Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Χριστίνα Τσίτα - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. C. Tsita, A. Drosou, A. Karageorgopoulou, D. Tzovaras, "The Scan4Reco Virtual Museum", in Proc. of the 14th annual EuroVR conference (EuroVR 2017), accepted for publication.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: