Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Enhanced disparity estimation in stereo images

This paper presents a novel stereo disparity estimation method,which combines three different cost metrics, defined using RGB information, the CENSUS transform, as well as Scale-Invariant Feature Transform coefficients. The selected costmetrics are aggregated based on an adaptiveweight approach, in order to calculate their corresponding cost volumes. The resulting cost volumes are then merged into a combined one, following a novel twophase strategy, which is further refined by exploiting scanline optimization. A mean-shift segmentation-driven approach is exploited to deal with outliers in the disparity maps. Additionally, low-textured areas are handled using disparity histogram analysis, which allows for reliable disparity plane fitting on these areas. Finally, an efficient two-step approach is introduced to refine disparity discontinuities. Experiments performed on the four images of the Middlebury benchmark demonstrate the accuracy of this methodology, which currently ranks first among published methods. Moreover, this algorithm is tested on 27 additional Middlebury stereo pairs for evaluating thoroughly its performance. The extended comparison verifies the efficiency of this work.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: