Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. D. Casado-Mansilla, I. Moschos, O. Kamara-Esteban, A. Tsolakis, C. E. Borges, S. Krinidis, A. Irizar-Arrieta, K. Kitsikoudis, A. Pijoan, D. Tzovaras, D. L’opez-de-Ipina, "A Human-centric & Context-aware IoT Framework for Enhancing Energy Efficiency in Buildings of Public Use", IEEE Access, 2018, accepted for publication.
 2. J. Gerłowska, U. Skrobas, K. Grabowska-Aleksandrowicz, A. Korchut, S. Szklener, D. Szczesniak-Stanczyk, D. Tzovaras, K. Rejdak, "Assessment of Perceived Attractiveness, Usability, and Societal Impact of a Multimodal Robotic Assistant for Aging Patients With Memory Impairments", Frontiers Neurology, 2018, accepted for publication
 3. E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Automatic categorization of Web Service elements", International Journal of Web Information Systems, 14(2), to appear, 2018.
 4. T. Vafeiadis, S. Zikos, D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Occupancy Inference based on Machine Learning Techniques", IEEE Computer Society Special Technical Community on Sustainable Computing, vol. 6, no. 2, April 2018.
 5. T. Vafeiadis, C. Ziogou, G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Early Malfunction Diagnosis of Industrial Process Units Utilizing Online Linear Trend Profiles and Real Time Classification", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2018, Vol.32, iIsue 9, p. 1313-1325.
 6. S. Nousias, A. Lalos, G. Arvanitis, K. Moustakas, T. Tsirelis, D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "An mHealth System for Monitoring Medication Adherence in Obstructive Respiratory Diseases Using Content Based Audio Classification", IEEE Access, Vol. 6, March 2018.
 7. I. Paliokas, N. Tsoniotis, K. Votis, D. Tzovaras, "Trustworthy Blockchain Technology Platform in Connected Consumer Oriented Medical Devices Environments", IEEE Consumer Electronics Magazine, Special Issue: Blockchain Technologies for Consumer Electronics, 2018 (In press).
 8. E. Polychronidou, I. Kalamaras, A. Agathangelidis, L. A. Sutton, X. J. Yan, V. Bikos, A. Vardi, K. Mochament, N. Chiorazzi, C. Belessi, R. Rosenquist, P. Ghia, K. Stamatopoulos, P. Vlamos, A. Chailyan, N. Overby, P. Marcatili, A. Hatzidimitriou, D. Tzovaras, "Automated Shape-based Clustering of 3D Immunoglobulin Protein Structures In Chronic Lymphocytic Leukemia", BMC Bioinformatics, 2018 (In press).
 9. C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "Large-scale simulation of a self-organizing self-management cloud computing framework", The Journal of Supercomputing, Volume 74, Issue 2, pp 530–550, 2018
 10. A. Makaratzis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "Energy modeling in cloud simulation frameworks", Future Generation Computer Systems, Vol. 79, Part 2, pp. 715-725, ISSN 0167-739X, 2018 [http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.06.016]
 11. I. Kalamaras, A. Zamichos, A. Salamanis, A. Drosou, D. Kehagias, G. Margaritis, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 2, pp. 487-496, Feb. 2018, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143
 12. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A real-time, multi-space incident detection system for indoor environments", International Journal of Safety and Security Engineering, vol.8, no. 2, pp. 266-275, 2018
 13. P. Zafeiridi, K. Paulson, R. Dunn, E. Wolverson, C. White, J. A. Thorpe, M. Antomarini, F. Cesaroni, F. Scocchera, I. Landrin-Dutot, L. Malherbe, H. Lingiah, M. Bérard, X. Gironès, M. Quintana, U. Cortés, C. Barrué, A. Cortés, I. Paliokas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Web-Based Platform for People with Memory Problems and Their Caregivers (CAREGIVERSPRO-MMD): Mixed-Methods Evaluation of Usability", JMIR Formative Research, 2(1): e4, 2018 [doi:10.2196/formative.9083]
 14. C. Loitsch, G. Weber, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs", User Modeling and User-Adapted Interaction, December 2017, Volume 27, Issue 3–5, pp 445–491. DOI: https://doi.org/10.1007/s11257-017-9196-z
 15. T. Vafeiadis, N. Dimitriou, D. Ioannidis, T. Wotherspoon, G. Tinker, D. Tzovaras, "A framework for inspection of dies attachment on PCB utilizing machine learning techniques", Journal of Management Analytics, 2018, Vol. 5, Issue 2, p. 81-94.
 16. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, I. Lazarou, C. Karagiannidis, F. Vlachos, M. Tsolaki, "A Computerized Test for the Assessment of Mild Cognitive Impairment Subtypes in Sentence Processing, Aging, Neuropsychology, and Cognition", Aging, Neuropsychology and Cognition, pp. 1-23, 2017.
 17. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language performance: an indicative marker for subtle changes in MCI subtypes", Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Vol. 20, No. 2, pp. 131-139, 2017.
 18. D. Ioannidis, S. Zikos, S. Krinidis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupancy Driven Facility Management and Building Performance Analysis", WIT International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 12, No. 7, pp. 1155-1167, 2017
 19. D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, I. Moschos, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", Springer Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 21, No. 3, pp 521–535, 2017.
 20. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Media enhanced educational and training interventions for people at risk of Alzheimer’s disease", Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Vol. 20, No. 2, pp. 104-111, 2017.
 21. D. Arena, A. Tsolakis, S. Zikos, S. Krinidis, C. Ziogou, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, D. Kiritsis, "Human resource optimisation through semantically enriched data", International Journal of Production Research, Vol. 56, No. 8, pp. 2855-2877, DOI: https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1415468, 2017.
 22. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, G. Arvanitis, C. Sougles, K. Moustakas, K. Votis, S. Verbanck, O. Usmani, D. Tzovaras, "Substance deposition assessment in obstructed pulmonary system through numerical characterization of airflow and inhaled particles attributes", BMC Medical Informatics and Decision Making, 17 (Suppl 3): 173, 2017. [doi: 10.1186/s12911-017-0561-y]
 23. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
 24. S. Zygouris, K. Ntovas, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, C. Karagiannidis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease 56, no. 2 (2017): 619-627
 25. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, Vol. 3, No. 2, pp. 83–97, 2016, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 26. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, No. 14, pp. 15923-15949, 2016, doi:10.1007/s11042-016-3886-0
 27. S. Zikos, A. Tsolakis, D. Meskos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Conditional Random Fields - based approach for real-time building occupancy estimation with multi-sensory networks", Automation in Construction, Volume 68, August 2016, Pages 128-145, ISSN 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2016.05.005
 28. K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer Graphics & Animation (IJCGA), Vol.6, No.1, pp. 10-20, 2016, DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
 29. A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", IEEE Trans. on Intelligent Transportation, Vol. 17, No. 6, pp. 1678 - 1687, 2016, doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
 30. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, pp. 49–62, 2016
 31. A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A context-aware method for building occupancy prediction", Energy and Buildings 110 (2016): 229-244.
 32. V. Bikos, M. Karypidou, E. Stalika, P. Baliakas, A. Xochelli, L.-A. Sutton, G. Papadopoulos, A. Agathangelidis, E. Papadopoulou, Z. Davis, P. Algara, G. Kanellis, A. Traverse-Glehen, M. Mollejo, A. Anagnostopoulos, M. Ponzoni, D. Gonzalez, S. Pospisilova, E. Matutes, M. A. Piris, T. Papadaki, P. Ghia, R. Rosenquist, D. Oscier, N. Darzentas, D. Tzovaras, C. Belessi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "An Immunogenetic Signature of Ongoing Antigen Interactions in Splenic Marginal Zone Lymphoma Expressing IGHV1-2*04 Receptors", Biology of Human Tumors, Vol. 22 (8), pp.2032–40, 2016.
 33. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Novel Graph-based Descriptor for the Detection of Billing-related Anomalies in Cellular Mobile Networks", IEEE Trans. Mobile Comput., Vol. 15, No. 11, pp. 2655-2668, doi: 10.1109/TMC.2016.2518668.
 34. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. S. Usmani, "The Digital Asthma Patient: The History and Future of Inhaler Based Monitoring Devices", Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, Volume: 29, Issue: 3, pp: 219-232, 2016.
 35. St. Papadopoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Border gateway protocol graph: detecting and visualizing internet routing anomalies", IET Information Security, Vol. 10, No. 3, pp. 125–133, 2016, doi:10.1049/iet-ifs.2014.0525.
 36. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, No. 1, pp. 142-173, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 37. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M. F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards standardisation of user models for simulation and adaptation purposes", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, No. 21, pp. 1–28, 2016.
 38. S. Rogotis, C. Palaskas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Recognizing suspicious activities in infrared imagery using appearance-based features and the theory of hidden conditional random fields for outdoor perimeter surveillance", Journal of Electronic Imaging, Vol. 24, No. 6, pp. 061111-(1–10), 2015
 39. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Vol. 51, pp. 120–136, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 40. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.
 41. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, T. Tsakiris, M. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Novel Virtual User Models of Mild Cognitive Impairment for Simulating Dementia", Computational and Mathematical Methods in Medicine, Vol. 2015, pp.1–15, 2015, http://dx.doi.org/10.1155/2015/358638.
 42. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Els. Pattern Recognition, vol. 48, pp. 1743-1759, 2015, doi: 10.1016/j.patcog.2014.12.008.
 43. M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015
 44. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras , "Multi-Objective Optimization for Multimodal Visualization", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 16, No. 5, pp. 1460–1472, 2014, doi: 10.1109/TMM.2014.2316473.
 45. C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, M. Eguaras-Martinez, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Sensor Placement for BPM Analysis of Buildings in Use to Implement Energy Savings Through Building Performance Simulation", Journal of Engineering and Architecture, vol. 2, no. 2, pp. 119-133, December 2014.
 46. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M.F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards Standardization of User Models for Simulation and Adaptation Purposes", Universal Access in the Information Society, Springer, Vol. 15 No.1, pp. 21-48, 2014.
 47. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126, 2014.
 48. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Vol. 13, No. 2, pp. 227-248, 2014.
 49. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 40, pp. 1–10, 2014.
 50. L. A. Sutton, G. Papadopoulos, A. Hadzidimitriou, S. Papadopoulos, E. Kostareli, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, "An Entity Evolving into a Community: Defining the Common Ancestor and Evolutionary Trajectory of Chronic Lymphocytic Leukemia Stereotyped Subset# 4", Molecular Medicine, Vol. 20, No. 1, p. 720, 2014.
 51. D. J. A. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, C. Papaxanthis, "Application of intermittent galvanic vestibular stimulation reveals age-related constraints in the multisensory reweighting of posture", Neuroscience letters, Vol. 561, pp. 112–117, 2014.
 52. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for retrieval and interactive visualization of multimodal data", Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 12, No. 2, pp. 28–39, 2013.
 53. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 54. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, Vol. 8, No. 2, pp. 159–174, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 55. E. Mavridou, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Mining Affective Needs of Automotive Industry Customers for Building a Mass-Customization Recommender System", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No.2, pp.251-265, 2013.
 56. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Vol. 12. No. 4, pp. 403-425, 2013, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0
 57. C. Malavazos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, "Activity based & behavioural occupancy modelling for EE building design", Re. Revista de Edificación, Vol. 41–42, pp. 109–119, 2013.
 58. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. Petrou, "Systematic Error Analysis for the Enhancement of Biometric Systems using Soft Biometrics", IEEE Signal Process. Letters, Vol. 19, No. 12, pp. 833 - 836, 2012, doi:10.1109/LSP.2012.2221701.
 59. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3D objects", IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 18-31, ISSN: 1646-3692, 2012
 60. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Subject-dependent biosignal features for increased accuracy in psychological stress detection", International Journal of Human-Computer Studies, 71 (4). 425-439, April 2013, doi:10.1016/j.ijhcs.2012.10.016
 61. D. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, C. Papaxanthis, "Age-dependent modulation of sensory reweighting for controlling posture in a dynamic virtual environment", Age, Vol. 34. No. 6, pp. 1381–1392, 2012, DOI: 10.1007/s11357-011-9310-9
 62. E. Biersack, Q. Jacquemart, F. Fischer, J. Fuchs, O. Thonnard, G. Theodoridis, D. Tzovaras, P. A. Vervier, "Visual analytics for BGP monitoring and prefix hijacking identification", IEEE Network Magazine, Vol. 26, No. 6, pp. 33-39, Nov. 2012
 63. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", Advances in Visual Computing, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 7432, pp. 696-705, 2012.
 64. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Using Activity-Related Behavioural Features towards more Effective Automatic Stress Detection", PLoS ONE, Vol. 7, No. 9, e43571, 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043571
 65. D. Tzovaras, A. Drosou, "Continuous Authentication using activity-related Traits", SPIE Newsroom, doi:10.1117/2.1201204.004199, pp. 1-4, 2012.
 66. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Spatiotemporal analysis of human activities for biometric authentication", Journal of Computer Vision and Image Understanding, Vol. 116, No. 3, pp. 411-421, Mar. 2012, doi:10.1016/j.cviu.2011.08.009.
 67. P. Daras, A. Axenopoulos, V. Darlagiannis, D. Tzovaras, X. Le Bourdon, L. Joyeux, A. Verroust-Blondet, V. Croce, T. Steiner, A. Massari, A. Camurri, S. Morin, A-D. Mezaour, L. Sutton, S. Spiller, "Introducing a Unified Framework for Content Object Description", International Journal of Multimedia Intelligence and Security, Vol. 2, No. 3-4, pp. 351-375, 2011, DOI 10.1504/IJMIS.2011.044765
 68. A. Drosou, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive multi-modal Biometric Recognition Approach using Activity-related Signatures", IET Computer Vision Journal, Vol. 5, No. 6, pp.367–379, Nov. 2011, doi:10.1049/iet-cvi.2010.0166.
 69. D. Giakoumis, D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Hassapis, "Automatic Recognition of Boredom in Video Games using novel Biosignal Moment-based Features", IEEE Trans. on Affective Computing, Vol. 2, No. 3, pp. 119–133, Sep. 2011.
 70. K. Moustakas, L. Dybkjaer, O. Aran, D. Tzovaras, N. O. Bernsen, "Using Modality Replacement to Facilitate Communication, Between Blind and Hearing Impaired People" IEEE Multimedia, vol. 18, no. 2, pp. 26-37, April 2011
 71. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive Behavioural and Activity Related Multi-modal Biometrics: The ACTIBIO Authentication Concept", The Scientific World Journal, Vol. 11, pp. 503–519, Mar. 2011.
 72. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 24, No. 3, pp. 214–236, Mar. 2011, DOI: 10.1002/cpe.1818
 73. G. Stavropoulos, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model Search and Retrieval From Range Images Using Salient Features", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 12, No. 7, pp. 692–704, Nov. 2010.
 74. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, I. Damousis, M. Braun, S. Boverie, C. Ris, "Biometric template security in multimodal biometric systems based on error correcting codes", Journal of Computer Security, Vol. 18, No. 1, pp. 161–185, 2010, DOI 10.3233/JCS-2010-0369
 75. S. M. Radhakrishnan, V. Hatzitaki, A. Vogianou, D. Tzovaras, "The Role of Visual Cues in the Acquisition and Transfer of a Voluntary Postural Sway Task", Gait and Posture, Vol. 32, No. 4, pp. 650–655, 2010.
 76. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Map-Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, Vol. 17, No. 3, pp. 24–33, Jul.-Sep. 2010.
 77. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Com-puter Graphics Forum, vol. 29, no. 5, pp. 1595-1604, August 2010
 78. K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Stavropoulos, "Gait recognition using geometric features and soft biometrics" IEEE Signal Processing Letters, vol. 17, no. 4, pp. 367-370, Apr 2010
 79. D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Semantic Web service-oriented application for mobility impaired users", International Journal of Social and Humanistic Computing, Vol. 1, No. 2, pp.149-162, 2009.
 80. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Description and Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol11, Issue 8, pp. 1422-1433, Dec 2009
 81. A. Mademlis, K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel 2D Urban Map Search Framework Based on Attributed Graph Matching", IEEE Multimedia, December 2009.
 82. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval using the 3D Shape Impact Descriptor", Pattern Recognition, Vo. 42 , No. 11, pp. 2447–2459, Nov. 2009.
 83. D. Giakoumis, M. Lazaridis, J. Trnkoczy, A. Axenopoulos, G. Paravati, A. Sanna, F. Lamberti, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Search and retrieval of multimedia objects over a distributed P2P network for mobile devices" , IEEE Wireless Communications, Vol. 16, No. 5, pp. 42–49, Oct. 2009.
 84. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "A Channel Coding Approach for Human Authentication from Gait Sequences" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.4, no.3, pp.428 - 440, Sep 2009.
 85. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, "3D content-based search using sketches" International Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No.1, pp. 59–67, Jan. 2009.
 86. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Interactive Mixed Reality White Cane Simulation for the Training of the Blind and the Visually Impaired" International Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No. 1, pp. 51–58, Jan 2009.
 87. K. Karpouzis, J. Soldatos, D. Tzovaras, "Introduction to the special issue on emerging multimodal interfaces", Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No. 1, pp. 1–2, 2009.
 88. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Fuzzy Fusion of Eyelid Activity Indicators for Hypovigilance Related Accident Prediction", IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9, Νο. 3, pp. 491–500, Sep. 2008.
 89. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled" Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.
 90. A. Mademlis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Combining Topological and Geometrical Features for Global and Partial 3D Shape Retrieval", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 10, No. 5, pp. 819–831, Aug. 2008.
 91. K. Votis, C. Alexakos, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Pushing the limits of service-oriented architecture and introducing accessibility terms into a public educational web interaction environment", International Journal of Knowledge and Learning Inderscience, Vol. 4, No. 6, pp. 567–582, 2008.
 92. I.G. Damousis, D. Tzovaras, A. Bekiaris, "Unobtrusive multimodal biometric authentication – The HUMABIO Project concept", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Vol. 2008, No. 1, pp. 1-11, 2008. doi:10.1155/2008/265767
 93. T. Pun, P. Roth, G. Bologna, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Image and video processing for visually handicapped people", Eurasip International Journal on Image and Video Processing, Vol. 2007, No. 5, p.4, 2007.
 94. D. Ioannidis, D. Tzovaras, I. G. Damousis, S. Argyropoulos, K. Moustakas, "Gait Recognition using Compact Feature Extraction Transforms and Depth Information", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 2, No. 3, pp. 623–630, Sep. 2007.
 95. K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, C. Thillou, B. Gosselin, "Haptic Access to Conventional 2D Maps for the Visually Impaired" Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 1, No. 2, pp. 13–19, Jun. 2007.
 96. K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, "Simulating the use of ancient technology works using advanced virtual reality technologies", International Journal of Architectural Computing, Special Issue on Cultural Heritage, Vol. 5, No. 2, pp. 256–282, Jun. 2007.
 97. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", Personal and Ubiquitous Computing, April 25, 2007, ISSN 1617-4909 (Print) 1617-4917 (Online), Springer London.
 98. B. L. Bonnaud, A. Caplier, I. Damousis, F. Jourde, J-Y L. Lawson, L. Nigay, M. Serrano, D. Tzovaras, "Multimodal Signal Processing and Interaction for a Driving Simulator: Component-based Architecture", Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 1, No 1, March 2007, pp. 49-58, ISSN-Electronic 1783-8738, ISSN-paper 1783-7677.
 99. D. Zarpalas, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Using the Spherical Trace Transform", Eurasip Journal on Advances in Signal Processing, Vol.2007, article ID 23912, pp. 1-14, Jan 2007, doi:10.1155/2007/23912
 100. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "SQ-Map: Efficient Layered Collision Detection and Haptic Rendering" IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 13, no. 1, pp. 80 - 93, Jan 2007
 101. K. Moustakas, G. Nikolakis, K. Kostopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Rendering of Visual Data for the Visually Impaired" IEEE Multimedia Magazine, vol. 14, no. 1, pp. 62-72, Jan 2007
 102. S. N. Efstratiadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Partition Priority Wavelet Image Compression", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 5, No. 7, July 1996, pp. 1111-1124.
 103. P. Daras, D. Zarpalas, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Shape-Structure Comparison Method for Protein Classification", IEEE/ACM transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Vol. 3, No. 3, pp. 193-207, Jul 2006
 104. K. Moustakas, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, S. Raidt, M. Mancas, M. Dimiccoli, E. Yagci, S. Balci, E. I. Leon, M. G. Strintzis, "MASTERPIECE: Physical Interaction and 3D content-based search in VR Applications" IEEE Multimedia Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 92-100, Jul 2006
 105. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient 3D model search and retrieval using generalized 3D radon transforms" IEEE Transactions on Multimedia, Volume 8, No 1, pp. 101-114, Feb 2006.
 106. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Generation Based on Efficient Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 15, No. 8, pp. 1065 - 1073, Aug 2005
 107. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malasiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models Based on Shape Descriptors" IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 7, No 1, pp. 114-126, Feb 2005.
 108. H. Abie, B. Foyn, J. Bing, B. Blobel, P. Pharow, J. Delgado, S. Karnouskos, O. Pitkanen, D. Tzovaras, "The need for a digital rights management framework for the next generation of e-government services", Electronic Government, Vol. 1, No. 1, pp. 8–28, 2004.
 109. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malasiotis, M. Stavrakis, "Design and Implementation of Haptic Virtual Environments for the Training of Visually Impaired", IEEE Trans. on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 12, No. 2, pp.266-278, June 2004
 110. G. A. Triantafyllidis, M. Varnuska, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for the Enhancement of JPEG Coded Images", Computers & Graphic: An International Journal of Systems & Applications in Computer Graphics (ISSN 0097-8493), vol. 27(4), pp. 529-534, Elsevier, August 2003
 111. F. Tsalakanidou, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Depth and Color Eigenfaces for Face Recognition", Elsevier Mathematics & Computer Science: Pattern Recognition Letters, Vol. 24, No. 9–10, pp. 1427–1435, Jun. 2003.
 112. N. Ploskas, D. Simitopoulos, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "Rigid and Non-Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", Elsevier Signal Processing: Image Communication Journal, Vol. 18, Issue 3, pp.185-202, March 2003
 113. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Detection and Reduction in Compressed Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.12, No.10, pp.877-890, October 2002
 114. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian Approach for Segmentation in Stereo Image Sequences", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP), Special Issue on Signal Processing for 3D Imaging and Virtual Reality, Vol. 2002, No. 10, October 2002
 115. G. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "Combined Frequency and Spatial Domain Algorithm for the Removal of Blocking Artifacts", EURASIP Journal on Applied Signal Processing (JASP) (ISSN 1110-8657), Special Issue on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, Part II, vol. 2002(6), pp. 601-612, Hindawi Pub., June 2002
 116. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation and Coding of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Trans. on Image Processing, vol 10, no. 8, pp.1133-1151, August 2001
 117. D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, K. Argyraki, M. G. Strintzis, "Rate-distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence", European Transactions on Telecommunications, Vol. 12, No. 3, pp.189-195, May 2001
 118. N. V. Boulgouris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Image Compression Based on Optimal Prediction, Adaptive Lifting and Conditional Arithmetic Coding", IEEE Trans.on Image Processing, Vol.10, No.1, pp. 1-14, January 2001
 119. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Lossless Coding of Multichannel Signals Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 9, No. 10, pp.1811-1817, October 2000
 120. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion and Visible Backgroumd and Foreground areas in Stereo: A Bayesian Approach", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol.10, No.4, pp.563-576, June 2000
 121. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol. 19, No.6, pp.652-662, June 2000
 122. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive Image Coding", IEEE Trans. on Circuits and Systems II, Vol.47, No.4, pp.332-340, April 2000
 123. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.10, No.1, pp.158-166, February 2000
 124. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Analysis and Coding", Image Communication Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 817-840, August 1999
 125. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation and Tracking for Multiview Image Sequence Coding", Signal Processing: Image Communication Journal, Special Issue on 3D Video Technology, vol. 14, No. 1-2, pp. 95-110, November 1998
 126. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Trans. On Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 8, No. 5, pp. 547-561, September 1998
 127. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-linear Principal Component Analysis and Vector Quantization for Image Coding", IEEE Transactions Image Processing, Special Issue on Applications of Neural Networks to Image Processing, Vol. 7, No. 8, pp. 1218-1223, August 1998
 128. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Coding for the Storage and Communication of Visualizations of 3D Medical Data", Signal Processing: Image Communication, Vol. 13, No. 1, pp. 65–87, Jul. 1998.
 129. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Construction of Subband Coders using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.7, No.5, pp.649-668, May 1998
 130. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Field Estimation using Rate-Distortion Optimization", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.2, pp.171-181, April 1998
 131. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal Decomposition for Progressive Multidimensional Signal Coding using Optimal Quantizers", IEEE Trans. on Signal Processing, Special Issue on Theory and Applications of Filter Banks and Wavelets, Vol. 46, No. 4, pp. 1054–1068, Apr. 1998.
 132. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview 3D Image Generation", Image Communication, Vol.11, No.3, pp.205-230, January 1998
 133. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", International Journal of Imaging Systems and Technology (invited paper), Vol.9, pp.238-247, January 1998
 134. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for the Hierarchical Representation of Vector Valued Signals", Signal Processing, Vol.65, No.1, January 1998.
 135. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimization of Quadtree Segmentation and Hybrid 2D and 3D Motion Estimation in a rate-Distortion Framework", IEEE Trans. on Selected Areas in Communications, Special Issue on Very Low Bit Rate Coding, Vol. 15, No. 9, pp. 1726–1738, Dec. 1997.
 136. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences using Joint 3-D Motion/Disparity Compensation", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 07, No. 2, pp. 312–328, Apr. 1997.
 137. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "3D Camera Motion Estimation and Foreground / Background Separation for Stereoscopic Image Sequences", Optical Engineering, vol. 36, No. 2, pp. 574-579, Feb. 1997.
 138. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and disparity estimation using rate-distortion theory for very low bit rate and multiview image sequence coding", In Visual Communications and Image Processing'97, International Society for Optics and Photonics, Vol. 3024, pp. 352–359, Jan. 1997.
 139. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of 3D Moving Medical Data using a 3D Warping Technique", Signal Processing, (Fast Communications Section), 55(2), Dec. 1996, pp. 247-252.
 140. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Joint Three-Dimensional Motion/Disparity Segmentation for Object-Based Stereo Image Sequence Coding", SPIE Optical Engineering Journal, Special Section on Visual Communications and Image Processing, Vol.35, No.1, Jan. 1996, pp.137-144.
 141. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereo Image Sequence Coding based on 3-D Motion Estimation and Compensation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 7, 1995, pp. 129-145.
 142. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, "Evaluation of Multiresolution Block Matching Techniques for Motion and Disparity Estimation", Signal Processing: Image Communication, Vol. 6, No. 1, pp. 59–67, Mar. 1994.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. J. Rasmussen, P. Natsiavas, K. Votis, K. Moschou, P. Campegiani, L. Coppolino, I. Cano, D. Mari, G. Faiella, O. Stan, O. Abdelrahman, M. Nalin, I. Baroni, M. Voss-Knude, V. A. Vella, E. Grivas, C. Mesaritakis, J. Dumortier, J. Petersen, D. Tzovaras, L. Romano, I. Komnios, V. Koutkias, "Gap Analysis for Information Security in Interoperable Solutions at a Systemic Level: The KONFIDO Approach", in: Maglaveras N., Chouvarda I., de Carvalho P. (eds) Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health. IFMBE Proceedings, Springer Singapore, Thessaloniki, Greece, 18-21 Nov. 2018, Vol 66. pp. 75-79.
 2. A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, S. Al-Agtash, J. L. Martinez-Ramos, A. Önen, B. Azzopardi, L. Hadjidemetriou, M. Khiat, N. Martensen, D. Tzovaras, "A hybrid agent-based secondary control for microgrids with increased fault-tolerance needs", In Mediterranean Conference on on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower2018), Dubrovnik, Croatia, Nov. 2018 (to appear).
 3. T. Vafeiadis, A. Vafeiadis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Towards occupancy inference in a smart home using energy and environmental data sources and binary classification techniques", International Conference Energy in Buildings, Athens, Greece, 3 Nov 2018.
 4. A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Reconstruction and Visualization of Cultural Heritage Artwork Objects", 1st International Conference Transdisciplinary Multispectral Modelling & Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage (TMM_CH2018), accepted for publication.
 5. T. Vafeiadis, D. Kalatzis, A. Nizamis, D. Ioannidis, K. Apostolou, I. N. Metaxa, V. Charisi, C. Beecks, G. Insolvibile, M. Pardid, P. Vergori, D. Tzovaras, "Data analysis and visualization framework in the manufacturing decision support system of COMPOSITION project", International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV'18), Nantes, France, 8-10 Oct 2018.
 6. K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, G. Karagiannis, D. Tzovaras, "Realistic Texture Reconstruction Incorporating Spectrophotometric Color Correction", in 2018 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’18), Athens, Greece, Oct. 2018 (to appear).
 7. A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Realistic Rendering of Material Aging for Artwork Objects", in 2018 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’18), Athens, Greece, Oct. 2018 (to appear).
 8. G. Kouros, I. Kostavelis, E. Skartados, D. Giakoumis, A. Simi, G. Manacorda, D. Tzovaras, "3D Underground Mapping with a Mobile Robot and a GPR Antenna", 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018), Madrid, Spain, October 2018
 9. B. Han, A. De Domenico, G. Dandachi, A. Drosou, D. Tzovaras, R. Querio, F. Moggio, Φ. Bulakci, H. D. Schotten, "Admission and Congestion Control for 5G Network Slicing", IEEE Conference on Standards for Communications & Networking (CSCN), accepted for publication.
 10. C. Tsita, A. Sinanis, N. Dimitriou, K. Papachristou, A. Karageorgopoulou, A. Drosou, D. Tzovaras, "A configurable design approach for VR museums", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (2018), accepted for publication.
 11. A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Multiple Material Layer Visualization for Cultural Heritage Artifacts", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (2018), accepted for publication.
 12. J. Domanska, E. Gelenbe, T. Czachorski, A. Drosou, D. Tzovaras, "SerIoT: An H2020 Research and Innovation Action for the Security of the Internet of Things", 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2018), Poland, 20-21 Sep. 2018 (to appear).
 13. I. Kostavelis, D. Giakoumis, G. Peleka, A. Kargakos, E. Skartados, M. Vasileiadis, D. Tzovaras, "RAMCIP Robot: A Personal Robotic Assistant; Demonstration of a Complete Framework", Sixth International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR 2018), European Conference on Computer Vision 2018 (ECCV 2018), Munich, Germany, Sep 2018
 14. S. Zikos, M. Tsourma, A. Drosou, D. Tzovaras, "A framework for adaptive offline task scheduling and resources assignment in industrial environments", International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing (IoTsm 2018), London, UK, 5-6 Sep. 2018 (to appear).
 15. T. Vafeiadis, A. Nizamis, N. Alexopoulos, C. Ntinas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Data analytics and data modelling for predictive maintenance and automated waste management: An integrated (IoT-Industry 4.0) sensor-based solution to improve factory procedures", International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing (IoTsm'18), London, United Kingdom, 5-6 Sep 2018.
 16. A. Filippeschi, L. Peppoloni, I. Kostavelis, J. Gerlowska, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Ruffaldi, "Towards skills Evaluation of elderly for Human Robot Interaction", 27th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (IEEE RO-MAN 2018), Nanjing, China, Aug. 2018.
 17. Y. Mohamad, C.A. Velasco, N. Kaklanis, D. Tzovaras, F. Paternò, "A holistic decision support environment for web accessibility", 16th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP 2018), Linz, Austria, 11-13 Jul. 2018 (to appear).
 18. A. Tsolakis, I. Moschos, K. Votis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies", in 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018 (to appear).
 19. E. Polychronidou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards visualizing primary Sjögren’s Syndrome data from heterogeneous cohorts", 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2018), Patras, Greece, Jul. 2018 (to appear).
 20. N. Kolokas, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Forecasting faults of industrial equipment using machine learning techniques", 2018 IEEE International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, 2-5 Jul. 2018 (to appear).
 21. E. Gelenbe, J. Domanska, T. Czachorski, A. Drosou, D. Tzovaras, "Security for Internet of Things: The SerIoT Project", IEEE International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC2018), Rome, Italy, Jun.2018.
 22. V. Solachidis, I. Paliokas, N. Vretos, K. Votis, U. Cortιs, D. Tzovaras, "Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018.
 23. E. Lithoxoidou, I. Paliokas, I. Gotsos, S. Krinidis, A. Tsakiris, K. Votis, D. Tzovaras, "A Gamification Engine Architecture for Enhancing Behavioral Change Support Systems", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018 (to appear).
 24. A. T. Tzallas, N. Katertsidis, K. Glykos, S. Segkouli, K. Votis, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Barrué, U. Cortés, "Designing a gamified social platform for people living with dementia and their live-in family caregivers", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018 (to appear).
 25. G. Spathoulas, A. Collen, P. Pandey, N. A. Nijdam, S. Katsikas, C. Kouzinopoulos, M. Ben Moussa, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Reliable Integrity in Blacklisting: Facing Malicious IPs in GHOST Smart Contracts", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018 (to appear).
 26. C. Kouzinopoulos, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Collen, N. A. Nijdam, D. Konstantas, G. Spathoulas, P. Pandey, S. Katsikas, "Implementing a Forms of Consent Smart Contract on an IoT-based Blockchain to promote user trust", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018 (to appear).
 27. G. Kouros, C. Psarras, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Surface/Subsurface Mapping with an Integrated Rover-GPR System, A Simulation Approach", IEEE International Conference on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (IEEE SIMPAR 2018), Brisbane, Australia, May 2018.
 28. S. Gören, A. Önen, Y. Yoldaş, S. Al-Agtash, B. Azzopardi, N. Martensen, J. L. Martinez-Ramos, A. Tsolakis, D. Tzovaras, L. Hadjidemetriou, M. Khiat, T. Camilleri, N. Borg, "Real-Time Energy Dispatching in Smart Microgrids", In 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, Jul. 2018 (to appear).
 29. A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, S. Al-Agtash, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, E. Kyriakides, D. Tzovaras, "An improved decentralised coordinated control scheme for microgrids with AC-coupled units", In International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST 2018), Sevilla, Spain, Sep. 2018 (to appear).
 30. A.J. Astell, A. Gradišek, J. Bizjak, H. Gjoreski, M. Gams, K. Goljuf, M.F. Cabrera-Umpierrez, J. Bautista Montalva, Y. Karavidopoulou, M. Panou, A. Touliou, N. Kaklanis, S. Stavrotheodoros, D. Tzovaras, E. Kaimakamis, K. Laakso, M. Göransson Buchholz, S. Derbring, C. Samuelsson, A. Ekström, A. Garcia, J. Chamorro Mata, S. Kate Smith, S. Potter, M. Tabak, M. Dekker- van Weering, F. Cossu-Ergecer, B. Black, "INLIFE - Independent living support functions for the elderly: Technology and pilot overview", International Workshop on Intelligent Environments Supporting Healthcare and Well-being (WISHWell '18), 14th International Conference on Intelligent Environments (IE '18), Rome, Italy, 25-28 Jun. 2018 (to appear).
 31. A. Nizamis, D. Ioannidis, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "A Semantic Framework for Agent-based Collaborative Manufacturing Eco-systems", 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2018), Bergamo, Italy, 11-13 Jun. 2018.
 32. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Modelling of Material Ageing with Generative Adversarial Networks", 13th IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018), Zagori, Aristi Village, Greece, Jun. 2018.
 33. N. Dimitriou, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A 3D-CNN approach for the spatio-temporal modeling of surface deterioration phenomena", 13th IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018), Zagori, Aristi Village, Greece, Jun. 2018.
 34. D. Triantafyllou, S. Rogotis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A 3D Thermal Model for Real-Time Condition Monitoring of Electrochemical Processes", Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP), Zagori-Aristi Village, Greece, 10-12 June, 2018.
 35. T. Cioara, I. Anghel, C. Pop, M. Bertoncini, V. Croce, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, L. D'Oriano, "Enabling New Tehnologies for Demand Response Descentralized Validation using Blockchain", IEEE 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Palermo, Italy, Jun. 2018.
 36. L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, E. Kyriakides, B. Azzopardi, S. Azzopardi, R. Mikalauskiene, S. Al-Agtash, M. Al-hashem, A. Tsolakis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Design Factors for Developing a University Campus Microgrid", In 5th IEEE International Energy Conference (EnergyCon’18), Limmasol, Cyprus, Jun. 2018.
 37. S. Krinidis, A. Tsolakis, I. Katsolas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Multi-Criteria HVAC Control Optimization", IEEE International Energy Conference (energyCON 2018), Limassol, Cyprus, Jun. 2018.
 38. C. Kouzinopoulos, G. Spathoulas, K. Giannoutakis, K. Votis, P. Pandey, D. Tzovaras, S. Katsikas, A. Collen, N. A. Nijdam, "Using blockchains to strengthen the security of internet of things", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop, ICL, Lecture Notes CCIS No. 821, London, UK, Feb. 2018.
 39. E. Skartados, I. Kostavelis, D. Giakoumis, A. Simi, G. Manacorda, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Ground Penetrating Radar Image Processing towards Underground Utilities Detection for Robotic Applications", International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization (ICCAIRO 2018), Prague, Czech Republic, May 2018.
 40. N. Kolokas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Keywords-To-Text Synthesis Using Recurrent Neural Network", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 41. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 42. I. Kalamaras, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Big Data Analytics in Large-scale Federations of Semantically Heterogeneous IoT Platforms", Semantics in the Deep: International Workshop on Semantic Analytics for Big Data (SEDSEAL 2018), 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 43. S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A smart-home IoT Infrastructure for the support of independent living of older adults", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 44. M. Belesioti, I. Chochliouros, S. Vanya, V. Oravec, N. Theologou, M. Koutli, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "e-Health Services in the Context of IoT: The Case of the VICINITY Project", In: Iliadis L., Maglogiannis I., Plagianakos V. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, Rhodes, Greece, May 2018, Vol. 520, pp. 62-69, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92016-0_6
 45. St. Papadopoulos, A. Drosou, I. Kalamaras, D. Tzovaras, "Behavioural Network Traffic Analytics for Securing 5G Networks", IEEE International Conference on Communications (ICC), 5th International Workshop on 5G Architecture (5GARCH), Kansas City, USA, May 2018.
 46. M. Tsourma, S. Zikos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Online task distribution simulation in smart factories", 2nd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS2018), Cavan, Ireland, 16-18 April 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/SIMS.2018.8355301
 47. G. Adamopoulos, A. Moutafidou, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "A Multifragment Renderer for Material Aging Visualization", 39th Eurographics Conference, Delft, The Netherlands, Apr. 2018.
 48. D. Tsoukalas, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Maintainable and Secure Backend Infrastructure for Carpooling Applications", Transportation Research Arena 2018 (TRA 2018), Vienna, Austria, 16-19 April 2018.
 49. A. Vafeiadis, T. Vafeiadis, S. Zikos, S. Krinidis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Energy-based decision engine for household human activity recognition", in Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing, Athens, Greece, 19-23 Mar. 2018.
 50. P. Fraternali, F. Cellina, S. Herrera, S. Krinidis, C. Pasini, A. E. Rizzoli, C. Rottondi, D. Tzovaras, "Socio-Technical System Based on Gamification Towards Energy Savings", Workshop on Pervasive Sensing for Sustainable Smart Cities and Smart Buildings (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, Athens, Greece, 19-23 Mar. 2018.
 51. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Evacuation Management framework based on urban data & personalized mobility information", 4th IEEE International Conference on Big-Data computing service and Applications (IEEE BigDataService 2018), Bamberg, Germany, Mar. 2018.
 52. A. Collen, N. A. Nijdam, J. Augusto-Gonzalez, S. Katsikas, K. Giannoutakis, G. Spathoulas, E. Gelenbe, K. Votis, D. Tzovaras, N. Ghavami, M. Volkamer, P. Haller, A. Sanchez, M. Dimas, "GHOST - Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop, ICL, Lecture Notes CCIS No. 821, London, UK, Feb. 2018.
 53. M. Siavvas, E. Gelenbe, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Static analysis-based approaches for secure software development", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop: Recent Cybersecurity Research in Europe, vol. 821, Lecture Notes CCIS, Springer Verlag, London, UK, Feb. 2018.
 54. M. Siavvas, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Preliminary Study on the Relationship among Software Metrics and Specific Vulnerability Types", in the 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence – Symposium on Software Engineering (CSCI-ISSE), Las Vegas, USA, 14-16 Dec. 2017.
 55. C. Tsita, A. Drosou, A. Karageorgopoulou, D. Tzovaras, "The Scan4Reco Virtual Museum", in Proc. of the 14th annual EuroVR conference (EuroVR 2017), Laval Virtual Center, France, Dec. 2017.
 56. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Improvement of the Workers’ Satisfaction and Collaborative Spirit Through Gamification", 4th International Conference on Internet Science (INSCI’17), Thessaloniki, Greece, 22-24 Nov. 2017.
 57. P. Natsiavas, C. Kakalou, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, I. Komnios, V. Koutkias, "Identification of Barriers and Facilitators for eHealth Acceptance: The KONFIDO Study", Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, Thessaloniki, Greece, Nov. 2017, pp 81-85. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_14]
 58. E. Polychronidou, S. Segkouli, E. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Parkinson's Disease patients classification based on a motion tracking methodology", International Conference on Biomedical and Health Informatics 2017 (ICBHI 2017), Orlando, Florida, USA, Feb. 2017.
 59. A. Vafeiadis, D. Kalatzis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Acoustic scene classification: From a hybrid classifier to deep learning", in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017), , Munich, Germany, Nov. 2017, pp. 123–127.
 60. S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "A Personalized Cloud-Based Platform for AAL Support to Cognitively Impaired Elderly People", Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, Thessaloniki, Greece, Nov. 2017, pp 87-91.
 61. A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, S. Al-Agtash, J. L. Martinez-Ramos, A. Önen, B. Azzopardi, L. Hadjidemetriou, N. Martensen, D. Tzovaras, C. Demoulias, "Novel hybrid design for microgrid control", In Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2017 IEEE PES, Nov. 2017, pp. 1-6, doi: 10.1109/APPEEC.2017.8308958
 62. MG. Tsipouras, N. Giannakeas, S. Doumpoulakis, A. Voulgaridis, D. Kikidis , K. Votis , D. Tzovaras, "Rule Editor for ARDEN Syntax Generation towards a more Effective Self-Management of Asthma Disease Patients", IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Washington DC, USA, Jun. 2017, pp. 520-524, doi: 10.1109/BIBE.2017.00094
 63. I. Paliokas, AT. Tzallas, N. Katertsidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Gamification in Social Networking: A Platform for People Living with Dementia and their Caregivers", 17th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Washington DC, USA, Jun. 2017, pp. 574-579, doi: 10.1109/BIBE.2017.00104
 64. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, S. Segkouli, V. Mizaras, G. E. Dafoulas, E. Mitsakis, "Securing Internet of Things Data Services for Healthy and Active Ageing Services in Regions of Greece", IoT Connected World & Semantic Interoperability Workshop (IoT-CWSI) 2017, Linz, Austria, 22 Oct. 2017.
 65. T. Vafeiadis, S. Zikos, G. Stauropoulos, D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Machine learning based occupancy detection via the use of smart meters", International Conference on Energy Science and Electrical Engineering (ICESEE’17), Budapest, Hungury, 20-22 Oct. 2017.
 66. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Consistency-based Multimodal Graph Embedding Method for Dimensionality Reduction", IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA2017), Tokyo, Japan, Oct. 2017, pp. 351-360. doi: 10.1109/DSAA.2017.4
 67. M. Vasileiadis, S. Malassiotis, D. Giakoumis, C.S. Bouganis, D. Tzovaras, "Robust Human Pose Tracking For Realistic Service Robot Applications", Fifth International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR 2017), IEEE International Conference on Computer Vision 2017 (ICCV 2017), Venice, Italy, Oct 2017.
 68. D. Casado-Mansilla, I. Moschos, O. Kamara-Esteban, A. Tsolakis, C.E. Borges, S. Krinidis, D. Lopez-de-Ipina, D. Tzovaras, "GreenSoul: An IoT platform for empowering users’ energy efficiency in public buildings", International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (UCAmI’17), Philadelphia, USA, 7-10 Oct. 2017.
 69. C. Ziogou, D. Arena, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Kiritsis, D. Tzovaras, S. Voutetakis, "Decision Support based on a Semantically-Enriched Notification Platform at a Process Plant Floor", European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE’17), Barcelona, Spain, 1-5 Oct. 2017.
 70. G. Tziroglou, T. Vafeiadis, C. Ziogou, S. Krinidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Incident detection in industrial processes utilizing machine learning techniques", 1st Internatinal Conference on Intelligent Systems in Production Engineering Maintenance (ISPEM’17), Wroclav, Poland, 28-29 Sep 2017.
 71. M. Gkemou, R. Palacin, E. Bekiaris, D. Kehagias, D. Tzovaras, V. Mizaras, Y. Larios, "Mobility as a Service (MaaS) in a multimodal European cross-border corridor", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27 – 29 Sep. 2017.
 72. M. Gkemou, F. Fischer, E. Bekiaris, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Low-cost innovative implementation towards self-explaining and forgiving road interactive applications", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27–29 Sep. 2017.
 73. A. Salamanis, D. Tsoukalas, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Reputation Assessment System for Carpooling Applications", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27–29 Sep. 2017.
 74. A. Makaratzis, M. M. Khan, K. Giannoutakis, A. C. Elster, D. Tzovaras, "GPU Power Modeling of HPC Applications for the Simulation of Heterogeneous Clouds", International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Czestochowa, Poland, Sep. 2017, Springer, Cham, pp. 91-101.
 75. G. Xanthopoulou, A. Salamanis, D. Kehagias, I. Antoniou, C. Bratsas, D. Tzovaras, "Forecasting Power Output of Photovoltaic Systems Using Linear, Non-Linear and Enhanced Models", in International Work-Conference on Time Series Analysis (ITISE 2017), Granada, Spain, 18-20 Sep. 2017.
 76. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Personalized Evacuation Guidance in Urban Environments", in Proc. of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece, Thesslaoniki, Greece, Sep. 2017.
 77. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Worldwide correlations of deaths from chronic respiratory diseases and carbondioxide emissions per capita", European Respiratory Congress, Paris, France, 9-13 Sep. 2017.
 78. D. Arena, K. Ziazios, IN. Metaxa, S. Parcharidis, S. Zikos, A. Tsolakis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, D. Kiritsis, "Towards a Semantically-Enriched Framework for Human Resource Management", International Conference Advances in Production Management Systems (APMS’17), Hamburg, Germany, 3-7 Sep. 2017.
 79. A. Makaratzis, C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "A comparative study of CPU power consumption models for cloud simulation frameworks", in Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, Larissa, Greece, Sep. 2017.
 80. S. Zikos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Ziazios, I. Metaxa, D. Tzovaras, "Efficient Location-aware Scheduling of Maintenance Tasks in Shop Floors", 4th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry, Corfu Island, Greece, 24-26 August 2017.
 81. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio-based Event Recognition System for Smart Homes", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2017), San Francisco, USA, Aug. 2017.
 82. D. Triantafyllou, N. Kotoulas, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Large Vehicle Recognition and Classification for Traffic Management and Flow Optimization in Narrow Roads", IEEE SmartWorld 2017 Conference, AI City Challenge, San Francisco, USA, 5 August 2017.
 83. J. Byrne, S. Svorobej, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, P.J. Byrne, P. Ostberg, A. Gourinovitch, T. Lynn, "A Review of Cloud Computing Simulation Platforms and Related Environments", 7th International Conference on Cloud Computing and Services Science, CLOSER 2017, Porto, Portugal, Apr. 2017, pp. 651-663.
 84. I. Kostavelis, A. Kargakos, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Robot's Workspace Enhancement with Dynamic Human Presence for Socially-aware Navigation", 11th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2017), Shenzhen, China, Jul 2017, Best Conference Award
 85. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A POMDP Design Framework for Decision Making in Assistive Robots", 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2017), Vancouver, Canada, Jul. 2017.
 86. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Body-Part Tracking From Partial-View Depth Data", IEEE 3DTV Conference 2017 (3DTV-CON 2017), Copenhagen, Denmark, Jun 2017.
 87. E. Lithoxoidou, C. Ziogou, T. Vafeiadis, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Malfunction Diagnosis in Industrial Process Systems Using Data Mining for Knowledge Discovery", IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE’17), Madeira, Portugal, 27-29 Jun 2017.
 88. T. Vafeiadis, D. Ioannidis, C. Ziazios, I.N. Metaxa, D. Tzovaras, "Towards robust early stage data knowledge-based inference engine to support zero-defect strategies in manufacturing environment", 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM’17), Modena, Italy, 27-30 Jun 2017.
 89. E. Taka, K. Papachristou, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "Physical Forces aware of Aging Simulation on Cultural Heritage Artifacts", 3DTV Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON2017), Copenhagen, Denmark, Jun. 2017, pp. 1-4. doi: 10.1109/3DTV.2017.8280394
 90. A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Affective State Aware Biometric Recognition", ICE/IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC2017), Madeira, Portugal, Jun. 2017, pp. 601-610. doi: 10.1109/ICE.2017.8279940
 91. E. Taka, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "On the potential of Simulation enhanced Conservation of CH Artifacts", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Milan, Italy, Jun 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977688.
 92. G. Stavropoulos, D. Giakoumis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Automatic action recognition for assistive robots to support MCI patients at home", Assistive Robots workshop, 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), Rhodes, Greece, Jun. 2017.
 93. P. Fraternali, S. Herrera, J. Novak, M. Melenhorst, D. Tzovaras, S. Krinidis, A.E. Rizzoli, C. Rottondi, F. Cellina, "enCOMPASS – An Integrative Approach to Behavioural Change for Energy Saving", Workshop on Energy Efficient Solutions Based on IoTeeSIoT 2017 (GIoT’17), Geneva, Switzerland, 6-9 June 2017.
 94. Y. Guan, J.C. Vasquez, J.M. Guerrero, N. Samovich, S. Vanya, V. Oravec, R. Garcia-Castro, F. Serena, M. Poveda-Villalon, C. Radojicic, C. Heinz, C. Grimm, A. Tryferidis, D. Tzovaras, K. Dickerson, M. Paralic, M. Skokan, T. Sabol, "An Open Virtual Neighbourhood Network to Connect IoT Infrastructures and Smart Objects – VICINITY", Global IoT Summit (GIoTS-2017), Geneva, Switzerland, 6-9 June 2017, DOI: 10.1109/GIOTS.2017.8016233
 95. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Real-Time Multi-Space Incident Detection System for Indoor Environments", 2nd International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations (BIM’17), Alicante, Spain, 10-12 May 2017.
 96. K. Mochament, A. Agathangelidis, E. Polychronidou, I. Kalamaras, P. Moschonas, C. Palaskas, K. Stamatopoulos, A. Chailyan, N. Overby, P. Marcatili, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "3D protein-structure-oriented discovery of clinical relations across Chronic Lymphocytic Leukemia patients", In 5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Granada, Spain, Apr. 2017.
 97. T. Theodorou, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Short-Term Traffic Prediction Under both Typical and Atypical Traffic Conditions using a Pattern Transition Model", 3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Porto, Portugal, 22-24 Ap. 2017.
 98. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), Perth, Western Australia, 2-4 April 2017.
 99. K. Giannoutakis, A. Makaratzis, D. Tzovaras, C.K. Filelis-Papadopoulos, G.A. Gravvanis, "On the power consumption modeling for the simulation of Heterogeneous HPC clouds", In Proceedings of the 1st International Workshop on Next generation of Cloud Architectures (CloudNG:17), ACM, Belgrade, Serbia, Apr. 2017, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1145/3068126.3068127
 100. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Magnification Approach for enhancing the Insight in Data Visualizations", In Proc. of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Im-aging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP, Porto, Portugal, 27 Feb - 1 Mar 2017, pp. 29-39.
 101. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Media enhanced educational and training interventions for people at risk of Alzheimer’s disease", 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, Greece, 2-5 Feb. 2017.
 102. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language performance: an indicative marker for subtle changes in MCI subtypes", 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 Feb. 2017.
 103. S. Nousias, A. Lalos, K. Moustakas, A. Lalas, D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. Usmani, F. Chung, "Computational modeling methods for simulating obstructive human lung diseases", In Proceedings of European Respiratory Society International Congress (ERS 2016), European Respiratory Journal, vol. 48:PA4401, London, UK, 2016.
 104. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Numerical Assessment of Airflow and Inhaled Particles Attributes in Obstructed Pulmonary System", in 2016 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Shenzhen, China, 15-18 Dec. 2016.
 105. S. Nousias, J. Lakoumentas, A. Lalos, D. Kikidis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring asthma medication adherence through content based audio classification", in IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. IEEE, Athens, Greece, 6-9 Dec. 2016.
 106. A. Salamanis, T. Theodorou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Regime-Switching Model for Short-Term Traffic Prediction under both Typical and Atypical Conditions", NIPS Workshop: Machine Learning for Spatiotemporal Forecasting, Spain, Dec. 2016.
 107. A. Agathangelidis, A. Hadzidimitriou, E. Minga, L.-A. Sutton, E. Polychronidou, T. D. Shanafelt, Z. Davis, X. Yan, K. Plevova, M. Boudjoghra, A. Navarro, D. Rossi, L. B. Pedersen, V. Bikos, P. Baliakas, L. Scarfò, M. Mattsson, A. Xochelli, P. F. di Celle, K Giannopoulos, K. Vanura, L. Evers, S. Veronese, M. Facco, P. Moschonas,(…), D. Tzovaras, N. Darzentas, C. Belessi, F. Davi, R. Rosenquist, P. Ghia, K. Stamatopoulos, "Reappraising Immunoglobulin Repertoire Restrictions in Chronic Lymphocytic Leukemia: Focus on Major Stereotyped Subsets and Closely Related Satellites", 58th Annual Meeting & Exposistion, San Diego, USA, 3-6 Dec. 2016.
 108. P. Marcatili, K. Mochament, A. Agathangelidis, P. Moschonas, L.A. Sutton, Xiao-Jie Yan, V. Bikos, A. Vardi, A. Chailyan, N. Stavroyianni, K. Kjærgaard Jensen, A. Anagnostopoulos, N. Chiorazzi, C.Belessi, R. Rosenquist, P. Ghia, K. Stamatopoulos, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "Automated Clustering Analysis of Immunoglobulin Sequences in Chronic Lymphocytic Leukemia Based on 3D Structural Descriptors", 58th Annual Meeting & Exposistion, San Diego, USA, 3-6 Dec. 2016.
 109. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Scale-and-Stretch Approach for Image Retargeting", in Proc. of the 12th Signal International Conference on Signal Image Technology & Internet based systems (SITIS 2016), Naples, Italy, 28 Nov. - 1 Dec. 2016.
 110. K. Rejdak, S. Szklener, A. Korchut, J. Gerlowska, U. Skrobas, K. Grabowska, C. Abdelnour, N. Tantinya, J. Hernandez, J.C. Ribes, D. Tzovaras, RAMCIP Group, "The Robotic Assistant for MCI Patients (RAMCIP) with Proactive Functions", 141st Annual Meeting of the American Neurological Association, Baltimore, MD, USA, Oct. 2016.
 111. E. Polychronidou, A. Xochelli, P. Moschonas, St. Papadopoulos, A. Hatzidimitriou, P. Vlamos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Chronic Lymphocytic Leukemia patient clustering based on somatic hypermutation (SHM) analysis", 2nd World Congress on Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research, GeNeDis 2016, Sparta, Greece, 20-23 Oct. 2016.
 112. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, I.N. Metaxa, C. Ziazios, D. Tzovaras, "A Real-Time Fall Detection System for Maintenance Activities in Indoor Environments", 3rd IFAC AMEST Workshop – Maintenance Technologies for Performance Enhancement (IFAC-AMEST'16), Biarritz, France, 19-21 Oct. 2016.
 113. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments", 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, Poland, 16-18 Oct. 2016.
 114. N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Scan4Reco: Towards the digitized conservation of Cultural Heritage Assets via spatiotemporal (4D) Reconstruction and 3D Printing", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2016), Genova, 5-7 Oct. 2016.
 115. P. Moschonas, St. Papadopoulos, E. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Visualising Clinical and Patient Test Data for Parkinson’s Disease using Multi-Objective Analysis", Virtual Physiological Human, VPH2016, Amsterdam, The Netherlands, 27 Sep. 2016.
 116. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language Intervention Support in Detection and Dynamic Monitoring of Dementia", (in Greek), 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”-HICICTE 2016, Ioannina, Greece, 23–25 September 2016.
 117. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Building Multi-Occupancy Analysis & Visualization Through Data Intensive Processing", 12th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'16), Thessaloniki, Greece, 16-18 Sep. 2016.
 118. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", Workshop on New Methods and Tools for Big Data, 12th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2016, vol. 475, pp. 600-610, Thessaloniki, Greece, 16 Sep. 2016.
 119. A. Drosou, N. Dimitriou, N. Sarris, A. Konstantinidis, D. Tzovaras, "Research directions for harvesting cross-sectorial correlations towards improved policy making", Data for Policy 2016, Cambridge, UK, 15-16 Sep. 2016.
 120. G. Apostolou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. E. Borges, D. Casado-Mansilla, D. Lopez-de-Ipina, "GreenSoul: A novel platform for the reduction of energy consumption in communal and shared spaces", 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA'16), Belgrade, Serbia, 14-16 Sep. 2016.
 121. D. Tzovaras, S. Valtolina, J. Abdelnour-Nocera, K. Votis, B. R. Barricelli, K. Moustakas, D. Kikidis, "Workshop on mobile healthcare for the self-management of chronic diseases and the empowerment of patients", in Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Florence, Italy, 7-9 Sep. 2016, pp. 1069-1072.
 122. S. Zikos, S. Rogotis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Human-Resources Optimization & Re-Adaptation Modelling in Enterprises", 11th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM’16), Limassol, Cyprus, 7-9 Sep. 2016.
 123. A. Salamanis, G. Margaritis, D. Kehagias, G. Matzoulas, D. Tzovaras, "Identifying patterns under both normal and abnormal traffic conditions for short-term traffic prediction", 19th EURO Working Group on Transportation Meeting (EWGT), Istanbul, Turkey, 05-07 Sep. 2016.
 124. E. Ruffaldi, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "ArchGenTool: a System-Independent Collaborative Tool for Robotic Architecture Design", 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2016), Miedzyzdroje, Poland, 29 Aug. – 1 Sep. 2016.
 125. T. Vafeiadis, D. Ioannidis, S. Krinidis, C. Ziogou, S. Voutetakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Real-time incident detection: An approach for two interdependent time series", European Signal Processing Conference (EUSIPCO’16), Budapest, Hungary, 29 Aug. – 2 Sep. 2016, pp. 1418-1422.
 126. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, "Design of a Knowledge-Enabled Supervisory Framework for the Detection of Abnormal Conditions at Process Pilot Plants", Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’16), Prague, Czech Republic, 28-31 Aug. 2016.
 127. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "A New Method for the Assessment of Discourse Comprehension Abilities of Older Adults with Mild Cognitive Impairment", 9th Annual international conference on Pervasive Technologies Related to Assisted Environments, Corfu, Greece, 29 Jun. – 1 Jul. 2016.
 128. D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, A. Adamopoulou, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’16), Toulouse, France, 18-21 Jul. 2016.
 129. A. Tsolakis, D. Arena, S. Krinidis, A. Perdikakis, D. Ioannidis, D. Kyritsis, D. Tzovaras, "Semantically Enriched Industry Data & Information Modelling: A feasibility study on Shop-floor Incident Recognition", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 Jul. 2016.
 130. T. Vafeiadis, S. Krinidis, C. Ziogou, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Robust malfunction diagnosis in process industry time series", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 Jul. 2016.
 131. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "Human Aware Robot Navigation in Semantically Annotated Domestic Environments", 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Toronto, Canada, 17-22 July 2016.
 132. I. Paliokas, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis , "A dynamic interface adaptation approach for accessible immersive environments", 10th International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI), MCCSIS 2016 Multiconference on Computer Science and Information Systems, Madeira, Portugal, 1-4 Jul. 2016.
 133. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, 29 Jun. – 1 Jul. 2016.
 134. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Papadopoulou, D. Tzovaras, S. Voutetakis, "An intelligent decision making and notification system based on a knowledge-enabled supervisory monitoring platform", 26th Symposium on Computer Aided Process Engineering, Portorož Slovenia, 12-15 Jun. 2016.
 135. I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 Jun. 2016.
 136. T. Lynn, H. Xiong, D. Dong, B. Momani, G. Gravvanis, C. Filelis-Papadopoulos, A. Elster, M.M. Khan, D. Tzovaras, K. Giannoutakis, D. Petcu, M. Neagul, I. Dragon, P. Kuppudayar, S. Natarajan, M. McGrath, G. Gaydadjiev, T. Becker, A. Gourinovitch, D. Kenny, J. Morrison, "CLOUDLIGHTNING: A Framework for a Self-Organising and SelfManaging Heterogeneous Cloud", 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Rome, Italy, 23-25 Apr. 2016.
 137. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), Warsaw, Poland, 18-21 April 2016, pp 1-10.
 138. K. McGlinn, M. Weise, H. Wicaksono, N. Kaklanis, I. Petri, D. Tzovaras, W. Lawton, "Identifying Use Cases and Data Requirements for BIM Based Energy Management Processes", CIBSE Technical Symposium (CIBSE) 2016, Heriot Watt, Edinburgh, Scotland, 14-15 Apr. 2016.
 139. N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Offering personalised cloud-based ICT solutions to elderly with cognitive impairments", Med-e-Tel 2016 conference on telemedicine and eHealth, Luxembourg, 6-8 Apr. 2016.
 140. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), Pisa, Italy, 4-8 Apr. 2016.
 141. N. Georgoulopoulos, I. Mariolis, S. Rogotis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Fire Event Analytics: A Visual Analytics Tool to Assist Wildland Fire Management", 13th International Conference Computer Graphics, Imaging and Visualization (GiV2016), Morocco, 29 Mar. - 1 Apr. 2016.
 142. A. Xochelli, V. Bikos, E. Polychronidou, A. Agathangelidis, F. Charlotte, P. Moschonas, Z. Davis, M. Colombo, M. Roumelioti, L. AnnSutton, P. Groenen, M. Boudjoghra, P. Algara, A. Traverse-Glehen, A. Ferrer, E. Stalika, M. Karypidou, G. Kanellis, C. Kalpadakis, M. Mollejo, G. Pangalis, P. Vlamos, R. Amini, S. Pospisilova, D. Gonzalez, M. Ponzoni, A. Anagnostopoulos, V. Giudicelli, M. P. Lefranc, B. Espinet, P. Panagiotidis, M. A. Piris, M. Du, R. Rosenquist, T. Papadaki, C. Belessi, M. Ferrarini, D. Oscier, D. Tzovaras, P. Ghia, F. Davi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "Unique Versus Common: DiseaseBiased Immunoglobulin Gene Repertoires Along with Public Antigen Receptor Stereotypes in Marginal Zone BCell Lymphoproliferations", In Proceedings of the of the 57th ASH Annual Meeting & Exposition, Orlando, FL., USA, 5-8 Dec 2015.
 143. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Utilizing Convolution Neural Networks for the Acoustic Detection of Inhaler Actuations", IEEE E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Iasi, Romania, Nov. 2015.
 144. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "MyAirCoach: Designing a mobile application for the education of patients regarding asthma disease", IEEE Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), Thessaloniki, Greece, Nov. 2015.
 145. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Chronic Lymphocytic Leukemia Patient Classification Methodology Through Flow Cytometry Analysis", IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (IEEE BIBM 2015), Washington DC, USA, 9-12 Nov. 2015.
 146. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 Oct. 2015.
 147. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Győr, Hungary, 19-21 Oct. 2015.
 148. E. Polychronidou, A. Xochelli, P. Moschonas, A. Hadzidimitriou, P. Vlamos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "An informatics probabilistic method for pattern discovery in immunoglobulin amino acid sequences", In Proceedings of the of the 10th Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics (HSCBB15), Athens, Greece, 9-11 Oct. 2015.
 149. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malasiotis, D. Tzovaras, "RAMCIP: Towards a Robotic Assistant to Support Elderly with Mild Cognitive Impairments at home", In Proceedings of the 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2015), Milan, Italy, Sep. 2015.
 150. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Computational flow cytometry analysis for diagnosis assistance in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) patient data", European Society for Clinical Cell Analysis, ESCCA 2015, 30 Sep. 2015.
 151. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Fast Frequent Episode Mining based on Finite-State Machines", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’15), Lecture Notes in Electrical Engineering, London, UK, Sep. 2015, Vol. 363, pp. 199-208, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_18.
 152. St. Papadopoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, O. Abdelrahman, G. Gorbil, D. Tzovaras, "A BRPCA based approach for anomaly detection in mobile networks", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’15), Lecture Notes in Electrical Engineering, London, UK, Sep. 2015, Vol. 363, pp. 115-125, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_10.
 153. A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, 15-18 Sep. 2015.
 154. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 744-748.
 155. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 621-625.
 156. D. Ioannidis, A. Fotiadou, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Big Data & Visual Analytics for Building Performance Comparison", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne/Biarritz, France, 14-17 Sep. 2015.
 157. D. Stanev, P. Moschonas, K. Votis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Simulation and Visual Analysis of Neuromusculoskeletal Models and Data", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2015, Biarritz-Anglet-Bayonne, France, Sep 2015.
 158. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne/Biarritz, France, 14-17 Sep. 2015, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 159. S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Multi-Sensorial Network Placement for Building Performance Analysis & Evaluation and Facility Management", International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations, Bristol, UK, 9-11 Sep. 2015.
 160. L. Sutton, P. Moschonas, A. Vardi, V. Bikos, X. Yan, M. Chatzouli, A. Anagnostopoulos, C. Belessi, N. Chiorazzi, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, A. Hadzidimitriou, "Matched Pattern Discovery across Paired Immunoglobulin Heavy and Light Chains in CLL Reveals Unique Subset-defining Amino Acid Associations", Immune Profiling in Health and Disease, Nature, Adaptive Biotechnologies, Seattle, WA, USA, 9-11 Sep 2015.
 161. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Copenhagen, Denmark, Aug. 2015, pp. 932-935.
 162. S. Rogotis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Suspicious activity recognition in infrared imagery using Hidden Conditional Random Fields for outdoor perimeter surveillance", In the International Conference on Quality Control by Artificial Vision 2015, International Society for Optics and Photonics, Le Creusot, France, Jun 2015, pp. 95340Q-95340Q.
 163. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A multi-objective approach for the clustering of abnormal behaviours in mobile networks", 2015 IEEE International Conference in Communications Workshop (ICCW), London, UK, Jun. 2015, pp.1491-1496, doi:10.1109/ICCW.2015.7247390.
 164. S. Segkouli , I. Paliokas, D. Tzovaras, D. Giakoumis, C. Karagiannidis, "Design of novel screening environments for Mild Cognitive Impairment: giving priority to elicited speech and language abilities", 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2015), Istanbul, Turkey, 20-23 May 2015.
 165. J. Jimeno, N. Ruiz, K. Tsatsakis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Framework for the Integration of Active Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid", in PowerEng Conference, Riga, Latvia, May 2015.
 166. K. Votis, A.S. Lalos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma", 6th Pan-Hellenic Conference on Biomedical Technology (ELEBIT 2015), Athens, Greece, 6-8 May 2015.
 167. D. Ioannidis, S. Krinidis, A. Drosou, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupant-Aware Indoor Monitoring for Enhanced Building Analysis", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (simAUD’15), pp. 85-92, Washington, DC, USA, 12-15 Apr 2015, pp. 85-92.
 168. M. Skokan, K. Tsatsakis, A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Occupancy information in SW system for assessing energy flexibility", in MedPower Conference, Athens, Greece, 2-5 Nov. 2014.
 169. St. Papadopoulos, V. Mavroudis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Visual Analytics for enhancing supervised attack attribution in mobile networks", Information Sciences and Systems 2014 (ISCIS ‘14), Krakow Old City, Poland, Oct. 2014, pp.193-203, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6_21
 170. D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Human Tracking & Visual Spatio-Temporal Statistical Analysis", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’14), Paris, France, 27-30 Oct. 2014.
 171. G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A Building Performance Evaluation & Visualization System", IEEE International Conference on Big Data (BigData’14), Washington DC, USA, 27-30 Oct. 2014.
 172. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", In Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, HJNM 2014, Vol. 17(Suppl1), Thessaloniki, Greece, Oct 2013, p.73.
 173. E. Gakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Mining Traffic Data for Road Incidents Detection", In Proceedings of the 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014), Qingdao, China, 8-11 Oct. 2014.
 174. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep. 2014.
 175. P. Moschonas, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building Performance Simulation using Business Process Modelling", 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), 17-19 Sep. 2014.
 176. M. Eguaras-Martinez, C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, T. Brennan, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Architectural Simulation of the Integration of Building Information Modeling (BIM) & Business Process Modeling (BPM)", eeDBDM Workshop at 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), 17-19 Sep. 2014.
 177. S. Papadopoulos, K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, "Feature Extraction and Visual Feature Fusion for the Detection of Concurrent Prefix Hijacks", 1st Workshop on New Methods and Tools for Big Data (MT4BD), part of the 10th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), Sep. 2014.
 178. G. Stavropoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Gait Silhouette Reconstruction for Walking Angle Compensation", International Computer Vision Summer School (ICVSS), Poster Session, 2014
 179. S. Rogotis, D. Ioannidis, A. Tsolakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Early defect diagnosis in installed PV modules exploiting spatio-temporal information from thermal images", In Proceedings of the 12th quantitative infrared thermography conference (QIRT). Bordeaux, France, 7-11 Jul. 2014.
 180. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Using speed dynamics for short-term traffic forecasting", In Proceedings of the 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, 16-19 Jun. 2014.
 181. A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, Jun. 2014, pp 288-298.
 182. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI 2014), Valencia, Spain, 1-4 Jun. 2014, pp. 33-36.
 183. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014), 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 184. S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Robust and Real-Time Multi-Space Occupancy Extraction System Exploiting Privacy-Preserving Sensors", International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP'14), Athens, Greece, 21-23 May 2014. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6877932)
 185. P. Moschonas, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A Novel Accessibility Assessment Framework for the Elderly: Evaluation in a case study on Office Design", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014) / 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, 20-23 May 2014, pp. 366-369.
 186. D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Novel Probabilistic Framework to Broaden the Context in Query Recommendation Systems", In Proceedings of the 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Artificial Intelligence: Methods and Applications, Springer International Publishing, Ioannina, Greece, May 2014, pp. 589-602.
 187. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. Konig, D. Tzovaras, "Use of density-based cluster analysis and classification techniques for traffic congestion prediction and visualization", In Transport Research Arena (TRA 2014), Paris, France, 14-17 Apr. 2014.
 188. D. Ioannidis, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Full-Automated Acquisition System for Occupancy and Energy Measurement Data Extraction", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (SimAUD’14) at the 2014 Spring Simulation Conference (SpringSim'14), Tampa, Florida, USA, 13-16 Apr. 2014. (http://www.simaud.org/proceedings/download.php?f=SimAUD2014_Proceedings_LoRes.pdf)
 189. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalized web accessibility", In Proceedings of the 11th Web for All Conference, ACM, p. 19, Seoul, Republic of Korea, 7- 9 Apr. 2014.
 190. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Product Accessibility Evaluation using Virtual User Models", Research demo, IEEE Virtual Reality Conference, IEEEVR 2014, Minneapolis, Minnesota, USA, Mar. 2014.
 191. A. Gaggioli, P. Cipresso, S. Serino, G. Pioggia, G. Tartarisco, G. Baldus, D. Corda, M. Ferro, N. Carbonaro, A. Tognetti, D. De Rossi, D. Giakoumis, D. Tzovaras, A. Riera, G. Riva, "A Decision Support System for Real-Time Stress Detection During Virtual Reality Exposure", 21st Medicine Meets Virtual Reality Conference (NextMed/MMVR21), Manhattan, California, USA, vol. 196, Feb. 2014, pp.114-120.
 192. St. Papadopoulos, G. Theodoridis, D. Tzovaras, "BGPfuse: Using visual feature fusion for the detection and attribution of BGP anomalies", 10th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), Atlanta GA, USA, Oct. 2013.
 193. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. G. Konig, D. Tzovaras, "Investigating the Effect of Global Metrics in Travel Time Forecasting", Proceedings of IEEE 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems (IEEE ITSC 2013), Hague, The Netherlands, pp. 412-417, 6-9 Oct. 2013, pp. 412-417.
 194. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", 12th European AAATE Conference (AAATE 2013), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013.
 195. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Automatic Kinodynamic Wheelchair Modelling for Architectural Design Accessibility Assessment", 12th European AAATE Conference, AAATE 2013, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013.
 196. J. Hreno, M. Skokan, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "1st VoCamp Energy Efficiency Modeling", International Conference ICT for Sustainable Places, Workshop on EEB Data Models, Nice, France, 9-11 Sep. 2013.
 197. A. Drosou, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Robust 3D Face Recognition from Low Resolution Images", International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2013), Darmstadt, Germany, 4- 6 Sep. 2013.
 198. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 Jul. 2013.
 199. A. Drosou, A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, N. Porfyriou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Dimensionality Reduction for enhanced 3D Face Recognition", IEEE Proceedings of IISA 2013, Athens, Greece, 10-12 Jul. 2013, doi:10.1109/IISA.2013.6623708.
 200. A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, A. Drosou, C. Ilioudis, G. Pangalos, D. Tzovaras, "Geometrical Facial Feature Selection for Person Identification", IEEE Proceedings of FUSION 2013, 16th International Conference, Istanbul, Turkey, 9-12 Jul. 2013, pp.730-735.
 201. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "BGPViewer: Using Graph representations to explore BGP routing changes", 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Santorini, Greece, 1-3 Jul. 2013.
 202. E. Gelenbe, G. Gorbil, D. Tzovaras, S. Liebergeld, D. Garcia, M. Baltatu, G. Lyberopoulos, "Security for smart mobile networks: The NEMESYS approach", In 2013 IEEE International Conference on Privacy and Security in Mobile Systems (PRISMS), Atlantic City, USA, 24-27 Jun. 2013, pp. 1-8.
 203. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "An unsupervised behavior-based method for BGP anomaly detection and attribution", In Proceedings of IEEE International Conference on Communications 2013 (ICC '13), Budapest, Hungary, 9-13 Jun. 2013.
 204. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 13-15 May 2013.
 205. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, Paris, France, 28 Apr. 2013.
 206. C. Loitsch, A. Stiegler, C. Strobbe, D. Tzovaras, K. Votis, G. Weber, G. Zimmermann, "Improving accessibility by matching user needs and preferences", Assistive Technology: From Research to Practice - Proceedings of AAATE, 2013.
 207. O. Tsigkas, D. Tzovaras, "Analysis of Rogue Anti-Virus Campaigns Using Hidden Structures in k-partite Graphs", 11th International Conference on Cryptology and Network Security (CANS 2012), Darmstadt, Germany, 12-14 Dec. 2012.
 208. P. Moschonas, A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "User Interfaces Accessibility Assessment Using Virtual User Models", International Workshop on Personalisable Media Systems & Smart Accessibility, NEM Summit, Istanbul, Turkey, 17 Oct. 2012.
 209. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "The Save Me Project Real-Time Disaster Mitigation And Evacuation Management System", in Proc. of 7th IET System Safety Conference incorporating the Cyber Security Conference, Edinburgh, UK, 15-18 Oct. 2012.
 210. O. Tsigkas, O. Thonnard, D. Tzovaras, "Visual Spam Campaigns Analysis Using Abstract Graphs Representation", 9th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec 2012), Seattle, WA, USA, Oct. 2012.
 211. A. Drosou, N. Porfyriou, D. Tzovaras, "Enhancing 3D Face Recognition using Soft Biometrics", in Proc. of 6th 3DTV-Conference, Zurich, Switzerland, 15-17 Oct.2012,pp. 1-4, doi:10.1109/3DTV.2012.6365434.
 212. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Decision Support System for Real-Time Evacuation Management and Rescue Team Planning during Hazardous Events in Public Infrastructures", in Proc. of 12th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2012, Katowice-Ustroń, Poland, 10-13 Oct. 2012.
 213. E. Mavridou, G. Hassapis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Semantic Categorization of Web Services based on Feature Space Transformation", 16th Panhellenic Conference on In Informatics (PCI), IEEE, Oct. 2012, pp. 162-167.
 214. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "A Novel Unsupervised Method for Securing BGP against Routing Hijacks", 27th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2012), Paris, France, 3-4 Oct. 2012.
 215. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Real-time Monitoring of Behavioural Parameters Related to Psychological Stress", in Proc. of 17th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference, Brussels, Belgium, 25-28 Sep. 2012.
 216. D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. Malavazos, "Occupancy and Business Modelling", in 9th European conference on product and process modelling (ECPPM 2012), 3rd Workshop on eeBDM, eeBIM, Reykjavik, Iceland, Jul. 2012.
 217. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", 8th International Symposium on Visual Computing (ISVC'12), Rethymnon, Crete, Greece, 16-18 Jul. 2012.
 218. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Protrusion Fields for 3D Model Search and Retrieval based on Range Image Queries", 8th International Symposium on Visual Computing (ISVC'12), Rethymnon, Crete, Greece, 16-18 Jul. 2012.
 219. N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Biswas, P. Langdon, D. Tzovaras, "An Interoperable and Inclusive User Modelling concept for Simulation and Adaptation", 20th Cconference on User Modeling, Adaptation, and Personalization (UMAP’12), Montreal, Canada, Jul. 2012.
 220. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, Jul. 2012.
 221. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A methodology for generating virtual user models of elderly and disabled for the accessibility assessment of new products", 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, Austria, 11-13 Jul. 2012.
 222. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for multimodal retrieval and visualization of multimedia data", 13th IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging (CGIM 2012), Crete, Greece, 18-20 Jun. 2012.
 223. A. Tsakiris, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An open framework for immersive and non-immersive accessibility simulation for smart living spaces", 10th International Conference On Smart homes and health Telematics (ICOST 2012), Artimino, Italy, 12-15 June 2012.
 224. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. Nucci, V. Croce, A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J. Etzold, P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "One Size Does Not Fit All - Multimodal Search on Mobile and Desktop Devices with the I-SEARCH Search Engine", ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2012), Hong Kong, 5-8 Jun. 2012.
 225. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. S. Nucci, V. C., A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J., P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "I-SEARCH – A Multimodal Search Engine based on Rich Unified Content Description (RUCoD)", World Wide Web 2012, EU projects track, Lyon, France, 16-20 Apr. 2012.
 226. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge workshop on universal access and assistive technology (CWUAAT 2012), Fitzwilliam College, University of Cambridge, 26 - 29 Mar. 2012.
 227. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", Annual International Technology & Persons with Disabilities Conference (CSUN 2012), San Diego, California, 27 Feb. - 03 Mar. 2012.
 228. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enhancing Automatic Detection of Frustration Induced During HCI with Moment-based Biosignal Features", 5th International Conference on Advances in Human-Computer Interaction (ACHI 2012), Valencia, Spain, Jan. 2012, pp. 342-347.
 229. P. Moschonas, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "Novel Human Factors for Ergonomy Evaluation in Virtual Environments Using Virtual User Models", The 10th International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry (ACM SIGGRAPH VRCAI 2011), Hong Kong, China, 11-12 Dec. 2011.
 230. T. Oikonomou, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Providing an IDE for creating, simulating and assessing accessible applications", 2nd AEGIS International Conference, Brussels, Belgium, 28-30 Nov. 2011.
 231. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A framework for automatic simulated accessibility assessment in virtual environments", Proceedings of the Third international conference on Digital human modeling (ICDHM'11), 26 Oct. 2011.
 232. C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energy and Behavioural Modelling and Simulation for ee-Buildings Design", 2nd Workshop on eeBuildings Data Models, CIB Conference W078-W012, Sophia Antipolis, France, 26-28 Oct. 2011, pp. 92-105.
 233. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An extension of UsiXML enabling the detailed description of users including elderly and disabled", 13th IFIP TCI3 Conference on Human-Computer Interaction (Interact 2011), Lisbon, Portugal, 5-9 Sep. 2011.
 234. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3d objects", Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2011 (CGVCVIP 2011), Rome, Italy, 24 - 26 Jul. 2011.
 235. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 236. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 237. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enabling Accessibility Characteristics in the Web Services Domain", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 238. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity related biometric authentication using Spherical Harmonics", IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), Colorado Springs, CO, USA, 20-25 June 2011, pp. 25 - 30, doi:10.1109/CVPRW.2011.5981721
 239. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 240. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 241. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Enforcing accessible design of products and services through simulated accessibility evaluation", Confidence 2010, Jyvaskyla, Finland, 9-10 Dec. 2010.
 242. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An Ontology for Mobility Impaired User Needs and Services", International Conference on Knowledge Engineering an Ontology Development, KEOD 2010, Valencia, Spain, 25-28 Oct. 2010.
 243. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Event-based Unobtrusive Authentication Using multi-view Image Sequences", ACM Multimedia 2010 International Conference, Firenze, Italy, 25-29 Oct. 2010, doi:10.1145/1877868.1877886.
 244. T. Oikonomou, K. Votis, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Applying WAI-ARIA to open-source CMS Widgets- Practical Application and Results", 1st AEGIS International Conference, Seville, Spain, 7-8 Oct. 2010.
 245. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, "Towards the Creation of a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval" 2nd International ICST Conference on User Centric Media (UCMedia 2010), Palma de Mallorca, Sep. 2010.
 246. V. Darlagiannis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "On geometric and soft shape content-based search", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP_2010), Hong Kong, 26-29 Sep. 2010.
 247. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity related biometrics based on motion trajectories", BIOSIG 2010, BEST Biometrics – beyond security applications, Darmstadt, Germany, 9-10 Sep. 2010.
 248. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, (ICCHP 2010), Vienna University of Technology, Austria, 14-16 July 2010.
 249. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, G. Hassapis, "Introducing Accessibility in the Web Services Domain", 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology,(ICCSIT_2010), Chengdu, China, 9-11 July 2010.
 250. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Bounding Volumes using Support Plane Mappings for Collision Detection", Eurographics Symposium on Geometry Processing 2010, ( SGP 2010 ), Lyon, France, 5-7 July 2010.
 251. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI, Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML Workshop, Berlin, Germany, 19-23 June 2010.
 252. G. Petkos, V. Darlagiannis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Utilizing Treemaps for Multicriterial Search of 3D objects", Eurographics/IEEE Symposium on Visualization (Eurovis ‘10), Bordeaux, France, 9 – 11 June 2010.
 253. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Evaluation Framework for Ontology Development and Management Methodologies", ORES2010, 7th Extended Semantic Web Conference, (ESWC10), Heraklion, Greece, 30 May – 3 June 2010.
 254. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "On the potential of activity related recognition", International Conference on Computer Vision Theory and Applications, (VISAPP 2010), Angers, France, 17-21 May 2010.
 255. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Practical Approach for applying Non-Linear Dynamics to Particle Systems", International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, (GRAPP 2010), Angers, France, 17-21 May 2010.
 256. D. Kehagias, D. Tzovaras, E. Mavridou, K. Kalogirou, M. Becker, "Implementing an open reference architecture based on web service mining for the integration of distributed applications and multi-agent Systems", 9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, (AAMAS 2010) Toronto Canada, 10-14 May 2010.
 257. D. Kehagias, E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A WSDL structure based approach for semantic categorization of web service elements", 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN 2010) Athens, Greece, 4-7 May 2010.
 258. K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual Simulation of Cultural Heritage Works using Haptic Interaction", 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN 2010) Athens, Greece, 4-7 May 2010.
 259. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, (W4A), Raleigh, north Carolina, USA, 26-27 April 2010.
 260. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "The Semantics of Personalised Web Accessibility Assessment", 25th ACM Symposium on Applied Computing, Sierre, Switzerland, 22-26 Mar. 2010.
 261. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, "Simulating vision impairments for Java/Swing developers using the NetBeans IDE", CSUN 25th conference, San Diego, 22-27 Mar. 2010.
 262. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Approximation Simulator for Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS 2010), Paphos, Cyprus, 20-28 Mar. 2010.
 263. A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Improved Accessibility in Maps for Visually Impaired Users", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, (ETAPS 2010), Paphos, Cyprus, 20-28 Mar. 2010.
 264. E. Mavridou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Gemou, G. Hassapis, "A Data Mining Framework for Citarasa-based system", International Conference on Kansei Engineering and Emotions Research, (KEER 2010), Paris, France 02-04 Mar. 2010.
 265. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Identifying Psychophysiological Correlates of Boredom and Negative Mood induced during HCI", 1st International Workshop on Bio-inspired Human-Machine Interfaces and Healthcare Applications - B-Interface 2010 (BIOSTEC 2010), Valencia, Spain, 21-22 Jan. 2010.
 266. D. Giakoumis, D. Tzovaras, P. Daras, G.Hassapis, "Provision of Multimedia Content Search and Retrieval Services to Users on the Move", 1st International ICST Conference on User Centric Media - UCMedia 2009, Venice, 9-11 Dec. 2009.
 267. K. Votis, T. Oikonomou, P. Korn, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "A Visual Impaired Simulator to achieve Embedded Accessibility Designs", IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009), Shanghai, China, Nov. 2009.
 268. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, Likothanasis, "Standalone Vision Impairments Simulator for Java Swing Applications", In Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group, Springer, Berlin, Heidelberg, Nov. 2009, pp. 387-398.
 269. D. Kehagias, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Towards seamless semantic integration of Web services: An ontology-based three-layer approach", 1st OASIS International Conference, Florence, Italy, 4-5 Nov. 2009.
 270. D. Kontotasiou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A survey of ontology development and management methodologies", 1st OASIS International Conference, Florence, Italy, 4-5 Nov. 2009.
 271. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, D. Devlaminck, M. Ahn, A-M. Burns, F. Khademi, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Multimodal monitoring of the behavioral and physiological state of the user in interactive VR games", Proceedings of the eNTERFACE 2009, Aug. 2009.
 272. N. Kaklanis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Haptic navigation in the World Wide Web", HCI International 2009 (HCII 2009), LNCS5616, pp.707-715, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009, pp. 707-715.
 273. A. Mourouzis, G-E. Kastori, K. Votis, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A Harmonised Methodology Towards Measuring Accessibility", HCI International 2009 (HCII 2009), LNCS_5614, vol. 5, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 274. K. Moustakas, D. Tzovaras, L. Dybkjaer, N. O. Bernsen, "A Modality Replacement Framework for the Communication between Blind and Hearing Impaired People", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 275. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Open Source Tool for Simulating a Variety of Vision Impairments in Developing Swing Applications", in International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction., Springer Berlin Heidelberg, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009, pp. 135-144.
 276. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Haptic Rendering through Predictive Collision Detection", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 277. K. Votis, R. Lopes, D. Tzovaras, L. Carrico, S. Likothanassis, "A Semantic Accessibility Assessment Environment For Design and Development for the Web", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 278. D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kehagias, E. Bekiaris, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009, pp. 385-394.
 279. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Towards the Universal Semantic Assessment of Accessibility", In Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, USA, Mar. 2009, pp. 147-151.
 280. E. Mavridou, D. Kehagias, K. Kalogirou, D. Tzovaras, "An Agent-based Data Mining Framework for Mass Customization in the Automotive Industry", in Proceedings of the 2008 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops, Sydney, NSW, Australia, 9-12 Dec. 2008.
 281. P. Daras, D. Tzovaras, S. Dobravec, J. Trnkoczy, A. Sanna, G. Paravati, G. J. Wintterle, "Victory: a 3d search engine over p2p and wireless p2p networks", in Proceedings of the 4th Annual International Conference on Wireless Internet (ICST) (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering), Nov. 2008, p. 49.
 282. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, M. G. Strintzis, "Gait authentication using distributed source coding", IEEE International Conference on Image Processing, San Diego, CA, USA, Oct. 2008.
 283. V. Emmanouilidis, D. Tzovaras, M. Gemou, E. Bekiaris, "Decision Support System for the Safest and Most Cost-Efficient Routing of Dangerous Goods Vehicles", eChallenges 2008, Stockholm, Sweden, Oct. 2008.
 284. D. Kehagias, A. Garcia-Castro, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Semantic Web Service Alignment Tool", 7th International Semantic Web Conference, Karlsruhe, Germany, 26-30 Oct. 2008.
 285. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An ontology-based service-oriented application for mobility impaired users", 7th International Semantic Web Conference, Karlsruhe, Germany, 26-30 Oct. 2008.
 286. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Using Ellipsoidal Harmonics for 3D Shape Representation and Retrieval", INTERMEDIA Workshop on Hypermedia 3D Internet, Geneva, Switzerland, 13-15 Oct. 2008.
 287. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An ontology-based framework for Web service integration and delivery to mobility impaired users", Springer CCIS, vol. 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008.
 288. K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "The Impact of a Service Oriented Approach as an Enabler for E-Government educational services for All Citizens", Springer CCIS, vol. 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008.
 289. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled", Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.
 290. G. Ananthakrishnan, H. Dibeklioglu, M. Lojka, A. Lopez, S. Perdikis, U. Saeed, A. Salah, D. Tzovaras, A. Vogiannou, "Activity-related biometric authentication", Proceedings of the 4th eNTERFACE Workshop, Paris-Orsay, France, Aug. 2008, pp. 56-72.
 291. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distance Maps for Collision Detection of Deformable Models", Short Paper IADIS International Conference CGV 2008 (part of MCCSIS 2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-27 Jul. 2008, pp. 216-220.
 292. K. Votis, D. Tzovaras, "A multi-layer Ontological based Framework for testing Accessibility of Applications and services", ASK-IT Final Conference, Mobility for All – The Use of Ambient Intelligence in Addressing the Mobility Needs of People with Impairments: The Case of ASK-IT, Nuremberg, Germany, 26-27 Jun. 2008.
 293. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Framework for Integrating Web Services for Mobility Impaired Users", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 294. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, "Preliminary Architecture of the OASIS Content Connector Module", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 295. D. Kehagias, I. Papadimitriou, J. Hois, D. Tzovaras, J. Bateman, "A Methodological Approach for Ontology Evaluation and Refinement", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 296. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "A haptic rendering engine of web pages for blind users", ACM International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2008), Naples-Italy, May 2008.
 297. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "Hapgets, Towards Haptically-enhanced widgets based on a User Interface Description Language", Workshop on Multimodal Interaction Through Haptic Feedback (MITH 2008), Naples-Italy, May 2008.
 298. S. Perdikis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Recognition of Human Activities using Layered Hidden Markov Models", Eurographics 2008 - Short Papers, Crete, Greece, April 2008.
 299. G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Approach for Range Image to 3D Model Partial Matching", in Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Crete, Greece, April 2008.
 300. V. Emmanouilidis, A. J. Patrinos, M. Gemou, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A real time decision support system for the safe and efficient routing of dangerous goods vehicles", TRA 2008, April 2008.
 301. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval based on Resulting Fields", 29th International conference on EUROGRAPHICS 2008, Workshop on 3D object retrieval, Crete, Greece, April 2008.
 302. S. Argyropoulos, Y. Damousis, D. Tzovaras, "Multimodal Biometric Authentication in Secure Environments", e-Challenge 2008, Stockholm, Sweden, in Collaboration and the Knowledge Economy: Issue, Applications, Case Studies, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, Mar. 2008.
 303. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, E.Bekiaris, "A DIYD (Do It Yourself Design) System for Vehicle Design Based on 3D Visualization and Ontologies", 3rd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Funchal, Madeira, Portugal, Jan. 2008.
 304. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "On 3D Partial Matching of Meaningful Parts", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep. 2007.
 305. D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Gait Identification Using the 3D Protrusion Transform", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep. 2007.
 306. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Multimodal Fusion for Cued Speech Language Recognition", in Proc. European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Poznan, Poland, Sep. 2007, pp. 1289–1293.
 307. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Karpov, O. Aran, D. Tzovaras, T. Tsakiris, G. Varni, B.Kwon, "A Multimodal Framework for the Communication of the Disabled", Proceedings of the eNTERFACE 2007, Istanbul, Aug. 2007.
 308. I. G. Damousis, I. Cester, S. Nikolaou, D. Tzovaras, "Physiological indicators based sleep onset prediction for the avoidance of driving accidents", 29th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, 23 -26 Aug. 2007.
 309. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e-Commerce System for Vehicle Design Based on Ontologies and 3D Visualization", 12th International Conference on Human Computer Interaction 2007, Beijing, China, July 2007.
 310. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Combined Use of Behavioural and Physiological Biometrics for Human Authentication - The HUMABIO Project", IEEE EMBS 4th pHealth conference, Porto Carras, Chalkidiki, Greece, 20-22 June 2007.
 311. C. Simon, J. Meessen, D. Tzovaras, C. De Vleeschouwer, "Using decision trees for knowledge-assisted topologically structured data analysis", IEEE 8th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS'07), Santorini, Greece, Jun. 2007, pp. 2-2.
 312. K. Kostopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Nikolakis, "Haptic Access to Conventional 2D Maps for the Visually Impaired", 3DTV conference, Kos, May 2007.
 313. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Volume Watermarking Using 3D Krawtchouk Moments", 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007), Barcelona, Spain, Mar. 2007.
 314. G. Nikolakis, K. Moustakas, D. Tzovaras, T. Harissis, "Interactive Simulation of Ancient Technology Works", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Nikosia, Cyprus, Nov. 2006.
 315. D. Kehagias, I. Tsampoulatidis, P. Daras, D. Tzovaras, "Ontologies for Mobility Impaired User Information Needs in the Domain of Tourism and Leisure", ASK-IT International Conference, Nice, France, Oct. 2006.
 316. D. Kehagias, E. Bekiaris, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, "An Ontological Framework for Mobility Impaired Users Service Provision", 3rd International conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer (TSTT), Beijing, People’s Republic of China, 25-26 Aug. 2006.
 317. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, B. Deville, I. Marras, J. Pavlek, "Multimodal Tools and Interfaces for the Intercommunication Between Visually Impaired and 'Deaf and Mute' People", Proceedings of the eNTERFACE 2006, Dubrovnik, Croatia, Aug. 2006.
 318. G. Nikolakis, G. Brochard, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Navigation Training Tool for the Visually Impaired", International Conference on Assistive Technologies for Vision and Hearing Impairment, CVHI 2006, Kufstein, July 2006.
 319. A. Mademlis, A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Content-based Search based on 3D Krawtchouk moments", 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT 2006), University of North Carolina, Chapel Hill, USA, June 2006.
 320. P. Daras, D. Tzovaras, A. Mademlis, A. Axenopoulos, D. Zarpalas, M. G. Strintzis, "3D search and retrieval using Krawtchouk moments", 3D Shape Retrieval Contest (SHREC2006), Technical report, UU-CS-2006-030, ISSN: 0924-3275, June 2006.
 321. N. Karatzoulis, I. Tsampoulatidis, I. Maglogiannis, I. Zormpas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Intelligent Configurable Electronic Shop Platform based on Ontologies and 3D Visualization", 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI) 2006, Jun. 2006.
 322. I. G. Damousis, A. Bekiaris, D. Tzovaras, "Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis: SENSATION sensors for the development of an unobtrusive biometrics system", presented at the "Monitoring sleep and sleepiness - from physiology to new sensors", SENSATION IP International Conference, 29-30 May, 2006, Basel, Switzerland
 323. I. G. Damousis, D. Tzovaras, "Fuzzy Fusion of physiological indicators for hypovigilance related accident prediction", presented at the "Monitoring sleep and sleepiness - from physiology to new sensors", SENSATION IP International Conference, Basel, Switzerland, May 2006.
 324. D. Tzovaras, G. Nikolakis, T. Harissis, V. Matsos, K. Tanis, K. Karkaletsis, "Ancient technology works presentation using interaction and gesture recognition" 2nd International Conference on Ancient Greek Technology, Athens, 17-21 October 2005, 43.
 325. P. Turner, S. Turner, D. Tzovaras, "Reliving VE Day with Schemata Activation", M. Slater (Ed.) Proc. 8th International Workshop on Presence, London, 21-23 Sep. 2005, pp. 33-38.
 326. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics (ICTAMI), Alba Lulia,Romania, Sep. 2005.
 327. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Shape-Based Techniques for Protein Classification", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep. 2005, vol-II, pp. 1130-1133.
 328. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Cane simulation for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 329. G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object recognition for the blind", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 330. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Text-to-sign language synthesis tool", 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO2005), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 331. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D content-based search and retrieval using the 2D polar wavelet transform", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep. 2005, vol-II, pp. 1146-1149.
 332. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Reduction of Blocking Artifacts in Block-based Compressed Images", Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, Acivs 2005, Antwerp, Belgium, Sep. 2005.
 333. K. Moustakas, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, S. Raidt, M. Mancas, M. Dimiccoli, E. Yagci, S. Balci, E. I. Leon, "MASTER-PIECE: A Multimodal (Gesture+Speech) Interface for 3D Model Search and Retrieval Integrated in a Virtual Assembly Application", Proceedings of the eNTERFACE 2005, Mons, Belgium, Aug. 2005, pp. 62-75.
 334. D. Koutsonanos, M. Papadogiorgaki, E. Kalapanidas, D. Tzovaras, C. Davarakis, M. G. Strintzis, "Enhancing Electronic Music Tuition Systems with Virtual Reality Tools", 5th Open Workshop of MUSICNETWORK: Integration of Music in Multimedia Applications, Vienna, Austria, Jul. 2005.
 335. K. Moustakas, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Enhancing Costume designer Creativity Utilizing Haptic Interaction in Cloth Editing Applications", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 336. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction with a Virtual Environment Dynamically Created from a Monoscopic Video", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 337. G. Nikolakis, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Representation of Images for the Blind and the Visually Impaired", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 338. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Ancient Technology Works Presentation Using Haptic Interaction and Gesture Recognition", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 339. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Search and retrieval of 3D protein structures", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’05), Montreux, Switzerland, Apr. 2005.
 340. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G.Strintzis, "Protein Matching using Geometrical Characteristics", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, Apr. 2005.
 341. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G.Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on Fourier Transforms" 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 342. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D shape descriptors based on Fourier transforms", 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’05), Montreux, Switzerland, Apr. 2005.
 343. A. Axenopoulos, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Object Retrieval Using 3D Packet Wavelet Transform and Knowledge Interpretation", in First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments (SVE’05), Villars, Switzerland, Mar. 2005, pp. 86-95.
 344. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Classification of 3D Models using Combined Semantical and Geometrical Information", in First International Workshop Towards Semantic Virtual Environments (SVE’05), Villars, Switzerland, Mar. 2005, pp. 77-85.
 345. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Koutsonanos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Feedback Using an Efficient Superquadric Based Collision Detection Method", in First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, Pisa, Italy, Mar. 2005, pp. 649-650.
 346. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Geometry Education Haptic VR Application Based on a New Virtual Hand Representation", in IEEE Virtual Reality (VR’05), Bonn, Germany, Mar. 2005, pp. 249-252.
 347. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis and M. G. Strintzis, "Simulation of Ancient Technology Works using Haptic Interaction and Gesture Recognition", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, Belgium, Dec. 2004, pp. 261-270.
 348. D. Koutsonanos, K. Moustakas, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Interactive Cloth Editing and Simulation in Virtual Reality Applications for Theater Professionals", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, Belgium, Dec. 2004, pp. 37-46.
 349. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Representation and Simulation of Cloth and Deformable Objects", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’04), Singapore, Oct. 2004, Vol. 5, pp. 3013-3016.
 350. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Watermarking of 3D Models for Data Hiding", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’04), Singapore, Oct. 2004, Vol. 1, pp. 47-50.
 351. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the Spherical Trace Transform", IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP’04), Siena, Italy, Oct. 2004, pp. 335-338.
 352. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Moustakidis, M. G. Strintzis, "CyberGrasp and PHANTOM -integration: Enhanced haptic access for visually impaired users", 9th International Conference ‘Speech and Computer’ (SPECOM’04), St. Petersburg, Russia, Sep. 2004, pp. 507-513.
 353. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A non causal bayesian framework for object tracking and occlusion handling for the synthesis of stereoscopic video", 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 354. G. Nikolakis, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Browser: A Haptic Environment to Access HTML Pages", 9th International Conference ‘Speech and Computer’ (SPECOM’04), St. Petersburg, Russia, Sep. 2004, pp. 514-520.
 355. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Shape Matching Using the 3D Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 356. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Watermarking for Indexing Using the Generalized Radon Transform", 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT’04), Thessaloniki, Greece, Sep. 2004.
 357. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Extraction of 3D Scene Structure from a Video for the Generation of 3D Visual and Haptic Representations", W3C Workshop on Multimodal Interaction, Sophia Antipolis, France, Jul. 2004.
 358. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Fast Hierarchical Simulation of Cloth and Deformable Objects using an Optimal Pyramidal Representation", International Conference on Computer Animation and Social Agents (CASA’04), Geneva, Italy, Jul. 2004, pp. 163-170.
 359. D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Search and Retrieval Based on the 3D Radon Transform", International Conference on Communications (ICC’04), Multimedia Technologies and Services Symposium (MMTS), Paris, France, Jun. 2004.
 360. I. Tsampoulatidis, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology Based Interactive Graphic Environment for Product Presentation", In Computer Graphics International (CGI’04), IEEE, Heraklion, Crete, Greece, Jul. 2004, pp.644 - 647.
 361. G. Nikolakis, G. Fergadis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Mixed Reality Learning Environment for Geometry Education", 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN’04), Samos, Greece, May 2004.
 362. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Generalized Radon Transform Based 3D Feature Extraction for 3D Object Retrieval", 5th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS’04), Lisboa, Portugal, Apr. 2004.
 363. K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereoscopic Video Authoring Tool based on Efficient Object-based Structure and Motion Estimation from a Monoscopic Image Sequence", 2nd International Workshop on ICTs, Arts and Cultural Heritage, Athens, Greece, Oct. 2003.
 364. S. Kyratzi, C. Collyda, G. Nikolakis, G. Triantafyllidis, D. Tzovaras, P. Daras, M. G. Strintzis, "A user interface environment in mobile tele-echography", Proc. International Academic Conference on eHealth Telemedicine and Telecare (TELEMED’03), London, UK, Jan. 2003.
 365. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.
 366. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo Image Pairs", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’02), Dubrovnik, Croatia, Sep. 2002.
 367. D. Simitopoulos, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Image compression for indexing based on the encoding cost map", 11th European Signal Processing Conference (EUSIPCO’02), Toulouse, France, Sep. 2002, Vol. III, pp. 463-466.
 368. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, D. Sampson, M. G. Strintzis, "A Hybrid Algorithm for the removal of Blocking Artifacts", Proc. of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002, pp. 161-164.
 369. N. Ploskas, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strintzis, "A Neural Network Algorithm for Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN’02), Madrid, Spain, Aug. 2002.
 370. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Design and implementation of virtual environments for training of the visually impaired", International ASSETS 2002 SIGCAPH ACM Conference, Edinburg, UK, Jul. 2002.
 371. G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Reduction in JPEG Coded Images", 14th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, Jul. 2002, pp. 1325-1328.
 372. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Feasibility Study of a Human-Computer Interaction System for the Training of Visually Impaired", 2nd Hellenic Conf. On Artificial Intelligence (SETN’02), Thessaloniki, Greece, Apr. 2002.
 373. N. Ploskas, D. Tzovaras, G. A. Triantafyllidis, M. G. Strntzis, "An Efficient Neural Network Approach for Rigid and Non-Rigid 3D Motion Estimation from Multiview Image Sequences", Neuro Fuzzy Technologies Congress, Cuba, Jan. 2002.
 374. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of Visualisations of 3D Medical Data", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 375. S. Petsas, D. Tzovaras, L. Makris, M. G. Strintzis, "WAP-based Personalised Health Care Services", IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC’01), Istanbul, Turkey, Oct. 2001.
 376. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models based on Shape Descriptions", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 377. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blocking Artifact Reduction in Frequency Domain", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 378. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Transform Domain Approach in Blocking Effect Detection", IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’01), Malta, Sep. 2001.
 379. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Algorithm for Blockiness Reduction", EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services, Budapest, Hungary, Sep. 2001.
 380. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Detection of Blocking Artifacts of Compressed Still Images", 11th International Conference on Image Analysis and Processing, Palermo, Italy, Sep. 2001.
 381. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Occlusion Detection in Stereopairs", International Conference on Trends in Communications (EUROCON’01), Bratislava, Slovakia, Jul. 2001.
 382. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "An Efficient Algorithm for Smoothing DCT Compression Artifacts", 5th WSES/IEEE World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, Rethymnon, Crete, Jul. 2001.
 383. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "DCT Coefficients adjustment for deblocking compressed images", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001.
 384. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Content-Based Search of VRML Models Using Shape Descriptors", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001.
 385. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Blockiness Detection in Compressed Data", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’01), Salt lake City, Utah, USA, May 2001.
 386. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Compound Bayes Test for Detection of Occlusion and Visible Background and Foreground Areas in Stereo", International Workshop on Digital and Computational Video (DCV’01), Tampa, Florida, USA, Feb. 2001.
 387. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Bayesian segmentation of Stereopairs", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME’00), New York City, USA, Aug. 2000.
 388. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", MIE 2000 Conference, Hannover, August 2000
 389. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, P. Dafas, M. G. Strintzis, "Deformable boundary detection of stents in angiographic images", Medical Infobahn for Europe – Proceedings of MIE2000 and GMDS2000, A. Hasman et al. (Eds.), IOS Press, 2000, Vol. 77, pp. 1235-1239.
 390. K. Argyraki, D. Tzovaras, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Rate-Distortion Optimal Fast Thresholding for MPEG-2 Image Sequence Coding", International Workshop on Packet Video 2000, Cagliari, Italy, May 2000.
 391. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Wireframes", International Conference WSG, Plzen, Czech Republic, Feb. 2000.
 392. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE Medical Imaging 2000, San Diego, California USA, Feb. 2000.
 393. N. Liogas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "VRML 2.0 Authoring Tool Using SGI’s COSMO 3D", in IWSNHC3DI’99, Santorini, Greece, Sep. 1999.
 394. G. A. Triantafyllidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Efficient Classification of Occlusion Areas in Stereo pairs", in IWSNHC3DI’99, Santorini, Greece, Sep. 1999.
 395. D. Tzovaras, D. Koutsos, M. G. Strintzis, "Efficient Head Detection Based on Color Eigenfaces", in IWSNHC3DI’99, Santoirini, Greece, Sep. 1999.
 396. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object Articulation Based on Local 3D Motion Estimation", European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques (ECMAST’99), Madrid, Spain, May 1999.
 397. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’98), Chicago, Illinois, USA, Oct. 1998.
 398. D. Tzovaras, S. Vachtsevanos, M. G. Strintzis, "Optimization of Wireframe Model Adaptation and Motion Estimation in a Rate-Distortion Framework", EUSIPCO Workshop, Special Section in “Video Compression and Communication”, Rhodes, Greece, Sep. 1998.
 399. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Robust Image Watermarking in the Subband or Discrete Cosine Transform Domain", EUSIPCO Workshop, Special Section in Watermarking, Rhodes, Greece, Sep. 1998.
 400. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Analysis and Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Alpbach, Austria, Jul. 1998.
 401. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Construction of Reduced Pyramids for Lossless and Progressive 3D Volume Data Coding", in IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Austria, Jun. 1998.
 402. D. Tzovaras, N. Karagiannis, M. G. Strintzis, "Watermarking of Subband or Discrete Cosine Transformed Images", COST 254 Int'l Workshop on Intelligent Communications, pp.73-76, L'Aquila, Italy, June 1998
 403. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Non-Rigid Motion Estimation for Multiview Image Sequences Compression", in Visual Communications and Image Processing, San Jose, USA, Jan. 1998.
 404. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M.G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multiview Image Sequences", IEEE International Workshop on Model-Based 3D Image Analysis (in conjunction with ICCV’98), Mumbai, India, Jan. 1998.
 405. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation For Efficient Multiview Image Sequence Coding", in IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’97), Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997.
 406. D. Tzovaras, N. Ploskas, M. G. Strintzis, "Rigid 3D Motion Estimation Using Neural Networks and Initially Estimated 2D Motion Data", in IWSNHC3DI’97, Rhodes, Greece, Sep. 1997.
 407. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Tracking of Deformable Surfaces in Multiview Image Sequence Coding", in 13th IEEE International Conference on Digital Image Processing (DSP'97), Santorini, Jul. 1997, Vol. I, pp. 417-420.
 408. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Disparity Estimation Using Rate-Distortion Theory for Stereo Image Sequence Coding", in IEEE Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, Jul. 1997.
 409. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hopfield Network for Stereo Correspondence Using Block-Matching Techniques", in AIENG, Capri (Naples), Italy, Jul. 1997.
 410. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Reduced Pyramid Interpolation for Lossless and Progressive Image Coding", in the First IEEE Signal Processing Society Workshop on Multimedia Signal Processing, Princeton, USA, Jun. 1997.
 411. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production", in Proc. 2nd European Conference on Multimedia Applications Services and Techniques (ECMAST’97), Milan, Italy, May 1997, pp. 345-357.
 412. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Motion Estimation and Object Articulation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Coding", in Proc. 2nd Erlangen Symposium on Advances in Digital Image Communication, Erlangen, Germany, Apr. 1997, pp. 123-132.
 413. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Motion and Disparity Estimation Using Rate Distortion Theory", SPIE Conference on Visual Communications and Image Processing '97, San Jose, CA, February 1997
 414. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal Decompositions for the Coding of Multichannel Images", in International Workshop on Image Processing, Manchester, UK, Nov. 1996.
 415. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Medical Data", in the 18th International Conf. IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS’96), Amsterdam, The Netherlands, Nov. 1996.
 416. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Optimal Vector Pyramidal and Subband Decompositions for the Coding of Multichannel Signals", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS’96), Loen, Norway, Sep. 1996.
 417. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Hierarchical Decompositions for Signals Coded Using Lloyd-Max Quantizers", IEEE Workshop on Digital Signal Processing (DSPWS’96), Loen, Norway, Sep. 1996.
 418. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Heart Muscle MRI Data", in International Conf. IEEE Computers in Cardiology, USA, Sep. 1996.
 419. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, "Optimal Subband Coding with Lloyd-Max Quantization", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP’96), Lausanne, Switzerland, Sep. 1996.
 420. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, T. Sevintikidis, G. Gioumousia, "Optimal Pyramidal and Subband Decompositions for Hierarchical Coding of Noisy and Quantized Images", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP'96), Lausanne, Sep. 1996.
 421. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Disparity Field and Depth Map Coding for Multiview Image Sequence Compression", in IEEE Conf. on Image Processing (ICIP’96), Lausanne, Switzerland, Sep. 1996.
 422. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Coding of Multichannel Images Using Optimal Vector Hierarchical Decomposition", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, Spain, Jun. 1996.
 423. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Non-Linear Principal Component Analysis and Vector Quantization for Image Coding", 4th Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications, Bayona-Vigo, Spain, Jun. 1996.
 424. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Internatinal Conf. on Image Processing (ICIP’95), Washington, D.C., USA, Oct. 1995.
 425. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malasiotis, H. Sahinoglou, "Coding for the Transmission and Storage of 3-D Medical Data", in Proc. IEEE Medical Imaging Conference, San Francisco, USA, Oct. 1995.
 426. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Triangular Hierarchical Interpolation Algorithm for Lossless 2-D and 3-D Medical Data Compression", in International Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, Santorini, Greece, Sep. 1995.
 427. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Depth Map Coding for Stereo and Multiview Image Sequence Transmission", in International Workshop on Stereoscopic and Three Dimensional Imaging, Santorini, Greece, Sep. 1995.
 428. N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Temporal Frame Interpolation for Stereoscopic Sequences using Object-based Motion Estimation and Occlusion Detection", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1995.
 429. M. G. Strintzis, D. Tzovaras, N. Grammalidis, "Depth Map and Disparity Field Coding for the Communication of Multiview Images", invited paper, in International Conference on Digital Signal Processing (DSP’95), Nicosia, Cyprus, Jun. 1995.
 430. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "Object-based coding of stereo image sequences using joint 3D motion/disparity segmentation", In Proc. Visual Communications and Image Processing, Taipei, Taiwan, Apr. 1995, pp. 1678-1689.
 431. D. Tzovaras, S. N. Efstratiadis, M. G. Strintzis, "Wavelet image compression using IIR minimum variance filters, partition priority, and multiple distribution entropy coding", In Visual Communications and Image Processing, Chicago, IL, USA, Sep. 1994, pp. 489-500.
 432. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for Monoscopic and Stereoscopic 3-D Medical Data Visualization", in International Workshop on Image Processing, Budapest, Hungary, Jun. 1994.
 433. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Motion Estimation and Compensation for Stereoscopic Image Sequence Coding", in Proc. 4th European Workshop on 3DTV, Rome, Italy, Oct. 1993.
 434. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Use of Multiresolution Techniques for Vector Field Coding in Motion and Disparity Estimation", in Proc. International Congress on Communication and Control, Rhodes, Greece, Jun. 1993.
 435. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, H. Sahinoglou, I. Pitas, "Multiresolution Block Matching Techniques for Motion and Disparity Estimation", in Picture Coding Symposium ‘93, (PCS ‘93), Lausanne, Switzerland, Mar. 1993.
 436. D. Tzovaras, M. G. Strintzis, I. Pitas, "Image Coding Using Non-linear Principal Component Analysis and Vector Quantization", in Proc. ISSSE'92 International Conference, Paris, France, Sept 1992.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Ferrera, C. Pastrone, P. E. Brun, R. D. Besombes, K. Loupos, G. Kouloumpis, P. O’Sullivan, A. Papageorgiou, P. Katsoulakos, B. Karakostas, A. Mygiakis, C. Stratigaki, B. Caglayan, B. Starynkevitch, C. Skoufis, S. Christofi, N. Ferry, H. Song, A. Solberg, P. Matthews, A.F. Skarmeta1, J. Santa, M.J. Be-liatis1, M.A. Presser, J.X. Parreira, J.A. Mart?nez, P. Barnaghi, S. Enshaeifar, T. Iggena, M. Fischer, R. Tonjes, M. Strohbach, A. Sforzin, H. Truong, J. Soldatos, S. Efremidis, G. Koutalieris, P. Gouvas, J. Neises, G. Hatzi-vasilis, I. Askoxylakis, V. Kulkarni, A. Broering, D. Dober, K. Ramantas, C. Verikoukis, J. Posegga, D. Presenza, G. Spanoudakis, D. Pau, E. Gelenbe, S. Nowak, M. Nowak, T. Czachorski, J. Domanska, A. Drosou, D. Tzovaras, T. Elo, S. Paavolainen, D. Lagutin, H.C. Leligou, P. Trakadas, G.C. Polyzos, "IoT European Security and Privacy Projects: Integration, Architectures and Interoperability", Chapter 7, IERC Cluster Book 2018, accepted for publication.
 2. C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, C. Kouzinopoulos, A. Makaratzis, D. Tzovaras, "Simulating Heterogeneous Clouds at Scale", in Heterogeneity, High Performance Computing, Self-Organization and the Cloud (pp. 119-150). Palgrave Macmillan, Cham, 2018.
 3. E. Gelenbe, P. Campegiani, T. Czachorski, S. K. Katsikas, I. Komnios, L. Romano, D. Tzovaras, (Eds.), "Security in Computer and Information Sciences", First International ISCIS Security Workshop 2018, Euro-CYBERSEC 2018, London, UK, February 26-27, 2018, Revised Selected Papers, Lecture Notes CCIS 821, Springer Verlag, Berlin, 2018.
 4. S. Segkouli, Ι. Paliokas, D. Tzovaras, Μ. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Study of EEG Power Fluctuations Enhanced by Linguistic Stimulus for Cognitive Decline Screening", In Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (pp. 165-175). Springer International Publishing, 2016.
 5. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Human Computer Confluence in the smart home paradigm: Detecting human states and behaviours for 24/7 support of mild-cognitive impairments", Human Computer Confluence (pp. 275-293), Warsaw, Poland: De Gruyter Open. 2016. DOI: 10.1515/9783110471137-016
 6. I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of presence and metacognition enhancement in virtual reality exposure therapy in the treatment of social phobias and the fear of flying", Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality, pp. 316–328, Springer International Publishing, 2014.
 7. S. Segkouli, I. Paliokas, T. Tsakiris, M. Tsolaki, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling accessibility features in enhanced VR environments for supporting spatial abilities and social interaction in elderly and MCI patients", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Editor(s): Bamidis D. et al., Ch.8, IGI Global Topic Selections, pp. 147-162, 2014.
 8. K. Votis, S. Segkouli, A. Drosou, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "An Ambient Intelligence System for the Monitoring, Empowerment and Disease Evolution Prediction for Patients with Μild cognitive impairments", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, IGI Global Topic Selections, pp. 225-239, 2014.
 9. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 10. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through preferences: context-aware recommender of settings", Universal Access in Human-Computer Interaction. Design and Development Methods for Universal Access, pp. 224-235. Springer International Publishing, 2014.
 11. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 12. St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Towards Visualizing Mobile Network Data", Information Sciences and Systems 2013, pp. 379–387, Springer International Publishing, 2013.
 13. E. Gelenbe, G. Görbil, D. Tzovaras, S. Liebergeld, D. Garcia, M. Baltatu, G. Lyberopoulos, "NEMESYS: Enhanced network security for seamless service provisioning in the smart mobile ecosystem", Information Sciences and Systems 2013, pp. 369-378, Springer International Publishing, 2013.
 14. P. Biswas, N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "An Interoperable and Inclusive User Modeling Concept for Simulation and Adaptation", In A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing, (pp. 195-236). Springer London (2013).
 15. A. Drosou, D. Tzovaras, "Activity and Event Related Biometrics", Second Generation Biometrics, E.Mordini, D. Tzovaras (Eds.), vol.11, Springer, pp. 129-148, 2012, doi:10.1007/978-94-007-3892-8_6.
 16. A. Drosou, D. Tzovaras, "Biometric monitoring of behaviour", Handbook on Ambient Assisted Living for Healthcare, Well-being and Rehabilitation, J. C. Augusto, M. Huch, A. Kameas, J. Maitland, P. McCullagh, J. Roberts, A. Sixsmith, R. Wichert (Eds.), IOS Press, vol. 11, pp. 155-177, 2012, doi:10.3233/978-1-60750-837-3-155.
 17. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Non-Linear Particle Systems for Scalable Simulation of Deformable Models", Lecture Notes in Communications in Computer and Information Science, Springer, 2012.
 18. A. Axenopoulos, P. Daras, S. Malassiotis, V. Croce, M. Lazzaro, J. Etzold, P. Grimm, A. Massari, A. Camurri, T. Steiner, D. Tzovaras, "I-SEARCH: a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval", Future Internet Assembly 2012: From Technological Promises to Reality (FIA Book 2012), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7281, DOI: 10.1007/978-3-642-30241-1, pp 130-141, 2012
 19. D. Ioannidis, D. Tzovaras, G. Dalle Mura, M. Ferro, G. Valenza, A. Tognetti, G. Pioggia, "Gait and anthropometric profile biometrics: A step forward", Second Generation Biometrics: The Ethical, Legal and Social Context, pp. 105-127. Springer Netherlands, 2012.
 20. E. Mordini, D. Tzovaras (Eds), "Behavioral, Electrophysiological, Multimodal and Soft Biometrics: The Ethical, Legal and Social Context", Springer 2012.
 21. A. Drosou, D. Ioannidis, G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Biometric Keys for the Encryption of Multimodal Signatures", Recent Application in Biometrics, J. Yang and N. Poh (Eds.), ISBN:978-953-307-488-7, In Tech, 2011, doi:10.5772/18639.
 22. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Haptic Rendering of HTML components and 2D maps included in web pages", in G. Ghinea, F. Andres, S. Gulliver (Eds) Multiple Sensorial Media Advances and Applications: New Developments in MulSeMedia, 2010.
 23. D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Gravvanis, "Agent-based discovery, composition and orchestration of grid web services", Series:Computer Science, Technology and Applications, in: Recent developments in Grid Technology and Applications, Nova Science Publishers, 2010
 24. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Wiethoff, "An Ambient Intelligence Framework for the Provision of Geographically Distributed Multimedia Content to Mobility Impaired Users", In: Markus A., Cereijo R.A. Sala R. (eds.) Beyond Mobile TV: Mobile Storytelling, Creation, and Sharing, Springer, 2010
 25. S. Argyropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Distributed source coding for biometrics: A case study on gait recognition", Biometrics: Theory, Methods, and Applications, N. V. Boulgouris, K. Plataniotis, E. Micheli-Tzanakou Eds., December 2009, Willey-IEEE Press
 26. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "A Service Oriented Ontological Framework for the Semantic Validation of Web Accessibility", Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Service, IGI Global, 2009
 27. K. Moustakas, S. Argyropoulos, D. Tzovaras, "A Joint Modality Recognition Framework: Case Studies in Enhanced Speech Recognition for the Disabled and Multimodal Biometric Authentication" in H. Bourlard, F. Marques, J-P. Thiran (Eds) Multimodal signal processing: methods and techniques to build multimodal interactive systems, Elsevier, Nov 2009
 28. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A First Approach to Contact-Based Biometrics for User Authentication", Advances in Biometrics, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5558/2009, Springer Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-01792-6, Thursday, June 04, 2009
 29. G. A. Triantafyllidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, "Virtual Community Practice Toolkits Using 3D Imaging Technologies", D. Akoumianakis (editor) in "Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology Lifecycle and Workflow Analysis", ISBN: 978-1-60566-340-1, pp. 227-248, April 2009
 30. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Content-Based Search and Retrieval of CAD Objects" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009, ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 31. A. Mademlis, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Three Dimensional Object Watermarking" Encyclopedia of Multimedia (2nd Edition), Copyright 2009,ISBN: 978-0-387-74724-8 (Print) 978-0-387-78414-4 (Online), Jan 2009
 32. M. Wiethoff, S. Sommer, S. Valjakka, K. V. Isacker, D. Kehagias, D. Tzovaras, "User Needs for Mobility Improvement for people with Functional Limitations", In S. Pinder (ed.) Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech, Oct. 2008
 33. D. Tzovaras Ed., "Multimodal Interfaces: From Signals to Interaction", Springer, March 2008.
 34. L. Makris, N.Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e commerce system for vehicle design based on Ontologies and 3D Visualization" in I.Maglogiannis et al (eds.) "Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Series, IOS Press, Jan 2007
 35. I. G. Damousis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Fuzzy Expert System for the Early Warning of Accidents Due to Driver Hypo-Vigilance", IFIP Artificial Intelligence Applications and Innovations, Volume: 204 (2006), August 2006, pp.345-352, ISSN 1571-5736
 36. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements", Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4061/2006, ISBN 978-3-540-36020-9, Wednesday, July 19, 2006.
 37. D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Nikolakis, M. G. Strintzis, "Mixed Reality Cane Simulation", IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 204, Artificial Intelligence Applications and Innovations, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Bramer (Eds.), pp. 353-360, Boston Springer, 2006.
 38. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Carbini, O. Bernier, J. E. Viallet, "3D content-based search using sketches", Vol. 204, Artificial Intelligence Applications and Innovations, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Bramer (Eds.), pp. 361-368, 2006.
 39. K. Moustakas, P. Daras, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Interactive Simulation of Deformable Objects for Medical Applications", Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 40. G. Nikolakis, D. Koutsonanos, P. Daras, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interaction In Medical Virtual Environments" Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 6- Volume Set, Metin Akay (Editor), ISBN: 0-471-24967-X, Jun 2006
 41. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production" Lecture Notes in Computer Science (Electronic Publication), S.Flida, M.Morganti Eds., Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 1242, Apr 2006
 42. G. A. Triantafyllidis, N. Thomos, G. Nikolakis, D. Tzovaras, G. Litos, M. G. Strintzis, "User Interface environment and Image Communication in Mobile Tele-Echography" M-Health: Emerging Mobile Health Systems, Eds: R. H.Istepanian, S. Laxminarayan, C. S. Pattichis, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-26558-9, pp. 475-488, Dec 2005
 43. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Access to Virtual Models of Real Data for Training the Visually Impaired" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag Integrative Psychiatrie, ISBN 3-85184-027-5, Jun 2005
 44. K. Moustakas, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Interface for the Performance of a Remote Echography Examination" Applied Technologies in Medicine and Neuroscience, Verlag Integrative Psychiatrie, pp. 59-68, ISBN 3-85184-027-5, Jun. 2005.
 45. P. Daras, D. Zarpalas, D. Tzovaras, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Combined Indexing and Watermarking of 3D Models using the Generalized 3D Radon Transforms", Multimedia Security Handbook, B.Fuhrt and D.Kirouski Eds, CRC Press, pp 733-758, ISBN 0-8493-2773-3, December 2004
 46. D. Tzovaras, "Multimodal Interfaces for people with Disabilities", in SIMILAR Dreams, Multimodal Interfaces in Our Life, UCL Presses, 2004, pp 107-131, ISBN:2-930344-91-1.
 47. I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology-Based E-government Thematic Services Based on Topic Maps", On the Move to Meaningful Internet Systems 2004, eds. R. Meersman, Z. Tari and A. Corsaro, Springer-Verlag Heidelberg, pp. 569-580, October 2004.
 48. N. Karatzoulis, K. Davarakis, D. Tzovaras, "Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body: R&D Projects", in Strintzis and Sarris Editors, 3D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body IDEA Group Publishing, pp. 341-375, April 2004
 49. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Virtual Environments for the Training of Visually Impaired", S. Keates, PJ Clarkson, PM Langdon and P Robinson (eds.), Universal Access and Assistive Technology, SPRINGER-VERLAG LONDON LIMITED, London, March 2002

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: