Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. T. Vafeiadis, N. Dimitriou, D. Ioannidis, T. Wotherspoon, G. Tinker, D. Tzovaras, "A framework for inspection of dies attachment on PCB utilizing machine learning techniques", Journal of Management Analytics, 2018 (accepted).
 2. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, I. Lazarou, C. Karagiannidis, F. Vlachos, M. Tsolaki, "A Computerized Test for the Assessment of Mild Cognitive Impairment Subtypes in Sentence Processing, Aging, Neuropsychology, and Cognition", A Journal on Normal and Dysfunctional Development (accepted)
 3. A. Makaratzis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "Energy modeling in cloud simulation frameworks", Future Generation Computer Systems, 2017, ISSN 0167-739X, http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.06.016.
 4. I. Kalamaras, A. Zamichos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
 5. D. Ioannidis, S. Zikos, S. Krinidis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupancy Driven Facility Management and Building Performance Analysis", WIT International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 12, No. 7, pp. 1155-1167, 2017
 6. D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, I. Moschos, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", Personal and Ubiquitous Computing, 21(3), 521-535.
 7. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Media enhanced educational and training interventions for people at risk of Alzheimer’s disease", The Journal of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Supplement Proceedings of the 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017.
 8. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language performance: an indicative marker for subtle changes in MCI subtypes", The Journal of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Supplement Proceedings of the 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017.
 9. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
 10. S. Zygouris, K. Ntovas, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, C. Karagiannidis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease 56, no. 2 (2017): 619-627
 11. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 12. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimed Tools Appl., 2016. doi:10.1007/s11042-016-3886-0
 13. S. Zikos, A. Tsolakis, D. Meskos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Conditional Random Fields - based approach for real-time building occupancy estimation with multi-sensory networks", Automation in Construction, Volume 68, August 2016, Pages 128-145, ISSN 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2016.05.005
 14. K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer & Animation (IJCGA), pending publication (July 2016), DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
 15. A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A context-aware method for building occupancy prediction", Energy and Buildings 110 (2016): 229-244.
 16. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Novel Graph-based Descriptor for the Detection of Billing-related Anomalies in Cellular Mobile Networks", IEEE Trans. Mobile Comput., Vol. 15, No. 11, pp. 2655-2668, doi: 10.1109/TMC.2016.2518668.
 17. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, Iss. 1, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 18. S. Rogotis, C. Palaskas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Recognizing suspicious activities in infrared imagery using appearance-based features and the theory of hidden conditional random fields for outdoor perimeter surveillance", Journal of Electronic Imaging 24, no. 6 (2015): 061111-061111.
 19. A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (accepted for publication), doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
 20. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Elsevier, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 21. St. Papadopoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Border gateway protocol graph: detecting and visualizing internet routing anomalies", IET Information Security, vol. 10, no. 3, pp. 125-133, doi:10.1049/iet-ifs.2014.0525.
 22. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.
 23. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, T. Tsakiris, M. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Novel Virtual User Models of Mild Cognitive Impairment for Simulating Dementia", (2015) Computational and Mathematical Methods in Medicine, Article ID 358638, http://dx.doi.org/10.1155/2015/358638.
 24. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Image and Vision Computing, Virtual Special Issue: Celebrating the Breadth of Biometrics Research 2015
 25. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras , "Multi-Objective Optimization for Multimodal Visualization", IEEE Trans. Multimedia, vol.16, no.5, 2014, doi: 10.1109/TMM.2014.2316473.
 26. C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, M. Eguaras-Martinez, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Sensor Placement for BPM Analysis of Buildings in Use to Implement Energy Savings Through Building Performance Simulation", Journal of Engineering and Architecture, vol. 2, no. 2, pp. 119-133, December 2014.
 27. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M.F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards Standardization of User Models for Simulation and Adaptation Purposes", Universal Access in the Information Society, Special Issue: 3rd generation accessibility: Information and Communication Technologies towards universal access, Springer, 2014
 28. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Special Issue: 3rd generation accessibility: Information and Communication Technologies towards universal access, Springer, 2014
 29. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease.
 30. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", (2014) Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126.
 31. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Els. Pattern Recognition, vol. 48, pp. 1743-1759, 2015, doi: 10.1016/j.patcog.2014.12.008.
 32. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for retrieval and interactive visualization of multimodal data", Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, 12(2), 28-39, 2013.
 33. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 34. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 35. E. Mavridou, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Mining Affective Needs of Automotive Industry Customers for Building a Mass-Customization Recommender System", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No.2, pp.251-265, 2013.
 36. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. Petrou, "Systematic Error Analysis for the Enhancement of Biometric Systems using Soft Biometrics", IEEE Signal Process. Lett., vol.19, no.12, pp.833 - 836, 2012, doi:10.1109/LSP.2012.2221701.
 37. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3D objects", IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 18-31, ISSN: 1646-3692, 2012
 38. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Subject-dependent biosignal features for increased accuracy in psychological stress detection", International Journal of Human-Computer Studies, 71 (4). 425-439, April 2013, doi:10.1016/j.ijhcs.2012.10.016
 39. D. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, C. Papaxanthis, "Age-dependent modulation of sensory reweighting for controlling posture in a dynamic virtual environment", AGE, 34 (6), 1381-1392, Dec. 2012.
 40. E. Biersack, Q. Jacquemart, F. Fischer, J. Fuchs, O. Thonnard, G. Theodoridis, D. Tzovaras, P. A. Vervier, "Visual analytics for BGP monitoring and prefix hijacking identification", Special Issue on Computer Network Visualization, IEEE Network Magazine, Nov. 2012
 41. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", Advances in Visual Computing, volume 7432 of Lecture Notes in Computer Science, pages 696-705, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 42. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Special Issue: Accessibility aspects in UIDLs, Springer, August 2012, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0
 43. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Using Activity-Related Behavioural Features towards more Effective Automatic Stress Detection", PLoS ONE 7(9): e43571., 26 July 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043571
 44. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Springer 2012
 45. D. Tzovaras, A. Drosou, "Continuous Authentication using activity-related Traits", SPIE Newsroom, 7 May 2012, doi:10.1117/2.1201204.004199.
 46. P. Daras, A. Axenopoulos, V. Darlagiannis, D. Tzovaras, X. Le Bourdon, L. Joyeux, A. Verroust-Blondet, V. Croce, T. Steiner, A. Massari, A. Camurri, S. Morin, A-D. Mezaour, L. Sutton, S. Spiller, "Introducing a Unified Framework for Content Object Description", International Journal of Multimedia Intelligence and Security, Special Issue on “Challenges in Scalable Context Aware Multimedia Computing”, Volume 2, Number 3–4/2011, DOI 10.1504/IJMIS.2011.044765, Pages: 351-375, January 2012
 47. A. Drosou, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive multi-modal Biometric Recognition Approach using Activity-related Signatures", in IET Comput. Vis., vol.5, no.6, pp. 367 - 379, 2011, doi:10.1049/iet-cvi.2010.0166.
 48. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Spatiotemporal analysis of human activities for biometric authentication", Elsevier Journal of Computer Vision and Image Understanding (CVIU) – Special issue on Semantic Understanding of Human Behaviors in Image Sequences, vol. 116, no. 3, pp. 411 - 421, 2012, doi:10.1016/j.cviu.2011.08.009.
 49. D. Giakoumis, D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Hassapis, "Automatic Recognition of Boredom in Video Games using novel Biosignal Moment-based Features", IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 2, no. 3, pp. 119-133, September 2011
 50. D. J. A. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, Ch. Papaxanthis, "Age-dependent modulation of sensory reweighting for controlling posture in a dynamic virtual environment", American Aging Association 2011, 24 August 2011, DOI: 10.1007/s11357-011-9310-9
 51. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, DOI: 10.1002/cpe.1818
 52. K. Moustakas, L. Dybkjaer, O. Aran, D. Tzovaras, N. O. Bernsen, "Using Modality Replacement to Facilitate Communication Between Blind and Hearing Impaired People" IEEE Multimedia, vol. 18, no. 2, pp. 26-37, April 2011
 53. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive Behavioural and Activity Related Multimodal Biometrics: The ACTIBIO Authentication Concept", The Scientific World Journal: Special Issue on Biometrics, vol. 11, pp. 520-528, March 2011.
 54. G. Stavropoulos, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval from Range Images using Salient Features", IEEE Trans-actions on Multimedia, accepted for publication.
 55. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, Y. Damousis, M. Braun, S. Boverie, C. Ris, "Biometric template security in multimodal biometric systems based on error correcting codes", Journal of Computer Security 18 (2010) 161–185 161, Volume 18, Number 1 / 2010, DOI 10.3233/JCS-2010-0369, IOS Press
 56. S. M. Radhakrishnan, V. Hatzitaki, A. Vogianou, D. Tzovaras, "The Role of Visual Cues in the Acquisition and Transfer of a Voluntary Postural Sway Task", Gait and Posture, Elsevier, accepted for publication
 57. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Map-Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, Jul-Sep 2010 vol. 17, no. 3, pp. 24-33
 58. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Com-puter Graphics Forum, vol. 29, no. 5, pp. 1595-1604, August 2010
 59. K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Stavropoulos, "Gait recognition using geometric features and soft biometrics" IEEE Signal Processing Letters, vol. 17, no. 4, pp. 367-370, Apr 2010
 60. D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Semantic Web service-oriented application for mobility impaired users", International Journal of Social and Humanistic Computing, International Journal of Social and Humanistic Computing 2009 - Vol. 1, No.2  pp. 149 - 162
 61. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Description and Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol11, Issue 8, pp. 1422-1433, Dec 2009
 62. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel 2D Urban Map Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, December 2009.
 63. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval using the 3D Shape Impact Descriptor", ELSEVIER, Pattern Recognition, Volume 42 , Issue 11, pp. 2447-2459, Nov 2009
 64. D. Giakoumis, M. Lazaridis, J. Trnkoczy, A. Axenopoulos, G. Paravati, A. Sanna, F. Lamberti, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Search and retrieval of multimedia objects over a distributed P2P network for mobile devices" , IEEE Wireless Communications, Vol.16:5 pp.42-49, Oct 2009
 65. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "A Channel Coding Approach for Human Authentication from Gait Sequences" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.4, no.3, pp.428 - 440, Sep 2009.
 66. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, "3D content-based search using sketches" Springer International Journal on Personal and Ubiquitous Computing, vol.13, no.1, pp. 59-67, accepted for publication
 67. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Interactive Mixed Reality White Cane Simulation for the Training of the Blind and the Visually Impaired" Springer International Journal on Personal and Ubiquitous Computing, vol.13, no.1, pp.51-58, accepted for publication
 68. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Fuzzy Fusion of Eyelid Activity Indicators for Hypovigilance Related Accident Prediction", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9, Issue 3, pp 491-500, Sept 2008
 69. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled" Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.
 70. A. Mademlis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Combining Topological and Geometrical Features for Global and Partial 3D Shape Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Volume 10, Issue 5, Aug 2008.
 71. K. Votis, C. Alexakos, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Pushing the limits of service-oriented architecture and introducing accessibility terms into a public educational web interaction environment", International Journal of Knowledge and Learning Inderscience 2008 - Vol. 4, No.6  pp. 567 – 582
 72. I.G. Damousis, D. Tzovaras, A. Bekiaris, "Unobtrusive multimodal biometric authentication – The HUMABIO Project concept", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2008, Article ID 265767, 11 pages, Jan 2008. doi:10.1155/2008/265767
 73. T. Pun, P. Roth, G. Bologna, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Image and video processing for visually handicapped people" Eurasip International Journal on Image and Video Processing, volume 2007, article ID 25214, 12 pages, Dec 2007
 74. D. Ioannidis, D. Tzovaras, I. G. Damousis, S. Argyropoulos, K. Moustakas, "Gait Recognition using Compact Feature Extraction Transforms and Depth Information" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.2, no.3, pp.623-630, Sep 2007.
 75. K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, C. Thillou, B. Gosselin, "Haptic Access to Conventional 2D Maps for the Visually Impaired" International Journal on Multimodal User Interfaces, vol. 1, no. 2, pp. 13-19, Jul 2007.
 76. K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, "Simulating the use of ancient technology works using advanced virtual reality technologies" International Journal of Architectural Computing, Special Issue on Cultural Heritage, vol. 5, no. 2, pp. 256-282, June 2007.
 77. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", Personal and Ubiquitous Computing, April 25, 2007, ISSN 1617-4909 (Print) 1617-4917 (Online), Springer London.
 78. B. L. Bonnaud, A. Caplier, I. Damousis, F. Jourde, J-Y L. Lawson, L. Nigay, M. Serrano, D. Tzovaras, "Multimodal Signal Processing and Interaction for a Driving Simulator: Component-based Architecture", Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 1, No 1, March 2007, pp. 49-58, ISSN-Electronic 1783-8738, ISSN-paper 1783-7677.
 79. D. Zarpalas, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Using the Spherical Trace Transform", Eurasip Journal on Advances in Signal Processing, Vol.2007, article ID 23912, 14 pages, Jan 2007, doi:10.1155/2007/23912
 80. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "SQ-Map: Efficient Layered Collision Detection and Haptic Rendering" IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 13, no. 1, pp. 80 - 93, Jan 2007
 81. K. Moustakas, G. Nikolakis, K. Kostopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Rendering of Visual Data for the Visually Impaired" IEEE Multimedia Magazine, vol. 14, no. 1, pp. 62-72, Jan 2007
 82. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Fuzzy Fusion of Eyelid Activity Indicators for Hypovigilance Related Accident Prediction", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Volume 9, Issue 3, pp 491-500, Sep. 2006.
 83. S. N. Efstratiadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Partition Priority Wavelet Image Compression", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 5, No. 7, July 1996, pp. 1111-1124.
 84. P. Daras, D. Zarpalas, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three-Dimensional Shape-Structure Comparison Method for Protein Classification", IEEE/ACM transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Vol. 3, No. 3, pp. 193-207, Jul 2006
 85. K. Moustakas, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, S. Raidt, M. Mancas, M. Dimiccoli, E. Yagci, S. Balci, E. I. Leon, M. G. Strintzis, "MASTERPIECE: Physical Interaction and 3D content-based search in VR Applications" IEEE Multimedia Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 92-100, Jul 2006
 86. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient 3D model search and retrieval using generalized 3D radon transforms" IEEE Transactions on Multimedia, Volume 8, No 1, pp. 101-114, Feb 2006.
 87. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Generation Based on Efficient Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 15, No. 8, pp. 1065 - 1073, Aug 2005
 88. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malasiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models Based on Shape Descriptors" IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 7, No 1, pp. 114-126, Feb 2005.
 89. H. Abie, B. Foyn, J. Bing, B. Blobel, P. Pharow, J. Delgado, S. Karnouskos, O. Pitkanen, D. Tzovaras, "The need for a digital rights management framework for the next generation of e-government services", Electronic Government, an International Journal 1, no. 1 (2004): 8-28.
 90. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malasiotis, M. Stavrakis, "Design and Implementation of Haptic Virtual Environments for the Training of Visually Impaired", IEEE Trans. on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 12, No. 2, pp.266-278, June 2004
 91. G. A. Triantafyllidis, M. Varnuska, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for the Enhancement of JPEG Coded Images", Computers & Graphic: An International Journal of Systems & Applications in Computer Graphics (ISSN 0097-8493), vol. 27(4), pp. 529-534, Elsevier, August 2003
 92. F. Tsalakanidou, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Depth and Color Eigenfaces for Face Recognition", Pattern Recognition Letters, vol. 24/9-10, pp. 1427-1435, June 2003
 93. N. Ploskas, D. Simitopoulos, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Rigid and Non-Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", Elsevier Signal Processing: Image Communication Journal, Vol. 18, Issue 3, pp.185-202, March 2003
 94. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Detection and Reduction in Compressed Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.12, No.10, pp.877-890, October 2002
 95. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian Approach for Segmentation in Stereo Image Sequences", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP), Special Issue on Signal Processing for 3D Imaging and Virtual Reality, Vol. 2002, No. 10, October 2002
 96. G. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "Combined Frequency and Spatial Domain Algorithm for the Removal of Blocking Artifacts", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP) (ISSN 1110-8657), Special Issue on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, Part II, vol. 2002(6), pp. 601-612, Hindawi Pub., June 2002
 97. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation and Coding of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Trans. on Image Processing, vol 10, no. 8, pp.1133-1151, August 2001
 98. D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, K. Argyraki, M. G. Strintzis, "Rate-distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence", European Transactions on Telecommunications, Vol. 12, No. 3, pp.189-195, May 2001
 99. N. V. Boulgouris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Image Compression Based on Optimal Prediction, Adaptive Lifting and Conditional Arithmetic Coding", IEEE Trans.on Image Processing, Vol.10, No.1, pp. 1-14, January 2001
 100. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Coding of Multichannel Signals Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 9, No. 10, pp.1811-1817, October 2000
 101. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion and Visible Backgroumd and Foreground areas in Stereo: A Bayesian Approach", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.4, pp.563-576, June 2000
 102. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol. 19, No.6, pp.652-662, June 2000
 103. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive Image Coding", IEEE Trans. on Circuits and Systems II, Vol.47, No.4, pp.332-340, April 2000
 104. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.10, No.1, pp.158-166, February 2000
 105. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Analysis and Coding", Image Communication Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 817-840, August 1999
 106. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation and Tracking for Multiview Image Sequence Coding", Signal Processing: Image Communication Journal, Special Issue on 3D Video Technology, vol. 14, No. 1-2, pp. 95-110, November 1998
 107. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Trans. On Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 8, No. 5, pp. 547-561, September 1998
 108. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-linear Principal Component Analysis and Sector Quantization for Image Coding", IEEE Transactions Image Processing, Special Issue on Applications of Neural Networks to Image Processing, Vol. 7, No. 8, pp. 1218-1223, August 1998
 109. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of 3-D Medical Data", Image Communication, Vol.13, No.1, pp.65-87, July 1998
 110. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Construction of Subband Coders using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.7, No.5, pp.649-668, May 1998
 111. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal Decomposition for Progressive Multi-dimensional Signal Coding Using Optimal Quantizers", IEEE Trans. on Signal Processing, Special Issue on Theory and Applications of Filter Banks and Wavelet Transforms, Vol.46, No.4, pp.1054-1069, April 1998
 112. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Field Estimation Using Rate Distortion Optimization", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.2, pp.171-181, April 1998
 113. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview 3D Image Generation", Image Communication, Vol.11, No.3, pp.205-230, January 1998
 114. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", International Journal of Imaging Systems and Technology (invited paper), Vol.9, pp.238-247, January 1998
 115. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Hierarchical Representation of Vector Valued Signals", Signal Processing, Vol.65, No.1, January 1998
 116. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimization of Quadtree Segmentation and Hybrid 2D and 3D Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", IEEE Journal on Selected Areas in Communications (IEEE J-SAC) with the theme of "Very Low Bit-rate Video Coding", Vol.15, No.9, pp.1726-1739, December 1997
 117. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences using Joint 3-D Motion/ Disparity Compensation", IEEE Trans. on Video Technology, Vol.7, No.2, pp.312-328, April 1997
 118. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3-D Camera Motion Estimation and Foreground / Background Separation for Stereoscopic Image Sequences", Optical Engineering, Vol.36, No.2, pp.574-580, February 1997
 119. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of 3D Moving Medical Data using a 3D Warping Technique", Signal Processing, (Fast Communications Section), 55(2), Dec. 1996, pp. 247-252.
 120. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Joint Three-Dimensional Motion/Disparity Segmentation for Object-Based Stereo Image Sequence Coding", SPIE Optical Engineering Journal, Special Section on Visual Communications and Image Processing, Vol.35, No.1, Jan. 1996, pp.137-144.
 121. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereo Image Sequence Coding based on 3-D Motion Estimation and Compensation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 7, 1995, pp. 129-145.
 122. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, "Evaluation of Multiresolution Techniques for Motion and Disparity Estimation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 6, No. 1, Mar. 1994, pp. 59-67.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, G. Karagiannis, D. Tzovaras, "Realistic Texture Reconstruction Incorporating Spectrophotometric Color Correction", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2018), accepted for publication.
 2. A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Realistic Rendering of Material Aging for Artwork Objects", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2018), accepted for publication.
 3. M. Tsourma, S. Zikos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Online task distribution simulation in smart factories", in Proc. of the 2nd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS2018), accepted for publication.
 4. E. Gelenbe, J. Domanska, T. Czachorski, A. Drosou, D. Tzovaras, "SerIoT: Security Research for the Internet of Things", 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2018), Poland September, 20-21st, 2018.
 5. E. Polychronidou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards visualizing primary Sjogren’s Syndrome data from heterogeneous cohorts", 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2018), accepted for publication
 6. V. Solachidis, I. Paliokas, N. Vretos, K. Votis, U. Cortιs, D. Tzovaras, "Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers", Proceedings of 11th International conference of PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, June 26-29, 2018
 7. S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Modelling of Material Ageing with Generative Adversarial Networks", IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), accepted for publication.
 8. N. Dimitriou, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A 3D-CNN approach for the spatio-temporal modeling of surface deterioration phenomena", IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), accepted for publication.
 9. N. Kolokas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Keywords-To-Text Synthesis Using Recurrent Neural Network", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and innovations (AIAI2018), accepted for publication.
 10. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and innovations (AIAI2018), accepted for publication.
 11. I. Kalamaras, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Big Data Analytics in Large-scale Federations of Semantically Heterogeneous IoT Platforms", International workshop on Semantic Analytics for Big Data, AIAI2018, accepted for publication
 12. S. Papadopoulos, A. Drosou, I. Kalamaras, D. Tzovaras, "Behavioural Network Traffic Analytics for Securing 5G Networks", in Proc. of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), accepted for publication.
 13. G. Adamopoulos, A. Moutafidou, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "A Multifragment Renderer for Material Aging Visualization", Eurographics 2018, accepted for publication
 14. A. Vafeiadis, T. Vafeiadis, S. Zikos, S. Krinidis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Energy-based decision engine for household human activity recognition", in Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing, Athens, Greece, Mar. 2018.
 15. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Evacuation Management framework based on urban data & personalized mobility information", IEEE BigDataService 2018, accepted for publication
 16. C. Tsita, A. Drosou, A. Karageorgopoulou, D. Tzovaras, "The Scan4Reco Virtual Museum", in Proc. of the 14th annual EuroVR conference (EuroVR 2017), accepted for publication.
 17. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Improvement of the Workers’ Satisfaction and Collaborative Spirit Through Gamification", 4th International Conference on Internet Science (INSCI’17), Thessaloniki, Greece, 22-24 November 2017.
 18. E. Polychronidou, S. Segkouli, E. Kalamaras, S. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Parkinson's Disease patients classification based on a motion tracking methodology", International Conference on Biomedical and Health Informatics 2017, ICBHI 2017
 19. A. Vafeiadis, D. Kalatzis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Acoustic scene classification: From a hybrid classifier to deep learning", in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017), November 2017
 20. MG. Tsipouras, N. Giannakeas, S. Doumpoulakis, A. Voulgaridis, D. Kikidis , K. Votis , D. Tzovaras, "Rule Editor for ARDEN Syntax Generation towards a more Effective Self-Management of Asthma Disease Patients", IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Washington DC, USA, pp. 520-524, doi: 10.1109/BIBE.2017.00094
 21. I. Paliokas, AT. Tzallas, N. Katertsidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Gamification in Social Networking: A Platform for People Living with Dementia and their Caregivers", 17th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Washington DC, USA, pp. 574-579, doi: 10.1109/BIBE.2017.00104
 22. T. Vafeiadis, S. Zikos, G. Stauropoulos, D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Machine learning based occupancy detection via the use of smart meters", International Conference on Energy Science and Electrical Engineering (ICESEE’17), Budapest, Hungury, 20-22 October 2017.
 23. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Consistency-based Multimodal Graph Embedding Method for Dimensionality Reduction", DSAA2017, accepted for publication.
 24. M. Vasileiadis, S. Malassiotis, D. Giakoumis, C.S. Bouganis, D. Tzovaras, "Robust Human Pose Tracking For Realistic Service Robot", Fifth International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR 2017) of the IEEE International Conference on Computer Vision 2017 (ICCV 2017), Venice, Italy, Oct 2017
 25. D. Casado-Mansilla, I. Moschos, O. Kamara-Esteban, A. Tsolakis, C.E. Borges, S. Krinidis, D. Lopez-de-Ipina, D. Tzovaras, "GreenSoul: An IoT platform for empowering users’ energy efficiency in public buildings", International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (UCAmI’17), Philadelphia, USA, 7-10 October 2017.
 26. C. Ziogou, D. Arena, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Kiritsis, D. Tzovaras, S. Voutetakis, "Decision Support based on a Semantically-Enriched Notification Platform at a Process Plant Floor", European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE’17), Barcelona, Spain, 1-5 October 2017
 27. G. Tziroglou, T. Vafeiadis, C. Ziogou, S. Krinidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Incident detection in industrial processes utilizing machine learning techniques", 1st Internatinal Conference on Intelligent Systems in Production Engineering Maintenance (ISPEM’17), Wroclav, Poland, 28-29 Sep 2017.
 28. D. Arena, K. Ziazios, IN. Metaxa, S. Parcharidis, S. Zikos, A. Tsolakis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, D. Kiritsis, "Towards a Semantically-Enriched Framework for Human Resource Management", International Conference Advances in Production Management Systems (APMS’17), Hamburg, Germany, 3-7 September 2017.
 29. S. Zikos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Ziazios, I. Metaxa, D. Tzovaras, "Efficient Location-aware Scheduling of Maintenance Tasks in Shop Floors", 4th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry, Corfu Island, Greece, 24-26 August 2017.
 30. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio-based Event Recognition System for Smart Homes", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2017), San Francisco, USA, Aug 2017
 31. D. Triantafyllou, N. Kotoulas, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Large Vehicle Recognition and Classification for Traffic Management and Flow Optimization in Narrow Roads", IEEE SmartWorld 2017 Conference, AI City Challenge, San Francisco, USA, 5 August 2017.
 32. J. Byrne, S. Svorobej, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, P.J. Byrne, P. Ostberg, A. Gourinovitch, T. Lynn, "A Review of Cloud Computing Simulation Platforms and Related Environments", 7th International Conference on Cloud Computing and Services Science, CLOSER 2017: 651-663
 33. K. Giannoutakis, A. Makaratzis, D. Tzovaras, C.K. Filelis-Papadopoulos, G.A. Gravvanis, "On the power consumption modeling for the simulation of Heterogeneous HPC clouds", In Proceedings of the 1st International Workshop on Next generation of Cloud Architectures (CloudNG:17), ACM, New York, NY, USA, Article 1, 6 pages. DOI: https://doi.org/10.1145/3068126.3068127
 34. I. Kostavelis, A. Kargakos, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Robot's Workspace Enhancement with Dynamic Human Presence for Socially-aware Navigation", 11th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2017), Shenzhen, China, Jul 2017, Best Paper Award
 35. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A POMDP Design Framework for Decision Making in Assistive Robots", 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2017), Vancouver, Canada, Jul 2017
 36. G. Stavropoulos, D. Giakoumis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Automatic action recognition for assistive robots to support MCI patients at home", Assistive Robots workshop, 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), Rhodes, Greece, Jun 2017 (accepted)
 37. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Body-Part Tracking >From Partial-View Depth Data", IEEE 3DTV Conference 2017 (3DTV-CON 2017), Copenhagen, Denmark, Jun 2017
 38. E. Lithoxoidou, C. Ziogou, T. Vafeiadis, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Malfunction Diagnosis in Industrial Process Systems Using Data Mining for Knowledge Discovery", IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE’17), Madeira, Portugal, 27-29 June 2017.
 39. T. Vafeiadis, D. Ioannidis, C. Ziazios, I.N. Metaxa, D. Tzovaras, "Towards robust early stage data knowledge-based inference engine to support zero-defect strategies in manufacturing environment", 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM’17), Modena, Italy, 27-30 June 2017.
 40. P. Fraternali, S. Herrera, J. Novak, M. Melenhorst, D. Tzovaras, S. Krinidis, A.E. Rizzoli, C. Rottondi, F. Cellina, "enCOMPASS – An Integrative Approach to Behavioural Change for Energy Saving", Workshop on Energy Efficient Solutions Based on IoTeeSIoT 2017 (GIoT’17), Geneva, Switzerland, 06-09 June 2017.
 41. Y. Guan, J.C. Vasquez, J.M. Guerrero, N. Samovich, S. Vanya, V. Oravec, R. Garcia-Castro, F. Serena, M. Poveda-Villalon, C. Radojicic, C. Heinz, C. Grimm, A. Tryferidis, D. Tzovaras, K. Dickerson, M. Paralic, M. Skokan, T. Sabol, "An Open Virtual Neighbourhood Network to Connect IoT Infrastructures and Smart Objects – VICINITY", Global IoT Summit (GIoTS-2017), 6-9 June 2017, Geneva, Switzerland, DOI: 10.1109/GIOTS.2017.8016233
 42. T. Theodorou, Α. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Short-Term Traffic Prediction Under both Typical and Atypical Traffic Conditions using a Pattern Transition Model", 3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Portugal 2017
 43. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Personalized Evacuation Guidance in Urban Envi-ronments", in Proc. of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece, accepted for publication
 44. E. Taka, K. Papachristou, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "Physical Forces aware of Aging Simulation on Cultural Heritage Artifacts", 3DTV Conference 2017, accepted for publication
 45. A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Affective State Aware Biometric Recognition", in Proc. of the 23rd ICE/IEEE ITMC Conference
 46. E. Taka, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "On the potential of Simulation enhanced Conservation of CH Artifacts", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977688.
 47. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Real-Time Multi-Space Incident Detection System for Indoor Environments", 2nd International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations (BIM’17), Alicante, Spain, 10-12 May 2017.
 48. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), 2-4 April, 2017, Perth, Western Australia
 49. K. Mochament, A. Agathangelidis, E. Polychronidou, I. Kalamaras, P. Moschonas, C. Palaskas, K. Stamatopoulos, A. Chailyan, N. Overby, P. Marcatili, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "3D protein-structure-oriented discovery of clinical relations across Chronic Lymphocytic Leukemia patients", In International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), 2017, to appear.
 50. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Η γλωσσική απόδοση ως δείκτης αμυδρών αλλαγών στους υποτύπους της ΗΝΔ", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 51. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Magnification Approach for enhancing the Insight in Data Visualizations", In Proc. of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Im-aging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP, 29-39, Porto, Portugal, 2017
 52. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Scale-and-Stretch Approach for Image Retargeting", in Proc. of the 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), Naples, Italy, pp. 7-14, 2016
 53. K. Rejdak, S. Szklener, A. Korchut, J. Gerlowska, U. Skrobas, K. Grabowska, C. Abdelnour, N. Tantinya, J. Hernandez, J.C. Ribes, D. Tzovaras, RAMCIP Group, "The Robotic Assistant for MCI Patients (RAMCIP) with Proactive Functions", 141st Annual Meeting of the American Neurological Association, Baltimore, MD, USA, October 2016
 54. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, I.N. Metaxa, C. Ziazios, D. Tzovaras, "A Real-Time Fall Detection System for Maintenance Activities in Indoor Environments", 3rd IFAC AMEST Workshop – Maintenance Technologies for Performance Enhancement (IFAC-AMEST'16), Biarritz, France, 19-21 October 2016.
 55. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments", 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, October 16 - 18, 2016 Wroclaw, Poland.
 56. N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Scan4Reco: Towards the digitized conservation of Cultural Heritage Assets via spatiotemporal (4D) Reconstruction and 3D Printing", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2016), 2016.
 57. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "A New Method for the Assessment of Discourse Comprehension Abilities of Older Adults with Mild Cognitive Impairment", 9th Annual international conference on Pervasive Technologies Related to Assisted Environments
 58. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", IFIP Advances in Information and Communication Technology , vol. 475, pp. 600-610, 2016.
 59. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language Intervention Support in Detection and Dynamic Monitoring of Dementia", (in Greek), 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”-HICICTE 2016, September 23 - 25, 2016 Ioannina, Greece.
 60. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Building Multi-Occupancy Analysis & Visualization Through Data Intensive Processing", 12th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Thessaloniki, Greece, 16-18 September 2016
 61. A. Drosou, N. Dimitriou, N. Sarris, A. Konstantinidis, D. Tzovaras, "Research directions for harvesting cross-sectorial correlations towards improved policy making", Data for Policy 2016, 2016.
 62. G. Apostolou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. E. Borges, D. Casado-Mansilla, D. Lopez-de-Ipina, "GreenSoul: A novel platform for the reduction of energy consumption in communal and shared spaces", 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA'16), Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016.
 63. S. Zikos, S. Rogotis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Human-Resources Optimization & Re-Adaptation Modelling in Enterprises", 11th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM’16), Limassol, Cyprus, 07-09 September 2016
 64. T. Vafeiadis, D. Ioannidis, S. Krinidis, C. Ziogou, S. Voutetakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Real-time incident detection: An approach for two interdependent time series", European Signal Processing Conference (EUSIPCO’16), Budapest, Hungary, 29 August – 02 September 2016, pp. 1418-1422.
 65. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, "Design of a Knowledge-Enabled Supervisory Framework for the Detection of Abnormal Conditions at Process Pilot Plants", Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’16), Prague, Czech Republic, 28-31 August 2016
 66. E. Ruffaldi, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "ArchGenTool: a System-Independent Collaborative Tool for Robotic Architecture Design", 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2016), Miedzyzdroje, Poland, Aug 2016
 67. D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, A. Adamopoulou, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’16), Toulouse, France, 18-21 July 2016
 68. A. Tsolakis, D. Arena, S. Krinidis, A. Perdikakis, D. Ioannidis, D. Kyritsis, D. Tzovaras, "Semantically Enriched Industry Data & Information Modelling: A feasibility study on Shop-floor Incident Recognition", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 July 2016
 69. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "Human Aware Robot Navigation in Semantically Annotated Domestic Environments", 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Toronto, Canada, Jul 2016
 70. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, Jul 2016
 71. T. Vafeiadis, S. Krinidis, C. Ziogou, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Robust malfunction diagnosis in process industry time series", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 July 2016, pp. 111-116.
 72. I. Paliokas, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis , "A dynamic interface adaptation approach for accessible immersive environments", 10th International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI), MCCSIS 2016 Multiconference on Computer Science and Information Systems, Madeira, Portugal, 1-4 July.
 73. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Papadopoulou, D. Tzovaras, S. Voutetakis, "An intelligent decision making and notification system based on a knowledge-enabled supervisory monitoring platform", 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Portoroz Slovenia, 12-15 June 2016.
 74. Α. Salamanis, T. Theodorou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Regime-Switching Model for Short-Term Traffic Prediction under both Typical and Atypical Conditions", NIPS Workshop: Machine Learning for Spatiotemporal Forecasting, Spain 2016
 75. I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 June 2016
 76. T. Lynn, H. Xiong, D. Dong, B. Momani, G. Gravvanis, C. Filelis-Papadopoulos, A. Elster, M.M. Khan, D. Tzovaras, K. Giannoutakis, D. Petcu, M. Neagul, I. Dragon, P. Kuppudayar, S. Natarajan, M. McGrath, G. Gaydadjiev, T. Becker, A. Gourinovitch, D. Kenny, J. Morrison, "CLOUDLIGHTNING: A Framework for a Self-Organising and SelfManaging Heterogeneous Cloud", 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Rome, Italy, 23-25 April 2016, accepted.
 77. K. McGlinn, M. Weise, H. Wicaksono, N. Kaklanis, I. Petri, D. Tzovaras, W. Lawton, "Identifying Use Cases and Data Requirements for BIM Based Energy Management Processes", (2016) CIBSE Technical Symposium (CIBSE) 2016, 14-15 April 2016, Heriot Watt, Edinburgh, Scotland (accepted)
 78. N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Offering personalised cloud-based ICT solutions to elderly with cognitive impairments", (2016) Med-e-Tel 2016, 6-8 April 2016, Luxembourg
 79. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", (2016) 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), 4-8 April, 2016, Pisa, Italy (accepted)
 80. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
 81. J. Jimeno, N. Ruiz, K. Tsatsakis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Framework for the Integration of Active Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid", in PowerEng Conference, 2015, Riga, Latvia.
 82. S. Rogotis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Suspicious activity recognition in infrared imagery using Hidden Conditional Random Fields for outdoor perimeter surveillance", In The International Conference on Quality Control by Artificial Vision 2015 (pp. 95340Q-95340Q), International Society for Optics and Photonics.
 83. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 84. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 85. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 744-748.
 86. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", (2015) Studies in health technology and informatics, 217, 621-625.
 87. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), vol. 458, pp. 383-396, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 88. A. Xochelli, V. Bikos, E. Polychronidou, A. Agathangelidis, F. Charlotte, P. Moschonas, Z. Davis, M. Colombo, M. Roumelioti, L. AnnSutton, P. Groenen, M. Boudjoghra, P. Algara, A. Traverse-Glehen, A. Ferrer, E. Stalika, M. Karypidou, G. Kanellis, C. Kalpadakis, M. Mollejo, G. Pangalis, P. Vlamos, R. Amini, S. Pospisilova, D. Gonzalez, M. Ponzoni, A. Anagnostopoulos, V. Giudicelli, M. P. Lefranc, B. Espinet, P. Panagiotidis, M. A. Piris, M. Du, R. Rosenquist, T. Papadaki, C. Belessi, M. Ferrarini, D. Oscier, D. Tzovaras, P. Ghia, F. Davi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "Unique Versus Common: DiseaseBiased Immunoglobulin Gene Repertoires Along with Public Antigen Receptor Stereotypes in Marginal Zone BCell Lymphoproliferations", In Proceedings of the of the 57th ASH Annual Meeting & Exposition, Orlando, FL., USA, December 5th-8th, 2015.
 89. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Chronic Lymphocytic Leukemia Patient Classification Methodology Through Flow Cytometry Analysis", IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (IEEE BIBM 2015), November 9th-12th, 2015.
 90. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.
 91. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.
 92. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), 19-21 October 2015, Gyor, Hungary
 93. E. Polychronidou, A. Xochelli, P. Moschonas, A. Hadzidimitriou, P. Vlamos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "An informatics probabilistic method for pattern discovery in immunoglobulin amino acid sequences", In Proceedings of the of the 10th Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics (HSCBB15), Athens, Greece, October 9th-11th, 2015.
 94. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malasiotis, D. Tzovaras, "RAMCIP: Towards a Robotic Assistant to Support Elderly with Mild Cognitive Impairments at home", In Proceedings of the 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2015), Milan, Italy, September 2015.
 95. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Computational flow cytometry analysis for diagnosis assistance in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) patient data", European Society for Clinical Cell Analysis, ESCCA 2015, September 30th, 2015.
 96. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, M. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Study of EEG Power Fluctuations Enhanced by Linguistic Stimulus for Cognitive Decline Screening", 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2015), Milan, Italy.
 97. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Fast Frequent Episode Mining based on Finite-State Machines", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering pp. 199-208, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_18.
 98. St. Papadopoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, O. Abdelrahman, G. Gorbil, D. Tzovaras, "A BRPCA based approach for anomaly detection in mobile networks", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 115-125, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_10.
 99. A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, September 15-18, 2015.
 100. D. Ioannidis, A. Fotiadou, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Big Data and Visual Analytics for Building Performance Comparison", Proceedings of 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne.Biarritz, France, 14-17 September 2015.
 101. D. Stanev, P. Moschonas, K. Votis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Simulation and Visual Analysis of Neuromusculoskeletal Models and Data", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2015, 14-17 September 2015, Bayonne/Biarritz - France.
 102. S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Multi-Sensorial Network Placement for Building Performance Analysis & Evaluation and Facility Management", International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations, Bristol, UK, 09-11 September 2015.
 103. L. Sutton, P. Moschonas, A. Vardi, V. Bikos, X. Yan, M. Chatzouli, A. Anagnostopoulos, C. Belessi, N. Chiorazzi, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, A. Hadzidimitriou, "Matched Pattern Discovery across Paired Immunoglobulin Heavy and Light Chains in CLL Reveals Unique Subset-defining Amino Acid Associations", Immune Profiling in Health and Disease, Nature, Adaptive Biotechnologies, September 9th-11th, 2015, Seattle, WA, USA.
 104. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct (pp. 932-935), ACM, (2015, August)
 105. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A multi-objective approach for the clustering of abnormal behaviours in mobile networks", 2015 IEEE International Conference in Communications Work-shop (ICCW), pp.1491-1496, 2015, doi: 10.1109/ICCW.2015.7247390, doi:10.1109/ICCW.2015.7247390.
 106. S. Segkouli , I. Paliokas, D. Tzovaras, D. Giakoumis, C. Karagiannidis, "Design of novel screening environments for Mild Cognitive Impairment: giving priority to elicited speech and language abilities", 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2015, May, 20-23 2015, Istanbul, Turkey
 107. D. Ioannidis, S. Krinidis, A. Drosou, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupant-Aware Indoor Monitoring for Enhanced Building Analysis", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (simAUD’15), pp. 85-92, Washington, DC, USA, 12-15 April 2015.
 108. M. Skokan, K. Tsatsakis, A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Occupancy information in SW system for assessing energy flexibility", in MedPower CONFERENCE, 2014, Athens, Greece.
 109. S. Rogotis, D. Ioannidis, A. Tsolakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Early defect diagnosis in installed PV modules exploiting spatio-temporal information from thermal images", In The International Conference on Quantitative Infrared Thermography 2014.
 110. I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of Presence and Metacognition Enhancement in Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Social Phobias and the Fear of Flying", Interactive Technologies for Virtual and Augmented Reality (HCII 2014), LNCS 8526, Heraklion, Greece, pp. 316-328.
 111. A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", (HCII 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, pp 288-298.
 112. St. Papadopoulos, V. Mavroudis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Visual Analytics for enhancing supervised attack attribution in mobile networks", Information Sciences and Systems 2014 (ISCIS ‘14), pp.193-203 2014, doi:10.1007/978-3-319-09465-6_21, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6_21
 113. D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Human Tracking & Visual Spatio-Temporal Statistical Analysis", International Conference on Image Processing (ICIP’14), October 27-30, 2014
 114. G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A Building Performance Evaluation & Visualization System", IEEE International Conference on Big Data (BigData’14), October 27-30, 2014
 115. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", in Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece, Oct. 2013, HJNM 2014;17(Suppl1):73.
 116. A. Gaggioli, P. Cipresso, S. Serino, G. Pioggia, G. Tartarisco, G. Baldus, D. Corda, M. Ferro, N. Carbonaro, A. Tognetti, D. De Rossi, D. Giakoumis, D. Tzovaras, A. Riera, G. Riva, "A Decision Support System for Real-Time Stress Detection During Virtual Reality Exposure", 21st Medicine Meets Virtual Reality Conference, NextMed/MMVR21, vol. 196, pp. 114-120.
 117. D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Novel Probabilistic Framework to Broaden the Context in Query Recommendation Systems", In Artificial Intelligence: Methods and Applications, pp. 589-602, Proceedings of the 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Ioannina, Greece, May 2014. Springer International Publishing, 2014.
 118. E. Gakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Mining Traffic Data for Road Incidents Detection", In Proceedings of the 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014), Qingdao, China, October 8-11, 2014.
 119. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep 2014.
 120. P. Moschonas, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building Performance Simulation using Business Process Modelling", 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), September 17-19, 2014
 121. M. Eguaras-Martinez, C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, T. Brennan, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Architectural Simulation of the Integration of Building Information Modeling (BIM) & Business Process Modeling (BPM)", eeDBDM Workshop at 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), September 17-19, 2014
 122. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through Preferences: Context-Aware Recommender of Settings", HCII 2014, June 2014, Crete, Greece
 123. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Using speed dynamics for short-term traffic forecasting", In Proceedings of the 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, 16-19 June, 2014.
 124. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI), vol., no., pp.33,36, 1-4 June 2014.
 125. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014) / 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 126. S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Robust and Real-Time Multi-Space Occupancy Extraction System Exploiting Privacy-Preserving Sensors", International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP'14), May 21-23, 2014 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6877932)
 127. P. Moschonas, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A Novel Accessibility Assessment Framework for the Elderly: Evaluation in a case study on Office Design", REHAB 2014, 20-23 May, Oldenburg, Germany, pp. 366-369.
 128. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalizd web accessibility", W4A 2014, April 2014, Seoul, Korea
 129. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. Konig, D. Tzovaras, "Use of density-based cluster analysis and classification techniques for traffic congestion prediction and visualization", In Transport Research Arena (TRA 2014), Paris, France, April 14-17, 2014.
 130. D. Ioannidis, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Full-Automated Acquisition System for Occupancy and Energy Measurement Data Extraction", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (SimAUD’14) at the 2014 Spring Simulation Conference (SpringSim'14), April 13-16, 2014 (http://www.simaud.org/proceedings/download.php?f=SimAUD2014_Proceedings_LoRes.pdf)
 131. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Product Accessibility Evaluation using Virtual User Models", Research demo, IEEE Virtual Reality Conference, IEEEVR 2014, Minneapolis, Minnesota, USA, March 31st, 2014.
 132. St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Towards Visualizing mobile network data", 1st International EU FP7 NEMESYS Workshop on Mobile Network Security and Resilience (part of 28th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS), accepted for publication, October, 2013
 133. St. Papadopoulos, G. Theodoridis, D. Tzovaras, "BGPfuse: Using visual feature fusion for the detection and attribution of BGP anomalies", to appear in 10th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec) , October, 2013
 134. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. G. Konig, D. Tzovaras, "Investigating the Effect of Global Metrics in Travel Time Forecasting", To appear in Proceedings of IEEE ITSC 2013, IEEE 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems, Hague, The Netherlands, October 2013.
 135. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, 12th European AAATE Conference, 19-22 September 2013, Vilamoura, Portugal, pp. 489-493.
 136. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Automatic Kinodynamic Wheelchair Modelling for Architectural Design Accessibility Assessment", Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, 12th European AAATE Conference, AAATE 2013, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 September 2013, to appear.
 137. J. Hreno, M. Skokan, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "1st VoCamp Energy Eficiency Modeling", International Conference ICT for Sustainable Places, Workshop on EEB Data Models, Nice, 9-11 September 2013, to appear.
 138. A. Drosou, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Robust 3D Face Recognition from Low Resolution Images", in Proc. of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG), 4th – 6th September 2013, Darmstadt, Germany, pp. 289-296, 2013.
 139. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 July 2013
 140. A. Drosou, A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, N. Porfyriou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Dimensionality Reduction for enhanced 3D Face Recognition", IEEE Proceedings of IISA 2013, Athens, Greece, doi:10.1109/IISA.2013.6623708.
 141. A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, A. Drosou, C. Ilioudis, G. Pangalos, D. Tzovaras, "Geometrical Facial Feature Selection for Person Identification", IEEE Proceeding of FUSION 2013, Istanbul, Turkey
 142. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "BGPViewer: Using Graph representations to explore BGP routing changes", 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-3 July 2013
 143. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "An unsupervised behavior-based method for BGP anomaly detection and attribution", Accepted for Publication in Proceedings of IEEE International Conference on Communications 2013 (ICC '13), 9-13 June 2013, Budapest, Hungary
 144. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, 13-15 May 2013, Rio de Janeiro, Brazil
 145. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, April 28, 2013, Paris, France
 146. O. Tsigkas, D. Tzovaras, "Analysis of Rogue Anti-Virus Campaigns Using Hidden Structures in k-partite Graphs", 11th International Conference on Cryptology and Network Security (CANS 2012)
 147. P. Moschonas, A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "User Interfaces Accessibility Assessment Using Virtual User Models", International Workshop on Personalisable Media Systems & Smart Accessibility, NEM Summit October 17th, 2012 in Istanbul, Turkey
 148. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "The Save Me Project Real-Time Disaster Mitigation And Evacuation Management System", in Proc. of 7th IET System Safety Conference incorporating the Cyber Security Conference, 15-18 October 2012, Edinburgh, UK
 149. O. Tsigkas, O. Thonnard, D. Tzovaras, "Visual Spam Campaigns Analysis Using Abstract Graphs Representation", 9th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec 2012)
 150. A. Drosou, N. Porfyriou, D. Tzovaras, "Enhancing 3D Face Recognition using Soft Biometrics", in Proc. of 3DTV-Conference, pp.1, 2012, doi:10.1109/3DTV.2012.6365434.
 151. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Decision Support System for Real-Time Evacuation Management and Rescue Team Planning during Hazardous Events in Public Infrastructures", in Proc. of 12th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2012, Katowice-Ustron, Poland, October 10–13, 2012.
 152. E. Mavridou, G. Hassapis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Semantic Categorization of Web Services based on Feature Space Transformation", Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI-2012), 5-7 Oct, Piraeus, Greece, 2012.
 153. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "A Novel Unsupervised Method for Securing BGP against Routing Hijacks", 27th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2012)
 154. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Real-time Monitoring of Behavioural Parameters Related to Psychological Stress", in Proc. of 17th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference, 28 September 2012, doi:10.3233/978-1-61499-121-2-287.
 155. D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. Malavazos, "Occupancy and Business Modelling", in 9th European conference on product and process modelling (ECPPM 2012), 3rd Workshop on eeBDM, eeBIM, Reykjavik, Iceland, July 2012.
 156. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", ISVC'12, 8th International Symposium on Visual Computing, July 16-18, 2012, Rethymnon, Crete, Greece
 157. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Protrusion Fields for 3D Model Search and Retrieval based on Range Image Queries", ISVC'12, 8th International Symposium on Visual Computing, July 16-18, 2012, Rethymnon, Crete, Greece
 158. N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Biswas, P. Langdon, D. Tzovaras, "An Interoperable and Inclusive User Modelling concept for Simulation and Adaptation", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 159. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 160. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A methodology for generating virtual user models of elderly and disabled for the accessibility assessment of new products", 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, July 11-13, 2012, Linz, Austria
 161. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for multimodal retrieval and visualization of multimedia data", CGIM 2012, 18-20 June 2012, 13th IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece
 162. A. Tsakiris, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An open framework for immersive and non-immersive accessibility simulation for smart living spaces", ICOST 2012, 10th International Conference On Smart homes and health Telematics, 12-15 June, Artimino, Italy
 163. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. Nucci, V. Croce, A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J. Etzold, P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "One Size Does Not Fit All - Multimodal Search on Mobile and Desktop Devices with the I-SEARCH Search Engine", ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2012), June 5-8, 2012, Hong Kong.
 164. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. S. Nucci, V. C., A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J., P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "I-SEARCH – A Multimodal Search Engine based on Rich Unified Content Description (RUCoD)", World Wide Web 2012, EU projects track, 16-20 April 2012, Lyon, France, World Wide Web 2012, EU projects track, Lyon, France, 16-20 April 2012
 165. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, CWUAAT 2012, March 2012
 166. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", 27th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference, CSUN 2012, March, 2012, San Diego, CA
 167. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enhancing Automatic Detection of Frustration Induced During HCI with Moment-based Biosignal Features", 5th International Conference on Advances in Human-Computer Interaction (ACHI 2012), p.p. 342-347, Valencia, Spain, January 2012.
 168. P. Moschonas, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "Novel Human Factors for Ergonomy Evaluation in Virtual Environments Using Virtual User Models", ACM SIGGRAPH VRCAI 2011, The 10th International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry, 11-12 December 2011, Hong Kong, China
 169. T. Oikonomou, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Providing an IDE for creating, simulating and assessing accessible applications", 2nd AEGIS International Conference, 28-30 Nov. 2011, Brussels, Belgium.
 170. C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energy and Behavioural Modelling and Simulation for ee-Buildings Design", Proceedings of the 2nd Workshop on eeBuildings Data Models, CIB Conference W078-W012, 26-28 Oct, Sophia Antipolis, France, pp. 92-105, 2011.
 171. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An extension of UsiXML enabling the detailed description of users including elderly and disabled", in International Workshop on Software Support for User Interface Description Language, Interact 2011, Lisbon, 2011
 172. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3d objects", in Proceedings of the International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing (CGVCVIP 2011), Rome, Italy, July 2011
 173. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 174. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", July 2011, HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA
 175. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enabling Accessibility Characteristics in the Web Services Domain", HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA.
 176. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity related biometric authentication using Spherical Harmonics", IEEE International Workshop on Computer Vision for Computer Games, Colorado Springs, June 2011, doi:10.1109/CVPRW.2011.5981721
 177. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 178. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 – Microsoft Challenge, Co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, March 28-29, 2011, Hyderabad, India.
 179. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A framework for automatic simulated accessibility assessment in virtual environments", (2011) In Digital Human Modeling (pp. 302-311). Springer Berlin Heidelberg.
 180. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Enforcing accessible design of products and services through simulated accessibility evaluation", Confidence 2010, Jyväskylä, Finland, 9-10 December 2010
 181. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An Ontology for Mobility Impaired User Needs and Services", International Conference on Knowledge Engineering an Ontology Development, KEOD 2010, 25-28 October 2010, Valencia, Spain
 182. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Event-based Unobtrusive Authentication Using multi-view Image Sequences", ACM Multimedia 2010 International Conference, 25-29 October 2010, Firenze, Italy, doi:10.1145/1877868.1877886.
 183. T. Oikonomou, K. Votis, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Applying WAI-ARIA to open-source CMS Widgets- Practical Application and Results", 1st AEGIS International Conference, 7-8 Oct. 2010, Seville, Spain.
 184. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, "Towards the Creation of a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval" 2nd International ICST Conference on User Centric Media - UCMedia 2010, Palma de Mallorca, September 2010
 185. V. Darlagiannis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "On geometric and soft shape content-based search" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 26-29 September 2010, Hong Kong
 186. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity-related biometrics based on motion trajectories", BIOSIG 2010, Darmstadt, Germany, 09-10 September 2010
 187. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, (ICCHP 2010), July 14-16, 2010, Vienna University of Technology, Austria
 188. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, G. Hassapis, "Introducing Accessibility in the Web Services Domain", 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology,(ICCSIT_2010), 09-11 July 2010, Chengdu, China
 189. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Symposium on Geometry Processing 2010, ( SGP 2010 ), 5-7 July 2010, Lyon, France
 190. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML-EICS 2010, Berlin, June 2010
 191. G. Petkos, V. Darlagiannis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Utilizing Treemaps for Multicriterial Search of 3D objects", Eurographics/IEEE Symposium on Visualization, (Eurovis 2010), June 9 - 11, Bordeaux, France.
 192. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "On the potential of activity related recognition", International Conference on Computer Vision Theory and Applications, (VISAPP 2010), 17-21 May 2010, Angers, France
 193. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Evaluation Framework for Ontology Development and Management Methodologies", 7th Extended Semantic Web Conference, (ESWC10) Workshop on Ontology Repositories and Editors for SemanticWeb (ORES2010), 30 May – 03 June 2010, Heraklion, Greece
 194. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Practical Approach for applying Non-Linear Dynamics to Particle Systems" International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, (GRAPP 2010), 17-21 May 2010, Angers, France, to appear
 195. D. Kehagias, D. Tzovaras, E. Mavridou, K. Kalogirou, M. Becker, "Implementing an open reference architecture based on web service mining for the integration of distributed applications and multi-agent Systems", 9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, (AAMAS 2010), Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Toronto Canada, May 10-14 2010
 196. D. Kehagias, E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A WSDL structure based approach for semantic categorization of web service elements" 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN 2010) Athens, Greece, 4-7 May 2010
 197. K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual Simulation of Cultural Heritage Works using Haptic Interaction" 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2010), Athens, Greece, 4-7 May 2010
 198. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Conference on Web Accessibility, W4A, 26-27 April 2010, Raleigh, north Carolina, USA
 199. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "The Semantics of Personalised Web Accessibility Assessment", accepted for the 25th ACM Symposium on Applied Computing, 22-26 March, 2010, Sierre, Switzerland
 200. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, "Simulating vision impairments for Java/Swing developers using the NetBeans IDE", CSUN 25th conference, San Diego, March 22-27 2010
 201. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Approximation Simulator for Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software,(ETAPS 2010), 20-28 March 2010, Paphos, Cyprus
 202. A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Improved Accessibility in Maps for Visually Impaired Users", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software,(ETAPS 2010), 20-28 March 2010, Paphos, Cyprus
 203. E. Mavridou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Gemou, G. Hassapis, "A Data Mining Framework for Citarasa-based system", International Conference on Kansei Engineering and Emotions Research, (KEER 2010) 02-04 March 2010, Paris, France
 204. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Identifying Psychophysiological Correlates of Boredom and Negative Mood induced during HCI", 1st International Workshop on Bio-inspired Human-Machine Interfaces and Healthcare Applications - B-Interface 2010 (BIOSTEC 2010), Valencia, Spain, 21-22 January 2010
 205. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009.
 206. D. Giakoumis, D. Tzovaras, P. Daras, G.Hassapis, "Provision of Multimedia Content Search and Retrieval Services to Users on the Move" 1st International ICST Conference on User Centric Media - UCMedia 2009, Venice, Dec 2009
 207. K. Votis, T. Oikonomou, P. Korn, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "A Visual Impaired Simulator to achieve Embedded Accessibility Designs", 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009) November, 20-22, 2009,Shanghai, China
 208. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, Likothanasis, "Standalone Vision Impairments Simulator for Java Swing Applications", USAB 2009 Usability & HCI Learning from the Extreme Panorama University, Linz, November 09-10, 2009 Johannes Kepler University Linz, Austria
 209. D. Kehagias, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Towards seamless semantic integration of Web services: An ontology-based three-layer approach", 1st OASIS International Conference, 4-5 Nov. 2009, Florence, Italy.
 210. D. Kontotasiou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A survey of ontology development and management methodologies", 1st OASIS International Conference, 4-5 Nov. 2009, Florence, Italy.
 211. N. Kaklanis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Haptic navigation in the World Wide Web" HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009, LNCS5616, pp.707-715.
 212. K. Moustakas, D. Tzovaras, L. Dybkjaer, N. O. Bernsen, "A Modality Replacement Framework for the Communication between Blind and Hearing Impaired People" HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009.
 213. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A First approach to Contact-Based Biometrics for User Authentication" 3rd IAPR/IEEE International Conference on Biometrics, ICB 2009, 2 - 5 June 2009, Alghero, Italy.
 214. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Haptic Rendering through Predictive Collision Detection" HCI International 2009 HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009
 215. D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kehagias, E. Bekiaris, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", In: Proceedings of HCI 2009 Volume 9, 1-5 September, 2009
 216. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, D. Devlaminck, M. Ahn, A-M. Burns, F. Khademi, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Multimodal monitoring of the behavioral and physiological state of the user in interactive VR games" Proceedings of the eNTERFACE 2009, Geneva, Aug 2009
 217. A. Mourouzis, G-E. Kastori, K. Votis, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A Harmonised Methodology Towards Measuring Accessibility", Proceedings Volume 5, *LNCS_5614*, HCI International 2009, 19-24 July 2009, San Diego, USA.
 218. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Open Source Tool for Simulating a Variety of Vision Impairments in Developing Swing Applications", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009
 219. K. Votis, R. Lopes, D. Tzovaras, L. Carrico, S. Likothanassis, "A Semantic Accessibility Assessment Environment For Design & Development for the Web",HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009.
 220. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Towards the Universal Semantic Assessment of Accessibility", 24th ACM Symposium on Applied Computing. March 8-12, 2009, Honolulu, Hawaii, USA.
 221. E. Mavridou, D. Kehagias, K. Kalogirou, D. Tzovaras, "An Agent-based Data Mining Framework for Mass Customization in the Automotive Industry", in Proceedings of the 2008 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops. December, 2008
 222. P. Daras, D. Tzovaras, S. Dobravec, J. Trnkoczy, A. Sanna, G. Paravati, G. J. Wintterle, "Victory: a 3d search engine over p2p and wireless p2p networks", In Proceedings of the 4th Annual International Conference on Wireless Internet (p. 49). ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering), 2008, November.
 223. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "Gait authentication using distributed source coding", to be presented at IEEE International Conference on Image Processing, October 2008.
 224. V. Emmanouilidis, D. Tzovaras, M. Gemou, E. Bekiaris, "Decision Support System for the Safest and Most Cost-Efficient Routing of Dangerous Goods Vehicles", eChallenges 2008, October 2008.
 225. D. Kehagias, A. Garcia-Castro, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Semantic Web Service Alignment Tool" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany 2008.
 226. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An ontology-based service-oriented application for mobility impaired users" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany , 2008
 227. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Using Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Representation" INTERMEDIA Workshop on Hypermedia 3D Internet, Geneva, Switzerland, Oct 2008
 228. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An ontology-based framework for Web service integration and delivery to mobility impaired users", 1st World Summit, on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008
 229. K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "The Impact of a Service Oriented Approach as an Enabler for E-Government educational services for All Citizens", Springer CCIS Volume 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, 24-28 September 2008, Athens, Greece
 230. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distance Maps for Collision Detection of Deformable Models" IADIS Computer Graphics and Visualization 2008 (CGV 2008) Conference, pp. 216-220, Jul 2008
 231. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Framework for Integrating Web Services for Mobility Impaired Users", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008.
 232. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, "Preliminary Architecture of the OASIS Content Connector Module", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008
 233. D. Kehagias, I. Papadimitriou, J. Hois, D. Tzovaras, J. Bateman, "A Methodological Approach for Ontology Evaluation and Refinement", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008.
 234. K. Votis, D. Tzovaras, "A multi-layer Ontological based Framework for testing Accessibility of Applications and services", ASK-IT Final Conference, Mobility for All – The Use of Ambient Intelligence in Addressing the Mobility Needs of People with Impairments: The Case of ASK-IT, Nuremberg, Germany, 26-27 June, 2008
 235. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "A haptic rendering engine of web pages for blind users", ACM International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2008), Naples-Italy, May 2008
 236. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "Hapgets, Towards Haptically-enhanced widgets based on a User Interface Description Language", Workshop on Multimodal Interaction Through Haptic Feedback (MITH 2008), Naples-Italy, May 2008
 237. S. Perdikis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Recognition of Human Actions using Layered Hidden Markov Models", Eurographics 2008 - Short Papers, Crete, Greece, April 2008
 238. G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Approach for Range Image to 3D Model Partial Matching" Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Crete, Greece, Apr 2008
 239. V. Emmanouilidis, A. J. Patrinos, M. Gemou, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A real time decision support system for the safe and efficient routing of dangerous goods vehicles", TRA 2008, April 2008.
 240. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval based on Resulting Fields" 29th International conference on EUROGRAPHICS 2008, workshop on 3D object retrieval, Crete, Greece, Apr 2008
 241. S. Argyropoulos, Y. Damousis, D. Tzovaras, " Multimodal Biometric Authentication in Secure Environments", e-Challenge 2008, Stockholm, Sweden, in Collaboration and the Knowledge Economy: Issue, Applications, Case Studies, IOS Press, Amsterdam, March 2008
 242. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, E.Bekiaris, "A DIYD (Do It Yourself Design) e-Commerce System for Vehicle Design Based on Ontologies and 3D Visualization" 3rd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Funchal, Madeira, Portugal, Jan 2008
 243. D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Gait Identification Using the 3D Protrusion Transform" IEEE International Conference on Image Processing ICIP2007, pp. 349-352, September 2007.
 244. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "On 3D Partial Matching of Meaningful Parts" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, Texas, USA, Sep 2007.
 245. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Multimodal Fusion for Cued Speech Language Recognition" European Signal Processing Conference (EUSIPCO2007), Poznan, Poland, Sep 2007
 246. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Karpov, O. Aran, D. Tzovaras, T. Tsakiris, G. Varni, B.Kwon, "A Multimodal Framework for the Communication of the Disabled" Proceedings of the eNTERFACE 2007, Istanbul, Aug 2007
 247. I. G. Damousis, I. Cester, S. Nikolaou, D. Tzovaras, "Physiological indicators based sleep onset prediction for the avoidance of driving accidents", to be presented at the 29th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 23 -26 August, 2007, Lyon, France
 248. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e-Commerce System for Vehicle Design Based on Ontologies and 3D Visualization" 12th International Conference on Human Computer Interaction 2007, Beijing, China, Jul 2007.
 249. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Combined Use of Behavioural and Physiological Biometrics for Human Authentication - The HUMABIO Project", to be presented at IEEE EMBS 4th pHealth conference, 20-22 June, 2007, Porto Carras, Chalkidiki, Greece.
 250. K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, "Haptic Access to Conventional 2D Maps for the Visually Impaired" 3DTV conference, Kos, Greece, May 2007.
 251. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Volume Watermarking Using 3D Krawtchouk Moments" 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007), Barcelona, Spain, Mar 2007.
 252. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements", Miesenberger K., Klaus J., Zagler W. L., Karshmer A.I. (Eds.): Computers Helping People with Special Needs, 10th International Conference, ICCHP 2006, Proc. Lecture Notes in Computer Science 4061 Springer 2006, pp. 306-313, 9-11 July 2006.
 253. G. Nikolakis, K. Moustakas, D. Tzovaras, T. Harissis, "Interactive Simulation of Ancient Technology Works" 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Nikosia, November 2006.
 254. D. Kehagias, I. Tsampoulatidis, P. Daras, D. Tzovaras, "Ontologies for Mobility Impaired User Information Needs in the Domain of Tourism and Leisure" ASK-IT International Conference, Nice, France, Oct 2006
 255. D. Kehagias, E. Bekiaris, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, "An Ontological Framework for Mobility Impaired Users Service Provision", 3rd International conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer (TSTT), 25-26 August 2006, Beijing, People’s Republic of China
 256. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, B. Deville, I. Marras, J. Pavlek, "Multimodal Tools and Interfaces for the Intercommunication Between Visually Impaired and 'Deaf and Mute' People" Proceedings of the eNTERFACE 2006, Dubrovnik August 2006
 257. G. Nikolakis, G. Brochard, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Navigation Training Tool for the Visually Impaired" International Conference on Assistive Technologies for Vision and Hearing Impairment, CVHI 2006, Kufstein, July 2006.
 258. A. Mademlis, A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Content-based Search based on 3D Krawtchouk moments" 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT 2006), University of North Carolina, Chapel Hill, USA, Jun 2006
 259. I. G. Damousis, D. Tzovaras, M. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", presented at the Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI) 2006 Conference, 7-9 June, 2006, Athens, Greece.
 260. P. Daras, D. Tzovaras, A. Mademlis, A. Axenopoulos, D. Zarpalas, M. G. Strintzis, "3D search and retrieval using Krawtchouk moments" SHREC2006, 3D Shape Retrieval Contest, Technical report, UU-CS-2006-030, ISSN: 0924-3275, Jun 2006
 261. N. Karatzoulis, I. Tsampoulatidis, I. Maglogiannis, I. Zormpas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Intelligent Configurable Electronic Shop Platform based on Ontologies and 3D Visualization" 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI) 2006, Jun 2006
 262. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, "3D content-based search using sketches" International conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 361-368, Athens, Jun 2006
 263. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Mixed Reality Cane Simulation" International conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 353-360, Athens, Jun 2006.
 264. I. G. Damousis, A.. Bekiaris, D. Tzovaras, "Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis: SENSATION sensors for the development of an unobtrusive biometrics system", presented at the "Monitoring sleep and sleepiness - from physiology to new sensors", SENSATION IP International Conference, 29-30 May, 2006, Basel, Switzerland
 265. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Fuzzy Fusion of physiological indicators for hypovigilance related accident prediction", presented at the "Monitoring sleep and sleepiness - from physiology to new sensors", SENSATION IP International Conference, 29-30 May, 2006, Basel, Switzerland
 266. D. Tzovaras, G. Nikolakis, T. Harissis, V. Matsos, K. Tanis, K. Karkaletsis, "Ancient technology works presentation using interaction and gesture recognition" 2nd International Conference on Ancient Greek Technology, Athens, 17-21 October 2005, 43.
 267. P. Turner, S. Turner, D. Tzovaras, "Reliving VE Day with Activated Schemata." In M. Slater (Ed.) Proc. 8 th International Workshop on Presence, London, 21st - 23rd September 2005, 33-38.
 268. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "VRLAB: Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", ICTAMI-International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics, Alba Lulia, Romania, September 2005.
 269. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Shape-Based Techniques for Protein Classification", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Vol-II, pp. 1130-1133, Genova, Italy, September 2005.
 270. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Cane simulation for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, September 2005.
 271. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object recognition for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, September 2005.
 272. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Text-to-sign language synthesis tool", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, September 2005.
 273. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D content-based search and retrieval using the 2D polar wavelet transform", in Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing, Genoa, Italy Sep.11-14 2005, vol.2, pp. 1146-1149.
 274. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Reduction of Blocking Artifacts in Block-based Compressed Images", Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, Acivs 2005, Antwerp, Belgium, September 2005.
 275. K. Moustakas, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, S. Raidt, M. Mancas, M. Dimiccoli, E. Yagci, S. Balci, E. I. Leon, "MASTER-PIECE: A Multimodal (Gesture+Speech) Interface for 3D Model Search and Retrieval Integrated in a Virtual Assembly Application", Proceedings of the eNTERFACE 2005, pp. 62-75, August 2005.
 276. D. Koutsonanos, M. Papadogiorgaki, E. Kalapanidas, D. Tzovaras, C. Davarakis, M. G. Strintzis, "Enhancing Electronic Music Tuition Systems with Virtual Reality Tools", 5th Open Workshop of MUSICNETWORK: Integration of Music in Multimedia Applications, Vienna, Austria, July 2005.
 277. K. Moustakas, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Costume designer Creativity Utilizing Haptic Interaction in Cloth Editing Applications", in HCI International Conference 2005, Las Vegas USA, July 2005.
 278. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction with a Virtual Environment Dynamically Created from a Monoscopic Video" HCI International Conference 2005, Las Vegas USA, Jul 2005
 279. G. Nikolakis, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Representation of Images for the Blind and the Visually Impaired", in HCI International Conference 2005, Las Vegas USA, July 2005.
 280. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Ancient Technology Works Presentation Using Haptic Interaction and Gesture Recognition", in HCI International Conference 2005, Las Vegas USA, July 2005
 281. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Search and retrieval of 3D protein structures", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, April 2005.
 282. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G.Strintzis, "Protein Matching using Geometrical Characteristics" 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 283. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G.Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on Fourier Transforms" 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 284. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval Using 3D Packet Wavelet Transform and Knowledge Interpretation" First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments (SVE 2005),Villars, Switzerland, Mar 2005
 285. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Classification of 3D Models using Combined Semantical and Geometrical Information" First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments SVE2005), Villars, Switzerland, Mar 2005
 286. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Feedback Using an Efficient Superquadric Based Collision Detection Method" in First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, pp. 649 , Mar 2005
 287. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Geometry Education Haptic VR Application Based on a New Virtual Hand Representation" in IEEE VR2005, pp. 245-248, Bonn, Mar 2005
 288. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis and M. G. Strintzis, "Simulation of Ancient Technology Works using Haptic Interaction and Gesture Recognition", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, December 2004
 289. D. Koutsonanos, K. Moustakas, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Interactive Cloth Editing and Simulation in Virtual Reality Applications for Theater Professionals", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, December 2004
 290. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Representation and Simulation of Cloth and Deformable Objects", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP2004, Vol.5, pp. 3013 , October 2004
 291. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Watermarking 3D Models for Data Hiding", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2004, Singapore, October 2004
 292. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the Spherical Trace Transform", IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP 2004), Siena, Italy, October 2004
 293. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Moustakidis, M. G. Strintzis, "CyberGrasp and PHANTOM -Integration: Enhanced Haptic Access for Visually Impaired Users", proceedings of the 9-th International Conference 'Speech and Computer' (SPECOM'2004) St. Petersburg, September 2004, 507-513.
 294. G. Nikolakis, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Browser: A Haptic Environment to Access HTML Pages", proceedings of the 9-th International Conference 'Speech and Computer' (SPECOM'2004) St. Petersburg, September 2004
 295. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Non Causal Bayesian Framework for the Generation of Stereoscopic Image Sequences", 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT'04), Thessaloniki, September 2004
 296. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Shape Matching Using the 3D Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT 2004), Thessaloniki, September 2004
 297. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Watermarking for Indexing Using the Generalized Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT 2004), Thessaloniki, September 2004
 298. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Extraction of 3D Scene Structure from a Video for the Generation of 3D Visual and Haptic Representations", W3C Workshop on Multimodal Interaction, Sophia Antipolis, France, July 2004
 299. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Fast Hierarchical Simulation of Cloth and Deformable Objects using an Optimal Pyramidal Representation", International Conference on Computer Animation and Social Agents, CASA2004, Geneva, July 2004
 300. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the 3D Radon Transform", International Conference on Communications (ICC 2004), Multimedia Technologies and Services Symposium (MMTS), Paris, France, June 2004
 301. I. Tsampoulatidis, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology Based Interactive Graphic Environment for Product Presentation", in Proc. CGI 2004, pp.644 - 647, Heraklion, Crete, Greece, June 2004
 302. G. Nikolakis, G. Fergadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Mixed Reality Learning Environment for Geometry Education", Setn 04 Proc. Samos, May 2004.
 303. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Generalized Radon Transform Based 3D Feature Extraction for 3D Object C classification", 5th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisboa, Portugal, April 2004
 304. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Authoring Tool based on Efficient Object-based Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence", 2nd International Workshop on ICTs, Arts and Cultural Heritage, Athens, October 2003
 305. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, November 2002
 306. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo Image Pairs", International IEEE Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2002, Dubrovnik, Croatia, September 2002
 307. D. Simitopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Image compression for indexing based on the encoding cost map", 11th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2002), Toulouse, France, Vol. III, pp. 463-466, September 2002
 308. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "A Hybrid Algorithm for the removal of Blocking Artifacts", in Proc. of the IEEE International Conference on Multimedia, ISBN: 0780373049, pp. 161-164, Lausanne, Switzerland, IEEE Computer Society, August 2002
 309. N. Ploskas, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Neural Network Algorithm for Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", International Conference on Artificial Neural Networks ICANN 2002, Madrid, Spain, August 2002
 310. G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Reduction in JPEG Coded Images", in Proc. of the 14th International Conference on Digital Signal Processing (DSP 2002), ISBN: 0780375033, pp. 1325-1328, Santorini, Greece, IEEE Computer Society, July 2002
 311. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Feasibility Study of a Human-Computer Interaction System for the Training of Visually Impaired", 2nd Hellenic Conf. On Artificial Intelligence (SETN-2002), Apr. 2002, Thessaloniki, Greece.
 312. N. Ploskas, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strntzis, "An Efficient Neural Network Approach for Rigid and Non-Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", Neuro Fuzzy Technologies Congress, Cuba, January 2002
 313. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of Visualisations of 3D Medical Data", International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, October 2001.
 314. S. Petsas, D. Tzovaras, L. Makris, M. G. Strintzis, "WAP-based Personalised Health Care Services", Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBC 2001), Istanbul, Turkey, October 2001
 315. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the transmission of 3D Medical Images", International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, accepted for presentation, October 2001
 316. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models based on Shape Descriptions", accepted for presentation at the International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, October 2001
 317. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Reduction in Frequency Domain", IEEE International Conference on Image Processing ICIP, Thessaloniki, Greece, October 2001
 318. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Transform Domain Approach in Blocking Effect Detection", International IEEE Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2001, Malta, September 2001
 319. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Algorithm for Blockiness Reduction", EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services, Budapest, Hungary, September 2001
 320. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Blocking Artifacts of Compressed Still Images", 11th International Conference on Image Analysis and Processing, Palermo, Italy, September 2001
 321. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion Detection in Stereopairs", International Conference on Trends in Communications, EUROCON 2001, Bratislava, Slovakia, July 2001
 322. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for Smoothing DCT Compression Artifacts", 5th WSES/IEEE World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, Rethymnon, Crete, July 2001
 323. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "DTC Coefficients adjustment for deblocking compressed images", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 324. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Content-Based Search of VRML Models Using Shape Descriptors", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 325. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Detection in Compressed Data", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2001, Salt lake City, Utah, May 2001
 326. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Compound Bayes Test for Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo"
 327. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian segmentation of Stereopairs", IEEE International Conference on Multimedia and Expo. (ICME2000), New York City, August 2000
 328. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", MIE 2000 Conference, Hannover, August 2000
 329. K. Argyraki, D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Rate-Distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence Coding", Packet Video 2000 Int'l Workshop, Cagliari, May 2000
 330. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Kontkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE's Int'l Symposium Medical Imaging 2000, San Diego, CA, February 2000
 331. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Wireframes", WSG'2000 international conference, Plzen, Czech Republic, February 2000
 332. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE Medical Imaging 2000, San Diego, California USA, February 2000
 333. N. Liogas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "VRML 2.0 Authoring Tool Using SGI", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 334. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient Classification of Occlusion Areas in Stereo pairs", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 335. D. Tzovaras, D. Koutsos, M. G. Strintzis, "Efficient Head Detection Based on Color Eigenfaces", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 336. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object Articulation Based on Local 3D Motion Estimation", European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques (ECMAST'99), Madrid, Spain, May 26-28, 1999.
 337. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", Int'l Conference on Image Processing (ICIP 98), Chicago, October 1998
 338. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a Rate-Distortion Framework", EUSIPCO'98 (invited paper), Rhodes, September 1998
 339. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Robust Image Watermarking in the Subband and Discrete Cosine Transform Domain", EUSIPCO'98, Rhodes, September 1998
 340. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Analysis and Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP) Workshop 1998, Alpbach, Austria, July 12-16, 1998.
 341. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive 3D Volume Data Coding", Int'l Conference on Image and Multidimensional Digital Signal Processing, IMDSP'98, Alpbach, Austria, July 1998
 342. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Watermarking of Subband or Discrete Cosine Transformed Images", COST 254 Int'l Workshop on Intelligent Communications, pp.73-76, L'Aquila, Italy, June 1998
 343. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Non-Rigid Motion Estimation for Multiview Image Sequences Compression", in Visual Communications and Image Processing '98, San Jose, USA, January 24-30, 1998.
 344. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M.G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multiview Image Sequences", IEEE International Workshop on MODEL-BASED 3D IMAGE ANALYSIS (in conjunction with ICCV'98), Mumbai, India, January 3, 1998.
 345. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation For Efficient Multiview Image Sequence Coding", 4th Int'l Conference on Image Processing (ICIP 97), Santa Barbara, CA, October 1997
 346. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece, September 1997
 347. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Tracking of Deformable Surfaces in Multi-view Image Sequence Coding", 13th Int'l Conference on Digital Signal Processing DSP'97, Santorini, Greece, July 1997
 348. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Disparity Estimation Using Rate-Distortion Theory for Stereo Image Sequence Coding", 13th Int'l Conference on Digital Signal Processing DSP'97, Santorini, Greece, July 1997
 349. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hopfield Network for Stereo Correspondence Using Block Matching Techniques", Artificial Intelligence in Engineering AIENG 97 Conference, Capri, Italy, July 1997
 350. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Reduced Pyramid Interpolation for Lossless and Progressive Image Coding", First IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing, Princeton, N.J., U.S.A., June 1997
 351. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production", ECMAST'97 Conference, Milan, May 1997
 352. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Motion Estimation and Object Articulation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Coding", 2nd Erlangen Symposium "Advances in Digital Communication", Erlangen, April 1997
 353. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Estimation Using Rate Distortion Theory", SPIE Conference on Visual Communications and Image Processing '97, San Jose, CA, February 1997
 354. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal Decompositions for the Coding of Multichannel Images", in Int'l Workshop on Image Processing '96, Manchester, UK, Nov. 1996.
 355. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Medical Data", in the 18th Int'l Conf. IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS '96), Amsterdam, The Netherlands, Nov. 1996.
 356. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal and Subband Decompositions for the Coding of Multichannel Signals", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS'96), Norway, Sep. 1996.
 357. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Hierarchical Decompositions for Signals Coded Using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS' 96), Norway, Sep. 1996.
 358. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Heart Muscle MRI Data", in the Int'l Conf. IEEE Computers in Cardiology, USA, Sep. 1996.
 359. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Subband Coding with Lloyd-Max Quantization", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP'96), Lausanne, Sep. 1996.
 360. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, T. Sevintikidis, G. Gioumousia, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Hierarchical Coding of Noisy and Quantized Images", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP'96), Lausanne, Sep. 1996.
 361. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview Image Sequence Compression", IEEE Int'l Conference on Image Processing ICIP'96, Lausanne, September 1996
 362. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Coding of Multichannel Images Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, SPAIN, June 1996.
 363. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-Linear Principal Component Analysis and Vector Quantization for Image Coding", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, SPAIN, June 1996.
 364. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Int'l Conf. on Image Processing (ICIP'95), Washington, D.C., USA, Oct. 1995.
 365. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malasiotis, H. Sahinoglou, "Coding for the Transmission and Storage of 3-D Medical Data", in Proc. 1995 IEEE Medical Imaging Conference, San Francisco, Oct. 25-28, 1995.
 366. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Triangular Hierarchical Interpolation Algorithm for Lossless 2-D and 3-D Medical Data Compression", in Int'l Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, (Santorini), Greece, 6-8 Sep. 1995.
 367. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Depth Map Coding for Stereo and Multiview Image Sequence Transmission", in Int'l Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, (Santorini), Greece, 6-8 Sep. 1995.
 368. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Proc. International Congress on Communication and Control 95, Rhodes, Greece, Jun. 1995.
 369. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, N. Grammalidis, "Depth Map and Disparity Field Coding for the Communication of Multiview Images", Invited paper, in Int'l Conference on Digital Signal Processing (DSP' 95), Nicosia, Cyprus, Jun. 1995.
 370. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for Monoscopic and Stereoscopic 3-D Medical Data Visualization", in Int 'l. Workshop on Image Processing, Budapest, Hungary, Jun. 1994.
 371. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Motion Estimation and Compensation for Stereoscopic Image Sequence Coding", in Proc. 4th European Workshop on 3DTV, Rome, 1993.
 372. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Use of Multiresolution Techniques for Vector Field Coding in Motion and Disparity Estimation", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1993.
 373. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Multiresolution Block Matching Techniques for Motion and Disparity Estimation", in Picture Coding Symposium '93, (PCS '93), Lausanne, Switzerland, March 1993.
 374. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, I. Pitas, "Image Coding Using Non-linear Principal Component Analysis and Vector Quantization", in Proc. ISSSE'92 Int'l Conference, Paris, Sept 1992.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Human Computer Confluence in the smart home paradigm: Detecting human states and behaviours for 24/7 support of mild-cognitive impairments", Human Computer Confluence (pp. 275-293), Warsaw, Poland: De Gruyter Open. 2016. DOI: 10.1515/9783110471137-016
 2. S. Segkouli, Ι. Paliokas, D. Tzovaras, Μ. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Study of EEG Power Fluctuations Enhanced by Linguistic Stimulus for Cognitive Decline Screening", In Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (pp. 165-175). Springer International Publishing.
 3. S. Segkouli, I. Paliokas, T. Tsakiris, M. Tsolaki, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling accessibility features in enhanced VR environments for supporting spatial abilities and social interaction in elderly and MCI patients", Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Editor(s): Bamidis D. et al., Ch.8, IGI Global Topic Selections, pp. 147-162, 2014.
 4. P. Biswas, N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "An Interoperable and Inclusive User Modeling Concept for Simulation and Adaptation. In A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing", (pp. 195-236). Springer London (2013).
 5. A. Drosou, D. Tzovaras, "Activity and Event Related Biometrics", Second Generation Biometrics, E.Mordini, D. Tzovaras (Eds.), vol.11, Springer, pp. 129-148, 2012, doi:10.1007/978-94-007-3892-8_6.
 6. A. Drosou, D. Tzovaras, "Biometric monitoring of behaviour", Handbook on Ambient Assisted Living for Healthcare, Well-being and Rehabilitation, J. C. Augusto, M. Huch, A. Kameas, J. Maitland, P. McCullagh, J. Roberts, A. Sixsmith, R. Wichert (Eds.), IOS Press, vol. 11, pp. 155-177, 2012, doi:10.3233/978-1-60750-837-3-155.
 7. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Non-Linear Particle Systems for Scalable Simulation of Deformable Models", Lecture Notes in Communications in Computer and Information Science, Springer, 2012.
 8. A. Axenopoulos, P. Daras, S. Malassiotis, V. Croce, M. Lazzaro, J. Etzold, P. Grimm, A. Massari, A. Camurri, T. Steiner, D. Tzovaras, "I-SEARCH: a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval", Future Internet Assembly 2012: From Technological Promises to Reality (FIA Book 2012), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7281, DOI: 10.1007/978-3-642-30241-1, pp 130-141, 2012
 9. E. Mordini, D. Tzovaras (Eds), "Behavioral, Electrophysiological, Multimodal and Soft Biometrics: The Ethical, Legal and Social Context", Springer 2012.
 10. A. Drosou, D. Ioannidis, G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Biometric Keys for the Encryption of Multimodal Signatures" in InTech Biometrics/Book 2, ISBN 978-953-307-487-0, 2011, doi:10.5772/18639.
 11. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Haptic Rendering of HTML components and 2D maps included in web pages", in G. Ghinea, F. Andres, S. Gulliver (Eds) Multi-ple Sensorial Media Advances and Applications: New Developments in MulSeMedia, 2010, to appear.
 12. S. Argyropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distributed source coding for biometrics: A case study on gait recognition", Biometrics: Theory, Methods, and Applications, N. V. Boulgouris, K. Plataniotis, E. Micheli-Tzanakou Eds., December 2009, Willey-IEEE Press
 13. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "A Service Oriented Ontological Framework for the Semantic Validation of Web Accessibility", Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Service, IGI Global, 2009
 14. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Wiethoff, "An Ambient Intelligence Framework for the Provision of Geographically Distributed Multimedia Content to Mobility Impaired Users", In: Markus A., Cereijo R.A. Sala R. (eds.) Beyond Mobile TV: Mobile Storytelling, Creation, and Sharing, Springer, December 16, 2009
 15. K. Moustakas, S. Argyropoulos, D. Tzovaras, "A Joint Modality Recognition Framework: Case Studies in Enhanced Speech Recognition for the Disabled and Multimodal Biometric Authentication" in H. Bourlard, F. Marques, J-P. Thiran (Eds) Multimodal signal processing: methods and techniques to build multimodal interactive systems, Elsevier, Nov 2009
 16. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A First Approach to Contact-Based Biometrics for User Authentication", Advances in Biometrics, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5558/2009, Springer Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-01792-6, Thursday, June 04, 2009
 17. G. A. Triantafyllidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, "Virtual Community Practice Toolkits Using 3D Imaging Technologies", D. Akoumianakis (editor) in "Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology Lifecycle and Workflow Analysis", ISBN: 978-1-60566-340-1, pp. 227-248, April 2009
 18. D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Gravvanis, "Agent-based discovery, composition and orchestration of grid web services", Series:Computer Science, Technology and Applications, in: Recent developments in Grid Technology and Applications, Nova Science Publishers, April 2009
 19. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Content-Based Search and Retrieval of CAD Objects" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009,ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 20. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Object Watermarking" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009,ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 21. M. Wiethoff, S. Sommer, S. Valjakka, K. V. Isacker, D. Kehagias, D. Tzovaras, "User Needs for Mobility Improvement for people with Functional Limitations", In S. Pinder (ed.) Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech, Oct. 2008
 22. D. Tzovaras Ed., "Multimodal Interfaces: From Signals to Interaction", Springer, March 2008.
 23. L. Makris, N.Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e commerce system for vehicle design based on Ontologies and 3D Visualization" in I.Maglogiannis et al (eds.) "Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Series, IOS Press, Jan 2007
 24. I. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", IFIP Artificial Intelligence Applications and Innovations, Volume: 204 (2006), August 2006, pp.345-352, ISSN 1571-5736
 25. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements, Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science", Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4061/2006, ISBN 978-3-540-36020-9, Wednesday, July 19, 2006.
 26. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Interactive Simulation of Deformable Objects for Medical Applications" Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 27. G. Nikolakis, D. Koutsonanos, P. Daras, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction In Medical Virtual Environments" Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 28. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production" Lecture Notes in Computer Science (Electronic Publication), S.Flida, M.Morganti Eds., Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 1242, Apr 2006
 29. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, G. Nikolakis, D. Tzovaras, G. Litos, M. G. Strintzis, "User Interface enviroment and Image Communication in Mobile Tele-Echography" M-Health: Emerging Mobile Health Systems, Eds: R. H.Istepanian, S. Laxminarayan, C. S. Pattichis, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-26558-9, Dec 2005
 30. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Access to Virtual Models of Real Data for Training the Visually Impaired" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag Integrative Psychiatrie, ISBN 3-85184-027-5, Jun 2005
 31. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interface for the Performance of a Remote Echography Examination" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag a Remote Echography Examination, Jun 2005
 32. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Combined Indexing and Watermarking of 3D Models using the Generalized 3D Radon Transform", Multimedia Security Handbook, B.Fuhrt and D.Kirouski Eds, CRC Press, pp 733-758, ISBN 0-8493-2773-3, December 2004
 33. D. Tzovaras, "Multimodal Interfaces for people with Disabilities", in SIMILAR Dreams, Multimodal Interfaces in Our Life, UCL Presses, 2004, pp 107-131, ISBN:2-930344-91-1.
 34. I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology-Based E-government Thematic Services Based on Topic Maps", On the Move to Meaningful Internet Systems 2004, eds. R. Meersman, Z. Tari and A. Corsaro, Springer-Verlag Heidelberg, October 2004.
 35. N. Karatzoulis, K. Davarakis and D. Tzovaras, "Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body: R&D Projects", in Strintzis and Sarris Editors, 3D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body IDEA Group Publishing, pp. 341-375, April 2004
 36. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Virtual Environments for the Training of Visually Impaired", S. Keates, PJ Clarkson, PM Langdon and P Robinson (eds.), Universal Access and Assistive Technology, SPRINGER-VERLAG LONDON LIMITED, London, March 2002

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: