Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Γιακουμής - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. S. Zygouris, K. Ntovas, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, C. Karagiannidis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease 56, no. 2 (2017): 619-627
 2. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, Iss. 1, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 3. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease.
 4. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 5. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Subject-dependent biosignal features for increased accuracy in psychological stress detection", International Journal of Human-Computer Studies, 71 (4). 425-439, April 2013, doi:10.1016/j.ijhcs.2012.10.016
 6. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Using Activity-Related Behavioural Features towards more Effective Automatic Stress Detection", PLoS ONE 7(9): e43571., 26 July 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043571
 7. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Springer 2012
 8. D. Giakoumis, D. Tzovaras, K. Moustakas, G. Hassapis, "Automatic Recognition of Boredom in Video Games using novel Biosignal Moment-based Features", IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 2, no. 3, pp. 119-133, September 2011
 9. D. Giakoumis, M. Lazaridis, J. Trnkoczy, A. Axenopoulos, G. Paravati, A. Sanna, F. Lamberti, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Search and retrieval of multimedia objects over a distributed P2P network for mobile devices" , IEEE Wireless Communications, Vol.16:5 pp.42-49, Oct 2009

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Vafeiadis, T. Vafeiadis, S. Zikos, S. Krinidis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Energy-based decision engine for household human activity recognition", in Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing, Athens, Greece, Mar. 2018.
 2. A. Vafeiadis, D. Kalatzis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Acoustic scene classification: From a hybrid classifier to deep learning", in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017), November 2017
 3. M. Vasileiadis, S. Malassiotis, D. Giakoumis, C.S. Bouganis, D. Tzovaras, "Robust Human Pose Tracking For Realistic Service Robot", Fifth International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR 2017) of the IEEE International Conference on Computer Vision 2017 (ICCV 2017), Venice, Italy, Oct 2017
 4. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio-based Event Recognition System for Smart Homes", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2017), San Francisco, USA, Aug 2017
 5. I. Kostavelis, A. Kargakos, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Robot's Workspace Enhancement with Dynamic Human Presence for Socially-aware Navigation", 11th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2017), Shenzhen, China, Jul 2017, Best Paper Award
 6. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A POMDP Design Framework for Decision Making in Assistive Robots", 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2017), Vancouver, Canada, Jul 2017
 7. G. Stavropoulos, D. Giakoumis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Automatic action recognition for assistive robots to support MCI patients at home", Assistive Robots workshop, 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), Rhodes, Greece, Jun 2017 (accepted)
 8. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Body-Part Tracking >From Partial-View Depth Data", IEEE 3DTV Conference 2017 (3DTV-CON 2017), Copenhagen, Denmark, Jun 2017
 9. A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Affective State Aware Biometric Recognition", in Proc. of the 23rd ICE/IEEE ITMC Conference
 10. E. Ruffaldi, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "ArchGenTool: a System-Independent Collaborative Tool for Robotic Architecture Design", 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2016), Miedzyzdroje, Poland, Aug 2016
 11. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "Human Aware Robot Navigation in Semantically Annotated Domestic Environments", 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Toronto, Canada, Jul 2016
 12. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, Jul 2016
 13. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malasiotis, D. Tzovaras, "RAMCIP: Towards a Robotic Assistant to Support Elderly with Mild Cognitive Impairments at home", In Proceedings of the 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2015), Milan, Italy, September 2015.
 14. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct (pp. 932-935), ACM, (2015, August)
 15. S. Segkouli , I. Paliokas, D. Tzovaras, D. Giakoumis, C. Karagiannidis, "Design of novel screening environments for Mild Cognitive Impairment: giving priority to elicited speech and language abilities", 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2015, May, 20-23 2015, Istanbul, Turkey
 16. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", in Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece, Oct. 2013, HJNM 2014;17(Suppl1):73.
 17. A. Gaggioli, P. Cipresso, S. Serino, G. Pioggia, G. Tartarisco, G. Baldus, D. Corda, M. Ferro, N. Carbonaro, A. Tognetti, D. De Rossi, D. Giakoumis, D. Tzovaras, A. Riera, G. Riva, "A Decision Support System for Real-Time Stress Detection During Virtual Reality Exposure", 21st Medicine Meets Virtual Reality Conference, NextMed/MMVR21, vol. 196, pp. 114-120.
 18. D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Novel Probabilistic Framework to Broaden the Context in Query Recommendation Systems", In Artificial Intelligence: Methods and Applications, pp. 589-602, Proceedings of the 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Ioannina, Greece, May 2014. Springer International Publishing, 2014.
 19. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep 2014.
 20. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI), vol., no., pp.33,36, 1-4 June 2014.
 21. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014) / 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 22. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Real-time Monitoring of Behavioural Parameters Related to Psychological Stress", in Proc. of 17th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference, 28 September 2012, doi:10.3233/978-1-61499-121-2-287.
 23. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enhancing Automatic Detection of Frustration Induced During HCI with Moment-based Biosignal Features", 5th International Conference on Advances in Human-Computer Interaction (ACHI 2012), p.p. 342-347, Valencia, Spain, January 2012.
 24. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enabling Accessibility Characteristics in the Web Services Domain", HCI International 2011, 14th International Conference on Human - Computer Interaction, 9 - 14 July 2011, Orlando, Florida, USA.
 25. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, G. Hassapis, "Introducing Accessibility in the Web Services Domain", 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology,(ICCSIT_2010), 09-11 July 2010, Chengdu, China
 26. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Identifying Psychophysiological Correlates of Boredom and Negative Mood induced during HCI", 1st International Workshop on Bio-inspired Human-Machine Interfaces and Healthcare Applications - B-Interface 2010 (BIOSTEC 2010), Valencia, Spain, 21-22 January 2010
 27. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009.
 28. D. Giakoumis, D. Tzovaras, P. Daras, G.Hassapis, "Provision of Multimedia Content Search and Retrieval Services to Users on the Move" 1st International ICST Conference on User Centric Media - UCMedia 2009, Venice, Dec 2009
 29. D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kehagias, E. Bekiaris, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", In: Proceedings of HCI 2009 Volume 9, 1-5 September, 2009
 30. D. Giakoumis, A. Vogiannou, I. Kosunen, D. Devlaminck, M. Ahn, A-M. Burns, F. Khademi, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Multimodal monitoring of the behavioral and physiological state of the user in interactive VR games" Proceedings of the eNTERFACE 2009, Geneva, Aug 2009
 31. D. Kehagias, A. Garcia-Castro, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Semantic Web Service Alignment Tool" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany 2008.
 32. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An ontology-based service-oriented application for mobility impaired users" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany , 2008
 33. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Framework for Integrating Web Services for Mobility Impaired Users", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Human Computer Confluence in the smart home paradigm: Detecting human states and behaviours for 24/7 support of mild-cognitive impairments", Human Computer Confluence (pp. 275-293), Warsaw, Poland: De Gruyter Open. 2016. DOI: 10.1515/9783110471137-016
 2. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Wiethoff, "An Ambient Intelligence Framework for the Provision of Geographically Distributed Multimedia Content to Mobility Impaired Users", In: Markus A., Cereijo R.A. Sala R. (eds.) Beyond Mobile TV: Mobile Storytelling, Creation, and Sharing, Springer, December 16, 2009

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: