Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

3DLIVE: A Multi-Modal Sensing Platform Allowing Tele-Immersive Sports Applications

3DLive project is developing a user-driven mixed reality platform, intended for augmented sports. Using latest sens-ing techniques, 3DLive will allow remote users to share a three-dimensional sports experience, interacting with each other in a mixed reality space. This paper presents the multi-modal sensing technologies used in the platform. 3DLive aims at delivering a high sense of tele-immersion among remote users, regardless of whether they are indoors or outdoors, in the context of augmented sports. In this paper, functional and technical details of the first prototype of the jogging scenario are presented, while a clear separation between indoor and outdoor users is given, since different technologies need to be employed for each case.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: