Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Interactive Games for Preservation and Promotion of Sporting Movements

In this paper we describe two interactive applications for capturing the motion signatures associated with key skills of traditional sports and games. We first present the case for sport as an important example of intangible cultural heritage. We then explain that sport requires special consideration in terms of digitization for preservation as the key aspects to be digitized are the characteristic movement signatures of such sports. We explain that, given the nature of traditional sporting agencies, this requires low-cost motion capture technology. Furthermore we argue that in order to ensure ongoing preservation, this should be provided via fun interactive gaming scenarios that promote uptake of the sports, particularly among children. We then present two such games that we have developed and illustrate their performance.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: