Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content

In this paper we introduce Multi-Entity Bayesian Networks (MEBNs) as the means to combine first-order logic with probabilistic inference and facilitate the semantic analysis of Intangible Cultural Heritage (ICH) content. First, we mention the need to capture and maintain ICH manifestations for the safeguarding of cultural treasures. Second, we present the MEBN models and stress their key features that can be used as a powerful tool for the aforementioned cause. Third, we present the methodology followed to build a MEBN model for the analysis of a traditional dance. Finally, we compare the eficiency of our MEBN model with that of a simple Bayesian network and demonstrate its superiority in cases that demand for situation-specific treatment.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: