeting Content Constraints when Linking Television to the Web", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 11. D. Stein, A. Oktem, E. Apostolidis, V. Mezaris, J.L. Redondo Garcia, R. Troncy, M. Sahuguet, B. Huet, "From Raw Data to Semantically Enriched Hyperlinking: Recent Advances in the LinkedTV Analysis Workflow", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 12. M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, E. Apostolidis, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, J.L. Redondo Garcia, L. Pikora, "LinkedTV at MediaEval 2013 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 13. E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Fast object re-detection and localization in video for spatio-temporal fragment creation", Proc. 1st Int. Workshop on Media Fragment Creation and reMIXing (MMIX'13) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 14. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, M. Sahuguet, B. Huet, I. Lasek, "Enrichment of News Show Videos with Multimodal Semi-Automatic Analysis", Proc. NEM Summit 2012, Istanbul, Turkey, October 2012.
 15. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, "Semi-Automatic Video Analysis for Linking Television to the Web", Proc. 3rd Int. Workshop on Future Television: Making Television Integrated and Interactive (FutureTV 2012) at the 10th European Interactive TV Conference (EuroITV 2012), Berlin, Germany, July 2012.
 16. E. Apostolidis, G. Triantafyllidis, "Free-View TV Watermark Selection Based on the Distribution Characteristics", 3DTV Conference 2009, The True Vision, Capture, Transmission and Display of 3D Video, 4-6 May 2009, Potsdam, Germany.
 17. E. Apostolidis, G. Triantafyllidis, "Watermark selection for Free-View TV based on the distribution characteristics", 2nd National Conference of Electrical and Computer Engineers students, Athens, 2008
 18. E. Apostolidis, A. Koz, G. Triantafyllidis, "Watermark Selection for Light Field Rendering in FTV", 3DTV Conference 2008, The True Vision, Capture, Transmission and Display of 3D Video, 28-30 May 2008, Istanbul, Turkey.
 19. E. Apostolidis, G.Triantafyllidis, "Free-View Point TV Watermarking Evaluated οn Generated Arbitrary Views", 3rd International Conference on Computer Vision Theory and Applications, Funchal, Madeira – Portugal, 22 - 25 January, 2008.
 20. E. Apostolidis, A. Koz, G. Triantafyllidis, "Best Watermarking Selection for Free-View Point Television" 14th International Conference on systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007, Maribor, Slovenia, May 2007
 21. E. Apostolidis, A. Koz, G. Triantafyllidis, "Watermarking tests for free-view point television" 3DTV CON 2007, Kos, Greece, May 2007

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Apostolidis, P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Visual Information Analysis for Interactive TV applications", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: