Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

The Earth Observation Data for Habitat Monitoring (EODHAM) System

To support decisions relating to the use and conservation of protected areas and surrounds, the EU-funded BIOdiversity multi-SOurce monitoring System: from Space TO Species (BIO_SOS) project has developed the Earth Observation Data for HAbitat Monitoring (EODHaM) system for consistent mapping and monitoring of biodiversity. The EODHaM approach has adopted the Food and Agriculture Organization Land Cover Classification System (LCCS) taxonomy and translates mapped classes to General Habitat Categories (GHCs) from which Annex I habitats (EU Habitats Directive) can be defined. The EODHaM system uses a combination of pixel and object-based procedures. The 1st and 2nd stages use earth observation (EO) data alone with expert knowledge to generate classes according to the LCCS taxonomy (Levels 1 to 3 and beyond). The 3rd stage translates the final LCCS classes into GHCs from which Annex I habitat type maps are derived. An additional module quantifies changes in the LCCS classes and their components, indices derived from earth observation, object sizes and dimensions and the translated habitat maps (i.e., GHCs or Annex I). Examples are provided of the application of EODHaM system elements to protected sites and their surrounds in Italy, Wales (UK), the Netherlands, Greece, Portugal and India.

Download Pdf.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: